View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Üllői út 26., 1085
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • | 3 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A serdülőkori dohányzói életutak jellemzőinek ismerete elengedhetetlen a hatékony dohányzásprevenciós programok tervezéséhez. Célkitűzés: Longitudinális vizsgálattal azonosítani a serdülők cigarettahasználatának változásait, valamint a dohányzói életutak alakulásában szerepet játszó kockázati tényezőket. Módszer: Hároméves, évenkénti adatgyűjtéssel folytatott kutatásunkat nagyvárosi serdülők (n = 1092) két életkori kohorszában (6. és 9. iskolai évfolyam) végeztük, önkitöltős kérdőíves módszerrel. A cigarettahasználati adatok alapján öt dohányzói életútcsoportot határoztunk meg. Eredmények: A minta 67,5%-a megőrizte nem dohányzó magatartását, 11,3%-a mindvégig dohányzott, 14,3%-a rászokott, 3,3%-a leszokott, 3,7%-a kísérletező maradt. Az egyes dohányzói életútcsoportba tartozók jelentősen különböztek egymástól a cigarettázó barátok száma, szülői dohányzás, családszerkezet, tanulmányi eredmény és heti zsebpénz kiindulási vizsgálatban tapasztalt jellemzői alapján. Következtetések: A serdülők nem kezelhetők homogén populációként a dohányzást megelőző programokban, mert különböző dohányzó magatartású csoportjaikban eltérő kockázati tényezők kerülnek előtérbe. Orv. Hetil., 2017, 158(2), 67–76.

 • 1

  U.S. Department of Health and Human Services: Preventing tobacco use among youth and young adults: a report of the Surgeon General. Department of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health, Atlanta, GA, U.S. 2012. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK99237/

 • 2

  Park, S., June, K. J.: The importance of smoking definitions for the study of adolescent smoking behavior. Taehan Kanho Hakhoe Chi, 2006, 36(4), 612–620.

 • 3

  Leventhal, H., Cleary, P. D.: The smoking problem: a review of the research and theory in behavioral risk modification. Psychol. Bull., 1980, 88(2), 370–405.

 • 4

  Flay, B. R.: Youth tobacco use: Risks, patterns, and control. In: Orleans, C. T., Slade, J. (eds.): Nicotine addiction: Principles and management. Oxford University Press, New York, 1993, 365–384.

 • 5

  Mayhew, K. P., Flay, B. R., Mott, J. A.: Stages in the development of adolescent smoking. Drug Alcohol Depend., 2000, 59(Suppl. 1), S61–S81.

 • 6

  Prokhorov, A. V., de Moor, C. A., Hudmon, K. S., et al.: Predicting initiation of smoking in adolescents: evidence for integrating the stages of change and susceptibility to smoking constructs. Addict. Behav., 2002, 27(5), 697–712.

 • 7

  Prochaska, J. O., DiClemente, C. C.: Stages and processes of self-change of smoking: toward an integrative model of change. J. Consult. Clin. Psychol., 1983, 51(3), 390–395.

 • 8

  Urbán, R.: Health psychology of health impairing behaviors. In: Kállai, J., Varga, J., Oláh, A. (eds.): Health psychology in practice. [Az egészségkárosító viselkedések klinikai egészségpszichológiai megközelítése. In: Kállai, J., Varga, J., Oláh, A. (szerk.): Egészségpszichológia a gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2014, 279–303. [Hungarian]

 • 9

  Pierce, J. P., Choi, W. S., Gilpin, E. A., et al.: Validation of susceptibility as a predictor of which adolescents take up smoking in the United States. Health Psychol., 1996, 15(5), 355–361.

 • 10

  Colder, C. R., Mehta, P., Balanda, K., et al.: Identifying trajectories of adolescent smoking: an application of latent growth mixture modeling. Health Psychol., 2001, 20(2), 127–135.

 • 11

  Bernat, D. H., Erickson, D. J., Widome, R., et al.: Adolescent smoking trajectories: results from a population-based cohort study. J. Adolesc. Health, 2008, 43(4), 334–340.

 • 12

  White, H. R., Pandina, R. J., Chen, P. H.: Developmental trajectories of cigarette use from early adolescence into young adulthood. Drug Alcohol Depend., 2002, 65(2), 167–178.

 • 13

  Audrain-McGovern, J., Rodriguez, D., Tercyak, K. P., et al.: Identifying and characterizing adolescent smoking trajectories. Cancer Epidemiol. Biomarkers Prev., 2004, 13(12), 2023–2034.

 • 14

  Karp, I., O’Loughlin, J., Paradis, G., et al.: Smoking trajectories of adolescent novice smokers in a longitudinal study of tobacco use. Ann. Epidemiol., 2005, 15(6), 445–452.

 • 15

  Stice, E., Martinez, E. E.: Cigarette smoking prospectively predicts retarded physical growth among female adolescents. J. Adolesc. Health, 2005, 37(5), 363–370.

 • 16

  Xie, B., Palmer, P., Li, Y., et al.: Developmental trajectories of cigarette use and associations with multilayered risk factors among Chinese adolescents. Nicotine Tob. Res., 2013, 15(10), 1673–1681.

 • 17

  Fuemmeler, B., Lee, C. T., Ranby, K. W., et al.: Individual- and community-level correlates of cigarette-smoking trajectories from age 13 to 32 in a U.S. population-based sample. Drug Alcohol Depend., 2013, 132(1–2), 301–308.

 • 18

  Arnold, P.: Tobacco use. In: Németh, Á., Arnold, P., Kökönyei, Gy. (eds.): Health Behaviour in School-aged Children (HBSC): A WHO-collaborative Cross-National Study, National Report, 2014. [Dohányzási szokások. In: Egészség és egészségmagatartás iskoláskorban, 2014. Az iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása elnevezésű, az Egészségügyi Világszervezettel együttműködésben megvalósuló nemzetközi kutatás 2014. évi felméréséről készült nemzeti jelentés.] Nemzeti Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2016, 47–57. [Hungarian]

 • 19

  Balku, E., Demjén, T., Kimmel, Zs., et al.: Global Youth Tobacco Survey, Word Health Organization, WHO GYTS 2013. [Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés. Egészségügyi Világszervezet. Összefoglaló tanulmány 2013.] Dohányzás Fókuszpont, Országos Egészségfejlesztési Intézet, Budapest, 2013. http://www.fokuszpont.dohanyzasvisszaszoritasa.hu/sites/default/files/01_GYTS_2013_osszefoglalo_tanulmany.pdf [Hungarian]

 • 20

  Elekes, Zs.: ESPAD 2011 – Fifth wave of the European School Survey Project on Alcohol and other Drugs. [ESPAD 2011 (Európai iskolavizsgálat a fiatalok alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásairól) – ötödik hullámának magyarországi adatfelvétele.] Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia és Társadalompolitika Intézet, 2012. [Hungarian]

 • 21

  Urbán, R.: Cognitive predictors of adolescent smoking in a longitudinal study. DSc-thesis of the Hungarian Academy of Sciences, 2016. [A serdülőkori dohányzás kognitív prediktorainak vizsgálata longitudinális elrendezésben.] Akadémiai doktori értekezés tézisei, 2016. http://real-d.mtak.hu/879/ [Hungarian]

 • 22

  California Department of Public Health: California Student Tobacco Survey (CSTS) 2007–2008. https://www.cdph.ca.gov/programs/tobacco/Pages/CTCPEvaluationResources.aspx

 • 23

  International Agency for Research on Cancer (IARC): Measuring tobacco use behaviours. In: IARC handbook of cancer prevention, Volume 12: Methods for evaluating tobacco control policies. International Agency for Research on Cancer, Lyon, 2008, 75–105. http://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Iarc-Handbooks-Of-Cancer-Prevention/Methods-For-Evaluating-Tobacco-Control-Policies-2008

 • 24

  Vargha, A., Torma, B., Bergman, L. R.: ROPstat: A general statistical package useful for conducting person-oriented analyses. J. Person-Oriented Res., 2015, 1(1–2), 87–98.

 • 25

  Pollard, M. S., Tucker, J. S., Green, H. D., et al.: Friendship networks and trajectories of adolescent tobacco use. Addict. Behav., 2010, 35(7), 678–685.

 • 26

  Connor Gorber, S., Schofield-Hurwitz, S., Hardt, J., et al.: The accuracy of self-reported smoking: a systematic review of the relationship between self-reported and cotinine-assessed smoking status. Nicotine Tob. Res., 2009, 11(1), 12–24.

 • 27

  Abroms, L., Simons-Morton, B., Haynie, D. L., et al.: Psychosocial predictors of smoking trajectories during middle and high school. Addiction, 2005, 100(6), 852–861.

 • 28

  Riggs, N. R., Chou, C. P., Li, C., et al.: Adolescent to emerging adulthood smoking trajectories: When do smoking trajectories diverge, and do they predict early adulthood nicotine dependence? Nicotine Tob. Res., 2007, 9(11), 1147–1154.

 • 29

  Mahabee-Gittens, E. M., Xiao, Y., Gordon, J. S., et al.: The dynamic role of parental influences in preventing adolescent smoking initiation. Addict. Behav., 2013, 38(4), 1905–1911.

 • 30

  Vitória, P. D., Salgueiro, M. F., Silva, S. A., et al.: The impact of social influence on adolescent intention to smoke: combining types and referents of influence. Br. J. Health Psychol., 2009, 14(4), 681–699.

 • 31

  Thomas, R. E., Baker, P. R., Thomas, B. C., et al.: Family-based programmes for preventing smoking by children and adolescents. Cochrane Database Syst. Rev., 2015, (2), CD004493.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 125 84 4
PDF Downloads 212 166 6