View More View Less
 • 1 Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3., 8000
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Pécs
Open access

Absztrakt

Bevezetés: A hepatitis C-vírus (HCV) nagy szerkezeti variabilitást mutat. A genom szekvenálása és filogenetikai analízise alapján 7 típusa és 67 szubtípusa különíthető el, melyek földrajzi megoszlása különböző. A 2014-ben bevezetett direkt ható antivirális terápia (DAA) alkalmazása óta meghatározásuk kiemelten fontossá vált, mivel a gyógyszerek típusa, dózisa, a kezelések optimális időtartama genotípus/szubtípus függő. Célkitűzés: Magyarországon 1992-ben kezdődött a krónikus C-vírus-hepatitises betegek kezelése, az ehhez szükséges speciális diagnosztikát Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriumunkban vezettük be. Meghatároztuk a magyarországi HCV1b NS5A/PKR-BR régiójának nukleotidszekvenciáját és a magyarországi betegekből izolált vírustípus- és szubtípus-előfordulást. A jelen összefoglalóban 6092 krónikus C hepatitises beteg (175 szerotípus, 5917 genotípus) 1996 és 2017 közötti eredményét elemezzük típus/szubtípus, életkor, nem és a magyarországi régiókon belüli megoszlás alapján, valamint követjük a genotípusarányok két évtized alatti változását. Módszer: Szerotípusvizsgálat (1996–1999). Genotípusvizsgálat: hibridizáció (2000–2016), real-time PCR-módszer (2016–; Cobas 4800 HCV GT). Eredmények: A genotípusmegoszlás átlaga: GT1a: 5,6%; GT1b: 84,6%; GT1a + 1b: 5,1%; GT2: 0,1%; GT3: 1,8%; GT4: 0,1%; vegyes: 1,6%; GT1 (szubtípusa nem differenciált): 1,1%. Nő : férfi = 52% : 48%. A víruspozitív betegek 37%-a az 50–60 éves korosztályba tartozott. A négy magyarországi régióban, valamint Budapesten és környékén jelentős genotípusaszimmetria nem igazolódott. A 3-as genotípus prevalenciája az utóbbi években 1,6%-ról 2,8%-ra emelkedett; a 40 év alattiakban megduplázódott a számuk. Következtetés: Hazánkban 20 év alatt a HCV típus/szubtípus megoszlásában jelentős változás nem történt, jelenleg is az 1/b a leggyakoribb. Minőségi előrelépést hozott a real-time PCR-genotípusmódszer bevezetése, a kapott eredmények letisztultak, kevés közöttük a vegyes szubtípusú, ami a hatékonyabb gyógyszerválasztást segíti. Orv Hetil. 2018; 159(Suppl 2): 2–8.

 • 1

  Choo QL, Kou G, Weiner AJ, et al. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne non-A, non-B viral hepatitis genome. Science 1989; 244: 359–362.

 • 2

  Simmonds P. Variability of hepatitis C virus. Hepatology 1995; 21: 570–583.

 • 3

  Smith DB, Pontisso P. Heterogeneity of hepatitis C virus. Baillieres Clin Gastroenterol. 1996; 10: 243–255.

 • 4

  Dusheiko G, Schmilovitz-Weis H, Brown D, et al. Hepatitis C virus genotypes: an investigation of type-specific differences in geographic origin and disease. Hepatology 1994; 19: 13–18.

 • 5

  Zeuzem S, Franke A, Lee J, et al. Phylogenetic analysis of hepatitis C virus isolates and their correlation to viremia, liver function tests, and histology. Hepatology 1996; 24: 1003–1009.

 • 6

  Simmonds P, Holmes EC, Cha TA, et al. Classification of hepatitis C virus into six major genotypes and a series of subtypes by phylogenetic analysis of the NS-5 region. J Gen Virol. 1993; 74: 2391–2399.

 • 7

  Simmonds P, Alberti A, Alter HJ, et al. A proposed system for the nomenclature of hepatitis C viral genotypes. Hepatology 1994; 19: 1321–1324.

 • 8

  Gower E, Estes C, Blach S, et al. Global epidemiology and genotype distribution of the hepatitis C virus infection. J Hepatol. 2014; 61: S45–S57.

 • 9

  Lanini S, Easterbrook PJ, Zumla A, et al. Hepatitis C: global epidemiology and strategies for contol. Clin Microbiol Infect. 2016; 22: 833–838.

 • 10

  Kuiken C, Simmonds P. Nomenclature and numbering of the hepatitis C virus. In: Tang H. (ed.) Hepatitis C. Methods and protocols. Methods in molecular biology™, vol. 510. Humana Press, Totowa, NJ, 2009; pp. 33–53.

 • 11

  Welzel TM, Bhardwaj N, Hedskog C, et al. Global epidemiology of HCV subtypes and resistance-associated substitutions evaluated by sequencing-based subtype analyses. J Hepatol. 2017; 67: 224–236.

 • 12

  Smith DB, Bukh J, Kuiken C, et al. Expanded classification of hepatitis C virus into 7 genotypes and 67 subtypes: updated criteria and genotype assignment web resource. Hepatology 2014; 59: 318–327.

 • 13

  Pár A, Gervain J, Gógl Á. Hepatitis C virus infection: pathogenesis, diagnosis and treatment. Scand J Gastroenterol Suppl. 1998; 228: 107–114.

 • 14

  Hunyady B, Gerlei Z, Gervain J, et al. Screening, diagnosis, treatment and follow up of hepatitis C virus related liver disease. National consensus guideline in Hungary from 22 September 2017. [A hepatitis C-vírus-fertőzés szűrése, diagnosztikája, antivirális terápiája, kezelés utáni gondozása. Magyar konszenzusajánlás. Érvényes: 2017. szeptember 22-től.] Orv Hetil. 2018; 159(Suppl 1): 3–23. [Hungarian]

 • 15

  McOmish F, Yap PL, Dow BC, et al. Geographical distribution of hepatitis C virus genotypes in blood donors: An international collaborative survay. J Clin Microbiol. 1994; 32: 884–892.

 • 16

  Gervain J, Simon G Jr, Papp I, et al. Analysing the type and subtype of hepatitis virus C of chronic viral hepatitis patients in Hungary. [A magyarországi krónikus C vírushepatitises betegek vírustípus- és szubtípus-meghatározása.] Orv Hetil. 2001; 142: 1315–1319. [Hungarian]

 • 17

  Gervain J. Gene diagnostics of the hepatitis B and C virus. [A hepatitis B- és C vírus gén diagnosztikája.] Orv Hetil. 2003; 144: 2547–2552.

 • 18

  Gervain J, Simon G Jr, Simon J, et al. Genotype distribution of hepatitis C virus in the Hungarian population with chronic viral hepatitis C. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2003; 15: 449–450.

 • 19

  Zeuzem S, Rüster B, Lee JH, et al. Evaluation of a reverse hybridization assay for genotyping of hepatitis C virus. J Hepatol. 1995; 23: 654–661.

 • 20

  Kessler HH, Stelzl E. Profile of Roche’s cobas® HCV tests. Expert Rev Mol Diagn. 2017; 17: 311–319.

 • 21

  Pawlotsky JM, Feld JJ, Zeuzem S, et al. From non-A, non-B hepatitis to hepatitis C virus cure. J Hepatol. 2015; 62(1 Suppl): S87–S99.

 • 22

  Leblebicioglu H, Arends JE, Ozaras R, et al. Availability of hepatitis C diagnostics and therapeutics in European and Eurasia countries. Antiviral Res. 2018; 150: 9–14.

 • 23

  Gervain J, Gógl Á. The success story of hepatology: 25 years of viral hepatitis C. [A hepatológia sikertörténete. A C-vírus hepatitis 25 éve.] Hepatol Gasztroenterol Szle. 2016; 2: 208–210. [Hungarian]

 • 24

  Pár A, Pár G. Three decades of the hepatitis C virus from the discovery to the potential global elimination: the success of translational researches. [A hepatitis C-vírus (HCV) három évtizede a felfedezéstől a globális elimináció lehetőségéig: a transzlációs kutatás sikere.] Orv Hetil. 2018; 159: 455–465. [Hungarian]

 • 25

  Hunyady B, Gervain J, Gógl Á, et al. National strategy to prepare eradication of hepatitis C virus infection in Hungary. [Nemzeti program a hepatitis C-vírus-fertőzés magyarországi felszámolásának előkészítésére.] Medical Online 2015. november 06. (http://www.medicalonline.hu/cikk/nemzeti_program_a_hepatitis_c_virus_fertozes_magyarorszagi_felszamolasanak_elokeszitesere) [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 7 12
Feb 2021 0 11 16
Mar 2021 0 8 11
Apr 2021 0 5 5
May 2021 0 3 6
Jun 2021 0 8 7
Jul 2021 0 0 0