Author: Zoltán Papp
View More View Less
Restricted access
  • 1

    Palla, Á., Trencséni, T. (eds.): The Volume in Honour of the Centennial of the Hungarian Weekly Medical Journal. [Az Orvosi Hetilap centenáriumi emlékkönyve.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1959. [Hungarian]

  • 2

    Fehér, J., Gazda, I., Szállási, Á. (eds.): Memory Book of the 150 Years’ Anniversary of the Hungarian Weekly Medical Journal. [Emlékkönyv az Orvosi Hetilap alapításának 150. évfordulójára.] Markusovszky Lajos Alapítvány, Magyar Tudománytörténeti Intézet, Akadémiai Kiadó, Budapest, 2007. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 91 91 0
Full Text Views 25 16 0
PDF Downloads 78 74 0