View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Tömő u. 25–27. III. emelet, 1085
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Open access

Cross Mark

Absztrakt:

A gyulladásos bélbetegségek (inflammatory bowel disease, IBD) olyan krónikus szomatikus betegségek, melyek prevalenciája világszerte növekvő tendenciát mutat. A tünetek megjósolhatatlansága, a betegséggel járó megváltozott életminőség, testkép, énkép, valamint a lefolyás kiszámíthatatlansága miatt a betegséghez való alkalmazkodásban kiemelt fontosságú a pszichés tényezők, megküzdési stratégiák szerepe. A szomatikus tünetek mellett a kutatások a pszichiátriai kórképekkel (elsősorban hangulat- és szorongásos zavarok) való magas komorbiditást jelzik.

A jelen esettanulmány célja bemutatni az eseten keresztül az alacsony intenzitású kognitív viselkedésterápia (low-intensity psychosocial intervention – LIPI) eszközeit, a terápiás indikációt a krónikus szomatikus betegséghez társuló pszichés zavarok kapcsán. Tanulmányunk egy serdülőkorban Crohn-betegséggel diagnosztizált 21 éves férfi beteg esetét ismerteti, aki a farmakoterápiás nonadherencia mentén került pszichodiagnosztikai célú kivizsgálásra. A diagnosztika diszruptív hangulatszabályozási zavar mellett elkerülő személyiségzavart jelzett (személyiségvizsgáló eljárások: SCID-II és MMPI személyiségteszt, valamint betegségspecifikus kérdőívek: Beck Depresszió Kérdőív, Beck Reménytelenség Skála, Szociális Kogníció Kérdőív, Harag és Düh Kifejezési Mód Skála, Kognitív Érzelemszabályozási Kérdőív, Rosenberg Önértékelés Kérdőív). A pszichoterápia elsődleges célja a Crohn-betegséghez való adaptív alkalmazkodás elősegítése és a farmakoterápiával való együttműködés kiépítése mellett az indulatszabályozás javítása volt, ezáltal pedig az adaptív megküzdési stratégiák kialakítása. A 25 üléses, alacsony intenzitású kognitív viselkedésterápia elemei között említhető a pszichoedukáció, a motivációs interjú, a kognitív terápia, a viselkedésterápiás intervenciók és a problémamegoldó tréning. A terápia krízisintervenciót és a szomatikus állapotrosszabbodás kapcsán szükséges operációra való felkészítést is magában foglalta. A terápia hatékonyságát az állapotkövető kérdőívek eredményei alátámasztották. A klinikailag jelentős szenvedést okozó pszichiátriai tünetek csökkenése a farmakoterápiás adherencia és az életminőség egyértelmű javulását eredményezték. Mindez alátámasztja tehát, hogy az alacsony intenzitású pszichoszociális intervenciók bizonyítottan hatékony pszichoterápiás formának tekinthetők. Orv Hetil. 2018; 159(9): 363–369.

 • 1

  Lakatos L, Lakatos PL. Is the incidence and prevalence of inflammatory bowel diseases increasing in Eastern Europe? Postgrad Med J. 2006; 82: 332–337.

 • 2

  Lakatos PL. Recent trends in the epidemiology of inflammatory bowel diseases: up or down? World J Gastroenterol. 2006; 12: 6102–6108.

 • 3

  Loftus EV Jr, Schoenfeld P, Sandborn WJ. The epidemiology and natural history of Crohn’s disease in population-based patient cohorts from North America: a systematic review. Aliment Pharmacol Ther. 2002; 16: 51–60.

 • 4

  Mittermaier C, Dejaco C, Waldhoer T, et al. Impact of depressive mood on relapse in patients with inflammatory bowel disease: a prospective 18-month follow-up study. Psychosom Med. 2004; 66: 79–84.

 • 5

  Mikocka-Walus AA, Gordon AL, Stewart BJ, et al. ‘Just to get it off my chest’: Patients’ views on psychotherapy in inflammatory bowel disease. Counsell Psychother Res. 2013; 13: 227–234.

 • 6

  Reigada L, Briggie A, Hoogendorn C, et al. Comorbidity of IBD and anxiety in children and adolescents. Inflamm Bowel Dis. 2011; 17: S56–S57.

 • 7

  Nigro G, Angelini G, Grosso SB, et al. Psychiatric predictors of noncompliance in inflammatory bowel disease: psychiatry and compliance. J Clin Gastroenterol. 2001; 32: 66–68.

 • 8

  Nagy B, Laczkóné Majer R. Specific quality of life factors in patients with inflammatory bowel disease. [Specifikus életminőség-jellemzők egészségpszichológiai szempontú vizsgálata gyulladásos bélbetegségben szenvedő betegek körében.] Orv Hetil. 2012; 153: 1511–1519. [Hungarian]

 • 9

  Perczel-Forintos D, Mórotz K. (eds.) Cognitive behaviour therapy. [Kognitív viselkedésterápia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2010. [Hungarian]

 • 10

  Beck AT, Rush J, Shaw B, et al. Cognitive therapy of depression. [A depresszió kognitív terápiája.] Animula Kiadó, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • 11

  Purebl Gy. Low intensity psychosocial interventions – quick and easy psychological support. [Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók – pszichológiai támogatás gyorsan, egyszerűen.] E Consilium, 2017. júl. 19. Available from: http://econsilium.hu/tag/alacsony-intenzitasu-pszichologiai-intervencio/ [accessed: October 10, 2017]. [Hungarian]

 • 12

  Bennett-Levy J, Richards AD, Farrand P. Low intensity CBT interventions: a revolution in mental health care. In Bennett-Levy J, Richards AD, Farrand P, et al. (eds.) Oxford guide to low intensity CBT interventions. Oxford University Press Inc, New York, NY, 2010.

 • 13

  Elkjaer M. E-health: Web-guided therapy and disease self-management in ulcerative colitis. Impact on disease outcome, quality of life and compliance. Dan Med J. 2012; 59: B4478.

 • 14

  Van Assche G, Dignass A, Panes J, et al. The second European evidence-based consensus on the diagnosis and management of Crohn’s disease: Definitions and diagnosis. J Crohns Colitis 2010; 4: 7–27.

 • 15

  National Institute for Health and Clinical Excellence. Crohn’s disease. Management in adults, children and young people. Available from: https://www.nice.org.uk/guidance/cg152/evidence/full-guideline-248633677 [accessed: March 10, 2017].

 • 16

  Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science 1977; 196: 129–136.

 • 17

  Sage N, Snowden M, Chorlton E, et al. CBT for chronic illness and palliative care: A workbook and toolkit. John Wiley & Sons Ltd, Chichester, England, 2008.

 • 18

  Perczel-Forintos D, Ajtay Gy, Barna Cs, et al. (eds.) Questionnaire, scales in clinical psychology. [Kérdőívek, becslőskálák a klinikai pszichológiában.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • 19

  Häuser W, Moser G, Klose P, et al. Psychosocial issues in evidence-based guidelines on inflammatory bowel diseases: a review. World J Gastroenterol. 2014; 20: 3663–3671.

 • 20

  Knowles SR, Monshat K, Castle DJ. The efficacy and methodological challenges of psychotherapy for adults with inflammatory bowel disease: a review. Inflamm Bowel Dis. 2013; 19: 2704–2715.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 479 368 39
PDF Downloads 776 678 55