View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Üllői út 78., 1082
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
 • 4 Idegtudományi Központ Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon az egészségügyi szakdolgozók viszonyulása a komplementer terápiás gyógymódokhoz még nem vizsgált téma. Célkitűzés: Célunk volt felmérni a Semmelweis Egyetem hat, perioperatív ellátást végző klinikáján az egészségügyi szakdolgozók ismeretét és véleményét a természetgyógyászattal kapcsolatban. Módszer: Anonim, papíralapú kérdőíves felmérést végeztünk. 82%-os válaszadási arány mellett összesen 119 kérdőív adatait dolgoztuk fel leíró statisztikai elemzéssel és χ2-próbával. Eredmények: A válaszadók mindössze 25,2%-a tartotta eléggé tájékozottnak magát, 68,1%-uk érdeklődött és 60,5%-uk tanulna a természetgyógyászatról. A napi munka során 70,6%-uk szívesen alkalmazna komplementer terápiás gyógymódokat, szignifikánsan gyakrabban azok, akik saját betegség esetén is igénybe veszik e gyógymódokat (p = 0,0027). A legnépszerűbb gyógymódok a homeopátia, az alternatív masszázs- és mozgásterápia, az akupunktúra és a manuálterápia voltak. Következtetés: A nemzetközi szakirodalommal egyezően idehaza is a vizsgálatunkban felmért szakdolgozók nyitottak és érdeklődőek a természetgyógyászattal kapcsolatban. Orv. Hetil., 2017, 158(10), 368–375.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Dobozy, A., Kerpel-Fronius, S., Komoly, S., et al.: Complementary medicine – built upon the principles of evidence-based therapy. Discussed and accepted by the Medical Section of the Hungarian Academy of Sciences. [Komplementer medicina – a bizonyítékokon alapuló orvoslás elvei alapján. A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok Osztályának állásfoglalása.] Orv. Hetil., 2011, 152(30), 1197–1204. [Hungarian]

 • 2

  Eisenberg, D. M., Davis, R. B., Ettner, S. L., et al.: Trends in alternative medicine use in the United States, 1990–1997: results of a follow-up national survey. JAMA, 1998, 280(18), 1569–1575.

 • 3

  Ernst, E.: Prevalence of use of complementary/alternative medicine: a systematic review. Bull. World Health Organ., 2000, 78(2), 252–257.

 • 4

  Horneber, M., Bueschel, G., Dennert, G., et al.: How many cancer patients use complementary and alternative medicine: a systematic review and metaanalysis. Integr. Cancer Ther., 2012, 11(3), 187–203.

 • 5

  Bahall, M.: Complementary and alternative medicine usage among cardiac patients: a descriptive study. BMC Complement. Altern. Med., 2015, 15, 100.

 • 6

  Waterbrook, A. L., Southall, J. C., Strout, T. D., et al.: The knowledge and usage of complementary and alternative medicine by emergency department patients and physicians. J. Emerg. Med., 2010, 39(5), 569–575.

 • 7

  Soós, S. Á., Jeszenői, N., Darvas, K., et al.: Herbal medicine use by surgery patients in Hungary: a descriptive study. BMC Complement. Altern. Med., 2015, 15, 358.

 • 8

  Kaye, A. D., Clarke, R. C., Sabar, R., et al.: Herbal medicines: current trends in anesthesiology practice – a hospital survey. J. Clin. Anesth., 2000, 12(6), 468–471.

 • 9

  Skinner, C. M., Rangasami, J.: Preoperative use of herbal medicines: a patient survey. Br. J. Anaesth., 2002, 89(5), 792–795.

 • 10

  American Society of Anesthesiologists: What you should know about your patients’ use of herbal medicines. Available from: http://www.wehealny.org/services/BI_Anesthesiology/herbPatient.pdf

 • 11

  Christina, J., Abigail, W., Cuthbertson, L. A.: Nurses’ knowledge and attitudes toward complementary therapies for cancer: A review of the literature. Asia Pac. J. Oncol. Nurs., 2016, 3(3), 241–251.

 • 12

  DeKeyser, F. G., Bar Cohen, B., Wagner, N.: Knowledge levels and attitudes of staff nurses in Israel towards complementary and alternative medicine. J. Adv. Nurs., 2001, 36(1), 41–48.

 • 13

  Leach, M. J.: Public, nurse and medical practitioner attitude and practice of natural medicine. Complement. Ther. Nurs. Midwifery, 2004, 10(1), 13–21.

 • 14

  Decree No. 11 of 1997 (V. 28) NM of the Ministry of Welfare concerning certain fields of naturopath activity. [11/1997. (V. 28.) NM rendelet a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről.] Available from: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700011.NM [Hungarian]

 • 15

  Brown, J., Cooper, E., Frankton, L., et al.: Complementary and alternative therapies: survey of knowledge and attitudes of health professionals at a tertiary paediatric/women’s care facility. Complement Ther. Clin. Pract., 2007, 13(3), 194–200.

 • 16

  Chu, F. Y., Wallis, M.: Taiwanese nurses’ attitudes towards and use of complementary and alternative medicine in nursing practice: a cross-sectional survey. Int. J. Nurs. Stud., 2007, 44(8), 1371–1378.

 • 17

  Chang, M. Y., Lin, H. S., Tsai, C. F.: Student nurses’ knowledge, attitude, and behavior toward chinese medicine and related factors. J. Nurs. Res., 2004, 12(2), 103–118.

 • 18

  Shorofi, S. A., Arbon, P.: Nurses’ knowledge, attitudes, and professional use of complementary and alternative medicine (CAM): a survey at five metropolitan hospitals in Adelaide. Complement. Ther. Clin. Pract., 2010, 16(4), 229–234.

 • 19

  Jang, E. H., Park, K. S.: A comparative study of nurses and physicians’ attitudes about complementary and alternative therapy. J. Korean Acad. Adult Nurs., 2003, 15(3), 402–410.

 • 20

  Soós, S. Á., Eőry, A., Eőry, A., et al.: Complementary and alternative medicine from the primary care physicians’ viewpoint. [Nem konvencionális gyógymódok a háziorvos szemszögéből.] Orv. Hetil., 2015, 156(28), 1133–1139. [Hungarian]

 • 21

  Soós, S. Á., Jeszenői, N., Darvas, K., et al.: Complementary and alternative medicine: attitudes, knowledge and use among surgeons and anaesthesiologists in Hungary. BMC Complement. Altern. Med., 2016, 16(1), 443.

 • 22

  Damkier, A., Elverdam, B., Glasdam, S., et al.: Nurses’ attitudes to the use of alternative medicine in cancer patients. Scand. J. Caring Sci., 1998, 12(2), 119–126.

 • 23

  Buchan, S., Shakeel, M., Trinidade, A., et al.: The use of complementary and alternative medicine by nurses. Br. J. Nurs., 2012, 21(11), 672–674., 676.

 • 24

  Yom, Y. H., Lee, K. E.: A comparison of the knowledge of, experience with and attitudes towards complementary and alternative medicine between nurses and patients in Korea. J. Clin. Nurs., 2008, 17(19), 2565–2572.

 • 25

  Eisenberg, D. M., Kessler, R. C., Foster, C., et al.: Unconventional medicine in the United States. Prevalence, costs, and patterns of use. N. Engl. J. Med., 1993, 328(4), 246–252.

 • 26

  Lucenteforte, E., Gallo, E., Pugi, A., et al.: Complementary and alternative drugs use among preoperative patients: a cross-sectional study in Italy. Evid. Based Complement., Alternat. Med., 2012, 2012, 527238.

 • 27

  Leung, J. M., Dzankic, S., Manku, K., et al.: The prevalence and predictors of the use of alternative medicine in presurgical patients in five California hospitals. Anesth. Analg., 2001, 93(4), 1062–1068.

 • 28

  Giannelli, M., Cuttini, M., Da Frè, M., et al.: General practitioners’ knowledge and practice of complementary/alternative medicine and its relationship with life-styles: A population-based survey in Italy. BMC Fam. Pract., 2007, 8, 30.

 • 29

  Bjerså, K., Stener Victorin, E., Fagevik Olsén, M.: Knowledge about complementary, alternative and integrative medicine (CAM) among registered health care providers in Swedish surgical care: a national survey among university hospitals. BMC Complement. Altern. Med., 2012, 12, 42.

 • 30

  Holroyd, E., Zhang, A. L., Suen, L. K., et al.: Beliefs and attitudes towards complementary medicine among registered nurses in Hong Kong. Int. J. Nurs. Stud., 2008, 45(11), 1660–1666.

 • 31

  Son, H. M.: Nurses’ perceptions and experiences with complementary and alternative therapies. J. Korean Acad. Fundam. Nurs., 2001, 8(3), 314–323.

 • 32

  Shuval, J.: Nurses in alternative health care: integrating medical paradigms. Soc. Sci. Med., 2006, 63(7), 1784–1795.

 • 33

  Melland, H. I., Clayburgh, T. L.: Complementary therapies: introduction into a nursing curriculum. Nurse Educ., 2000, 25(5), 247–2550.

 • 34

  Booth-Laforce, C., Scott, C. S., Heitkemper, M. M., et al.: Complementary and Alternative Medicine (CAM) attitudes and competencies of nursing students and faculty: results of integrating CAM into the nursing curriculum. J. Prof. Nurs., 2010, 26(5), 293–300.

 • 35

  Trail-Mahan, T., Mao, C. L., Bawel-Brinkley, K.: Complementary and alternative medicine: Nurses’ attitudes and knowledge. Pain Manag. Nurs., 2013, 14(4), 277–286.

 • 36

  Yildirim, Y., Parlar, S., Eyigor, S., et al.: An analysis of nursing and medical students’ attitudes towards and knowledge of complementary and alternative medicine (CAM). J. Clin. Nurs., 2010, 19(7–8), 1157–1566.

 • 37

  Wang, S. M., Peloquin, C., Kain, Z. N.: The use of auricular acupuncture to reduce preoperative anxiety. Anesth. Analg., 2001, 93(5), 1178–1180

 • 38

  Sun, Y., Gan, T. J., Dubose, J. W., et al.: Acupuncture and related techniques for postoperative pain: a systematic review of randomized controlled trials. Br. J. Anaesth., 2008, 101(2), 151–1560.

 • 39

  Taghavi, R., Tabasi, K. T., Mogharabian, N., et al.: The effect of acupuncture on relieving pain after inguinal surgeries. Korean J. Pain, 2013, 26(1), 46–50.

 • 40

  Tsao, G. J., Messner, A. H., Seybold, J., et al.: Intraoperative acupuncture for posttonsillectomy pain: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Laryngoscope, 2015, 125(8), 1972–1978.

 • 41

  Holmér Pettersson, P., Wengström, Y.: Acupuncture prior to surgery to minimise postoperative nausea and vomiting: a systematic review. J. Clin. Nurs., 2012, 21(13–14), 1799–1805.

 • 42

  Barlow, T., Downham, C., Barlow, D.: The effect of complementary therapies on post-operative pain control in ambulatory knee surgery: a systematic review. Complement. Ther. Med., 2013, 21(5), 529–534.

 • 43

  Singer, S. R., Amit-Kohn, M., Weiss, S., et al.: Traumeel S® for pain relief following hallux valgus surgery: a randomized controlled trial. BMC Clin. Pharmacol., 2010, 10, 9.

 • 44

  Roncada, G.: Effects of osteopathic treatment on pulmonary function and chronic thoracic pain after coronary artery bypass graft surgery (OstinCaRe): study protocol for a randomised controlled trial. BMC Complement. Altern. Med., 2016, 16(1), 482.

 • 45

  Noll, D. R., Degenhardt, B. F., Fossum, C., et al.: Clinical and research protocol for osteopathic manipulative treatment of elderly patients with pneumonia. J. Am. Osteopath. Assoc., 2008, 108(9), 508–516.

 • 46

  Wang, H. L., Keck, J. F.: Foot and hand massage as an intervention for postoperative pain. Pain Manag. Nurs., 2004, 5(2), 59–65.

 • 47

  Hill, C. F.: Is massage beneficial to critically ill patients in intensive care units? A critical review. Intensive Crit. Care Nurs., 1993, 9(2), 116–121.

 • 48

  Boitor, M., Martorella, G., Arbour, C., et al.: Evaluation of the preliminary effectiveness of hand massage therapy on postoperative pain of adults in the intensive care unit after cardiac surgery: a pilot randomized controlled trial. Pain Manag. Nurs., 2015, 16(3), 354–366.

 • 49

  Miller, J., Dunion, A., Dunn, N., et al.: Effect of a brief massage on pain, anxiety, and satisfaction with pain management in postoperative orthopaedic patients. Orthop. Nurs., 2015, 34(4), 227–234.

 • 50

  Malicka, I., Rosseger, A., Hanuszkiewicz, J., et al.: Kinesiology taping reduces lymphedema of the upper extremity in women after breast cancer treatment: a pilot study. Prz. Menopauzalny, 2014, 13(4), 221–226.

 • 51

  Yoshikawa, K., Shimada, M., Wakabayashi, G., et al.: Effect of Daikenchuto, a traditional Japanese herbal medicine, after total gastrectomy for gastric cancer: A multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled, phase II trial. J. Am. Coll. Surg., 2015, 221(2), 571–578.

 • 52

  Yang, B., Xu, F. Y., Sun, H. J., et al.: Da-Cheng-Qi decoction, a traditional Chinese herbal formula, for intestinal obstruction: systematic review and meta-analysis. Afr. J. Tradit. Complement. Altern. Med., 2014, 11(4), 101–119.

 • 53

  Marx, W., Kiss, N., Isenring, L.: Is ginger beneficial for nausea and vomiting? An update of the literature. Curr. Opin. Support. Palliat. Care, 2015, 9(2), 189–195.

 • 54

  Tsen, L. C., Segal, S., Pothier, M., et al.: Alternative medicine use in presurgical patient. Anesthesiology, 2000, 93(1), 148–151.

 • 55

  Jalili, J., Askeroglu, U., Alleyne, B., et al.: Herbal products that may contribute to hypertension. Plast. Reconstr. Surg., 2013, 131(1), 168–173.

 • 56

  Miller, L. G.: Herbal medicinals: selected clinical considerations focusing on known or potential drug–herb interactions. Arch. Intern. Med., 1998, 158(20), 2200–2211.

 • 57

  Almeida, J. C., Grimsley, E. W.: Coma from the health food store: interaction between kava and alprazolam. Ann. Intern. Med., 1996, 125(11), 940–941.

 • 58

  Wilkinson, J. M., Simpson, M. D.: Personal and professional use of complementary therapies by nurses in NSW, Australia. Complement. Ther. Nurs. Midwifery, 2002, 8(3), 142–147.

 • 59

  Tracy, M. F., Lindquist, R., Savik, K., et al.: Use of complementary and alternative therapies: a national survey of critical care nurses. Am. J. Crit. Care, 2005, 14(5), 404–414.

 • 60

  Lindquist, R., Tracy, M. F., Savik, K., et al.: Regional use of complementary and alternative therapies by critical care nurses. Crit. Care Nurse, 2005, 25(2), 63–75.

 • 61

  Tracy, M. F., Lindquist, R., Watanuki, S., et al.: Nurse attitudes towards the use of complementary and alternative therapies in critical care. Heart Lung, 2003, 32(3), 197–209.

 • 62

  Cooke, M., Mitchell, M., Tiralongo, E., et al.: Complementary and alternative medicine and critical care nurses: A survey of knowledge and practices in Australia. Aust. Crit. Care, 2012, 25(4), 213–223.