View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest
Open access

Cross Mark

Absztrakt:

Napjainkra egyre elterjedtebbek a csont átépülésére, vérkeringésére és homeosztázisára ható gyógyszerek, amelyek szerepe megkérdőjelezhetetlen számos súlyos betegség terápiájában. Ilyenek például a biszfoszfonátok és más antireszorptív és antiangiogenikus terápiás szerek. Pontos anamnézisfelvételt követően minden fogorvosi praxisban detektálható, hogy az ezeket a gyógyszereket szedő páciensek száma emelkedik. Célunk egy idős nőbeteg komplex fogászati kezelésén bemutatva megvilágosítani azokat a prevenciós lépéseket, amelyek betartásával minimalizálható a rizikócsoportba tartozó betegekben a gyógyszer indukálta osteonecrosis kialakulásának valószínűsége. A szájsebészeti, konzerváló fogászati és protetikai ellátás szinkronizálása kitüntetett szereppel bír egy idős, sok háttérbetegséggel rendelkező páciens esetén. Célunk továbbá felhívni a társszakmákban dolgozó kollégák figyelmét a beavatkozások időzítésének jelentőségére. Az állcsontnecrosis megelőzésének alapja a gyógyszerszedés előtti teljes körű fogászati szanálás. Amennyiben azonban a páciens már szedi a csontmetabolizmusra ható és mucotoxicus készítményt, megfelelő felkészültség és gondosság mellett lehet esély a súlyos, az életminőséget komolyan befolyásoló és rossz gyógyulási hajlamot mutató szövődmények megelőzésére. Orv Hetil. 2018; 159(48): 2031–2036.

 • 1

  Ruggiero SL, Dodson TB, Fantasia J, et al. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on medication-related osteonecrosis of the jaw – 2014 update. J Oral Maxillofac Surg. 2014; 72; 1938–1956.

 • 2

  Baron R, Ferrari S, Russell RG. Denosumab and bisphosphonates: different mechanisms of action and effects. Bone 2011; 48: 677–692.

 • 3

  Wood J, Bonjean K, Ruetz S, et al. Novel antiangiogenic effects of the bisphosphonate compound zoledronic acid. J Pharmacol Exp Ther. 2002; 302: 1055–1061.

 • 4

  Reid IR, Bolland MJ, Grey AB. Is bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaw caused by soft tissue toxicity? Bone 2007; 41: 318–320.

 • 5

  Aguirre JI, Akhter MP, Kimmel DB, et al. Oncologic doses of zoledronic acid induce osteonecrosis of the jaw-like lesions in rice rats (Oryzomys palustris) with periodontitis. J Bone Miner Res. 2012; 27: 2130–2143.

 • 6

  Boonyapakorn T, Schirmer I, Reichart PA, et al. Bisphosphonate-induced osteonecrosis of the jaws: prospective study of 80 patients with multiple myeloma and other malignancies. Oral Oncol. 2008; 44: 857–869.

 • 7

  Marx RE. Pamidronate (Aredia) and zoledronate (Zometa) induced avascular necrosis of the jaws: a growing epidemic. J Oral Maxillofac Surg. 2003; 61: 1115–1117.

 • 8

  Palaska PK, Cartsos V, Zavras AI. Bisphosphonates and time to osteonecrosis development. Oncologist 2009; 14: 1154–1166.

 • 9

  King AE, Umland EM. Osteonecrosis of the jaw in patients receiving intravenous or oral bisphosphonates. Pharmacotherapy 2008; 28: 667–677.

 • 10

  Hoff AO, Toth BB, Altundag K, et al. Frequency and risk factors associated with osteonecrosis of the jaw in cancer patients treated with intravenous bisphosphonates. J Bone Miner Res. 2008; 23: 826–836.

 • 11

  Bamias A, Kastritis E, Bamia C, et al. Osteonecrosis of the jaw in cancer after treatment with bisphosphonates: incidence and risk factors. J Clin Oncol. 2005; 23: 8580–8587.

 • 12

  Marx RE, Sawatari Y, Fortin M, et al. Bisphosphonate-induced exposed bone (osteonecrosis/osteopetrosis) of the jaws: risk factors, recognition, prevention, and treatment. J Oral Maxillofac Surg. 2005; 63: 1567–1575.

 • 13

  Ferraz CC, Gomes NV, Gomes BP, et al. Apical extrusion of debris and irrigants using two hand and three engine-driven instrumentation techniques. Int Endodontic J. 2001; 34: 354–358.

 • 14

  Russmueller G, Seemann R, Weiss K, et al. The association of medication-related osteonecrosis of the jaw with Actinomyces spp. infection. Sci Rep. 2016; 6: 31604.

 • 15

  Association of Hungarian Medical Societies (MOTESZ) Prevention and treatment of bisphosphonate-induced jaw bone osteonecrosis, II. [MOTESZ. A biszfoszfonátok által indukált állcsontnekrózisok megelőzése és kezelése II.] Fogorv Szle. 2014; 107: 106–109. [Hungarian]

 • 16

  Starck WJ, Epker BN. Failure of osseointegrated dental implants after diphosphonate therapy for osteoporosis: a case report. Int J Oral Maxillofac Implants 1995; 10: 74–78.

 • 17

  Kawano F, Tada N, Nagao K, et al. The influence of soft lining materials on pressure distribution. J Prosthet Dent. 1991; 65: 567–575.

 • 18

  Taguchi N, Murata H, Hamada T, et al. Effect of viscoelastic properties of resilient denture liners on pressures under dentures. J Oral Rehabil. 2001; 28: 1003–1008.

 • 19

  Okita N, Orstavik D, Orstavik J, et al. In vivo and in vitro studies on soft denture materials: microbial adhesion and tests for antibacterial activity. Dent Mater. 1991; 7: 155–160.

 • 20

  Pinto JR, Mesquita MF, Henriques GE, et al. Effect of thermocycling on bond strength and elasticity of 4 longterm soft denture liners. J Prosthet Dent. 2002; 88: 516–521.

 • 21

  Kulak-Ozkan Y, Sertgoz A, Gedik H. Effect of thermocycling on tensile bond strength of six silicone-based, resilient denture liners. J Prosthet Dent. 2003; 89: 303–310.

 • 22

  Ghapanchi J, Lavaee F, Moattari A, et al. The antibacterial effect of four mouthwashes against Streptococcus mutans and Escherichia coli. J Pak Med Assoc. 2015; 65: 350–353.

 • 23

  Cousido MC, Tomas Carmona I, Garcia-Caballero L, et al. In vivo substantivity of 0.12% and 0.2% chlorhexidine mouthrinses on salivary bacteria. Clin Oral Investig. 2010; 14: 397–402.

 • 24

  Gallego L, Junquera L, Pelaz A, et al. Rubber dam clamp trauma during endodontic treatment: a risk factor of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw? J Oral Maxillofac Surg. 2011; 69: 93–95.

 • 25

  Peters LB, van Winkelhoff AJ, Buijs JF, et al. Effects of instrumentation, irrigation and dressing with calcium hydroxide on infection in pulpless teeth with periapical bone lesions. Int Endodontic J. 2002; 35: 13–21.

 • 26

  Soós B, Vajta L, Szalma J. Sunitinib and zoledronic acid induced osteonecrosis of the jaw. Case report. [Sunitinib és zolendronsav által indukált állcsont-osteonecrosis.] Orv Hetil. 2015; 156: 1865–1870. [Hungarian]

 • 27

  Ruggiero, SL, Dodson TB, Assael LA, et al. American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons position paper on bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws – 2009 update. J Oral and Maxillofac Surg. 2009; 67: 2–12.

 • 28

  Moinzadeh AT, Shemesh H, Neirynck NA, et al. Bisphosphonates and their clinical implications in endodontic therapy. Int Endod J. 2013; 46: 391–398.

 • 29

  Kyrgidis A, Vahtsevanos K, Koloutsos G, et al. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaws: a case-control study of risk factors in breast cancer patients. J Clin Oncol. 2008; 26: 4634–4638.

 • 30

  Varga G, Mikala G, Váróczy L, et al. Management of multiple myeloma in Hungary in 2016. [A myeloma multiplex megközelítése Magyarországon 2016-ban.] Orv Hetil. 2016; 157: 123–137. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 209 167 6
PDF Downloads 273 253 17