View More View Less
 • 1 Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, Pf. 51, 1525
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Pszichológia Intézet, Pécs
Restricted access

Cross Mark

Absztrakt:

Bevezetés: Bár a várandóssággal kapcsolatos szorongás jelentős negatív hatást gyakorolhat az anyai, a szülési és a gyermeki kimenetekre egyaránt, hazánkban mind ez idáig nem képezte kutatás tárgyát e szorongástípus gyakoriságának és jellegzetességeinek felmérése. Célkitűzés: A jelen kutatás célja a Rini és munkatársai által kifejlesztett Várandóssággal Összefüggő Gondolatok Kérdőív (Pregnancy Related Thoughts) magyarra adaptálása és pszichometriai mutatóinak elemzése. Módszer: A kutatás alapjául szolgáló online kérdőívet 248 várandós töltötte ki a 4–40. gesztációs héten (M = 27,9; SD = 9,52). Átlagéletkoruk 30,46 év (SD = 4,94) volt. A tesztbattéria a Várandóssággal Összefüggő Gondolatok Kérdőív mellett releváns demográfiai és egészségi kérdéseket, generalizált szorongás- és depressziószűrő teszteket, kapcsolati elégedettségi skálát és kontrollérzet-kérdőívet tartalmazott. Eredmények: A Várandóssággal Összefüggő Gondolatok Kérdőív 9 tételes formában megbízható és érvényes, egydimenziós kérdőívnek mutatkozott, amelynek összpontszáma az első trimeszterben tartó várandósok esetén volt a legmagasabb. A várandóssággal kapcsolatos szorongás a várt irányban, mérsékelt mértékben korrelált a következő változókkal: vonásszorongás, depresszió, külső kontrollosság, szubjektív egészségi állapot és párkapcsolati elégedettség. Emellett a várandósság során vérzést vagy hasi fájdalmat tapasztalt nők a többieknél szignifikánsan magasabb várandósságspecifikus szorongásról számoltak be. Következtetés: A kutatás keretei között adaptált kérdőív hasznos eszköze lehet a várandóssággal összefüggő szorongás magyarországi viszonylatokban történő feltérképezésének. Orv Hetil. 2018; 159(43): 1754–1760.

 • 1

  Hompoth EA, Töreki A, Baloghné Fűrész V, et al. The risk factors of mood changing during the perinatal period. [A hangulati állapot alakulásának kockázati tényezői a perinatalis időszakban.] Orv Hetil. 2017; 158: 139–146. [Hungarian]

 • 2

  Bödecs T, Szilágyi E, Cholnoky P, et al. Prevalence and psychosocial background of anxiety and depression emerging during the first trimester of pregnancy: data from a Hungarian population-based sample. Psychiatr Danub. 2013; 25: 352–358.

 • 3

  Brunton RJ, Dryer R, Saliba A, et al. Pregnancy anxiety: a systematic review of current scales. J Affect Disord. 2015; 176: 24–34.

 • 4

  Rini CK, Dunkel-Schetter C, Wadhwa PD, et al. Psychological adaptation and birth outcomes: the role of personal resources, stress, and sociocultural context in pregnancy. Health Psychol. 1999; 18: 333–345.

 • 5

  Bayrampour H, Ali E, McNeil DA, et al. Pregnancy-related anxiety: a concept analysis. Int J Nurs Stud. 2016; 55: 115–130.

 • 6

  Madhavanprabhakaran GK, D’Souza MS, Nairy KS. Prevalence of pregnancy anxiety and associated factors. Int J Afr Nurs Sci. 2015; 3: 1–7.

 • 7

  Blair MM, Glynn LM, Sandman CA, et al. Prenatal maternal anxiety and early childhood temperament. Stress 2011; 14: 644–651.

 • 8

  Goodman JH, Chenausky KL, Freeman MP. Anxiety disorders during pregnancy: a systematic review. J Clin Psychiatry 2014; 75: e1153–e1184.

 • 9

  Faisal-Cury A, Rossi Menezes P. Prevalence of anxiety and depression during pregnancy in a private setting sample. Arch Womens Ment Health 2007; 10: 25–32.

 • 10

  Lefkovics E, Rigó J, Szita B, et al. Relevance of anxiety in the perinatal period: prospective study in a Hungarian sample. J Psychosom Obstet Gynaecol. 2018; 39: 220–227. [Epub 2017 Jun 20]

 • 11

  Haines HM, Rubertsson C, Pallant JF, et al. The influence of women’s fear, attitudes and beliefs of childbirth on mode and experience of birth. BMC Pregnancy Childbirth 2012; 12: 55.

 • 12

  Lilliecreutz C, Sydsjö G, Josefsson A. Obstetric and perinatal outcomes among women with blood- and injection phobia during pregnancy. J Affect Disord. 2011; 129: 289–295.

 • 13

  Bussières EL, Tarabulsy GM, Pearson J, et al. Maternal prenatal stress and infant birth weight and gestational age: a meta-analysis of prospective studies. Dev Rev. 2015; 36: 179–199.

 • 14

  Dunkel Schetter C, Tanner L. Anxiety, depression and stress in pregnancy: implications for mothers, children, research, and practice. Curr Opin Psychiatry 2012; 25: 141–148.

 • 15

  Lou HC, Hansen D, Nordentoft M, et al. Prenatal stressors of human life affect fetal brain development. Dev Med Child Neurol. 1994; 36: 826–832.

 • 16

  Grant KA, McMahon C, Austin MP, et al. Maternal prenatal anxiety, postnatal caregiving and infants’ cortisol responses to the still-face procedure. Dev Psychobiol. 2009; 51: 625–637.

 • 17

  Spitzer RL, Kroenke K, Williams JB, et al. A brief measure for assessing generalized anxiety disorder: the GAD-7. Arch Intern Med. 2006; 166: 1092–1097.

 • 18

  Zhong QY, Gelaye B, Zaslavsky AM, et al. Diagnostic validity of the generalized anxiety disorder-7 (GAD-7) among pregnant women. PLoS ONE 2015; 10: e0125096.

 • 19

  Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782–786.

 • 20

  Töreki A, Andó B, Keresztúri A, et al. The Edinburgh Postnatal Depression Scale: translation and antepartum validation for a Hungarian sample. Midwifery 2013; 29: 308–315.

 • 21

  Bergink V, Kooistra L, Lambregtse-van den Berg MP, et al. Validation of the Edinburgh Depression Scale during pregnancy. J Psychosom Res. 2011; 70: 385–389.

 • 22

  Matthey S, Fisher J, Rowe H. Using the Edinburgh postnatal depression scale to screen for anxiety disorders: conceptual and methodological considerations. J Affect Disord. 2013; 146: 224–230.

 • 23

  Caporali A. Innovations introduced with the new GGS questionnaire. Technical paper. Institut national d’études démographiques (Ined), 2017.

 • 24

  Hendrick SS. A generic measure of relationship satisfaction. J Marriage Fam. 1988; 50: 93–98.

 • 25

  Martos T, Sallay V, Szabó T, et al. Psychometric characteristics of the Hungarian version of the Relationship Assessment Scale (RAS-H). [A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői.] Mentálhig Pszichoszom. 2014; 15: 245–258. [Hungarian]

 • 26

  Huizink AC, Mulder EJ, Robles de Medina PG, et al. Is pregnancy anxiety a distinctive syndrome? Early Hum Dev. 2004; 79: 81–91.

 • 27

  Fairlie TG, Gillman MW, Rich-Edwards J. High pregnancy-related anxiety and prenatal depressive symptoms as predictors of intention to breastfeed and breastfeeding initiation. J Womens Health 2009; 18: 945–953.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 262 258 34
Full Text Views 99 60 1
PDF Downloads 84 51 1