View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs, Munkácsy Mihály u. 2., 7621
 • | 2 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az otosclerosisban szenvedők vezetéses halláscsökkenésének hátterében legnagyobbrészt a kengyel (stapes) talpának a környezetéhez való fixációja áll. Az elváltozás terápiája általában műtéti, amelynek során a stapest részlegesen (stapedotomia) vagy teljesen (stapedectomia) eltávolítjuk. Stapedotomia során a stapes talpán lézer és mikrofúró segítségével egy 0,8 mm átmérőjű nyílást készítünk, stapedectomia során viszont a teljes talpat távolítjuk el, majd hallócsont-láncolati rekonstrukciót végzünk. A korai posztoperatív időszakban gyakran jelentkezik átmenetileg szédülés, amely a lábadozást nagyban befolyásolja. Módszer: A Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikán 2010. február 1. és 2012. március 15. között műtéti megoldásként stapedotomiát, valamint stapedectomiát is alkalmaztunk. Vizsgálatunk a két különböző módszerrel operált betegek posztoperatív szédülésének összehasonlítására irányult. Feltételezésünk az volt, hogy a stapedotomia kapcsán készített kisebb nyílás kisebb traumát okoz a belső fülben, így enyhébb fokú és rövidebb időtartamú szédülés jelentkezik a posztoperatív időszakban. A betegek szubjektív szédülésérzetét retrospektív kérdőíves módszerrel mértük fel, emellett statikus poszturográfiás vizsgálatot is végeztünk. Eredmények: A kérdőíves felmérés alapján az első posztoperatív napon a stapedotomiával operált betegek közül szignifikánsan kevesebben és enyhébb mértékben éltek meg szédülést. A későbbi posztoperatív időszakra vonatkozóan azonban már nem találtunk szignifikáns különbséget a két műtéttípus között az adott válaszok alapján. Az objektív poszturográfiás vizsgálatok alapján nem találtunk szignifikáns különbséget a betegek stabilitásában a két műtéti csoport között. A kérdőíven adott válaszok, valamint a poszturográfiás vizsgálat eredményei nem mutattak összefüggést, a szédülés megélésének mértékét a poszturográfiás vizsgálatok eredményei nem támasztották alá. Következtetés: A stapesműtétek kapcsán jelentkező posztoperatív szédülés kialakulásában feltehetőleg számos faktor játszik szerepet, amelyet a műtéti típus lényegesen nem befolyásol. Orv Hetil. 2017; 158(38): 1503–1511.

 • 1

  Trivelli M, D’Ascanio L, Pappacena M, et al. Air- and bone-conducted Vestibular Evoked Myogenic Potentials (VEMPs) in otosclerosis: recordings before and after stapes surgery. Acta Otorhinolaryngol Ital. 2010; 30: 5–10.

 • 2

  Gros A, Vatovec J, Sereg-Bahar M. Histologic changes on stapedial footplate in otosclerosis. Correlations between histologic activity and clinical findings. Otol Neurotol. 2003; 24: 43–47.

 • 3

  Sando I, Hemenway WG, Miller DR, et al. Vestibular pathology in otosclerosis temporal bone histopathological report. Laryngoscope 1974; 84: 593–605.

 • 4

  Paparella MM, Mancini F, Liston SL. Otosclerosis and Meniere’s syndrome: diagnosis and treatment. Laryngoscope 1984; 94: 1414–1417.

 • 5

  Crossland G, De R, Axon P. Far advanced otosclerosis and intractable benign paroxysmal positional vertigo treated with combined cochlear implantation and posterior semicircular canal occlusion. Laryngol Otol. 2004; 118: 302–304.

 • 6

  Hayashi H, Cureoglu S, Schachern PA, et al. Association between cupular deposits and otosclerosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 2006; 132: 1331–1334.

 • 7

  Paparella MM, Cureoglu S, Shao W, et al. Otosclerosis and associated otopathologic conditions. Adv Otorhinolaryngol. 2007; 65: 31–44.

 • 8

  Yoon TH, Paparella MM, Schachern PA. Otosclerosis involving the vestibular aqueduct and Menière’s disease. Otolaryngol Head Neck Surg. 1990; 103: 107–112.

 • 9

  Ghorayeb BY, Linthicum FH Jr. Otosclerotic inner ear syndrome. Ann Otol Rhinol Laryngol. 1978; 87: 85–90.

 • 10

  Saim L, Nadol JB Jr. Vestibular symptoms in otosclerosis – correlation of otosclerotic involvement of vestibular apparatus and Scarpa’s ganglion cell count. Am J Otol. 1996; 17: 263–270.

 • 11

  Morales-Garcia C. Cochleo-vestibular involvement in otosclerosis. Acta Otolaryngol. 1972; 73: 484–492.

 • 12

  Özmen AÖ, Aksoy S, Özmen S, et al. Balance after stapedotomy: analysis of balance with computerized dynamic posturography. Clin Otolaryngol. 2009; 34: 212–217.

 • 13

  Karaca S, Basut O, Demir UL, et al. Comparison of videonystagmography and audiological findings after stapedotomy; CO2 laser vs. perforator. J Int Adv Otol. 2016; 12: 152–155.

 • 14

  Hirvonen TP, Aalto H. Immediate postoperative nystagmus and vestibular symptoms after stapes surgery. Acta Otolaryngol. 2013; 133: 842–845.

 • 15

  Sakamoto T, Kikuta S, Kikkawa YS, et al. Differences in postoperative hearing outcomes and vertigo in patients with otosclerosis treated with laser-assisted stapedotomy versus stapedectomy. ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 2015; 77: 287–293.

 • 16

  Persson P, Harder H, Magnuson B. Hearing results in otosclerosis surgery after partial stapedectomy, total stapedectomy and stapedotomy. Acta Otolaryngol. 1997; 117: 94–99.

 • 17

  Sedwick JD, Louden CL, Shelton C. Stapedectomy vs. stapedotomy. Do you really need a laser? Arch Otolaryngol Head Neck Surg. 1997; 123: 177–180.

 • 18

  Bauer M, Pytel J, Vóna I, et al. Long-term results of the use of autogenous cortical bone columellas to replace the stapes at stapedectomy. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2011; 268: 671–675.

 • 19

  Gerlinger I, Bakó P, Piski Z, et al. KTP laser stapedotomy with a self-crimping, thermal shape memory Nitinol piston: follow-up study reporting intermediate-term hearing. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2014; 271: 3171–3177.

 • 20

  Gerlinger I, Bakó P, Szanyi I, et al. Laser stapedotomy – the up-to-date solution of otosclerotic stapes fixation. [Lézerstapedotomia – az otoscleroticus stapesfixatio korszerű megoldása.] Orv Hetil. 2007; 148: 2241–2247. [Hungarian]

 • 21

  Shea JJ, Ge XX. Delayed facial palsy after stapedectomy. Otol Neurotol. 2001; 22: 465–470.

 • 22

  Révész P, Piski Z, Burián A, et al. Delayed facial paralysis following uneventful KTP laser stapedotomy: Two case reports and a review of the literature. Case Rep Med. 2014; 2014: Article ID 971362.

 • 23

  Lesinski SG. Causes of conductive hearing loss after stapedectomy or stapedotomy: a prospective study of 279 consecutive surgical revisions. Otol Neurotol. 2002; 23: 281–288.

 • 24

  Vincent R, Sperling NM, Oates L, et al. Surgical findings and long-term hearing results in 3050 stapedotomies for primary otosclerosis: a prospective study with the otology-neurotology database. Otol Neurotol. 2006; 27: 25–47.

 • 25

  Albera R, Canale A, Lacilla M, et al. Delayed vertigo after stapes surgery. Laryngoscope 2004; 114: 860–862.

 • 26

  Perényi Á, Bella Zs, Baráth Z, et al. Role of cone-beam computed tomography in diagnostic otorhinolaryngological imaging. [A cone-beam komputertomográfia alkalmazása a fül-orr-gégészeti képalkotásban.] Orv Hetil. 2016; 157: 52–58. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 3 6
Feb 2021 0 5 7
Mar 2021 0 2 2
Apr 2021 0 5 5
May 2021 0 5 9
Jun 2021 0 0 0
Jul 2021 0 0 0