View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Egészségtudományi és Szociális Képzési Kar, Szeged, Temesvári krt. 31., 6726
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt

Bevezetés: Az egészségmagatartás az egészség fenntartását, javítását és helyreállítását eredményező tevékenység. Célkitűzés: A szerző fel kívánta tárni az orvosok egészségmagatartásának összefüggéseit az életkorral, nemmel, egészségügyi ellátás szintjével, a szakmatípussal és a havi túlóra mennyiségével. Módszer: Kvantitatív keresztmetszeti vizsgálat online kérdőívvel 186 orvos részvételével. Az adatelemzés χ2-, Kolmogorov–Szmirnov-, Mann–Whitney- és Kruskal–Wallis-próbával történt. Eredmények: A fekvőbeteg-ellátásban dolgozókra jellemző a több kávé- (p = 0,034) és energiaital- (p = 0,018) fogyasztás, valamint az, hogy csak hétvégén, otthon tudnak nyugodtan étkezni (p = 0,032). A férfiak (p = 0,003) gyakrabban fogyasztanak alkoholt, naponta két liternél több folyadékot (p = 0,005), vörös húsokat (p<0,001) és főtt ételt (p = 0,018), továbbá testtömegindexük magasabb (p<0,001; U = 2289,0), mint a nőknek. Az alapellátásban dolgozók gyakrabban fogyasztanak főtt ételt (p = 0,005), a 30 év alattiak pedig csipszet és gyorsételeket (p = 0,001), energiaitalt (p = 0,005), de fizikailag ők a legaktívabbak (p = 0,010). Következtetések: Az orvosok táplálkozási szokása több ponton is eltér a kívánatostól, és a fizikai aktivitás mértéke elmarad a nemzetközi trendektől. Orv. Hetil., 2016, 157(30), 1198–1206.

 • 1

  Bíró, É., Balajti, I., Ádány, R., et al.: Health behaviour survey among medical students. [Az egészségi állapot és az egészségmagatartás vizsgálata orvostanhallgatók körében.] Orv. Hetil, 2008, 149(46), 2165–2171. [Hungarian]

 • 2

  Papp, Sz., Túry, F.: Future perspectives and health conditions of recently graduated physicians. [A pályakezdő orvosok jövőképe és egészségi állapota.] LAM, 2010, 20(6–7), 423–429. [Hungarian]

 • 3

  Feith, H., Kovácsné, T. Á., Balázs, P.: Health and health-related behaviour of future and graduated professional female nurses and doctors. [Egészség és egészségmagatartás leendő és végzett diplomás ápolónők és orvosnők körében.] Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 2008, 9(4), 289–304. [Hungarian]

 • 4

  Rurik, I., Kalabay, L.: Morbidity, demography and life style of Hungarian medical doctors 25 years after graduation. [Magyar orvosok életmódja, egészségi állapota és demográfiai adatai 25 évvel a diplomaszerzés után.] Orv. Hetil., 2009, 150(12), 533–540. [Hungarian]

 • 5

  Rao, C. R., Darshan, B. B., Das, N., et al.: Practice of physical activity among future doctors: a cross sectional analysis. Int. J. Prev. Med., 2012, 3(5), 365–369.

 • 6

  Pipe, A., Sorensen, M., Reid, R.: Physician smoking status, attitudes toward smoking, and cessation advice to patients: an international survey. Patient Educ. Couns., 2009, 74(1), 118–123.

 • 7

  Rosta, J.: Hazardous alcohol use among hospital doctors in Germany. Alcohol Alcoholism, 2008, 43(2), 198–203.

 • 8

  Bazargan, M., Makar, M., Bazargan-Hejazi, S., et al.: Preventive, lifestyle, and personal health behaviors among physicians. Acad. Psychiatry, 2009, 33(4), 289–295.

 • 9

  Hung, O. Y., Keenan, N. L., Fang, J.: Physicians’ health habits are associated with lifestyle counseling for hypertensive patients. Am. J. Hypertens., 2013, 26(2), 201–208.

 • 10

  Suija, K., Pechter, Ü., Maaroos, J., et al.: Physical activity of Estonian family doctors and their counselling for a healthy lifestile: a cross-sectional study. BMC Fam. Pract., 2010, 11, 48.

 • 11

  Winston, J., Johnson, C., Wilson, S.: Barriers to healthy eating by National Health Service (NHS) hospital doctors in the hospital setting: results of a cross-sectional survey. BMC Res. Notes, 2008, 1, 69.

 • 12

  Lemaire, J. B., Wallace, J. E., Dinsmore, K., et al.: Physician nutrition and cognition during work hours: effect of a nutrition based intervention. BMC Health Serv. Res., 2010, 10, 241.

 • 13

  Havasi, É., Rakovics, M.: “Weighty” gender problem, gender differences in overweight. [„Súlyos” gender kérdés, avagy a túlsúlyban, az elhízottságban megnyilvánuló nemi különbségek.] Közelítések, 2011, 1(3), 3–9. http://epa.oszk.hu/02100/02184/00003/pdf/kozelitesek_EPA02184_2011_03_003-009.pdf [Hungarian]

 • 14

  Armbruszt, S., Breitenbach, Z., Gubicskóné, K. A., et al.: Training and counselling manual: The basics of dietetics. [Képzési és tanácsadási kézikönyv: A táplálkozástudomány alapjai.] Pécsi Tudományegyetem, Pécs, 2015. http://www.etk.pte.hu/files/tiny_mce/File/oktatas/OktatasiAnyagok/!Palyazati/ATaplalkozastudomanyAlapjai.pdf [Hungarian]

 • 15

  Hydration amongst nurses and doctors on-call (the HANDS on prospective cohort study). European Hydratation Insitute. http://www.europeanhydrationinstitute.org/wp-content/uploads/2016/02/1601-Hands-On-dossier_0.1_160202.pdf

 • 16

  Tóthné, R. T.: Guidelines to the healthy diet. In: Németh, A., Ujhelyiné, P. T., Irinyi, T. (eds.): The first decade of the local organization of the Hungarian Chamber for Health Care Providers in Csongrád County. [Az egészséges táplálkozás irányelvei. In: Németh, A., Ujhelyiné, P. T., Irinyi, T. (szerk.): A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád Megyei Területi Szervezet első évtizede 2004–2015.] Szeged, 2015. http://www.meszk.hu/upload/meszk/document/MESZK_Csongrad_Megyei_Teruleti_Szervezet_munkassaga_2004_2015_2_0.pdf?web_id [Hungarian]