View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged
 • | 4 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Debrecen
 • | 5 Pécsi Tudományegyetem, Orvostudományi Kar, Pécs
 • | 6 Semmelweis Egyetem, Egészségügyi Közszolgálati Kar, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A hálapénz az egyik legfontosabb egészségpolitikai kérdés Magyarországon. Célkitűzés: A szerzők célul tűzik ki, hogy megvizsgálják a magyarországi családorvos-rezidensek hálapénzzel kapcsolatos vélekedéseit. Módszer: Kvantitatív, papíralapú felmérés a négy magyarországi családorvosi tanszék rezidensei körében (n = 152). Eredmények: A rezidensek több mint 50%-a elutasító a hálapénzzel szemben. A férfiak (p<0,026), a végzős rezidensek (p<0,036) szignifikáns mértékben, a gyermekesek tendenciaszerűen több hálapénzt fogadnak el (p<0,051). A jelenség okául leginkább a megfelelő ellátás hiányát (65%), a kiszolgáltatottságot és a valódi hálát (52%) gondolják. A „megfelelő egészségügyi ellátás” kifejezésen a hatályos egészségügyi törvény (1997. évi CLIV. törvény) definícióját értik. Véleményük szerint a legkevésbé befolyásoló tényező az alacsony orvosi bér (14,4%). A hálapénzt korrupciónak és az orvosok számára megalázónak gondolják (80-80%). Következtetések: A családorvos-rezidensek a korábbi vizsgálati eredményekhez képest elutasítóbbak a hálapénzzel szemben, de a hálapénzzel kapcsolatos egyéb kérdések esetében a korábbi kutatásokban megfogalmazottakhoz hasonló véleményeket fogalmaztak meg. Orv Hetil. 2017; 158(26): 1028–1035.

 • 1

  Adam G. Gratuity for doctors and medical ethics. J Med Philos. 1989, 14: 315–322.

 • 2

  Lewis M. Who is paying for health care in Eastern Europe and Central Asia? World Bank Publications, Washington, D.C., 2000.

 • 3

  Kankeu HT, Ventelou B. Socioeconomic inequalities in informal payments for health care: An assessment of the ’Robin Hood’ hypothesis in 33 African countries. Soc Sci Med. 2016; 151, 173–186.

 • 4

  Stepurko T, Pavlova M, Gryga I, et al. To pay or not to pay? A multicountry study on informal payments for health-care services and consumers’ perceptions. Health Expect. 2015; 18: 2978–2993.

 • 5

  Stepurko T, Pavlova M, Gryga I, et al. Empirical studies on informal patient payments for health care services: a systematic and critical review of research methods and instruments. BMC Health Serv Res. 2010; 10: 273.

 • 6

  Souliotis K, Golna C, Tountas Y, et al. Informal payments in the Greek health sector amid the financial crisis: old habits die last. Eur J Health Econ. 2016; 17: 159–170.

 • 7

  Tambor M, Pavlova M, Golinowska S, et al. The formal-informal patient payment mix in European countries. Governance, economics, culture or all of these? Health Policy 2013; 113: 284–295.

 • 8

  Ádám, Gy. Medical gratitude payment in Hungary. [Az orvosi hálapénz Magyarországon.] Magvető Kiadó, Budapest, 1986. [Hungarian]

 • 9

  Losonczi Á. The anatomy of defencelessness in health care. [A kiszolgáltatottság anatómiája az egészségügyben.] Magvető Kiadó, Budapest, 1986. [Hungarian]

 • 10

  Galasi P, Kertesi G. The economics of gratitude payment. [A hálapénz ökonómiája.] Közgazdasági Szemle 1991; 38: 260–288. [Hungarian]

 • 11

  Kornai J. About the reform of health services. [Az egészségügy reformjáról.] Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 12

  Mihályi P. On informal payments – possibly last time. [A hálapénzről – talán utoljára.] Egészségügyi Gazdasági Szemle 2004; 42: 5–21. [Hungarian]

 • 13

  Gaal P, McKee M. Fee-for-service or donation? Hungarian perspectives on informal payment for health care. Soc. Sci Med. 2005; 60, 1445–1457.

 • 14

  Gaal P, Belli PC, McKee M, et al. Informal payments for health care: definitions, distinctions, and dilemmas. J Health Polit Policy Law 2006; 31: 251–293.

 • 15

  Belli P. Formal and informal household spending on health: a multicountry study in central and eastern Europe. International Health Systems Group, Harvard School of Public Health, 2002.

 • 16

  Ensor T. Informal payments for health care in transition economies. Soc Sci Med. 2004; 58: 237–246.

 • 17

  Lewis M. Informal payments and the financing of health care in developing and transition countries. Health Aff. 2007; 26: 984–997.

 • 18

  Kincses Gy. Gratitude money–still not the last. [A hálapénzről – még mindig nem utoljára.] Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet, Budapest, 2007. Available from: http://www.kincsesgyula.hu/dokumentumok/halapenzcikk_007_07.pdf. [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 19

  Baji P, Pavlova M, Gulácsi L, et al. User fees for public health care services in Hungary: expectations, experience, and acceptability from the perspectives of different stakeholders. Health Policy 2011; 102: 255–262.

 • 20

  Bognár G, Gál RI, Kornai J. Informal payment in the Hungarian Health Service. [Hálapénz a magyar egészségügyben. Társadalompolitikai Tanulmányok 17.] TÁRKI, Budapest, 1999. Available from: http://mek.oszk.hu/13700/13749/13749.pdf. [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 21

  Social Climate Report. [Társadalmi klíma riport.] Tárki, 2007. Available from: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:PLYDbsvLGJsJ:www.tarki.hu/hu/news/2007/kitekint/20071220.doc+&cd=5&hl=hu&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-b. [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 22

  Health care, informal payment. In: National Health Survey, 2003. [Egészségügyi ellátás, hálapénz. In: Országos Lakossági Egészségfelmérés, 2003. Kutatási jelentés.] Országos Epidemiológiai Központ, 2005. Available from: http://regi.oefi.hu/olef/OLEF2003/Jelentesek/KiadasokOLEF2003.pdf. [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 23

  Informal payment. [Hálapénz. A Patika Egészségpénztár reprezentatív kutatása a betegek hálapénz-adási szokásairól.] Euro Design Pont Kft., Budapest, 2009. Available from: http://www.patikapenztar.hu/dok/halapenz_egyben.pdf. [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 24

  Hungarian Central Statistical Office. Tip and informal payment. [Központi Statisztikai Hivatal. Borravaló és hálapénz.] Statisztikai Tükör 2015/16. Available from: http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/halapenz.pdf [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 25

  Informal payment. [Azonnali beavatkozást sürget a hálapénz problémájának megoldása. A Szinapszis Kft. és a Rezidensszövetség kutatása 2009. és 2013.] Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft., Budapest, 2013. Available from: http://www.szinapszis.hu/hu/hirek/azonnali-beavatkozast-surget-a-halapenz-problemajanak-megoldasa. [accessed: December 2, 2016]. [Hungarian]

 • 26

  Informal payment. [A Szinapszis Kft. és a Rezidensszövetség kutatása, 2017.] Szinapszis Piackutató és Tanácsadó Kft., Budapest, 2017? Available from: http://reszasz.hu/index.php/102-szinapszis-orvosi-halapenz-kutatas. [accessed: March 9, 2017]. [Hungarian]

 • 27

  Torzsa, P, Csatlós D, Eőry A, et al. Opinions of Hungarian family physicians and residents on vocation and informal payment. [Hivatással és hálapénzzel kapcsolatos vélekedések a magyarországi családorvosok és családorvos rezidensek körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1438–1444. [Hungarian]

 • 28

  Baji P, Pavlova M, Gulácsi L, et al. The link between past informal payments and willingness of the Hungarian population to pay formal fees for health care services: results from a contingent valuation study. Eur. J. Health Econ. 2014; 15: 853–867.

 • 29

  Zasimova L. The use of medical care and out-of-pocket payments in Russia. Scand J Public Health 2016; 44: 440–445.

 • 30

  Baji P, Pavlova M, Gulácsi L, et al. Exploring consumers’ attitudes towards informal patient payments using the combined method of cluster and multinomial regression analysis – the case of Hungary. BMC Health Serv Res. 2013; 13: 62.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2020 0 0 1
Jan 2021 0 3 4
Feb 2021 0 4 6
Mar 2021 0 19 6
Apr 2021 0 17 15
May 2021 0 15 18
Jun 2021 0 6 6