View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest, Szentkirályi u. 47., 1088
 • | 3 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest
 • | 4 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Ma már számos irodalmi adat bizonyítja, hogy a diabetes mellitus elősegíti a rosszindulatú daganatok kialakulását és terjedését, kedvezőtlenül befolyásolja a daganatos túlélést. Munkacsoportunk az elsők között vizsgálta a szájüregi malignus tumorok és a diabetes mellitus epidemiológiai összefüggéseit. A diabetes széles körű rapid terjedése miatt hosszú távú összehasonlító vizsgálatokat végeztünk szájüregi daganatos betegek körében. Eredményeinket a korábbi adatokkal összevetve elemeztük. Célkitűzés: Megvizsgálni a szájüregi daganatos betegek körében a diabetes mellitus előfordulási gyakoriságát és a különböző tumorlokalizációk incidenciáját. Módszer: Retrospektív diabetes- és emelkedett éhomi vércukorszintszűrést végeztünk 835 hisztológiailag igazolt szájüregi daganatos beteg körében. Vizsgáltuk a tumorok lokalizációját is. A kontrollcsoportot 587 tumormentes felnőtt képezte. Az adatokat összehasonlítottuk a 14 évvel ezelőtti eredményekkel. Eredmények: A szájüregi tumoros betegeknél diabetes mellitust 26,1%-ban, emelkedett éhomi vércukorszintet 20,8%-ban találtunk. A kontrollcsoportban ez az arány 10,8% és 11,1%, a különbség szignifikáns (p<0,05). A 14 évvel ezelőtti vizsgálatban a tumorosok 14,6%-a, a kontrollcsoport 5,6%-a volt diabeteses, és 9,7%-nak, illetve 5,5%-nak emelkedett volt az éhomi vércukorszintértéke. A jelen vizsgálat eredményei mind a tumoros, mind a kontrollcsoportban szignifikáns emelkedést mutatnak a korábbi adatokhoz viszonyítva. Az összehasonlító vizsgálatok alapján a tumorlokalizációt illetően a diabeteses rákos betegek körében az ajaktumorok tartós dominanciája figyelhető meg. Következtetések: A 2-es típusú diabetes előfordulási gyakorisága szignifikánsan emelkedik a szájüregi daganatosok körében, ezáltal nemcsak az érintett betegek életkilátásai romlanak, hanem sokkal nagyobb teher hárul az egészségügyi ellátórendszerre is. Szeretnénk felhívni a figyelmet a rendszeres szájüregi rákszűrés és az interdiszciplináris együttműködés fontosságára. Orv Hetil. 2018; 159(20): 803–807.

 • 1

  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edn. International Diabetes Federation, Brussels, 2017.

 • 2

  Kempler P, Putz Zs, Kiss Z, et al. Prevalence and financial burden of type 2 diabetes mellitus in Hungary between 2001–2014 – results of the analysis of the National Health Insurance Fund database. [A 2-es típusú diabetes előfordulása és költségterheinek alakulása Magyarországon 2001–2014 között – az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzésének eredményei.] Diabetol Hung. 2016; 24: 177–188. [Hungarian]

 • 3

  Ranc K, Jorgensen ME, Friis S, et al. Mortality after cancer among patients with diabetes mellitus: effect of diabetes duration and treatment. Diabetologia 2014; 57: 927–934.

 • 4

  Kunkel M, Reichert TE, Benz P, et al. Overexpression of Glut-1 and increased glucose metabolism in tumors are associated with a poor prognosis in patients with oral squamous cell carcinoma. Cancer 2003; 97: 1015–1024.

 • 5

  Stocks T, Bjorge T, Ulmer H, et al. Metabolic risk score and cancer risk: pooled analysis of seven cohorts. Int J Epidemiol. 2015; 44: 1353–1363.

 • 6

  Suba Z, Barabás J, Szabó G, et al. Increased prevalence of diabetes and obesity in patients with salivary gland tumors. Diabetes Care 2005; 28: 228.

 • 7

  Werner H, Katz J. The emerging role of the insulin-like growth factors in oral biology. J Dent Res. 2004; 83: 832–836.

 • 8

  Ujpál M, Matos O, Bíbok G, et al. Diabetes and oral tumors in Hungary: epidemiological correlations. Diabetes Care 2004; 27: 770–774.

 • 9

  Ujpál M, Matos O, Bíbok G, et al. Diabetes mellitus and tumors of the oral cavity – epidemiological correlations. [Diabetes mellitus és szájüregi daganatok epidemiológiai összefüggései.] Orv Hetil. 2004; 145: 755–759. [Hungarian]

 • 10

  Ujpál M, Barabás J, Kovalszky I, et al. A preliminary comparative study of the prognostic implications of type 2 diabetes mellitus for patients with primary gingival carcinoma treated with surgery and radiation therapy. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65: 452–456.

 • 11

  Végh D, Bányai D, Hermann P, et al. Type-2 diabetes mellitus and oral tumors in Hungary: a long-term comparative epidemiological study. Anticancer Res. 2017; 37: 1853–1857.

 • 12

  Végh D, Somogyi A, Bányai D, et al. Effects of articaine on [3H] noradrenaline release from cortical and spinal cord slices prepared from normal and streptozotocin-induced diabetic rats and compared to lidocaine. Brain Res Bull. 2017; 135: 157–162.

 • 13

  Döbrössy L. Cancer mortality in central–eastern Europe: facts behind the figures. Lancet Oncol. 2002; 3: 374–381.

 • 14

  Neville BW, Day TA. Oral cancer and precancerous lesions. CA Cancer J Clin. 2002; 52: 195–215.

 • 15

  Goutzanis L, Vairaktaris E, Yapijakis C, et al. Diabetes may increase risk for oral cancer through the insulin receptor substrate-1 and focal adhesion kinase pathway. Oral Oncol. 2007; 43: 165–173.

 • 16

  Baynes JW, Thorpe SR. Role of oxidative stress in diabetic complications: a new perspective in an old paradygm. Diabetes 1999; 48: 1–9.

 • 17

  Salahudeen AK, Kanji V, Reckelhoff JF. Pathogenesis of diabetic nephropathy: A radical approach. Nephrol Dial Transpl. 1997; 12: 664–668.

 • 18

  Chen HH, Chen IH, Liao CT, et al. Preoperative circulating C-reactive protein levels predict pathological aggressiveness in oral squamous cell carcinoma: a retrospective clinical study. Clin Otolaryngol. 2011; 36: 147–153.

 • 19

  Schmidt AM, Hori O, Cao R, et al. RAGE: a novel cellular receptor for advanced glycation end products. Diabetes 1996; 45: 77–80.

 • 20

  Ko SY, Ko HA, Shieh TM, et al. Advanced glycation end products influence oral cancer cell survival via Bcl-xl and Nrf-2 regulation in vitro. Oncol Lett. 2017; 13: 3328–3334.

 • 21

  Lorenzi M. Glucose toxicity in the vascular complications of diabetes: the cellular perspective. Diab Metab Rev. 1992; 8: 85–103.

 • 22

  Ren JG, Man QW, Zhang W, et al. Elevated level of circulating platelet-derived microparticles in oral cancer. J Dent Res. 2016; 95: 87–93.

 • 23

  Brennan PA, Mackenzie N, Quintero M. Hypoxia-inducible factor 1α in oral cancer. J Oral Pathol Med. 2005; 34: 385–389.

 • 24

  Boros LG, Cascante M, Lee WN. Metabolic profiling of cell growth and death in cancer: applications in drug discovery. Drug Discov Today 2002; 7: 18–26.

 • 25

  Barchiesi F, Jackson EK, Gillespie DG, et al. Methoxyestradiols mediate estradiol-induced antimitogenesis in human aortic SMCs. Hypertension 2002; 39: 874–879.

 • 26

  Suba Z, Ujpál M. Correlations of the insulin resistance and tumor. [Az insulinresistentia és a daganat összefüggései.] Magy Onkol. 2006; 50: 127–135. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 10 10
Feb 2021 0 6 11
Mar 2021 0 9 20
Apr 2021 0 10 16
May 2021 0 6 8
Jun 2021 0 9 9
Jul 2021 0 0 0