View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Üllői út 78., 1082
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 4 Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Absztrakt

Bevezetés: A nem konvencionális gyógymódok egyre emelkedő használata miatt tudnunk kell ezek igénybevételéről a perioperatív ellátás során is. Célkitűzés: A szerzők felmérték az elektív műtétre váró betegek viszonyulását a természetgyógyászati módszerekhez, valamint ezek esetleges igénybevételét és az ezt befolyásoló tényezőket. Módszer: Anonim, kérdőíves felmérést végeztek a Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti Klinikán 2014. július és 2016. április között. Eredmények: Az 519 kitöltő (21%-os válaszadás) 63,6%-a érdeklődött a nem konvencionális gyógymódok iránt. Természetgyógyászati gyógymódot a válaszadók 26,8%-a vett már igénybe: e csoportban szignifikánsan több volt a nő (p = 0,022; OR: 1,066–2,3635), a diplomás (p = 0,000315; OR: 1,3915–3,1132), a 40–49 éves (p = 0,012419; OR: 1,1451–3,2405) és a hormonális betegségben szenvedő (p = 0,039482; OR: 1,0186–5,7242). Élettartam-prevalenciát tekintve a hagyományos kínai orvoslás (8,9%), az alternatív mozgás- és masszázsterápia (7,5%), illetve a homeopátia (7,3%) voltak a legnépszerűbb gyógymódok. Mindössze a betegek 12,9%-a számolt be e módszerek használatáról kezelőorvosának. Következtetés: A sebészeti betegek érdeklődőek a természetgyógyászattal kapcsolatban, és negyedük igénybe vesz ilyen gyógymódokat, akár a perioperatív időszakban is. Orv. Hetil., 2016, 157(37), 1483–1488.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Ernst, E.: Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull. World Health Organ., 2000, 78(2), 252–257.

 • 2

  Eisenberg, D. M., Davis, R. B., Ettner, S. L., et al.: Trends in alternative medicine use in the United States, 1990–1997: results of a follow-up national survey. JAMA, 1998, 280(18), 1569–1575.

 • 3

  Clarke, T. C., Black, L. I., Stussman, B. J., et al.: Trends in the use of complementary health approaches among adults: United States, 2002–2012. Natl. Health Stat. Reports, 2015, (79), 1–16.

 • 4

  Nguyen, L. T., Davis, R. B., Kaptchuk, T. J., et al.: Use of complementary and alternative medicine and self-rated health status: results from a national survey. J. Gen. Intern. Med., 2011, 26(4), 399–404.

 • 5

  Fisher, P., Ward, A.: Complementary medicine in Europe. BMJ, 1994, 309(6947), l07–111.

 • 6

  Posadzki, P., Watson, L. K., Alotaibi, A., et al.: Prevalence of use of complementary and alternative medicine (CAM) by patients/consumers in the UK: systematic review of surveys. Clin. Med., 2013, 13(2), 126–131.

 • 7

  Buda, L.: The analysis of the relationship between alternative medicine and scientific medicine, the socio-psychological and health-sociological background and the complex empirical investigation of its role in the health care. [Az alternatív medicina tudományos orvosláshoz való viszonyának, társadalmi-lélektani, egészség-szociológiai hátterének elemzése és az egészségügyi ellátásban betöltött szerepének komplex empirikus vizsgálata.] PhD dissertation. Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, 2004. [Hungarian]

 • 8

  Skinner, C. M., Rangasami, J.: Preoperative use of herbal medicines: a patient survey. Br. J. Anaesth., 2002, 89(5), 792–795.

 • 9

  Tsen, L. C., Segal, S., Pothier, M., et al.: Alternative medicine use in presurgical patients. Anesthesiology, 2000, 93(1), 148–151.

 • 10

  Miller, L. G.: Herbal medicinals: selected clinical considerations focusing on known or potential drug-herb interactions. Arch. Intern. Med., 1998, 158(20), 2200–2211.

 • 11

  Kaye, A. D., Clarke, R. C., Sabar, R., et al.: Herbal medicines: current trends in anesthesiology practice – a hospital survey. J. Clin. Anesth., 2000, 12(6), 468–471.

 • 12

  Woodbury, A., Soong, S. N., Fishman, D., et al.: Complementary and alternative medicine therapies for the anesthesiologist and pain practitioner: a narrative review. Can. J. Anaesth., 2016, 63(1), 69–85.

 • 13

  NCCIH: Complementary, alternative, or integrative health: What’s in a name? https://nccih.nih.gov/health/integrative-health

 • 14

  Woodbury, A., Dombrowski, J. F.: Is CAM a sham? Understanding complementary and alternative medicine for the practicing anesthesiologist. ASA Monitor., 2014, 78, 18–21.

 • 15

  Dobozy, A., Kerpel-Fronius, S., Komoly, S., et al.: Complementary medicine – built upon the principles of evidence-based therapy. Discussed and accepted by the Medical Section of the Hungarian Academy of Sciences. [Komplementer medicina – a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei alapján. A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának állásfoglalása.] Orv. Hetil., 2011, 152(30), 1197–1204. [Hungarian]

 • 16

  Wang, S. M., Caldwell-Andrews, A. A., Kain, Z. N.: The use of complementary and alternative medicines by surgical patients: a follow-up survey study. Anesth. Analg., 2003, 97(4), 1010–1015.

 • 17

  Schieman, C., Rudmik, L. R., Dixon, E., et al.: Complementary and alternative medicine use among general surgery, hepatobiliary surgery and surgical oncology patients. Can. J. Surg., 2009, 52(5), 422–426.

 • 18

  Norred, C. L.: Complementary and alternative medicine use by surgical patients. AORN J., 2002, 7(6), 1013–1021.

 • 19

  Norred, C. L., Zamudio, S., Palmer, S. K.: Use of complementary and alternative medicines by surgical patients. AANA J., 2000, 68(1), 13–18.

 • 20

  Eisenberg, D. M., Kessler, R. C., Foster, C., et al.: Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs, and patterns of use. N. Engl. J. Med., 1993, 328(4), 246–252.

 • 21

  Ni, H., Simile, C., Hardy, A. M.: Utilization of complementary and alternative medicine by United States adults: results from the 1999 national health interview survey. Med. Care, 2002, 40(4), 353–358.

 • 22

  Hunt, K. J., Coelho, H. F., Wider, B., et al.: Complementary and alternative medicine use in England: Results from a national survey. Int. J. Clin. Pract., 2010, 64(11), 1496–1502.

 • 23

  Leung, J. M., Dzankic, S., Manku, K., et al.: The prevalence and predictors of the use of alternative medicine in presurgical patients in five California hospitals. Anesth. Analg., 2001, 93(4), 1062–1068.

 • 24

  Barnes, P. M., Bloom, B., Nahin R. L.: Complementary and alternative medicine use among adults and children: United States, 2007. Natl. Health Stat. Reports, 2008, (12), 1–23.

 • 25

  Wang, S. M., Peloquin, C., Kain, Z. N.: Attitudes of patients undergoing surgery toward alternative medical treatment. J. Altern. Complement. Med., 2002, 8(3), 351–356.

 • 26

  Soós, S. Á., Jeszenői, N., Darvas, K., et al.: Herbal medicine use by surgery patients in Hungary: a descriptive study. BMC Complement. Altern. Med., 2015, 15, 358.

 • 27

  Soós, S. Á., Eőry, A., Eőry, A., et al.: Complementary and alternative medicine from the primary care physicians’ viewpoint. [Nem konvencionális gyógymódok a háziorvos szemszögéből.] Orv. Hetil., 2015, 156(28), 1133–1139. [Hungarian]

 • 28

  Hwang, J. H., Han, D. W., Yoo, E. K., et al.: The utilisation of complementary and alternative medicine (CAM) among ethnic minorities in South Korea. BMC Complement. Altern. Med., 2014, 14, 103.

 • 29

  Waterbrook, A. L., Southall, J. C., Strout, T. D., et al.: The knowledge and usage of complementary and alternative medicine by emergency department patients and physicians. J. Emerg. Med., 2010, 39(5), 569–575.

 • 30

  Black, D. S., Lam, C. N., Nguyen, N. T., et al.: Complementary and integrative health practices among Hispanics diagnosed with colorectal cancer: utilization and communication with physicians. J. Altern. Complement. Med., 2016, 22(6), 473–479.

 • 31

  Shakeel, M., Bruce, J., Jehan, S., et al.: Use of complementary and alternative medicine by patients admitted to a surgical unit in Scotland. Ann. R. Coll. Surg. Engl., 2008, 90(7), 571–576.