View More View Less
 • 1 Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, Fővám tér 8. 265. sz., 1026
 • | 2 Pest Megyei Flór Ferenc Kórház, Kistarcsa
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Az osteoporosis-ellátás kulcskérdése a fokozott csonttörési kockázatú betegek azonosítása és kezelése. Célkitűzés: A hazai osteoporosis-szakellátásban megjelenő osteoporosisos nők törési kockázatának felmérése. Módszer: A szerzők keresztmetszeti kérdőíves vizsgálatot végeztek 2009-ben 11 osteoporosis-centrumban ≥50 éves osteoporosisos nőbetegek körében. Felmérték a főbb törési kockázati tényezőket, a FRAX® kalkulátor magyarországi változatával kiszámolták a 10 éves törési kockázatot. Az egészségi állapotot EQ VAS-sal vizsgálták. Eredmények: Az 1301 beteg átlagéletkora 68,5 (SD = 8,3) év, az EQ VAS 62,0 (SD = 17,2) volt, 690 (53%) betegnek volt már törése. A major osteoporosisos törési és a csípőtörési FRAX® átlagosan 20,1 (SD = 13,9), illetve 10,6 (SD = 12,5) volt (10 éves korcsoportonkénti átlagok: 18,5/9,3; 16,2/6,7; 23,0/13,5; 28,9/18,3). A törésen átesettek értékei szignifikánsan magasabbak voltak (p<0,05). Következtetések: Megközelítően azonos a primer és szekunder törésprevenciós kezelésre járó betegek aránya. Az osteoporosis miatt gondozásban részesülők major osteoporoticus törési FRAX®-értéke jelentős többségben magasabb az Egyesült Királyságban minimumként javasolt 7%-nál. A kutatás alapadatokkal szolgál költséghatékonysági elemzésekhez és a magyarországi intervenciós küszöbértékek kialakításához. Orv. Hetil., 2016, 157(4), 146–153.

 • 1

  Professional Board of Rheumatology and Physiotherapy: NEFMI Professional protocol for the diagnosis and treatment of age-related and cortecosteroid-induced osteoporosis [Reumatológiai és Fizioterápiás Szakmai Kollégium: NEFMI szakmai protokoll a korral járó és a kortikoszteroidok indukálta osteoporosis diagnosztikájáról és terápiájáról.] Egészségügyi Közlöny, 2011. https://kollegium.aeek.hu/conf/upload/oldiranyelvek/REUMA_korral%20jaro%20es%20a%20kortikoszteroidok%20indukalta%20osteoporosis%20diagn%20es%20terapiajarol_mod0_v0.pdf [Hungarian]

 • 2

  Lips, P., van Schoor, N. M.: Quality of life in patients with osteoporosis. Osteoporos. Int., 2005, 16(5), 447–455.

 • 3

  Nazrun, A. S., Tzar, M. N., Mokhtar, S. A., et al.: A systematic review of the outcomes of osteoporotic fracture patients after hospital discharge: morbidity, subsequent fractures, and mortality. Ther. Clin. Risk Manag., 2014, 10, 937–948.

 • 4

  Sebestyén, A., Boncz, I., Sándor, J., et al.: Effect of surgical delay on early mortality in patients with femoral neck fracture. Int. Orthop., 2008, 32(3), 375–379.

 • 5

  Sebestyén, A., Boncz, I., Tóth, F., et al.: Evaluation of the correlation between risk factors and mortality in elderly patients with femoral neck fracture with 5-year follow-up. [Időskori combnyaktöréseket követő halálozás és kockázati tényezőik kapcsolatának értékelése 5 éves utánkövetéssel.] Orv. Hetil., 2008, 149(11), 493–503. [Hungarian]

 • 6

  Moja, L., Piatti, A., Pecoraro, V., et al.: Timing matters in hip fracture surgery: patients operated within 48 hours have better outcomes. A meta-analysis and meta-regression of over 190,000 patients. PLoS ONE, 2012, 7(10), e46175.

 • 7

  Szathmári, M.: Evaluation of fracture risk in osteoporosis. [A csonttörés kockázatának megítélése osteoporosisban.] Orv. Hetil., 2011, 152(33), 1304–1311. [Hungarian]

 • 8

  Kanis, J. A., McCloskey, E. V., Johansson, H., et al.: European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. Osteoporos. Int., 2013, 24(1), 23–57.

 • 9

  McCloskey, E., Johansson, H., Oden, A., et al.: Fracture risk assessment. Clin. Biochem., 2012, 45(12), 887–893.

 • 10

  McCloskey, E., Kanis, J. A., Johansson, H., et al.: FRAX-based assessment and intervention thresholds – an exploration of thresholds in women aged 50 years and older in the UK. Osteoporos. Int., 2015, 26(8), 2091–2099.

 • 11

  Kanis, J. A., McCloskey, E. V., Johansson, H., et al.: Case finding for the management of osteoporosis with FRAX® – assessment and intervention thresholds for the UK. Osteoporos. Int., 2008, 19(10), 1395–1408.

 • 12

  Péntek, M., Gulácsi, L., Horváth, C.: Fracture risk assessment and treatment financing in postmenopausal osteoporosis. [Törési rizikóbecslés és gyógyszer-finanszírozás posztmenopauzás oszteoporózisban.] Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2011, 49(3), 8–16. [Hungarian]

 • 13

  Lakatos, P., Tóth, E., Szekeres, L., et al.: Effectiveness of osteoporosis treatment in Hungary. [A csontritkulás kezelésének hatékonysága Magyarországon.] LAM KID, 2012, 2(3), 5–12. [Hungarian]

 • 14

  Kincső, G., Varga, J., Surányi, P., et al.: FRAX: Does it work in practice? [FRAX: működik a gyakorlatban?] Immunológiai Szemle, 2013, 5(1), 29–33. [Hungarian]

 • 15

  EuroQol – a new facility for the measurement of health-related quality of life. Health Policy, 1990, 16(3), 199–208.

 • 16

  WHO Fracture Risk Assessment Tool. https://www.shef.ac.uk/FRAX/

 • 17

  Kanis, J. A., Johansson, H., Oden, A., et al.: Worldwide uptake of FRAX. Arch. Osteoporos., 2014, 9, 166.

 • 18

  Aspray, T. J.: Fragility fracture: recent developments in risk assessment. Ther. Adv. Musculoskelet. Dis., 2015, 7(1), 17–25.

 • 19

  Ferencz, V., Horváth, C., Huszár, S., et al.: Evaluation of risk factors for fractures in postmenopausal women with osteoporosis. [A csonttörés kockázati tényezőinek vizsgálata postmenopausás, osteoporosisos nőbetegek körében.] Orv. Hetil., 2015, 156(4), 146–153. [Hungarian]

 • 20

  Bhattoa, H. P., Nagy, E., More, C., et al.: Prevalence and seasonal variation of hypovitaminosis D and its relationship to bone metabolism in healthy Hungarian men over 50 years of age: the HunMen Study. Osteoporos. Int., 2013, 24(1), 179–186.

 • 21

  Bhattoa, H. P., Onyeka, U., Kalina, E., et al.: Bone metabolism and the 10-year probability of hip fracture and a major osteoporotic fracture using the country-specific FRAX algorithm in men over 50 years of age with type 2 diabetes mellitus: a case–control study. Clin. Rheumatol., 2013, 32(8), 1161–1167.

 • 22

  Kanis, J. A., Hiligsmann, M.: The application of health technology assessment in osteoporosis. Best Pract. Res. Clin. Endocrinol. Metab., 2014, 28(6), 895–910.

 • 23

  Hernlund, E., Svedbom, A., Ivergård, M., et al.: Osteoporosis in the European Union: medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the International Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch. Osteoporos., 2013, 8, 136.

 • 24

  Lakatos, P., Tóth, E., Szekeres, L., et al.: Comparative statistical analysis of osteoporosis treatment based on Hungarian claims data and interpretation of the results in respect to cost-effectiveness. Osteoporos. Int., 2014, 25(8), 2077–2087.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 98 73 15
PDF Downloads 87 66 15