View More View Less
 • 1 Pszichiátriai és pszichoterápiás magánrendelés, Budapest
 • 2 Nyírő Gyula Kórház – Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet, Budapest
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $1,070.00

Absztrakt:

Bevezetés: A szakmai identitás a pácienssel találkozó orvos személyes jelenlétének esszenciális összetevője a gyógyítás folyamata és a szakember mentálhigiénéje szempontjából is. Az identitás egyik meghatározója a tudományág integráltsága. A pszichiátria biológiai, pszichológiai és szociológiai aspektusok determinálta komplexitása az integráció szükségességének iskolapéldája. A pszichiátria megítélése ellentmondásos, aminek folyományaként presztízse és szponzorálása is elmarad a társszakmákétól. Célkitűzés: A kortárs magyar pszichiátriai ellátásban dolgozó orvosok szakmai identitását kívántuk megismerni a bio-pszicho-szociális dimenziók mentén, valamint a szakma elfogadottságáról alkotott véleményük alapján. Módszer: Kollégáink önkéntes, anonim válaszait kértük 10-es értékelőskálán saját beállítódásukról, általuk a laikus közvélemény, illetve a társszakmák részéről észlelt megbecsültségről, valamint a pszichiátrián belül a biológia, pszichológia és szociológia fontosságának százalékos megoszlásáról. Eredmények: A 228 válaszadó magasan szignifikáns beállítódást mutatott biológia, pszichológia, szociológia sorrendben. Saját identitásukat a szakmáról alkotott képükkel összhangban definiálták. A képzettség identitást befolyásoló hatását mutatja, hogy a pszichiáter szakorvosok (n = 171) a jelöltekhez képest határozottabban mutattak biológiai preferenciát, a pszichoterápia szakvizsgával rendelkezők (n = 74) pedig a többi orvoshoz képest magasan szignifikánsan fontosabbnak tartották a pszichológiai komponenst a pszichiátria tudományában. A kérdezettek megítélése szerint a pszichiátria elfogadottsága alacsony a laikusok, még inkább a társszakmák részéről. Következtetések: Az önkép és a szakmáról formált kép közötti koherencia alapján a pszichiátria multidimenzionalitása nem az egyén szintjén jelent kihívást elsősorban. A képzés kiemelt jelentőségét – és a képzők felelősségét – az identitás alakulására gyakorolt hatás is mutatja. A pszichiátria alacsony presztízsén javítani közös érdekünk, ennek praktikus eszköze a szakmai identitás frissen tartása, az eltérő preferenciájú orvosok kommunikációja és a társszakmákkal való együttműködés. Orv Hetil. 2018; 159(2): 58–63.

 • 1

  Juhász P, Pethő B. General psychiatry – psychopathology. [Általános pszichiátria – Pszichopatológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1983. [Hungarian]

 • 2

  Bracken P, Thomas P, Timimi S, et al. Psychiatry beyond the current paradigm. Br J Psychiatry 2012; 201: 430–434.

 • 3

  Trixler M. Thoughts about identity of psychiatry and a psychiatrist. [Gondolatok a pszichiátria és a pszichiáter identitásáról.] Psychiatr Hung. 1998; 13: 335–339. [Hungarian]

 • 4

  Pichot P. The future of psychiatry. Essential questions. [A pszichiátria jövője. Alapvető kérdések.] Psychiatr Hung. 2003; 18: 4–9. [Hungarian]

 • 5

  Möller-Leimkühler AM, Möller H-J, Maier W, et al. EPA guidance on improving the image of psychiatry. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2016; 266: 139–154.

 • 6

  Jakovljević M, Tomić Z, Maslov B, et al. New image of psychiatry, mass media impact and public relations. Psychiatr Danub. 2010; 22: 145–148.

 • 7

  Leucht S, Hierl S, Kissling W, et al. Putting the efficacy of psychiatric and general medicine medication into perspective: review of meta-analyses. Br J Psychiatry 2012; 200: 97–106.

 • 8

  Mukherjee K, Maier M, Wessely S. UK crisis in recruitment into psychiatric training. Psychiatrist 2013; 37: 210–214.

 • 9

  http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_wdsd001c.html [Hungarian]

 • 10

  Angermeyer MC, van der Auwera S, Carta MG, et al. Public attitudes towards psychiatry and psychiatric treatment at the beginning of the 21st century: a systematic review and meta-analysis of population surveys. World Psychiatry 2017; 16: 50–61.

 • 11

  Tringer L. Global challenges for psychiatry. [A pszichiátria globális kihívásai.] Psychiatr Hung. 2004; 19: 180–186. [Hungarian]

 • 12

  Clemens NA. An open letter to early-career psychiatrists. J Psychiatr Pract. 2015; 21: 214–219.

 • 13

  Kéri S, Janka Z. Prevention of schizophrenia. [A szkizofrénia prevenciója.] Orv Hetil. 2004; 145: 59–65. [Hungarian]

 • 14

  Radu GM, Harris GE, Bonnell W, et al. Psychiatry trainees’ attitudes towards psychotherapy. Open J Med Psychol. 2015; 4: 124–130.

 • 15

  Gabbard GO, Crisp-Han H. The early career psychiatrist and the psychotherapeutic identity. Acad Psychiatry 2017; 41: 30–34.

 • 16

  Doering S, Hörz S, Rentrop M. Transference-focused psychotherapy v. treatment by community psychotherapists for borderline personality disorder: randomised controlled trial. Br J Psychiatry 2010; 196: 389–395.

 • 17

  Robinson P, Hellier J, Barrett B, et al. The NOURISHED randomised controlled trial comparing mentalisation-based treatment for eating disorders (MBT-ED) with specialist supportive clinical management (SSCM-ED) for patients with eating disorders and symptoms of borderline personality disorder. Trials 2016; 17: 549.

 • 18

  Huang X, Huang P, Li D, et al. Early brain changes associated with psychotherapy in major depressive disorder revealed by resting-state fMRI: evidence for the top-down regulation theory. Int J Psychophysiol. 2014; 94: 437–444.

 • 19

  Bulyáki T, Harangozó J. (eds.) Handbook of community mental health. Ebook. [A közösségi pszichiátria kézikönyve. Ebook.] Ébredések Alapítvány, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 20

  Krupnick JL, Sotsky SM, Simmens S, et al. The role of therapeutic alliance in psychotherapy and pharmacotherapy outcome: findings in the National Institute of Mental Health Treatment of Depression Collaborative Research Program. J Consult Clin Psychol. 1996; 64: 532–539.

 • 21

  Turner AL, Malm RL. A preliminary investigation of Balint and non-Balint behavioral medicine training. Fam Med. 2004; 36: 114–122.

 • 22

  Arbuckle MR, Travis MJ, Ross DA. Integrating a neuroscience perspective into clinical psychiatry today. JAMA Psychiatry 2017; 74: 313–314.

 • 23

  Schatte DJ, Piemonte N, Clark M. “I started to feel like a ‘real doctor’”: medical students’ reflections on their psychiatry clerkship. Acad Psychiatry 2015; 39: 267–274.