View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Fogorvos-tudományi Kar, Budapest, Mária u. 52., 1085
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Az alsó bölcsességfogak műtéti eltávolítását követő késői komplikációkról ritkán olvashatunk a szakirodalomban. A korábban már gyógyultnak hitt, nem várt gyulladással visszatérő páciensek arcduzzanattal, szájzárral, gyakran gennyképződéssel járó, 7 napon túl jelentkező sebfertőzésének előfordulását, hajlamosító tényezőit vizsgáljuk. Anyag és módszer: A vizsgálati anyagot a budapesti Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinika két szakorvosának a 2013 januárjától 2017 augusztusáig terjedő időszakban, összesen 731 betegén végzett 851 bölcsességfog-eltávolítás alkotja. A 26 évnél fiatalabbak körében 150 fő bevonásával retrospektív, a szövődmény előfordulására vonatkozóan eset-kontroll módszerrel kutatjuk a komplikációra hajlamosító tényezőket. Eredmények: A szövődmény 10 páciensnél (az összes beteg 1,17%-ánál) lépett fel. Kialakulásáig átlagosan 30 nap telt el. Eset-kontroll vizsgálatunk szignifikánsan igazolta, hogy teljes nyálkahártya-fedettség, a második moláris és a ramus mandibulae közötti helyhiány (Pell–Gregory-féle III-as osztály), mélyebb impactio (Pell–Gregory szerinti B, C), mesioangularis tengelyállás, valamint nagyobb mértékű csontfedettség esetén gyakrabban fordul elő késői posztoperatív gyulladás (p<0,05). Hajlamosító tényezőnek tűnik a fiatalkor és a női nem. Következtetések: Ajánljuk a rizikópáciensek hosszabban tartó posztoperatív obszervációját, a fokozott szájhigiénia fenntartását. Hívjuk fel pácienseink figyelmét, hogy varratszedés után is fokozott figyelemmel tisztítsák a műtéti területet, panasz esetén pedig azonnal jelentkezzenek. Javasoljuk és tervezzük a téma további kutatását, annak klinikai jelentősége miatt. Orv Hetil. 2018; 159(31): 1278–1283.

 • 1

  Monaco G, Cecchini S, Gatto MR, et al. Delayed onset infections after lower third molar germectomy could be related to the space distal to the second molar. Int J Oral Maxillofac Surg. 2017; 46: 373–378.

 • 2

  Joób-Fancsaly Á. (ed.) The role of wisdom teeth in dentistry. [A bölcsességfogak szerepe a fogászat különböző szakterületein.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 3

  Andersson L, Kahnberg KE, Pogrel MA. (eds.) Oral and maxillofacial surgery. Wiley-Blackwell, Hoboken, NJ, 2010.

 • 4

  Divinyi T. The management of partially erupted and unerupted teeth (impacted and retained teeth). In: Szabó Gy. (ed.) Oral and maxillofacial surgery. [Áttörésben visszamaradt fogak sebészi ellátása (impaktált, retineált fogak). In: Szabó Gy. (szerk.) Szájsebészet, maxillofacialis sebészet.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2001; pp. 69–78. [Hungarian]

 • 5

  Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Incidence and clinical features of delayed-onset infections after extraction of lower third molars. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2005; 99: 265–269.

 • 6

  Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, Berini-Aytés L, et al. Delayed-onset infections after lower third molar extraction: a case-control study. J Oral Maxillofac Surg. 2007; 65: 97–102.

 • 7

  Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, Formoso-Senande MF, et al. Delayed-onset infections after impacted lower third molar extraction: involved bacteria and sensitivity profiles to commonly used antibiotics. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2012; 114: 43–48.

 • 8

  Figueiredo R, Valmaseda-Castellón E, Laskin DM, et al. Treatment of delayed-onset infections after impacted lower third molar extraction. J Oral Maxillofac Surg. 2008; 66: 943–947.

 • 9

  Korbendau JM, Korbendau X. (eds.) Clinical success in impacted third molar extraction. Quintessence Publishing, Paris, 2002.

 • 10

  Winter GB. Principles of exodontia as applied to the impacted mandibular third molar: a complete treatise on the operative technic with clinical diagnoses and radiographic interpretations. American Medical Book Company, St. Louis, MO, 1926.

 • 11

  Pell GJ, Gregory GT. Impacted mandibular third molars (classification and modified technique for removal). Dent Digest. 1933; 39: 330–338.

 • 12

  Szalma J, Lempel E. Protecting the inferior alveolar nerve: coronectomy of lower third molars. [A nervus alveolaris inferior védelmében: alsó bölcsességfogak coronectomiája.] Orv Hetil. 2017; 158: 1787–1793. [ Hungarian]

 • 13

  Kaposvári I, Körmöczi K, László ZsB, et al. Prospective randomized study regarding the effect of the preoperative antibiotic and chlorhexidine rinse on wound healing after mandibular third molar surgery. [A preoperatív antibiotikus és antiszeptikus kezelés hatása a műtéti úton eltávolított alsó bölcsességfogak sebgyógyulására – prospektív randomizált vizsgálat.] Orv Hetil. 2017; 158: 13–19. [Hungarian]

 • 14

  Piecuch JF, Arzadon J, Lieblich SE. Prophylactic antibiotics for third molar surgery: a supportive opinion. J Oral Maxillofac Surg. 1995; 53: 53–60.

 • 15

  Goldberg MH, Nemarich AN, Marco WP 2nd. Complications after mandibular third molar surgery: a statistical analysis of 500 consecutive procedures in private practice. J Am Dent Assoc. 1985; 111: 277–279.

 • 16

  Pasqualini D, Cocero N, Castella A, et al. Primary and secondary closure of the surgical wound after removal of impacted mandibular third molars: a comparative study. Int J Oral Maxillofac Surg. 2005; 34: 52–57.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 41 43
Feb 2021 0 39 37
Mar 2021 0 70 60
Apr 2021 0 64 69
May 2021 0 51 55
Jun 2021 0 8 17
Jul 2021 0 0 0