View More View Less
 • 1 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32., 7400
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Pécs
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • | 4 Réthy Pál Kórház-Rendelőintézet, Békéscsaba
 • | 5 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
 • | 6 Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak, Budapest
 • | 7 Kenézy Gyula Kórház-Rendelőintézet Egészségügyi Szolgáltató Kft., Debrecen
 • | 8 Magyar Imre Kórház, Ajka
 • | 9 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár
 • | 10 Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
 • | 11 Jósa András Oktató Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza
 • | 12 Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet, Budapest
 • | 13 Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szent Borbála Kórháza, Tatabánya
 • | 14 Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Magyarországon 2011 és 2013 között korai hozzáférési program keretében a forgalmazó jóvoltából 155, döntően előrehaladott fibrosis stádiumú, hepatitis C-vírus 1-es genotípussal fertőzött beteg kezdhetett el az akkor számára egyedüli gyógyulási esélyt jelentő boceprevir + pegilált interferon + ribavirin hármas kezelést. Célkitűzés és módszer: A szerzők a terápia eredményességének és biztonságosságának retrospektív értékelését végezték el egyrészt a kezelés alatti és utáni virológiai válasz, másrészt a súlyos nemkívánatos, illetve terápialeállítást eredményező mellékhatások alapján. Eredmények: Intent-to-treat analízis szerint a 155 betegből 61 beteg vált tartósan vírusmentessé (39,4%). A korábbi kettős kezelésre relabáló, parciálisan reagáló, illetve nullreagáló betegek esetében sorrendben 59,5%, 41,4%, illetve 22,9% (p<0,05 a másik két kategóriához képest), míg cirrhosis nélkül 52,5%, cirrhosis esetén 31,3% (p<0,05 a nem cirrhosisosokhoz képest) volt a tartós virológiai válasz. A legnehezebben kezelhető cirrhosisos és korábban nullreagáló 33 betegből 6 vált tartósan vírusmentessé (18,2%). A kezelés idő előtti leállítására elégtelen virológiai válasz miatt a betegek 31,1%-ánál, mellékhatás miatt 10,3%-ánál került sor. A súlyos nemkívánatos események gyakorisága 9,8% volt. Ezek okai: anaemia, hasmenés, depresszió, agranulocytosis, jelentős aminotranszferáz-emelkedés, generalizált dermatitis és súlyos gingivitis fogvesztéssel, QT-szakasz-megnyúlás az EKG-n, generalizált oedemák és fulladás, uroinfekció, Crohn-betegség fellángolása, Campylobacter pylori-fertőzés és a beteg által nem tolerálható gyengeség/fáradékonyság. Nyolc betegnél volt szükséges transzfúzió, 4 beteg eritropoetin-, 1 pedig granulocytakolónia-stimuláló faktor kezelésben részesült. A programban halálesetet nem jelentettek. Következtetések: A 2011–2013-ban hazánkban elérhető, legkorszerűbbek közé tartozó bocepreviralapú hármas kezeléssel a betegek jelentős része ért el véglegesnek tekinthető vírusmentességet. A kezelések a törzskönyvezési vizsgálatokból megismert eredményességgel és – esetenként súlyos – mellékhatásokkal jártak, amely utóbbiak jelentősen korlátozták a terápia sikerességét. Orv. Hetil., 2016, 157(34), 1366–1374.

 • 1

  Van der Meer, A. J., Veldt, B. J., Feld, J. J., et al.: Association between sustained virological response and all-cause mortality among patients with chronic hepatitis C and advanced hepatic fibrosis. JAMA, 2012, 308(24), 2584–2593.

 • 2

  European Medicines Agency: Pegasys. Instructions for use. [Pegasys. Alkalmazási előírás.] 12/12/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000395/WC500039195.pdf [Hungarian]

 • 3

  European Medicines Agency: PegIntron. Instructions for use. [PegIntron alkalmazási előírás.] 11/06/2014. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000280/WC500039388.pdf [Hungarian]

 • 4

  European Medicines Agency: Incivo. Instructions for use. [Incivo alkalmazási előírás.] 13/08/2015. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002313/WC500115529.pdf [Hungarian]

 • 5

  European Medicines Agency: Victrelis. Instructions for use. [Victrelis alkalmazási előírás.] 09/03/2015. http://www.ema.europa.eu/docs/hu_HU/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002332/WC500109786.pdf [Hungarian]

 • 6

  Horváth, G.: New non-invasive tool for assessment of liver fibrosis: transient elastography. [A májfibrosis meghatározásának új, noninvazív módszere: tranziens elasztográfia (FibroScan).] Orv. Hetil., 2011, 152(22), 860–865. [Hungarian]

 • 7

  Makara, M., Horváth, G., Gervain, J., et al.: Hungarian consensus guideline for the diagnosis and treatment of B, C, and D viral hepatitis. [Ajánlás a B-, a C- és a D-vírus hepatitisek diagnosztikájára és antivirális kezelésére.] Orv. Hetil., 2012, 153(10), 375–394. [Hungarian]

 • 8

  Hunyady, B., Gervain, J., Horváth, G., et al.: Diagnosis, antiviral treatment and post-treatment follow up of hepatitis C virus infection. Consensus guideline. [C-vírus-hepatitis diagnosztikája, antivirális kezelése, kezelés utáni gondozása. Szakmai konszenzusajánlás.] Magyar Belorvosi Archivum, 2012, 65(4), 214–234. [Hungarian]

 • 9

  Bacon, B. R., Gordon, S. C., Lawitz, E., et al.: Boceprevir for previously treated chronic HCV genotype 1 infection. N. Engl. J. Med., 2011, 364(13), 1207–1217.

 • 10

  Vierling, J. M., Davis, M., Flamm, S., et al.: Boceprevir for chronic HCV genotype 1 infection in patients with prior treatment failure to peginterferon/ribavirin, including prior null response. J. Hepatol., 2014, 60(4), 748–756.

 • 11

  Hézode, C., Fontaine, H., Dorival, C., et al.: Effectiveness of telaprevir or boceprevir in treatment-experienced patients with HCV genotype 1 infection and cirrhosis. Gastroenterology, 2014, 147(1), 132–142.e4.

 • 12

  Colombo, M., Strasser, S., Moreno, C., et al.: Sustained virological response with telaprevir in 1,078 patients with advanced hepatitis C: the international telaprevir access program. J. Hepatol., 2014, 61(5), 976–983.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 58 39 3
PDF Downloads 98 85 2