View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Kútvölgyi út 4., 1125
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • | 4 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
Open access

Absztrakt

Bevezetés: A XXI. században a családorvosi hivatás változása figyelhető meg. Az elvándorlás, a gyógyítók elöregedése és a hálapénz kérdése meghatározóak az egészségügyi szektor humánerőforrás-krízise szempontjából. Célkitűzés: A szerzők célul tűzték ki a hazai családorvosok és családorvos rezidensek hivatásról és a hálapénzről való vélekedéseinek feltárását. Módszer: Feltáró jellegű kvantitatív vizsgálat családorvosok (n = 363) és családorvos rezidensek (n = 180) körében. Jelen elemzés középpontjában a jövedelemre vonatkozó kérdések, a hálapénzzel és hivatással kapcsolatos vélemények álltak. Eredmények: A válaszadók hivatásválasztásában és hivatástudatában az altruizmus, a szolgálat és a felelősségvállalás a legmeghatározóbb tényezők. A paraszolvencia tekintetében a rezidensminta szignifikánsan elutasítóbb (19,7% vs. 38,3%; p<0,001). A rezidensek kisebb összeget tartanak elfogadhatónak (14,3% vs. 8,9%; p<0,034), valamint nagyobb arányban mondják azt, hogy a befolyt jövedelmet praxisfejlesztésre fordítanák (1,4% vs. 9,4%; p<0,023). Következtetések: A családorvosok és a családorvos rezidensek hivatással kapcsolatos legfontosabb attitűdjei közel azonosak, de a hálapénz kérdéséről a két generáció másként vélekedik. Orv. Hetil., 2016, 157(36), 1438–1444.

 • 1

  Kanter, M. H., Nguyen, M., Klau, M. H., et al.: What does professionalism mean to the physician? Perm. J., 2013, 17(3), 87–90.

 • 2

  Lucey, C., Souba, W.: Perspective: the problem with the problem of professionalism. Acad. Med., 2010, 85(6), 1018–1024.

 • 3

  Tsou, A. Y., Creutzfeldt, C. J., Gordon, J. M.: The good doctor: professionalism in the 21st century. Handb. Clin. Neurol., 2013, 118, 119–132.

 • 4

  Kapocsi, E.: Crisis or renewal. Medical profession on the crossroad. [Válság vagy megújulás. Válaszúton az orvosi hivatás.] Lege Artis Med., 2004, 14(1), 72–75. [Hungarian]

 • 5

  Kapocsi, E.: Unhappy doctors – phenomena what’s behind it? [„Boldogtalan orvosok” – a jelenség és ami mögötte van.] Lege Artis Med., 2011, 21(8–9), 584–588. [Hungarian]

 • 6

  Heiligers, P. J.: Gender differences in medical students’ motives and career choice. BMC Med. Educ., 2012, 12, 82.

 • 7

  Girasek, E., Csernus, R., Ragány, K., et al.: Migration in the health sector. [Migráció az egészségügyben.] Magyar Tudomány, 2013, 174(3), 292–298. [Hungarian]

 • 8

  Health Registration and Training Center: Human resource report of the Health Sector in Hungary – 2014. [Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ: Beszámoló az egészségügyi ágazati humánerőforrás 2014. évi helyzetéről az egészségügyi ágazati humánerőforrás-monitoringrendszer alapján.] http://www.enkk.hu/hmr/documents/beszamolok/HR_beszamolo_2014.pdf [Hungarian]

 • 9

  Lóránth, I.: Few patient, unviable praxis. [Kevés páciens, életképtelen praxis.] Orvosok Lapja, 2016, 4, 14–16. [Hungarian]

 • 10

  Hungarian Central Statistical Office: Copayment and informal payment. [Központi Statisztikai Hivatal: Borravaló és hálapénz.] KSH, Statisztikai Tükör, 2015. április 1. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/halapenz.pdf. [Hungarian]

 • 11

  Horváth, F., Terebessy, A., Balázs, P.: Fourth-year medican students’ views about informal payment in Hungary. [A hálapénzkérdés értékelése IV. éves orvostanhallgatók körében.] Lege Artis Med., 2011, 21(8–9), 559–563. [Hungarian]

 • 12

  Physicians about the informal payment. [Orvosaink a hálapénzről.] Szinapszis Kft. kutatási jelentés, 2009. http://www.szinapszis.hu/kutatasi_eredmenyek/12/print [Hungarian]

 • 13

  Informal payment. Who, how much waiting for? [Hálapénz. Ki mennyit vár?] Szinapszis Kft. Kutatási jelentés, 2013. http://lwebcache.googleusercontent.com/search?q=cache:Jl3qFoey7sQJ:rezidens.hu/index.php/sajtoanyag/letoltesek%3Fdownload%3D17:i-mrsz-szinapszis-halapenz-bemutato+&cd=12&hl=hu&ct=clnk&gl=hu. [Hungarian]

 • 14

  Association of American Medical Colleges: AAMC data book: medical schools and teaching hospitals by the numbers. American Association of Medical Colleges, Washington, 2009.

 • 15

  OECD: Physicians by age and gender, 2012. (OECD Health data: health care resources. OECD Health Statistics.) http://stats.oecd.org/

 • 16

  Levinson, W., Lurie, N.: When most doctors are women: what lies ahead? Ann. Intern. Med., 2004, 141(6), 471–474.

 • 17

  Győrffy, Zs.: Female physicians in Hungary. [Orvosnők Magyarországon.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 18

  BMA: Statistics of medical students in the U.K. British Medical Association, Health Policy and Economic Research Unit, London, 2002.

 • 19

  Reichenbach, L., Brown, H.: Gender and academic medicine: impacts on the health workforce. BMJ, 2004, 329(7469), 792–795.

 • 20

  Riska, E.: Towards gender balance: but will women physicians have an impact on medicine? Soc. Sci. Med., 2001, 52(2), 179–187.

 • 21

  Central Statistical Office: Statistical Yearbook of Hungary 2011. [Központi Statisztikai Hivatal: Magyar Statisztikai Évkönyv 2011]. KSH, Budapest, 2012. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/evkonyv/egeszsegugyi_evkonyv_2012.pdf [Hungarian]

 • 22

  Varga, J.: Where have all the doctors gone? Migration and attrition of physicians and dentists in Hungary between 2003 and 2011. [Hová lettek az orvosok? Az orvosok külföldre vándorlása és pályaelhagyása Magyarországon 2003–2011.] Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. BWP – 2015/6. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Közgazdaság-tudományi Intézet, 2015. http://www.econ.core.hu/file/download/bwp/bwp1506.pdf [Hungarian]

 • 23

  Győrffy, Zs., Csala, I., Sándor, I.: Medical students of Hungary. A changing profession or feminisation? [Orvostanhallgatók Magyarországon: átalakuló vagy elnőiesedő hivatás?] Orv. Hetil., 2013, 154(49), 1950–1958. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 102 76 4
PDF Downloads 124 96 3