View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Budapest, Szentkirályi u. 40., 1088
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A világon több mint 1 milliárd ember, ebből Magyarországon a 2011. évi népszámlálás alapján 500 000 ember él valamilyen fogyatékkal. Ezek az emberek veszélyeztetett csoportba tartoznak fogászati szempontból is, hiszen a funkcióveszteség következményeként a szájhigiéniás rutin és rendszeres fogorvosi kontroll nehezített. 2015 őszén a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet által közösen működtetett fogorvosi rendelő került átadásra, hogy a rehabilitáció alatt állók szájhigiéniás felmérése, dentális és szájhigiéniás rehabilitációja is megtörténjen. Célkitűzés:aCélkitűzés: 608, rehabilitációs kezelés alatt álló beteg fogászati állapotának felmérése és sztomatoonkológiai szűrése, valamint szükség esetén kezelése történt meg. Ezáltal átfogó képet kapunk a rehabilitációra szoruló, fogyatékossággal élő betegek szájüregi állapotáról. Módszer:aMódszer: A fogorvosi klinikai vizsgálat WHO-ajánlás alapján történt: a DMF-T-számot, a fogászati ellátottságot, a szájnyálkahártyán látható elváltozásokat mértük fel. A 20 kérdésből álló kérdőív segítségével a szájhigiéniás rutinról, a fogorvoshoz járás gyakoriságáról, az étkezési szokásokról, a káros szenvedélyekről és a szociális háttérről nyertünk adatokat. Eredmények:aEredmények: Az ellátottság csupán alacsony szintjét figyelhetjük meg. A hiányzó fogak száma magas, viszont a fogazat pótoltsága alacsony. A DMF-T-szám 20,5, ebből a D-T = 2,6, M-T = 11,2, F-T = 6,7. A páciensek fogászati és szájnyálkahártya-elváltozások okozta panaszai minimálisak az általános fogászati állapotukhoz képest, nagy részük nem észlelt fogfájást az előző 12 hónapban. Az utolsó fogorvosi vizsgálat időpontja a betegek többségénél meghaladja a 12 hónapot. Következtetések:aKövetkeztetések: A fogyatékkal élő betegek szájhigiéniás állapota rossz, ennek oka, hogy fogászati terápiájuk, gondozásuk a mindennapi gyakorlatban nem megoldott. Orv Hetil. 2018; 159(52): 2202–2206.

 • 1

  Hungarian Central Statistical Office, 2011 Population Census, Disabled persons. [Központi Statisztikai Hivatal, 2011. évi népszámlálás – 11. Fogyatékossággal élők.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2014. Available from: http://www.ksh.hu/nepszamlalas/fogyatekossag_sb [accessed: March 2, 2018]. [Hungarian]

 • 2

  World Health Organization. World report on disability. 2011. Available from: http://www.who.int/disabilities/world_report/2011/accessible_en.pdf [accessed: March 10, 2018].

 • 3

  Vekerdy Nagy Zs. (ed.) Rehabilitation medicine. [Rehabilitációs orvoslás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 4

  Waldman HB, Perlman SP. Disability and rehabilitation: do we ever think about needed dental care? A case study: the USA. Disabil Rehabil. 2010; 32: 947–951.

 • 5

  Széchenyi 2020 EU tender – Hungarian Government. The operational programs (2014–2020) accepted by the European Commission. [Széchenyi 2020 program. In: Az Európai Bizottság által elfogadott operatív programok (2014–2020).] https://www.palyazat.gov.hu/az_europai_bizottsag_altal_elfogadott_operativ_programok_2014_20 [accessed: June 30, 2018]. [Hungarian]

 • 6

  Institutes for special needs patients, by the Ministry of Human Capacities, Hungary. The 60/2003. (X. 20.) regulation by the Ministry of Health, Social and Family Affairs on the minimum requirements for providing health care services. [A 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről.] http://www.meosz.hu/wp-content/uploads/2018/04/11-2-2018.04.12EMMI-Eg%C3%A9szs%C3%A9g%C3%BCgyi-szolg%C3%A1ltat%C3%A1sokSz%C5%B1rvizsg%C3%A1latok-akad%C3%A1lymentes%C3%ADt%C3%A9se-v%C3%A1lasz.pdf [accessed: June 30, 2018]. [Hungarian]

 • 7

  Dénes Z, Fazekas G, Zsiga K, et al. Physicians’ and medical students’ knowledge on rehabilitation. [Rehabilitációs ismeretek kórházi orvosok és szigorlók körében.] Orv Hetil. 2012; 153: 954–961. [Hungarian]

 • 8

  Marada Gy, Nagy Á, Sebestyén A, et al. Reimbursement of public dental care in Germany, the United Kingdom, Hungary and Poland. [A fogászati ellátás finanszírozása Németországban, az Egyesült Királyságban, Magyarországon és Lengyelországban.] Orv Hetil. 2016; 157: 547–553. [Hungarian]

 • 9

  van Dommelen P, Schuller AA. The amount of care delivered: challenges of indices in oral health studies. Community Dent Oral Epidemiol. 2016; 44: 485–492.

 • 10

  Oral Health Surveys: Basic Methods. 5th edn. WHO, 2013. Available from: http://www.who.int/oral_health/publications/9789241548649/en/ [accessed: March 10, 2018].

 • 11

  MTA Cloud. [MTA Cloud.] https://cloud.mta.hu/ [accessed: March 8, 2018]. [Hungarian]

 • 12

  Madléna M, Hermann P, Jáhn M, et al. Caries prevalence and tooth loss in Hungarian adult population: results of a national survey. BMC Public Health 2008; 8: 364.

 • 13

  Czukor J. National Oral Health Pathfinger surveys in Hungary in the years 1985 and 1991. [WHO epidemiológiai vizsgálatok Magyarországon 1985-ben és 1991-ben.] Fogorv Szle. 1994, 87: 223–235. [Hungarian]

 • 14

  Szőke J, Petersen PE. Oral health status of adults and elderly in Hungary. [A hazai felnőtt- és idős korú lakosság orális egészségi állapota az ezredfordulón.] Fogorv Szle. 2004; 97: 219–229. [Hungarian]

 • 15

  Pakpour AH, Kumar S, Scheerman JF, et al. Oral health-related quality of life in Iranian patients with spinal cord injury: A case-control study. Injury 2016; 47: 1345–1352.

 • 16

  Jeng WL, Wang TM, Cher TL, et al. Strategies for oral health care for people with disabilities in Taiwan. J Dent Sci. 2009; 4: 165–172.

 • 17

  Kwok C, McIntyre A, Jansen S, et al. Oral care post stroke: a scoping review. J Oral Rehabil. 2015; 42: 65–74.

 • 18

  British Society of Gerodontology. Guidelines for the oral healthcare of stroke survivors. 2010. Available from: https://www.gerodontology.com/content/uploads/2014/10/stroke_guidelines [accessed: March 20, 2018].

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 270 245 16
PDF Downloads 280 251 14