View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Városmajor u 68., 1122
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt:

A mechanikus keringéstámogatás az elmúlt 5 évben programmá fejlődött a Városmajori Szív-és Érgyógyászati Klinikán. Mindehhez szükséges volt a megfelelő Szívtranszplantációs és Szívelégtelenségi Intenzív Osztály kialakítása, valamint a megfelelő eszköz- és humánerőforrás-fejlesztés. Jelenleg már a teljes mechanikus keringéstámogatási arzenállal rendelkezünk, aminek köszönhetően minden indikációban és minden stratégiában ellátást tudunk biztosítani mind rövid, mind közép-, mind pedig hosszú távon a végleges műszívbeültetéssel bezárólag. Munkánkban megvizsgáltuk az elmúlt 5 évben végzett extracorporalis membránoxigenátor (ECMO-) beültetéssel szerzett eredményeinket. Klinikánkon 2012 és 2017 között összesen 140 betegnél alkalmaztunk mechanikus keringéstámogatást, valamennyi esetben konvencionális terápiával nem stabilizálható szívelégtelenség esetén. ECMO-terápiát 111 alkalommal végeztünk: szívátültetést követően 33 alkalommal, 18 alkalommal szívműtét utáni postcardiotomiás szindróma miatt, 37 esetben akut myocardialis infarctus utáni akut keringési elégtelenség miatt, 14 alkalommal végstádiumú szívelégtelen betegek akut keringésmegingása miatt, 4 esetben súlyos légzési elégtelenség, 1 esetben gyógyszermérgezés miatti malignus ritmuszavar, 3 esetben szövődményes katéteres aortaműbillentyű-implantáció állt a háttérben. A 2018. első félévi adataink a korábbi adatok és indikációk tendenciáját tükrözik, az esetszám jelentős emelkedésével. Eredményeink szerint a terápia összesített mortalitása 46% volt. A mechanikus keringéstámogatás eredményeinek vizsgálatakor elengedhetetlen a paradigmaváltás. A mortalitási adatokat nézve betegeink felét elveszítettük, ugyanakkor ebben a betegcsoportban a betegek 100%-a meghalt volna a konvencionális terápia mellett, vagyis az ECMO-terápia sikerességének megítélésekor nem a mortalitási, hanem a túlélési adatokat kell tekinteni. Orv Hetil. 2018; 159(46): 1876–1881.

 • 1

  Fazekas L, Sax B, Hartyánszky I, et al. Mechanical circulatory support saves lives – three years’ experience of the newly established assist device program at Semmelweis University. Budapest, Hungary. [A mechanikus keringéstámogatás életet ment – a műszívprogram első három évének tapasztalata a Semmelweis Egyetemen.] Orv Hetil. 2015; 156: 521–527. [Hungarian]

 • 2

  Baran DA. Extracorporeal membrane oxygenation (ECMO) and the critical cardiac patient. Curr Transplant Rep. 2017; 4: 218–225.

 • 3

  Hartyánszky I, Sax B, Fazekas L, et al. State of the art of the mechanical circulatory device therapy in Hungary – the Városmajor experience. [A mechanikus keringéstámogatás helyzete Magyarországon a Városmajor eredményeinek tükrében.] Cardiol Hung. 2017; 47: 112–118. [Hungarian]

 • 4

  Tsao NW, Shih CM, Yeh JS, et al. Extracorporeal membrane oxygenation-assisted primary percutaneous coronary intervention may improve survival of patients with acute myocardial infarction complicated by profound cardiogenic shock. J Crit Care 2017; 27: 530.e1–530.e11.

 • 5

  Cheng R, Hachamovitch R, Kittleson M, et al. Complications of extracorporeal membrane oxygenation for treatment of cardiogenic shock and cardiac arrest: a meta-analysis of 1,866 adult patients. Ann Thorac Surg. 2014; 97: 610–616.

 • 6

  Makdisi G, Wang IW. Extra Corporeal Membrane Oxygenation (ECMO) review of a lifesaving technology. J Thorac Dis. 2015; 7: E166–E176.

 • 7

  Descaillot L, Harbaoui B, Emsellem P., et al. Use of intra-aortic balloon pump in cardiogenic shock: evidence-based or experience-based? Insights from a historical, real life comparison. Arch Cardiovasc Dis Suppl. 2018; 10: 149.

 • 8

  Nemeth E, Szigeti S, Varga T, et al. Continuous cytokine haemoadsorption incorporated into a venoarterial ECMO circuit for the management of postcardiotomy cardiogenic and septic shock – a case report. Perfusion 2018; 33: 593–596.

 • 9

  Szudi L, Székely L, Sápi E, et al. Perioperative use of levosimendan in cardiac surgery. Hungarian recommendation. [A levoszimendán perioperatív alkalmazása a szívsebészetben. Magyar ajánlás.] Orv Hetil. 2018; 159: 870–877. [Hungarian]

 • 10

  Lakatos B, Kovács A, Tokodi M, et al. Assessment of the right ventricular anatomy and function by advanced echocardiography: pathological and physiological insights. [A jobb kamrai anatómia és funkció korszerű echokardiográfiás vizsgálata: patológiás és fiziológiás eltérések.] Orv Hetil. 2016; 157: 1139–1146. [Hungarian]

 • 11

  Szentmihályi I, Barabás JI, Bali Á, et al. Heart transplantation and long-term lvad support cost-effectiveness model. [Szívtranszplantáció és műszívkezelés költséghatékonysági elemzési modellje.] Magy Seb. 2016; 69: 186–193. [Hungarian]

 • 12

  Mazzeffi MA, Tanaka K, Roberts A, et al. Bleeding, thrombosis, and transfusion with two heparin anticoagulation protocols in venoarterial ECMO patients. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2018 Aug 3. pii: S1053-0770(18)30597-4. [Epub ahead of print]

 • 13

  Bartos JA, Carlson K, Carlson C, et al. Surviving refractory out-of-hospital ventricular fibrillation cardiac arrest: critical care and extracorporeal membrane oxygenation management. Resuscitation 2018; 132: 47–55.

 • 14

  Zakhary B, Nanjayya VB, Sheldrake J, et al. Predictors of mortality after extracorporeal cardiopulmonary resuscitation. Crit Care Resusc. 2018; 20: 223–230.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 140 94 6
PDF Downloads 225 185 18