View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A gyógyítók elvándorlása, pályaelhagyása és elöregedése aktuális egészségpolitikai kérdés. A fiatal orvosok migrációs szándékai a következő évtizedek egészségügyi humánerőforrás-trendjeinek alakulásában kulcsszerepűek. Célkitűzés: A szerzők célul tűzik ki, hogy megvizsgálják a hazai végzős orvostanhallgatók külföldi munkavállalással kapcsolatos terveit, vélekedéseit. Módszer: Kvantitatív és kvalitatív online felmérés a négy magyarországi orvosegyetem hallgatóinak körében (n = 530). Jelen elemzésünkben csak az V. és VI. éves hallgatók válaszait vizsgáltuk (n = 165). Eredmények: A hallgatók közel 40%-ának tervei között szerepel a külföldi munkavállalás. Legnagyobb arányban középtávra (kettő–öt év) terveznek. A munkavállalási motivációk közül az egészségügyben uralkodó munkafeltételek, a nem megfelelő bérek, a magyarországi általános életkörülmények a legmeghatározóbbak. A visszatérési szándékokra vonatkozó válaszok tartalomelemzése azt mutatja, hogy a hazai munkavállalást leginkább családi indokok motiválják, illetve az objektív munkakörülmények (infrastruktúra, fizetések, hálapénzrendszer megszüntetése) befolyásolhatják. Ugyancsak jelentős tényező a munkakultúra változásának igénye is. Következtetések: A korábbi vizsgálatokhoz képest válaszadóink nagyobb arányban jelzik a külföldi munkavállalási szándékot, és a hazatérést csak az egészségügy viszonyainak jelentős változása esetén látják egyértelműnek. Orv Hetil. 2018; 159(1): 31–37.

 • 1

  Hárs Á. Hungarians abroad. Thoughts on working abroad Hungarians. [Magyarok külföldön. Gondolatok a magyarok külföldi munkavállalásáról.] Magyar Tudomány 2013; 3: 286–297. [Hungarian]

 • 2

  Eke E, Girasek E, Szócska M. Migration among Hungarian physicians. [A migráció a magyar orvosok körében.] Statisztikai Szemle 2013; 87: 795–827. [Hungarian]

 • 3

  Katona E. Migration in the healthcare system. [Migráció az egészségügyben. Az orvosmigráció alakulása 2009 és 2013 között – az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal adatainak elemzése alapján.] OTDK-dolgozat, 2015. Available from: https://www.elte.hu/file/OTDK_2015_KatonaEszter.pdf [accessed: August 14, 2017]. [Hungarian]

 • 4

  Davenport S. Panic and panacea: brain drain and science and technology, human capital policy. Research Policy 2004; 33: 617–630.

 • 5

  Molnár R. Carrier choice motivation impact the physicians’ carrier choice. In: Csabai M, Papp-Zipernovszky O. (eds.) Physicians’ health. [A gyógyítás vonzásában. Pályaválasztási motivációk és az orvosi pályaválasztásra gyakorolt hatásuk. In: Csabai M, Papp-Zipernovszky O. (szerk.) Gyógyítók egészsége.] Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2015; p. 30. [Hungarian]

 • 6

  Heiligers PJ. Gender differences in medical students’ motives and career choice. BMC Med Educ. 2012; 12: 82.

 • 7

  Lambert EM, Holmboe ES. The relationship between specialty choice and gender of U.S. medical students, 1990–2003. Acad Med. 2005; 80: 797– 802.

 • 8

  Dorsey ER, Jarjoura D, Rutecki GW. Influence of controllable lifestyle on recent trends in specialty choice by US medical students. JAMA 2003; 290: 1173–1178.

 • 9

  Newton DA, Grayson MS, Thompson LF. The variable influence of lifestyle and income on medical students’ career choices: data from two U.S. medical schools, 1998–2004. Acad Med. 2005; 80: 809–814.

 • 10

  Váriné Szilágyi I. Carrier of young intellectuals. [Fiatal értelmiségiek a pályán.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981; p. 41. [Hungarian]

 • 11

  Bánlaky P, Kérész Gy-né, Solymosi Zs. Physicians in Hungary. [Orvosok Magyarországon.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1981. p. 84. [Hungarian]

 • 12

  Bagdy E, Mogyorósy Cs. Quo vadis medicus? Carrier motivations in the medical training. [Quo vadis medicus? Pályamotivációk alakulása az orvosegyetemi képzés során.] Medicus Universalis 1988; 1: 5–8. [Hungarian]

 • 13

  Csabai M, Bartha K. The development of medical identity: medical students about the physicians’ role and the vocation. [Az orvosi identitás alakulása: orvostanhallgatók nézete az orvosi pályáról, az orvosszerepről.] Lege Artis Medicinae 2002; 10: 638–644. [Hungarian]

 • 14

  Molnár P, Csabai M, Csörsz I. Physician’s professionalism and behavioural studies. [Orvosi professzionalizáció és magatartástudomány.] Magyar Tudomány 2003; 48: 1391–1400. [Hungarian]

 • 15

  Molnár R, Molnár P. Medical socialization. [Az orvosi pályaszocializáció.] Lege Artis Medicinae 2002; 12: 250–254. [Hungarian]

 • 16

  Girasek E. Resident doctors’ motivation for specialisation choice and working in rural areas. PhD thesis. Semmelweis University, Doctoral School of Mental Health, Budapest, 2012. [Rezidens orvosok szakterület-választási és vidéki munkavállalási motivációi. PhD-értekezés. Semmelweis Egyetem, Mentális Egészségtudományok Doktori Iskola, Budapest, 2012.] Available from: http://phd.semmelweis.hu/mwp/phd_live/vedes/export/girasekedmond.d.pdf [accessed: August 14, 2017]. [Hungarian]

 • 17

  Győrffy Zs, Csala I, Sándor I. Medical students of Hungary. A changing profession or feminisation? [Orvostanhallgatók Magyarországon: átalakuló vagy elnőiesedő hivatás?] Orv Hetil. 2013; 154: 1950–1958. [Hungarian]

 • 18

  Győrffy Zs, Susánszky É, Susánszky A, et al. The changing face of carrier choice: chances and opportunities in Hungary. [Az orvosi pályaválasztás átalakulása – esélyek és lehetőségek Magyarországon.] Lege Artis Medicinae 2015; 25: 211–219. [Hungarian]

 • 19

  Győrffy Zs, Birkás E, Sándor I. Career motivation and burnout among medical students in Hungary – could altruism be a protection factor? BMC Med Educ. 2016; 16: 182.

 • 20

  Glaser BG, Strauss AL. The discovery of grounded theory: strategies of qualitative research. Aldine, Chicago, 1967.

 • 21

  Hungarian Resident Association and Szinapszis Ltd. Medical Students’ Survey 2014. [Magyar Rezidensszövetség és Szinapszis Kft. Hallgatói kutatás 2014.] Cited by Jácint Szilárd Jasztrab MD. [Idézi: Dr. Jasztrab Jácint Szilárd.] Available from: http://hhk.uni-nke.hu/uploads/media_items/dr_-jasztrab-jacint-szilard-a-katonaorvosi-palyaelhagyas.original.pdf [accessed: August 14, 2017] [Hungarian].

 • 22

  Graduate tracking system in Hungary. [A Diplomás Pályakövető Rendszer működése.] Available from: https://www.researchgate.net/publication/314179110_Diplomas_palyakoveto_rendszer_mukodese_Graduate_tracking_system_in_Hungary [accessed: August 14, 2017]. [Hungarian]

 • 23

  Farkas R. The physicians’ migration in Hungary. [A magyarországi orvoselvándorlás.] Available from: http://www.meltanyossag.hu/files/meltany/imce/doc/kp_orvoselvandorlas_120320.pdf [accessed: August 14, 2017]. [Hungarian]

 • 24

  Hungarian Cental Statistical Office – Healthcare Statistical Annual 2013. [Központi Statisztikai Hivatal – Egészségügyi Statisztikai Évkönyv 2013.] KSH, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 25

  Győrffy Zs. Female physicians in Hungary. [Orvosnők Magyarországon.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 26

  Pónusz R, Kovács D, Raposa LB, et al. Motivations of foreign employment and carrier change among Hungarian physiotherapists. [Külföldi munkavállalás és pályaelhagyási indítékok a magyar gyógytornászok körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 342–349. [Hungarian]

 • 27

  Szekanecz Z, Tóth Z, Hamar A, et al. Why would doctors from Debrecen go abroad? Results of a questionnaire. [Miért mennek/mentek külföldre a debreceni orvosok? Egy felmérés eredményei.] Orv Hetil. 2017; 158: 1458–1468. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 7 13
Feb 2021 0 6 13
Mar 2021 0 21 27
Apr 2021 0 13 9
May 2021 0 4 8
Jun 2021 0 2 4
Jul 2021 0 0 0