View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Üllői út 26., 1085
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Egy tudományos folyóirat esetében tartani kell a tudományos színvonalat a tudományos adatbázisokba – Web of Science, Journal Citation Reports – kerülés után is. Célkitűzés: A dolgozat célja az Orvos Hetilap idézetelemzése 2012 és 2016 között különféle mutatószámok alapján, elsősorban a szerzők által korábban írt, 2012-ben megjelent Orvosi Hetilap-cikk adatainak összevetésével. Módszer: A szerzők 2013–2015-ben megjelent Orvosi Hetilap-füzetszámokat vizsgáltak, és különböző adatbázisokban kerestek le adatokat. Kiszámolták az Orvosi Hetilap 2012–2016-os impaktfaktorait, elemezték a 2015–2016. évi hivatalos impaktfaktorok bibliometriai összetevőit idéző folyóiratok, hivatkozások száma szerint; lekeresték az Orvosi Hetilap 2012–2016-os cikkeinek idézettségét; vizsgálták az Orvosi Hetilap tudományos teljesítményét egyéb mutatószámok alapján. Eredmények: Az Orvosi Hetilap 2016-os hivatalos impaktfaktora, 0,349 az eddigi legmagasabb érték a korábbiakhoz viszonyítva. A folyóirat cikkeit továbbra is idézik külföldi szerzők és magas impaktfaktorú lapok. A hivatkozott közlemények több mint 50%-a open access elérésű. A leggyakrabban idézett cikk-kategóriák: eredeti és összefoglaló közlemények, esetismertetések. Az Orvosi Hetilap tudományos teljesítménye a SCImago weboldal és a Scopus adatbázis mutatószámai alapján biztató értékeket mutat a vizsgált évekre vonatkozóan. A folyóirat önidézettségi arányának átlaga 30% körül mozog. Az Orvosi Hetilap h-indexe a Web of Science Core Collection adatbázisban 7, a Scopus adattárban 19. Következtetések: A jelen cikk idézetelemzése megmutatja, hogy rövid távon is emelkedhetnek a hivatkozások és a különféle hányadosok értékei, de radikális változás hosszú távon történhet az eddig elért eredmények megtartásával és emelésével, szem előtt tartva a folyóirat előremutató fejlesztéseit. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1226–1234.

 • 1

  Berhidi A, Margittai Z, Vasas L. Looking back and moving forward: a bibliographic survey of the Hungarian-language Orvosi Hetilap. [Az Orvosi Hetilap bibliográfiai elemzése: visszatekintés és az előrelépés lehetőségei.] Orv Hetil. 2012; 153: 1905–1917. [Hungarian]

 • 2

  Clarivate Analytics (2017). Title suppression from Journal Citation Reports. Available from: http://wokinfo.com/media/pdf/jcr-suppression.pdf [accessed: December 20, 2017].

 • 3

  SCImago (2007). SJR – SCImago Journal & Country Rank. Available from: http://www.scimagojr.com [accessed: November 27, 2017].

 • 4

  Elsevier (c2017). Scopus. Available from: https://www.scopus.com [accessed: December 19, 2017].

 • 5

  Clarivate Analytics (2017). Web of Science Core Collection. Available from: https://webofknowledge.com/WOS [accessed November 11, 2017].

 • 6

  Clarivate Analytics (2017). 2015 Journal Citation Reports. Available from: https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ [accessed November 6, 2017].

 • 7

  Clarivate Analytics (2017). 2016 Journal Citation Reports. Available from: https://jcr.incites.thomsonreuters.com/ [accessed November 7, 2017].

 • 8

  Clarivate Analytics (2017). Chinese Science Citation Database. Available from: https://webofknowledge.com/CSCD [accessed November 11, 2017].

 • 9

  Clarivate Analytics (2017). Russian Science Citation Database. Available from: https://webofknowledge.com/RSCI [accessed November 24, 2017].

 • 10

  Clarivate Analytics (2017). SciELO. Available from: https://webofknowledge.com/sciELO [accessed November 24, 2017].

 • 11

  Elsevier (c2017). Sources – Scopus. Available from: https://www.scopus.com/sources [accessed: December 19, 2017].

 • 12

  Berhidi A, Szluka P, Vasas L. New bibliometric indicators. Is this the end of the impact factor era? [Tudománymetriai újdonságok. Vége az impakt faktor egyeduralmának?] Magy Onkol. 2009; 53: 115–125. [Hungarian]

 • 13

  Braun T, Glänzel W, Schubert A. A Hirsch-type index for journals. Scientometrics 2006; 69: 169–173.

 • 14

  Elsevier (c2017). CiteScore™ 2012 for Orvosi Hetilap. Calculated by Scopus on 31 May 2013. Available from: https://www.scopus.com/sourceid/16438 [accessed: December 19, 2017].

 • 15

  Elsevier (c2017). CiteScore™ 2013 for Orvosi Hetilap. Calculated by Scopus on 31 May 2014. Available from: https:// www.scopus.com/sourceid/16438 [accessed: December 19, 2017].

 • 16

  Elsevier (c2017). CiteScore™ 2014 for Orvosi Hetilap. Calculated by Scopus on 31 May 2015. Available from: https:// www.scopus.com/sourceid/16438 [accessed: December 19, 2017].

 • 17

  Elsevier (c2017). CiteScore™ 2015 for Orvosi Hetilap. Calculated by Scopus on 31 May 2016. Available from: https:// www.scopus.com/sourceid/16438 [accessed: December 19, 2017].

 • 18

  Elsevier (c2017). CiteScore™ 2016 for Orvosi Hetilap. Calculated by Scopus on 31 May 2017. Available from: https:// www.scopus.com/sourceid/16438 [accessed: December 19, 2017].

 • 19

  Universiteit Leiden CWTS (c2017). SNIP – Journal Indicator. Available from: http://journalindicators.com/Content/CWTS%20Journal%20Indicators%20June%202017.xlsx [accessed: December 20, 2017].

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 230 162 16
PDF Downloads 175 117 14