View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Üllői út 26., 1085
 • | 2 Gál Ferenc Főiskola, Szeged
Open access

Absztrakt:

Az egészségügyi ellátórendszeren belül az ápolói pályán dolgozók fokozottan veszélyeztetettek a kiégési szindróma (érzelmi kimerültség, elszemélytelenedés, a személyes hatékonyság és a teljesítmény csökkenése) kialakulása szempontjából. A kiégés nemcsak az egyénre nézve bír kedvezőtlen egészségi és gazdasági következményekkel, hanem rontja a kezelési együttműködést és az ellátás minőségét, illetve befolyásolja a műhibák és a szövődmények előfordulási gyakoriságát is. Éppen ezért a kiégési szindróma felismerése, megelőzése és kezelése össztársadalmi érdekünk. A tanulmányban bemutatjuk a kiégés előfordulási gyakoriságát a hazánkban dolgozó ápolók körében, valamint a kiégés prevenciójának lehetséges színtereit és módjait, különös tekintettel a pszichológiai tanácsadás szerepére, illetve lehetőségeire. Mindez gyakorlati szempontú hozadékkal járhat a kiégés megelőzéséért folytatott küzdelemben. Orv Hetil. 2019; 160(1): 12–19.

 • 1

  Kovács M. The phenomenon of burnout in view of the Hungarian and international literature. [A kiégés jelensége a kutatási eredmények tükrében.] LAM 2006; 16: 981–987. [Hungarian]

 • 2

  Schaufeli WB, Leiter MP, Maslach C. Burnout: 35 years of research and practice. Career Dev Int. 2009; 14: 204–220.

 • 3

  West CP, Dyrbye LN, Shanafelt TD. Physician burnout: contributors, consequences and solutions. J Intern Med. 2018, 283: 516–529.

 • 4

  Csabai M, Molnár P. Medical psychology and clinical health psychology. [Orvosi pszichológia és klinikai egészségpszichológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • 5

  Maslach C. What have we learned about burnout and health? Psychol Health 2001; 16: 607–611.

 • 6

  Pálfiné Szabó I. The characteristics of nurses’ and caregivers’ behaviour in different clinical settings with special attention to burnout syndrome. [Ápolói és gondozói magatartások alakulása különböző ellátási helyzetekben, különös tekintettel a kiégés jelenségére.] Orv Hetil. 2008; 149: 1463–1469. [Hungarian]

 • 7

  Fekete S. Risks of helping professions – Helper syndrome and burnout. [Segítő foglalkozások kockázatai – Helfer-szindróma és Burnout-jelenség.] Psychiatr Hung. 1991; 6: 17–29. [Hungarian]

 • 8

  Győrffy Zs, Ádám Sz, Pilling J. The physical and mental health of physicians. In: Szántó Zs, Susánszky É. (eds.) Medical sociology. [Az orvosok testi és lelki egészségi állapota. In: Szántó Zs, Susánszky É. (szerk.) Orvosi szociológia.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2006; pp. 105–116. [Hungarian]

 • 9

  Pikó B. Behavioral science approach to nursing profession: psychosomatic symptoms – job-related stress – social support. [A nővéri munka magatartás-tudományi vizsgálata: pszichoszomatikus tünetek, munkahelyi stressz, társas támogatás.] LAM 2001; 11: 318–325. [Hungarian]

 • 10

  Nagy I. Study of burnout syndrome among nurses in Nyíregyháza. [A burnout szindróma vizsgálata a nyíregyházi ápolók körében.] Acta Med Soc. 2015; 6: 39–57. [Hungarian]

 • 11

  Pálfi F, Vranesicsé Horváth I, Németh K, et al. Mental health status of nurses, and risk factors triggering burnout. [Az ápolók mentálhigiénés állapota, és a kiégés szindrómát provokáló faktorok előfordulása a vizsgált populációban.] Nővér 2007; 20(4): 3–13. [Hungarian]

 • 12

  Kumar S. Burnout and doctors: prevalence, prevention and intervention. Healthcare 2016; 4: 37.

 • 13

  Maslach C, Leiter MP. New insights into burnout and health care: strategies for improving civility and alleviating burnout. Med Teach. 2017; 39:160–163.

 • 14

  Győrffy Zs. Female physicians in Hungary. [Orvosnők Magyarországon.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 15

  Friganović A, Kovačević I, Ilić B, et al. Healthy settings in hospital – how to prevent burnout syndrome in nurses: literature review. Acta Clin Croat. 2017; 56: 292–298.

 • 16

  Irinyi T, Németh A, Lampek K. The relationship of mental health status, violent acts and workplace conflicts among health care providers. [Az egészségügyi szakdolgozók kiégettségének összefüggése az egészségügyi ellátás során kialakuló agressziós cselekmények gyakoriságával és a munkahelyi konfliktussal.] Mentálhig Pszichoszomat. 2018; 19: 205–219. [Hungarian]

 • 17

  Pálfi F. Employ or profession? Risks of burnout among nurses. [Szolgálat, önfeláldozás, hivatás? A kiégés veszélyei ápolók körében.] Nővér 2003; 16(6): 3–9. [Hungarian]

 • 18

  Kovács M, Hegedűs K. Emotion work, emotional dissonance and burnout among health professionals. [Érzelmi munka, érzelmi disszonancia és a kiégés összefüggései az egészségügyi dolgozók körében.] Nővér 2009; 22(5): 3–11. [Hungarian]

 • 19

  Mészáros V, Cserháti Z, Oláh A, et al. Coping with work-related stress in health care professionals – strategies for prevention of burnout and depression. [A munkahelyi stresszel való megküzdés egészségügyi szakdolgozók körében – lehetőségek a kiégés és depresszió megelőzésének szolgálatában.] Orv Hetil. 2013; 154: 449–454. [Hungarian]

 • 20

  Ádám S, Nistor A, Nistor K, et al. Facilitating the diagnosis of depression and burnout by identifying demographic and work-related risk and protective factors among nurses. [A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védő- és kockázati tényezőik feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében.] Orv Hetil. 2015; 156: 1288–1297. [Hungarian]

 • 21

  Bencés I. Nurses and burnout. [Az ápolók és a kiégés.] Nővér 2006; 19(3): 10–16. [Hungarian]

 • 22

  Szemlédy I. Study of burnout among dialyzing nurses. [A kiégés jelenségének vizsgálata dializáló ápolók körében.] Nővér 2004; 17(3): 10–20. [Hungarian]

 • 23

  Köbli M, Nagy L, Pálfiné Szabó I. Study of burnout syndrome among nurses. [Kiégés szindróma vizsgálata az ápolók körében.] Nővér 2008; 21(6): 11–20. [Hungarian]

 • 24

  Hegedűs K, Riskó Á, Mészáros E. Physical and psychological condition of health care workers dealing with the seriously ill. [A súlyos betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozók testi és lelkiállapota.] LAM 2004; 14: 786–793. [Hungarian]

 • 25

  Némethné Németh E. The burn-out syndrome among nurses of Markusovszky Hospital in Vas county. [A kiégés szindróma a Vas Megyei Markusovszky Kórház ápolói körében.] Nővér 2001; 14(4): 21–24. [Hungarian]

 • 26

  Stevanin S, Palese A, Bressan V, et al. Workplace-related generational characteristics of nurses: a mixed-method systematic review. J Adv Nurs. 2018; 74: 1245–1263.

 • 27

  Back AL, Steinhauser KE, Kamal AH, et al. Building resilience for palliative care clinicians: an approach to burnout prevention based on individual skills and workplace factors. J Pain Symptom Manage. 2016; 52: 284–291.

 • 28

  Szényei GA, Ádám Sz, Győrffy Zs, et al. Prevention of burnout syndrome. From the traditions to the modern information technologies. [A kiégési szindróma megelőzése. A hagyományoktól a modern információs technológiákig.] Magy Pszichol Szle. 2015; 70: 847–862. [Hungarian]

 • 29

  Herskovits M. Possibilities and responsibility of vocational guidance in case of inadequate career objectives. In: Ritoókné Ádám M. (ed.) Psychology of counseling. [A pályaválasztási tanácsadás lehetőségei és felelőssége inadekvát pályaválasztási tervek esetében. In: Ritoókné Ádám M. (szerk.) A tanácsadás pszichológiája.] Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1998; pp. 195–198. [Hungarian]

 • 30

  Erdélyi I. Theatre of the soul. Psychodrama and the ways of self-knowledge. [A lélek színháza. A pszichodráma és az önismeret útjai.] L’Harmattan Könyvkiadó, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 31

  Antalfai M. Creation and unfolding – Theory and practice of the Katarzisz Complex Art Therapy. [Alkotás és kibontakozás – A Katarzisz Komplex Művészetterápia elmélete és gyakorlata.] Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 32

  Spooner-Lane RS, Patton WA. Determinants of burnout among public hospital nurses. Aust J Adv Nurs. 2007; 25: 8–16.

 • 33

  Purebl Gy. Low intesity psychological interventions in everyday medical practice. [Alacsony intenzitású pszichológiai intervenciók a mindennapi orvosi gyakorlatban.] Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 34

  Saleh AM, Awadalla NJ, El-masri YM, et al. Impacts of nurses’ circadian rhythm sleep disorders, fatigue, and depression on medication administration errors. Egypt J Chest Dis Tuberc. 2014; 63: 145–153.

 • 35

  Clow A, Edmunds S. (eds.) Physical activity and mental health. Human Kinetics, Leeds, 2014.

 • 36

  Terebessy A, Matyasovszky M, Horváth F, et al. The role of physical activity in health promotion of healthcare workers. [A testmozgás szerepe az egészségügyi dolgozók egészségfejlesztésében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1563–1570. [Hungarian]

 • 37

  Dunn AL, Marcus BH, Kampert JB, et al. Comparison of lifestyle and structured interventions to increase physical activity and cardiorespiratory fitness. A randomized trial. JAMA 1999; 281: 327–334.

 • 38

  Kállai J. Health and social support. In: Kállai J, Varga J, Oláh A. (eds.) Health psychology in practice. [Egészség és társas támogatás. In: Kállai J, Varga J, Oláh A. (szerk.) Egészségpszichológia a gyakorlatban.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2007; pp. 199–216. [Hungarian]

 • 39

  Guseo A, Hertelendi A. Let’s save our nurses and doctors! [Mentsünk meg nővéreinket, orvosainkat!] Orv Hetil. 2014; 155: 2082–2092. [Hungarian]

 • 40

  Fincher SF. Creating mandalas. For insight, healing, and self-expression. [Mandalakészítés. Intuíció, önkifejezés, gyógyulás.] Édesvíz Kiadó, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 41

  Dahlke R. Inner journey. Guided meditations on the inner way. [Belső utazás. Vezetett meditációk a belső úton.] Bioenergetic Kiadó, Budapest, 2017. [Hungarian]

 • 42

  Frey A, Totton A. I am here now: a creative mindfulness guide and journal. [Én – Itt – Most – Kreatív mindfulness gyakorlatok.] Jaffa Kiadó, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 43

  Payne RA. Relaxation techniques: a practical handbook for the health care professional. 2nd edition. Churchill Livingstone, Edinburgh, New York, 1995.

 • 44

  Mimura C, Griffiths P. The effectiveness of current approaches to workplace stress management in the nursing profession: an evidence based literature review. Occup Environ Med. 2003; 60: 10–15.

 • 45

  Stauder A, Balog P, Kovács M, et al. The Hungarian adaptation of the Williams LifeSkills® stress management and psychosocial skills training program and ten years’ implementation in Hungary. [A Williams ÉletKészségek® stresszkezelő és pszichoszociális készségfejlesztő program magyar adaptációja és 10 éves tapasztalatai.] Mentálhig Pszichoszomat. 2016; 17: 81–95. [Hungarian]

 • 46

  Smith S. Communications in nursing. Communicating assertively and responsibly in nursing: a guidebook. [Kommunikáció az ápolásban. Vezérfonal az ápoló önérvényesítő és felelősségteljes kommunikációjához.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2009. [Hungarian]

 • 47

  Edwards D, Burnard P. A systematic review of stress and stress management interventions for mental health nurses. J Adv Nurs. 2003; 42: 169–200.

 • 48

  Zsák É, Hegedűs K. Experiences of loss, grief, coping strategies in pre- and perinatal care. [Veszteségélmények, gyász, megküzdési stratégiák a prae- és perinatalis ellátásban.] LAM 2017; 27: 93–100. [Hungarian]

 • 49

  Peterson U, Bergström G, Samuelsson M, et al. Reflecting peer-support groups in the prevention of stress and burnout: randomized controlled trial. J Adv Nurs. 2008; 63: 506–516.

 • 50

  Harmathy É. What is going on the Balint group? [Mi is történik a Bálint-csoportban (és mi nem)?] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2015. Available from: http://magtud.semmelweis.hu/files/Harmathy_Eva_konyve_Balint.pdf [accessed: May 7, 2017]. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 117 218
Feb 2021 0 135 210
Mar 2021 0 189 392
Apr 2021 0 225 400
May 2021 0 176 287
Jun 2021 0 80 128
Jul 2021 0 0 0