View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Budapest, Kútvölgyi út 2., 1125
Open access

Absztrakt

Bevezetés: A 2010–2014 között futó EuroHOPE FP7-es kutatási projekt többek között a stroke-ellátás eredményességének és hatékonyságának elemzésével foglalkozott. Célkitűzés: A dolgozat célja a hazai adatok bemutatása és összehasonlítása a nemzetközi eredményekkel, a különbségek lehetséges okainak feltárása. Módszer: Finnország, Hollandia, Magyarország, Olaszország, Skócia, Svédország hospitalizált ischaemiás stroke-eseteinek jellemzése standard módon előállított indikátorokkal történt. Adatforrásként a regulárisan gyűjtött adatok szolgáltak. A hazai elemzések 2005–2009-re, a nemzetközi összehasonlítások 2008-ra vonatkozóan készültek el nyers mutatókkal és többváltozós logisztikus regressziós módszerrel történő kockázatkiegyenlítési eljárással. Eredmények: Hazánkban a stroke-incidencia a finn és olasz értékek kétszerese volt (43,3/10 000 lakos). A komorbiditás nem mutatott lényeges különbségeket az országok között. Magyarországon a stroke-betegek harmadannyian (19,9%) váltottak ki véralvadásgátlókat, mint a finnek. A magyar betegek halálozása az elemzett országok között a legrosszabb, harmaduk egy éven belül meghal. Ennek hátterében a hazai elsődleges prevenció elégtelensége, az akut stroke-betegek felvételkori súlyosabb állapota, illetve a kórházi ellátás, az elbocsátás utáni rehabilitáció és beteggondozás hiányosságai állhatnak. Következtetés: Javasolt a hazai rossz eredmények oki kutatása és ezekre alapozott intézkedések kezdeményezése. Orv. Hetil., 2016, 157(41), 1635–1641.

 • 1

  Levi, F., Chatenoud, L., Bertuccio, P., et al.: Mortality from cardiovascular and cerebrovascular diseases in Europe and other areas of the world: an update. Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil., 2009, 16(3), 333–350.

 • 2

  Roger, V. L., Go, A. S., Lloyd-Jones, D. M., et al.: Heart disease and stroke statistics – 2012 update. A report from the American Heart Association. Circulation, 2012, 125(1), e2–e220.

 • 3

  World Health Organization Regional Office for Europe: European mortality database (MDB), Updated: December 2015.

 • 4

  Malmivaara, A., Meretoja, A., Peltola, M., et al.: Comparing ischaemic stroke in six European countries. The EuroHOPE register study. Eur. J. Neurol., 2014, 22(2), 284–291.

 • 5

  http://www.stats.oecd.org

 • 6

  Häkkinen, U., Iversen, T., Peltola, M., et al.: Health care performance comparison using a disease-based approach: The EuroHOPE project. Health Policy, 2013, 112(1–2), 100–109.

 • 7

  Malmivaara, A.: EuroHOPE stroke: material, methods and indicators. EuroHOPE Discussion Papers No. 6. http://www.eurohope.info/doc/EHDP6_Stroke.pdf

 • 8

  Sund, R.: Quality of the Finnish Hospital Discharge Register: a systematic review. Scand. J. Public Health, 2012, 40(6), 505–515.

 • 9

  Köster, M., Asplund, K., Johansson, Å., et al.: Refinement of Swedish administrative registers to monitor stroke events on the national level. Neuroepidemiology, 2013, 40(4), 240–246.

 • 10

  Ajtay, A., Oberfrank, F., Bereczki, D.: Applicability of hospital reports submitted for reimbursement purposes for epidemiological studies based on the example of ischemic cerebrovascular diseases. [A kórházi adatlapok jelentéseinek alkalmazhatósága epidemiológiai elemzésekre az ischaemiás cerebrovascularis betegségek példája alapján.] Orv. Hetil., 2015, 156(38), 1540–1546.

 • 11

  Mähönen, M., Salomaa, V., Keskimäki, I., et al.: The feasibility of combining data from routine Hospital Discharge and Causes-of-Death Registers for epidemiological studies on stroke. Eur. J. Epidemiol., 2000, 16(9), 815–817.

 • 12

  Tancioni, V., Collini, F., Balzi, D., et al.: Acute stroke incidence estimated using a standard algorithm based on electronic health data in various areas of Italy. Epidemiol. Prev., 2008, 32(3 Suppl.), 38–45.

 • 13

  Stegmayr, B., Asplund, K.: Stroke in Northern Sweden. Scand. J. Public Health, 2003, 61(Suppl.), 60–69.

 • 14

  Turner, M., Barber, M., Dodds, H., et al., on behalf of the Scottish Stroke Care Audit: Agreement between routine electronic hospital discharge and Scottish Stroke Care Audit (SSCA) data in identifying stroke in the Scottish population. BMC Health Serv. Res., 2015, 15, 583.

 • 15

  Stroke Association Workgroup: Stroke statistics 2013. Stroke Association Resource sheet 11, version 1. http://www.thepossibilities.co.uk/assets/downloads/stroke-statistics.pdf

 • 16

  Feigin, V. L., Forouzanfar, M. H., Krishnamurthi, R., et al.: Global and regional burden of stroke during 1990–2010: findings from the Global Burden of Disease Study 2010. Lancet, 2014, 383(9913), 245–254.

 • 17

  Heuschmann, P. U., Di Carlo, A., Bejot, Y., et al., on behalf of European Registers of Stroke (EROS) Investigators: Incidence of stroke in Europe at the beginning of the 21st century. Stroke, 2009, 40(5), 1557–1563.

 • 18

  Rothwell, P. M., Coull, A. J., Silver, L. E., et al.: Population-based study of event-rate, incidence, case fatality, and mortality for all acute vascular events in all arterial territories (Oxford Vascular Study). Lancet, 2005, 366(9499), 1773–1783.

 • 19

  Arboix, A., Alio, J.: Acute cardioembolic cerebral infarction: Answers to clinical questions. Curr. Cardiol. Rev., 2012, 8(1), 54–67.

 • 20

  Bereczki, D., Mihálka, L., Fekete, I., et al.: The Debrecen Stroke Database: demographic characteristics, risk factors, stroke severity and outcome in 8088 consecutive hospitalised patients with acute cerebrovascular disease. Int. J. Stroke, 2009, 4(5), 335–339.

 • 21

  Orbán-Kis, K., Szőcs, I., Fekete, K., et al.: Comparison of hospitalized acute stroke patients’ characteristics using two large Central-eastern European databases. Ideggyogy. Sz., 2016, 69(1–2), 47–53.

 • 22

  Truelsen, T., Piechowski-Jóźwiak, B., Bonita, R., et al.: Stroke incidence and prevalence in Europe: a review of available data. Eur. J. Neurol., 2006, 13(6), 581–598.

 • 23

  Feigin, V. L., Lawes, C. M., Bennett, D. A., et al.: Worldwide stroke incidence and early case fatality reported in 56 population-based studies: a systematic review. Lancet Neurol., 2009, 8(4), 355–369.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 150 135 19
PDF Downloads 106 88 20