View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Balassa u. 6., 1083
 • | 2 Fővárosi Önkormányzat Péterfy Sándor Utcai Kórház és Rendelőintézet, Budapest
 • | 3 MAZSIHISZ Szeretetkórház, Budapest
Open access

Absztrakt:

A szerzők pszichiátriai tünetekkel járó neuroszifiliszes esetet közölnek. Az idősödő férfit zavart, kritikátlan viselkedés, mániform állapot és megalomán téveszmék miatt vettük fel az első alkalommal. Felvételkor jobb centrális facialis paresis, tremor és parkinsonismus volt észlelhető. Akut képalkotó és rutin laborvizsgálatok a tudatzavart egyértelműen magyarázó eltérést nem igazoltak. A pszichiátriai kezelés hatására a delírium megszűnt. Ezután antipszichotikummal kezelt mániform állapot dominálta a képet, majd gyors kognitív leépülést és a motoros tünetek progresszióját észleltük. A koponya-MRI-vizsgálat corticalis és hippocampusatrophiát, fehérállományi hiperintenzitásokat talált. A liquorban pleocytosist, emelkedett összfehérjeszintet találtunk; a neuroszifilisz diagnózisát szerológiai vizsgálatokkal támasztottuk alá. Penicillinkezelést követően a kognitív tünetek enyhültek, a pszichiátriai tünetek remisszióba kerültek. Négy évvel a diagnózist követően a kognitív hanyatlás fokozatos progressziót mutat, a pszichiátriai tünetek relapsusa miatt két további alkalommal volt szükség osztályos felvételre. Orv Hetil. 2018; 159(6): 234–238.

 • 1

  Fenton KA, Lowndes CM. Recent trends in the epidemiology of sexually transmitted infections in the European Union. Sex Transm Infect. 2004; 80: 255–263.

 • 2

  Országos Epidemiológiai Központ. Sexually transmitted diseases Hungary 2013. 2nd half. [Szexuális úton terjedő betegségek Magyarország 2013 II. félév.] Epinfo. 2013; 38: 425-431. http://www.oek.hu/oek.web?to=839,2557,2443&nid=1261&pid=1&lang=hun [Hungarian]

 • 3

  Tóth V, Hornyák Cs, Kovács T, et al. Meningovascular neurosyphilis as the cause of ischemic cerebrovascular disease in a young man. [Meningovascularis neurosyphilis miatti fiatalkori ischaemiás cerebrovascularis betegség.] Orv Hetil. 2011; 152: 763–767. [Hungarian]

 • 4

  Wikonkál N, Nagy P, Tóth B, et al. Syphilitic glomerulonephritis: case report and review of the literature. [Veseérintettség syphilises fertőzésben: esetismertetés és a szakirodalom áttekintése.] Orv Hetil. 2015; 156: 32–35. [Hungarian]

 • 5

  Pethő B. Comprehensive Psychiatry. [Részletes pszichiátria.] Magyar Pszichiátriai Társaság, Budapest, 1989; pp. 230–243. [Hungarian]

 • 6

  Barbosa IG, Vale TC, de Macedo DL, et al. Neurosyphilis presenting as mania. Bipolar Disord. 2012; 14: 309–312.

 • 7

  Hoffman BF. Reversible neurosyphilis presenting as chronic mania. J Clin Psychiatry 1982; 43: 338–339.

 • 8

  Lin LR, Zhang HL, Huang SJ, et al. Psychiatric manifestations as primary symptom of neurosyphilis among HIV-negative patients. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2014; 26: 233–240.

 • 9

  Miklossy J. Alzheimer’s disease – a neurospirochetosis. Analysis of the evidence following Koch’s and Hill’s criteria. J Neuroinflammation 2011; 8: 90.

 • 10

  Kodama K, Okada S, Komatsu N, et al. Relationship between MRI findings and prognosis for patients with general paresis. J Neuropsychiatry Clin Neurosci. 2000; 12: 246–250.

 • 11

  Hama K, Ishiguchi H, Tuji T, et al. Neurosyphilis with mesiotemporal magnetic resonance imaging abnormalities. Intern Med. 2008; 47: 1813–1817.

 • 12

  Chen B, Shi H, Hou L, et al. Medial temporal lobe atrophy as a predictor of poor cognitive outcomes in general paresis. Early Interv Psychiatr. 2017 Apr 5. [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 13

  Mirsal H, Kalyoncu A, Pektaş Ö, et al. Neurosyphilis presenting as psychiatric symptoms: an unusual case report. Acta Neuropsychiatr. 2007; 19: 251–253.

 • 14

  Taycan O, Ugur M, Ozmen M. Quetiapine vs. risperidone in treating psychosis in neurosyphilis: a case report. Gen Hosp Psychiatr. 2006; 28: 359–361.

 • 15

  Turan S, Emul M, Duran A, et al. Effectiveness of olanzapine in neurosyphilis related organic psychosis: a case report. J Psychopharmacol. 2007; 21: 556–558.

 • 16

  Beauchemin PR, Laforce R Jr. Neurocognitive changes in tertiary neurosyphilis: a retrospective chart review. Can J Neurol Sci. 2014; 41: 452–458.

 • 17

  Margolin EG. Neurosyphilis: is it really a reversible cause of dementia? Geriatrics 2001; 56: 16.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 303 193 7
PDF Downloads 517 419 30