View More View Less
 • 1 Országos Onkológiai Intézet, Budapest, Ráth György u. 7–9., 1122
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

A szerzők jelen folyóirat egy korábbi számában már ismertették és összefoglalták a hazai Nemzeti Rákregiszter alapvető célkitűzéseit és feladatát, nemzetközi környezetbe helyezve. Az újabb közlemény az előző folytatásának tekinthető, s az aktuális statisztikai adatok ismertetése és elemzése során vizsgálják azok népegészségügyi hátterét, a lehetséges kockázati tényezőkkel együtt. Az elmúlt évek változásai, a mortalitási adatokat illetően, stagnáló, enyhén hullámzó jelleget mutatnak, egyes lokalizációkat tekintve (például ajak és szájüreg, emlő, prosztata) azonban reménykeltő mutatókat lehet megfigyelni. Az összes daganatos halálozás alig változó jellegével szemben, az évi új bejelentett esetek száma jelentősen megemelkedett, amely a hatékonyabb diagnosztika és terápia szerepét egyaránt feltételezi. A fentiek tükrében megerősíthető, hogy a hazai onkológiai ellátórendszer szerkezetváltása s európai illeszkedése elkerülhetetlen. Orv. Hetil., 2017, 158(3), 84–89.

 • 1

  Kásler, M., Ottó, Sz., Sólyom, O.: National Cancer Registry. Significance of a reliable databese in the implementation of the required structural changes of oncologic care in Hungary. (Nemzeti Rákregiszter. A hiteles adatok gyűjtésének jelentősége a hazai onkológiai ellátás szükségszerű szerkezetváltásában.) Orv. Hetil., 2014, 155(36), 1415–1420. (Hungarian)

 • 2

  Kásler, M., Ottó, Sz.: European and national tasks in oncology. (Európai és hazai kihívások az onkológiában.) Magy. Onkol., 2008, 52(1), 21–33. (Hungarian)

 • 3

  Tusnády, G., Gaudi, I., Rejtő, L., et al.: Survival chances of Hungarian cancer patients in the National Cancer Registry. (A magyar daganatos betegek túlélési esélye a Nemzeti Rákregiszter adatai alapján.) Magy. Onkol., 2008, 52(4), 339–349. (Hungarian)

 • 4

  CDC: National Program of Cancer Registries (NPCR). http://www.cdc.gov/cancer/npcr/

 • 5

  Boyle, P., Veronecsi, U., Tubiana, M., et al.: European School of Oncology Advisory report to the European Commission for the “Europe Against Cancer Programme” European Code Against Cancer. Eur. J. Cancer, 1995, 31A(9), 1395–1405.

 • 6

  United States Cancer Statistics (USCS): 1999–2013 Incidence and mortality. Web-based report. http://www.cdc.gov/uscs

 • 7

  Ottó, Sz., Kásler, M.: Cancer mortality and incidence in Hungary in relation to international data. (Rákmortalitás és -incidencia hazánkban az európai adatok tükrében.) Magy. Onkol., 2002, 46(2), 111–117. (Hungarian)

 • 8

  Ottó, Sz., Kásler, M.: Trends in cancer morbility and mortality in Hungarian and international statistics. Characteristics and potential outcome of public health screening programmes. (A hazai és nemzetközi daganatos halálozási és megbetegedési mutatók alakulása. A népegészségügyi programok jellegzetességei és várható eredményei.) Magy. Onkol., 2005, 49(2), 99–107. (Hungarian)

 • 9

  Boyle, P., Autier, P., Bartelink, H., et al.: European Code Against Cancer and scientific justification: third version (2003). Ann. Oncol., 2003, 14(7), 973–1005.

 • 10

  Döbrössy, L.: Epidemiology and cancer screening. (A daganatos betegségek epidemiológiája és szűrése.) Magy. Belorv. Arch., 2016, 69(4), 177–183. (Hungarian)

 • 11

  Szücs, M., Pintérné, G. M., Sándor, J.: Improvement of the reliability of the cause of death diagnoses by co-operation of public health authorities and the Central Statistical Office in Hungary. (A haláloki diagnózisok megbízhatóságának javítása a népegészségügyi hatóság és a Központi Statisztikai Hivatal együttműködésével.) Orv. Hetil., 2016, 157(13), 504–511. (Hungarian)

 • 12

  Ottó, Sz.: Cancer epidemiology in Hungary and the Béla Johan National Program for the Decade of Health. Pathol. Oncol. Res., 2003, 9(2), 126–130.

 • 13

  Ferlay, J., Autier, P., Boniol, M., et al.: Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann. Oncol., 2007, 18(3), 581–592.

 • 14

  Schüz, J., Espina, C., Villain, P., et al.: European Code against Cancer 4th Edition: 12 ways to reduce your chucer risk. Cancer Epidemiol., 2015, 39(Suppl. 1), S1–S10.

 • 15

  Intenational Agency for Research on Cancer: European Code Against Cancer, 2015. http://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/en/ (accessed 17.02.15.)

 • 16

  Jönsson, B., Wilking, N.: A global comparison regarding patient access to cancer drugs. Ann. Oncol., 2007, 18(Suppl. 3), iii8–iii22.

 • 17

  Towsend, N., Wilson, L., Bhatnagar, P., et al.: Cardiovascular disease in Europe: Epidemiological update 2016. Eur. Heart J., 2016, 37(42), 3232–3245.

 • 18

  Mahale, M., Sturgis, E. P., Tweardy, D. J., et al.: Association between hepatitis C virus and head and neck cancers. J. Natl. Cancer Inst., 2016, 108(8), djw035.

 • 19

  Kásler, M.: The need for the structural changes in the domestic oncology care. Establishment of oncology-centres. (A hazai onkológiai ellátás szerkezetváltásának szükségessége. Onkológiai Centrumok kialakítása.) IME, 2013, 12(2), 8–11. (Hungarian)

 • 20

  Döbrössy, L., Cornides, Á.: European Code against Cancer: 12 ways to reduce your cancer risk. (Európai Rákellenes Kódex: 12 lehetőség, hogy csökkentse a rák kialakulásának kockázatát.) Orv. Hetil., 2016, 157(12), 451–460. (Hungarian)

 • 21

  Kásler, M., Polgár, Cs.: Oncology and radiation therapy. (Onkológia és sugárterápia.) Egészségügyi Gazd. Szemle, 2014, 52(2–3), 10–11.(Hungarian)

 • 22

  Kásler, M.: The need for the establishment of the centre-level oncology care in Hungary. (A centrumszintű onkológiai ellátás kialakításának szükségessége Magyarországon.) Magyar Tud., 2014, 175(8), 953–957. (Hungarian)