View More View Less
 • 1 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár, Tallián Gyula u. 20–32., 7400
 • | 2 Kaposvári Egyetem, Kaposvár
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon az elmúlt években húsznál több új sürgősségi osztályt adtak át. A betegforgalmi adatok, betegségek, indikátorok ismeretének hiánya számtalan logisztikai, szervezési problémát vethet fel. Célkitűzés: A sürgősségi betegellátás adatainak elemzése és rendelkezésre bocsátása a hatékony működtetés elősegítésére. Módszer: A Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház multidiszciplináris Sürgősségi Betegellátó Centrumának hároméves betegforgalmi (n = 106 203), epidemiológiai, triázs és a betegségek nemzetközi klasszifikációjának adatait elemeztük. Eredmények: A betegek 73%-a 24 órán belül otthonába bocsátható volt. Hospitalizációt (21%) döntően belgyógyászati, gyermekgyógyászati, valamint idegrendszeri betegségek indikáltak. A kritikus állapotú betegek aránya kicsi (<2%). Jellegzetes napszaki, heti és szezonális ingadozások figyelhetők meg. A betegforgalom domináns részét a sérülések, mérgezések adták (40%). Az állapotstabilizálás eredményességét igazolja a kis (0,3%) halálozási ráta. Következtetések: A szerzők eredményei megerősítik, hogy a vizsgált sürgősségi ellátás betegbiztonsági értéke nagy és mentesítheti a kórházi osztályokat az indokolatlan betegfelvétel alól. Orv Hetil. 2017; 158(21): 811–822.

 • 1

  Decree No. 47/2004 (V. 11.) of the Ministry of Health, Social and Family Affairs on certain organisational questions of the continuous operation of healthcare services. [Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 47/2004. (V. 11.) ESzCsM rendelete az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről.] Magyar Közlöny. 2004; 64: 6635–6642. Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=84476.327322 (2017-01-30) [Hungarian]

 • 2

  Decree No. 60/2003. (X. 20.) of the Ministry of Health, Social and Family Affairs on the minimum standards of providing health care services. [Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelete az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről.] Magyar Közlöny. 2003; 120: 8692–8942. Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=75259.320115 (2017-01-30) [Hungarian]

 • 3

  Decree No. 52/2006 (XII. 28.) of the Ministry of Health on emergency health care services specifies the list of situations which qualify as “emergency”. [Az egészségügyi miniszter 52/2006. (XII. 28.) EüM rendelete a sürgős szükség körébe tartozó egyes egészségügyi szolgáltatásokról.] Magyar Közlöny. 2006; 165: 14137–14138. Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=103128.144918 (2017-01-30) [Hungarian]

 • 4

  Reeder TJ, Benson NH. Performance monitoring and development. In: Aghababian RV. (ed.) Principles of emergency medicine. [Teljesítmény-ellenőrzés és -fejlesztés. In: Aghababian RV. (szerk.) A sürgősségi orvoslás alapjai.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2011; pp. 1037–1040. [Hungarian]

 • 5

  Tang N, Stein J, Hsia RY, et al. Trends and characteristics of US emergency department visits, 1997–2007. JAMA. 2010; 304: 664–670.

 • 6

  Lowthian JA, Curtis AJ, Jolley DJ, et al. Demand at the emergency department front door: 10-year trends in presentations. Med J Aust. 2012; 196: 128–132.

 • 7

  Aboagye-Sarfo P, Mai Q, Sanfilippo FM, et al. Growth in Western Australian emergency department demand during 2007–2013 is due to people with urgent and complex care needs. Emerg Med Australas. 2015; 27: 202–209.

 • 8

  Shah MN, Bazarian JJ, Lerner EB, et al. The epidemiology of emergency medical services use by older adults: an analysis of the National Hospital Ambulatory Medical Care Survey. Acad Emerg Med. 2007; 14: 441–447.

 • 9

  Zakariassen E, Hansen EH, Hunskaar S. Incidence of emergency contacts (red responses) to Norwegian emergency primary health care services in 2007 – a prospective observational study. BMC Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009; 17: 30.

 • 10

  Zakariassen E, Burman RA, Hunskaar S. The epidemiology of medical emergency contacts outside hospitals in Norway – a prospective population based study. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2010; 18: 9.

 • 11

  American College of Emergency Physicians, American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association, Society for Academic Emergency Medicine, Geriatric Emergency Department Guidelines Task Force. Geriatric emergency department guidelines. Ann Emerg Med. 2014; 63: e7–e25.

 • 12

  Dwyer R, Stoelwinder J, Gabbe B, et al. Unplanned transfer to emergency departments for frail elderly residents of aged care facilities: A review of patient and organizational factors. J Am Med Dir Assoc. 2015; 16: 551–562.

 • 13

  Hungarian Emergency Triage System Textbook. [Magyar Sürgősségi Triage Rendszer tankönyv. Triázs oktatási források – CAEP-NWG.] MSOTKE, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 14

  BNO-10. The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (Tenth Revision). Népjóléti Minisztérium, Budapest, 1995.

 • 15

  Bullard MJ, Unger B, Spence J, et al. Revisions to the Canadian Emergency Department Triage and Acuity Scale (CTAS) adult guidelines. CJEM. 2008; 10: 136–151.

 • 16

  Teasdale G, Jennett B. Assessment of coma and impaired consciousness. A practical scale. Lancet. 1974; 2: 81–84.

 • 17

  Baker SP, O’Neill B, Haddon W Jr, et al. The injury severity score: a method for describing patients with multiple injuries and evaluating emergency care. J Trauma. 1974; 14: 187–196.

 • 18

  Champion HR, Sacco WJ, Carnazzo AJ, et al. Trauma score. Crit Care Med. 1981; 9: 672–676.

 • 19

  NIH Stroke Scale (NIHSS). Available from: https://www.ninds.nih.gov/search/node?keys=NIHSS&x=8&y=13 (2017‑02‑01)

 • 20

  Thim T, Krarup NH, Grove EL, et al. Initial assessment and treatment with the Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure (ABCDE) approach. Int J Gen Med. 2012; 5: 117–121.

 • 21

  Dinya E. Biometrics in medical practice. [Biometria az orvosi gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • 22

  Neukamm J, Gräsner JT, Schewe JC, et al. The impact of response time reliability on CPR incidence and resuscitation success: a benchmark study from the German Resuscitation Registry. Crit Care. 2011; 15: R282.

 • 23

  Kordelas L, Jánosi RA, Böse D, et al. Successful implementation of an “in-hospital resuscitation team” in a university hospital. [Erfolgreicher Einsatz eines „In-Hospital-Reanimationsteams“ in einem Universitätsklinikum.] Dtsch Med Wochenschr. 2011; 136: 1359–1364. [German]

 • 24

  The population in Somogy County on January 1, 2015. [Somogy megye állandó lakossága 2015. január 1-jén.] KSH, Budapest, 2016. Available from: https://www.ksh.hu/docs/hun/hnk/hnk_2015.xls (2017-02-01) [Hungarian]

 • 25

  Carpenter CR, Bromley M, Caterino JM, et al. Optimal older adult emergency care: introducing multidisciplinary geriatric emergency department guidelines from the American College of Emergency Physicians, American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association, and Society for Academic Emergency Medicine. Acad Emerg Med. 2014; 21: 806–809.

 • 26

  Carpenter CR, Bromley M, Caterino JM, et al. Optimal older adult emergency care: introducing multidisciplinary geriatric emergency department guidelines from the American College of Emergency Physicians, American Geriatrics Society, Emergency Nurses Association, and Society for Academic Emergency Medicine. J Am Geriatr Soc. 2014; 62: 1360–1363.

 • 27

  Pitts SR, Niska RW, Xu J, et al. National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2006 emergency department summary. Natl Health Stat Report. 2008; 7: 1–38.

 • 28

  National Hospital Ambulatory Medical Care Survey: 2011 Emergency Department summary tables. National Center for Health Statistics. Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/ahcd/nhamcs_emergency/2011_ed_web_tables.pdf (2017‑01‑04)

 • 29

  Newgard CD, McConnell KJ, Hedges JR, et al. The benefit of higher level of care transfer of injured patients from nontertiary hospital emergency departments. J Trauma. 2007; 63: 965–971.

 • 30

  Tóth Z. The importance and methods of triage in emergency medicine. [A betegosztályozás (triage) jelentősége és módszerei a sürgősségi betegellátásban.] Újraélesztés (Resustitatio Hungarica). 2007; 5: 9–19. [Hungarian]

 • 31

  Dong SL, Bullard MJ, Meurer DP, et al. Predictive validity of a computerized emergency triage tool. Acad Emerg Med. 2007; 14: 16–21.

 • 32

  Amthauer C, Cunha ML. Manchester Triage System: main flowcharts, discriminators and outcomes of a pediatric emergency care. Rev Lat Am Enfermagem. 2016; 24: e2779.

 • 33

  Provincial Summary: Canadian Triage and Acuity Scale (CTAS) – February 2017. Available from: http://www.ontariowaittimes.com/er/En/ProvincialSummaryCTAS.aspx?view=1 (2017-01-05)

 • 34

  Jelinek GA. Towards an international triage scale. Eur J Emerg Med. 2001; 8: 1–2.

 • 35

  FitzGerald G, Jelinek GA, Scott D, et al. Emergency department triage revisited. Emerg Med J. 2010; 27: 86–92.

 • 36

  Ng CJ, Hsu KH, Kuan JT, et al. Comparison between Canadian Triage and Acuity Scale and Taiwan Triage System in emergency departments. J Formos Med Assoc. 2010; 109: 828–837.

 • 37

  O’Cathain A, Knowles E, Turner J, et al. Explaining variation in emergency admissions: a mixed-methods study of emergency and urgent care systems. Health Services and Delivery Research. 2014; 2: 1–158.

 • 38

  Venkatesh AK, Dai Y, Ross JS, et al. Variation in US hospital emergency department admission rates by clinical condition. Med Care. 2015; 53: 237–244.

 • 39

  Magdelijns FJ, Schepers L, Pijpers E, et al. Unplanned readmissions in younger and older adult patients: the role of healthcare-related adverse events. Eur J Med Res. 2016; 21: 35.

 • 40

  The principles of European emergency medicine. [Az európai sürgősségi orvostan alapelvei.] Available from: http://msotke.hu/eusem_alapelvei (2017-01-04) [Hungarian]

 • 41

  MacDonald GS, Steiner SR. Emergency medical service providers’ role in the early heart attack care program: prevention and stratification strategies. Md Med J. 1997; Suppl: 67–79.

 • 42

  Van Landschoot R, Portzky G, van Heeringen K. Knowledge, self-confidence and attitudes towards suicidal patients at Emergency and Psychiatric Departments: A randomised controlled trial of the effects of an educational poster campaign. Int J Environ Res Public Health. 2017; 14: pii: E304.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 86 84 0
Full Text Views 215 155 21
PDF Downloads 118 80 6