View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Kútvölgyi út 2., 1125
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt

Bevezetés: Magyarországon 2012-ben indult az egészségügyi ellátószervezetek akkreditációs programjának fejlesztése, amelynek célja az egészségügyi ellátás biztonságának növelése, eredményességének, hatékonyságának javítása. Célkitűzés: A vizsgálat célja az akkreditációs standardok hatására történő szervezeti változások felmérése a projekt tesztelésében részt vevő intézményekben. Módszer: Hét önkéntes intézményben vizsgálták a szervezeti kultúra változását nemzetközileg validált kérdőív segítségével. A vizsgálatot két körben, az akkreditációs program bevezetésének kezdete előtt és egy évvel később, standardok megismerése, gyakorlatba ültetésének elkezdése után végezték el. A kérdőíveket leíró statisztikai elemzésekkel és logisztikus regressziós modellekkel vizsgálták. Eredmények: A kórházak körében szignifikáns (p<0,05) pozitív változást mutattak a szervezeti tanulás, folyamatos fejlődés, a nyílt kommunikáció és a csapatmunka a szervezeti egységben dimenziók, az önálló járóbeteg-szakrendelők körében pedig az általános felfogás a betegbiztonságról és a betegbiztonság szervezeti egységen belüli észlelése dimenziók. Következtetések: A vizsgált intézményekben a szervezeti kultúra még fejlesztésre szorul, de az észlelt pozitív változások a betegbiztonságot elősegítő irányba mutatnak. Orv. Hetil., 2016, 157(42), 1667–1673.

 • 1

  Bakacsi, Gy.: The basics of organisational behaviour. [A szervezeti magatartás alapjai.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 2

  Nieva, V. F., Sorra, J.: Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Qual. Saf. Health Care, 2003, 12(Suppl. II), ii17–ii23.

 • 3

  Halligan, M., Zecevic, A.: Safety culture in healthcare: a review of concepts, dimensions, measures and progress. BMJ Qual. Saf., 2011, 20(4), 338–343.

 • 4

  Watcher, R. M.: Understanding patient safety. 2nd ed. Lange, New York, 2012.

 • 5

  Scott, T., Mannion, R., Davies, H. T., et al.: Implementing culture change in health care: theory and practice. Int. J. Qual. Health Care, 2003, 15(2), 111–118.

 • 6

  Sorra, J. S., Dyer, N.: Multilevel psychometric properties of the AHRQ hospital survey on patient safety culture. BMC Health Serv. Res., 2010, 10, 199.

 • 7

  AHRQ: Hospital survey on patient safety culture: Items and dimensions. http://www.ahrq.gov/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospital/userguide/hospdim.html

 • 8

  Research scan: Does improving safety culture affect patient outcomes? The Health Foundation, 2011. http://patientsafety.health.org.uk/sites/default/files/resources/does_improving_safety_culture_affect_outcomes.pdf

 • 9

  Sorra, J., Gray, L., Streagle, S., et al.: AHRQ Hospital survey on patient safety culture: User’s Guide. AHRQ Publication No. 15(16)-0049-EF (Replaces 04-0041). Agency for Healthcare Research and Quality, Rockville, MD, January 2016. http://www.ahrq.gov/sites/default/files/wysiwyg/professionals/quality-patient-safety/patientsafetyculture/hospital/userguide/hospcult.pdf

 • 10

  Santiago, T. H., Turrini, R. N.: Organizational culture and climate for patient safety in intensive care units. Rev. Esc. Enferm. USP, 2015, 49(Esp.), 121–127.

 • 11

  Manser, T.: Teamwork and patient safety in dynamic domains of healthcare: a review of literature. Acta Anaesthesiol. Scand., 2009, 53(2), 143–151.

 • 12

  Barrett, J., Gifford, C., Morey, J., et al.: Enhancing patient safety through teamwork training. J. Healthc. Risk Manag., 2001, 21(4), 57–65.

 • 13

  Bowman, C., Neeman, N., Sehgal, N. L.: Enculturation of unsafe attitudes and behaviors: student perceptions of safety culture. Acad. Med., 2013, 88(6), 802–810.

 • 14

  Reader, T. W., Flin, R., Mearns, K., et al.: Interdisciplinary communication in the intensive care unit. Br. J. Anaesth., 2007, 98(3), 347–352.

 • 15

  Belicza, É. (ed.): The standards of inpatient and outpatient care. [A fekvő- és járóbeteg-ellátás standardjai.] GYEMSZI, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • 16

  Sammer, E. C., Lykens, K., Singh, K. P., et al.: What is patient safety culture? A review of the literature. J. Nurs. Scholarsh., 2010, 42(2), 156–165.

 • 17

  Braithwaite, J., Greenfield, D., Westbrook, J., et al.: Health service accreditation as a predictor of clinical and organisational performance: a blinded, random, stratified study. Qual. Saf. Health Care, 2010, 19(1), 14–21.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 124 105 16
PDF Downloads 105 95 14