View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Városmajor u. 68., 1122
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 3 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Budapest

Absztrakt:

Bevezetés: Számos közlemény vizsgálta már az időjárási paraméterek változásának cardiovascularis kórképekre gyakorolt hatását. Ezek bizonyították az aortaaneurysma-ruptura előfordulásának és az időjárás változásának kapcsolatát is. Nincsenek azonban ismereteink a függés mértékéről, arról, hogy mennyire számottevő tényezők az egyes időjárási paraméterek ezen halálokok esetén. Célkitűzés: Kutatásunk célja, hogy a halálos kimenetelű aortakatasztrófa nyomás- és hőmérsékletváltozástól való függésének mértékét feltárjuk, a kapcsolat intenzitását egy új módszerrel meghatározzuk. Módszer: A korábban a tüdőembóliás halálozás és az időjárás összefüggésének tanulmányozására fejlesztett programunkat futtattuk olyan aortaaneurysmás haláleseteket tartalmazó adatsoron, amelyben az említett kórkép miatt bekövetkezett aortaruptura vezetett a páciensek halálához. A 2005. január 1. és 2014. január 1. közötti időszak eseteit tekintettük át a Semmelweis Egyetem kórbonctani adatbázisában. 152 aneurysmás eseményt vizsgáltunk a halál napján és az azt megelőző napon mért nyomás- és hőmérséklet-változás függvényében. Eredmények és következtetés: Az említett időtartamban a halálos kimenetelű aortakatasztrófa előfordulásának gyakorisága a vizsgált csoportban kismértékű függést mutatott a két vizsgált paramétertől. Az aortaaneurysma-rupturákkal összefüggésben a légnyomásváltozás szerepét jelentősebbnek találtuk a napi középhőmérséklet szerepéhez képest. A légnyomás növekedésével emelkedett az aneurysma rupturájával összefüggő halálesetek gyakorisága. Az eredmények ismeretében úgy véljük, hogy matematikai modellünk jó kiindulópont lehet populációs szintű és prospektív vizsgálatokhoz egyaránt. Orv Hetil. 2018; 159(37): 1501–1505.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Costello A, Abbas M, Allen A, et al. Managing the health effects of climate change. Lancet and University College London Institute for Global Health Commission. Lancet 2009; 373: 1693–1733.

 • 2

  Liu C, Yavar Z, Sun Q. Cardiovascular response to thermoregulatory challenges. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2015; 309: H1793–H1812.

 • 3

  Wang X, Li G, Liu L, et al. Effects of extreme temperatures on cause-specific cardiovascular mortality in China. Int J Environ Res Public Health 2015; 12: 16136–16156.

 • 4

  Carpenter SW, Kodolitsch YV, Debus ES, et al. Acute aortic syndromes: definition, prognosis and treatment options. J Cardiovasc Surg. 2014; 55(2 Suppl 1): 133–144.

 • 5

  Reimerink JJ, van der Laan MJ, Koelemay MJ, et al. Systematic review and meta-analysis of population-based mortality from ruptured abdominal aortic aneurysm. Br J Surg. 2013; 100: 1405–1413.

 • 6

  Akai A, Watanabe Y, Hoshina K, et al. Family history of aortic aneurysm is an independent risk factor for more rapid growth of small abdominal aortic aneurysms in Japan. J Vasc Surg. 2015; 61: 287–290.

 • 7

  MacSweeney ST, Powell JT, Greenhalgh RM. Pathogenesis of abdominal aortic aneurysm. Br J Surg. 1994; 81: 935–941.

 • 8

  Powell JT, Adamson J, MacSweeney ST, et al. Genetic variants of collagen III and abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Surg. 1991; 5: 145–148.

 • 9

  Powell JT, Worrell P, MacSweeney ST, et al. Smoking as a risk factor for abdominal aortic aneurysm. Ann N Y Acad Sci. 1996; 800: 246–248.

 • 10

  Brady AR, Thompson SG, Fowkes FG, et al. Abdominal aortic aneurysm expansion – risk factors and time intervals for surveillance. Circulation 2004; 110: 16–21.

 • 11

  Boussoussou N, Boussoussou M, Nemes A. Historical overview of medical meteorology – the new horizon in medical prevention. [Az orvosmeteorológia történeti áttekintése – új horizont a preventív medicina területén.] Orv Hetil. 2017; 158: 187–191. [Hungarian]

 • 12

  Ishikawa K, Niwa M, Tanaka T. Difference of intensity and disparity in impact of climate on several vascular diseases. Heart Vessels 2012; 27: 1–9.

 • 13

  Boussoussou N, Boussoussou M, Entz L, et al. Occurrence of acute cardiovascular diseases under different atmospheric parameters. [Akut cardiovascularis kórképek vizsgálata különböző légköri paraméterek tükrében.] Orv Hetil. 2014; 155: 1078–1082. [Hungarian]

 • 14

  Törő K, Pongrácz R, Bartholy J, et al. Evaluation of meteorological and epidemiological characteristics of fatal pulmonary embolism. Int J Biometeorol. 2016; 60: 351–359.

 • 15

  Ballaro A, Cortina-Borja M, Collin J. A seasonal variation in the incidence of ruptured abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 1998; 15: 429–431.

 • 16

  Bown MJ, McCarthy MJ, Bell PR, et al. Low atmospheric pressure is associated with rupture of abdominal aortic aneurysms. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2003; 25: 68–71.

 • 17

  Liapis C, Sechas M, Iliopoulos D, et al. Seasonal variation in the incidence of ruptured abdominal aortic aneurysm. Eur J Vasc Surg. 1992; 6: 416–418.

 • 18

  Majd P, Ahmad W, Luebke T, et al. The atmospheric pressure and temperature seem to have no effect on the incidence of rupture of abdominal aortic aneurysm in a Mid-European Region. Ann Vasc Surg. 2017; 42: 183–188.

 • 19

  Lando D. On Cox processes and credit risky securities. Rev Deriv Res. 1998; 2: 99–120.

 • 20

  Upshur RE, Mamdani MM, Knight K. Are there seasonal patterns to ruptured aortic aneurysms and dissections of the aorta? Eur J Vasc Endovasc Surg. 2000; 20: 173–176.

 • 21

  Repanos C, Chadha NK. Is there a relationship between weather conditions and aortic dissection? BMC Surg. 2005; 5: 21.

 • 22

  Urbanek T, Juśko M, Niewiem A, et al. The influence of atmospheric pressure on aortic aneurysm rupture – is the diameter of the aneurysm important? Kardiol Pol. 2015; 73: 1327–1333.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 7 3
Oct 2020 0 11 1
Nov 2020 0 6 1
Dec 2020 0 2 3
Jan 2021 0 5 5
Feb 2021 0 7 11
Mar 2021 0 1 1