View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089
Open access

Absztrakt:

Semmelweis kitartó kutatómunkája, a klinikai statisztikai adatok tudományos igényű analízise, az állatkísérletei meghozták gyümölcsüket, a rettegett gyermekágyi láz okának felismerését és megelőzési lehetőségét. „Nemcsak a gyermekágyi láz igazi okát fedezte fel, hanem megalkotta és bevezette a szülészeti gyakorlatban az antiszeptikus profilaxist, de ugyanakkor lerakta a mai sebészet alapját, az asepsist is, amelynek elve és gyakorlata így a gyermekágyi láz kóroktanának felfedezéséből alakult ki és Semmelweis zseniális elgondolásában gyökerezik. A bakteriológia felfedezései, Lister, Pasteur és Koch műve csak tudományos bizonyítékát adták Semmelweis intuitív megállapításainak.” Semmelweis a klinikai kórélettani kutatások úttörője, akinek a kortársai támadásaitól elszenvedett, sokszor félreértéseken alapuló keserűségek jóvátételeként az utókor megadta és megadja a kijáró, méltó tiszteletet. Az anyák és csecsemők megmentője nemzetünk egyik büszkesége, mindnyájunk példaképe, akinek nemcsak hazánkban, de az egész világon elismerik munkásságát. Rövid, tragikus, de eredményes életének üzenete örök érvényű. Semmelweis Ignác alakját Chicagóban is megörökítették, a világ tizenkét leginnovatívabb orvosegészségügyi szakemberei között, Louis Pasteur és Wilhelm Conrad Röntgen szobrainak társaságában. Az utóbbi időben, különösen az angolszász területen új kifejezés, a „Semmelweis-reflex” jelent meg és kezdett terjedni. Ez nem orvosi jelenséget ír le, hanem annak kifejezője, amikor a szakemberek vagy a társadalom jelentős felismeréseket, felfedezéseket, tényeket automatikusan, vizsgálat és indoklás nélkül, szinte reflexszerűen elutasít. A jelenség ma sem ritka! Orv Hetil. 2018; 159(26): 1041–1054.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Gortvay Gy, Zoltán I. (eds.) The work and life of Semmelweis. [Semmelweis élete és munkássága.] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966. [Hungarian]

 • 2

  DIAETETIKA or “Rules That Keep Health and Prevent Illnesses” written and published by János Zsoldos medical doctor; member of various medical associations, first regular doctor of the honourable Veszprém county, whose Court of Appeal he was judge. In Győr, in the letters of widow Jó’sefné Streibig. [DIAETETIKA vagy Az Egészséget fenntartó, és a’ Betegségtől tartóztató Rendszabások” írta és kiadta Zsóldos János Orvos Doktor, több Túdós Társaságoknak Tagja, Tekintetes Nemes Veszprém Vármegye’ Első Rendes Orvosa, és Tábla-Bírája. Győrben, Özvegy Streibig Jó’sefné betűivel.] 1814; pp. 197–198. 2. kiadás: Trattner nyomda, Pest, 1818. [Hungarian]

 • 3

  Csillag I. The precedence of the Semmelweis-concept in the Hungarian medical literature. [A Semmelweis-koncepció egy előzménye a magyar orvosi irodalomban.] Orv Hetil. 1968; 109: 874–877. [Hungarian]

 • 4

  Benedek I. Semmelweis and his age. [Semmelweis és kora.] Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 1973. [Hungarian]

 • 5

  Semmelweis IF. Etiology, concept and prevention of puerperal fever. [A gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és megelőzése.] Fordította: Rákóczi K., Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012. Eredeti kiadás: Die Etiologie, der Begriff und die Prophylaxis des Kindbettfiebers von Ignaz Philipp Semmelweis. C.A. Hartleben Verlag, Pesth–Wien–Leipzig, 1861. [Hungarian]

 • 6

  Semmelweis I. Etiology of puerperal fever. [A gyermekágyi láz kóroktana.] (Aetiologie des Puerperalfiebers.) Orv Hetil. 1858; 2: 1–5, 17–21, 65–69, 81–84, 321–326, 337–342, 353–359. [Hungarian]

 • 7

  Markusovszky Lajos’ selected works. Collected and edited by György Marikovszky. [Markusovszky Lajos válogatott munkái. Összegyűjtötte és sajtó alá rendezte Marikovszky György.] Budapest, 1905; p. 285. [Hungarian]

 • 8

  Rosivall L. Semmelweis-chalice. From the idea to the implementation. In: Monos E. (ed.) In memory of Ignatius Semmelweis – 150 years after his death. [Semmelweis-kehely. Az ötlettől a megvalósulásig. In: Monos E. (szerk.) Semmelweis Ignác emlékezetére – 150 évvel a halála után.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015; pp. 201–222. [Hungarian]