View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Absztrakt:

Bevezetés: A 2015-ben és 2016-ban colorectalis rosszindulatú daganatok miatt laparoszkópos és hagyományos beavatkozásokon átesett betegek országos adatait vizsgáltuk meg. Célkitűzés: Magyarországon 2015-ben és 2016-ban a rosszindulatú vastag- és végbéldaganatos megbetegedések miatt tervezetten elvégzett colorectalis műtétek adatainak kapcsolatait vizsgáltuk ápolást indokló, kísérő és szövődmény-diagnóziscsoportok, beavatkozási helyszínek, valamint a betegek kora és neme között. Módszer: A kapcsolatokat kereszttáblás elemzésekkel és a parciális legkisebb négyzetek módszerére épülő strukturális egyenletek modelljével vizsgáltuk meg. Három strukturális modell (nyitott, laparoszkópos műtétes és teljes vizsgálati populációcsoportok) eredményét hasonlítottuk össze. Eredmények: 4941 esetet vizsgáltunk; a nyitott colorectalis műtétes csoportba 4562, míg a laparoszkópos csoportba 379 eset került. A modellek alapján a laparoszkópos műtéteknél összefüggés van az intézetek progresszivitási szintje és a szövődmény- és kísérőbetegség-csoportokkal. A háttértényezők minden esetben pozitív irányú hatást fejtenek ki a kísérő betegségekre. A blokkokon belül a szövődmények közül a laparoszkópos műtétek esetében a vérzés, anaemia, a teljes populációs és nyitott modellben a szeptikus szövődmények szerepe a meghatározó. Következtetés: Adataink alapján a magasabb progresszivitású ellátóhelyeken végzett laparoszkópos műtéteknél a multimorbid betegek kerülnek ellátásra. A laparoszkópos csoportnál minél magasabb progresszivitású helyeken operálják a betegeket, annál kevésbé domináns a szövődmények kódolása, azaz vagy kevesebb a szövődmény, vagy a többi ellátóhoz képest máshogy kódolják azokat. A strukturális modellértékek eltérésének okai között a betegek műtéti szelekcióját feltételezzük, de ennek pontos feltérképezése céljából további kutatások szükségesek. A szövődmények közül a nyitott és teljes vizsgálati csoportra jellemző a szepszis, a hashártyagyulladás és a béltályog faktorok meghatározó szerepe, szemben a laparoszkópos modell szövődményeire, ahol a vérzés, anaemia domináns, ami a betegek szelekciója mellett a műtéttechnikai eltérésekkel függ össze. Orv Hetil. 2019; 160(11): 426–434.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Delaney CP, Marcello PW, Sonoda T, et al. Gastrointestinal recovery after laparoscopic colectomy: results of a prospective, observational, multicenter study. Surg Endosc. 2010; 24: 653–661.

 • 2

  Raymond TM, Kumar S, Dastur JK, et al. Case controlled study of the hospital stay and return to full activity following laparoscopic and open colorectal surgery before and after the introduction of an enhanced recovery programme. Colorectal Dis. 2010; 12: 1001–1006.

 • 3

  Guillou PJ, Quirke P, Thorpe H, et al. Short-term endpoints of conventional versus laparoscopic assisted surgery in patients with colorectal cancer (MRC CLASICC trial): multicentre, randomized controlled trial. Lancet 2005; 365: 1718–1726.

 • 4

  Keller DS, Delaney CP, Hashemi L, et al. A national evaluation of clinical and economic outcomes in open versus laparoscopic colorectal surgery. Surg Endosc. 2016; 30: 4220–4228.

 • 5

  Lian L, Kalady M, Geisler D, et al. Laparoscopic colectomy is safe and leads to a significantly shorter hospital stay for octogenarians. Surg Endosc. 2010; 24: 2039–2043.

 • 6

  Stefanou AJ, Reickert CA, Velanovich V, et al. Laparoscopic colectomy significantly decreases length of stay compared with open operation. Surg Endosc. 2012; 26: 144–148.

 • 7

  Chen K, Cao G, Chen B, al. Laparoscopic versus open surgery for rectal cancer: a meta-analysis of classic randomized controlled trials and high-quality Nonrandomized Studies in the last 5 years. Int J Surg. 2017; 39: 1–10.

 • 8

  Lacy AM, Garcia-Valdecasas JC, Delgado S, et al. Laparoscopy-assisted colectomy versus open colectomy for treatment of non-metastatic colon cancer: a randomized trial. Lancet 2002; 359: 2224–2229.

 • 9

  Janson M, Lindholm E, Anderberg B, et al. Randomized trial of health-related quality of life after open and laparoscopic surgery for colon cancer. Surg Endosc. 2007; 21: 747–753.

 • 10

  The Colon Cancer Laparoscopic or Open Resection Study Group. Survival after laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: long-term outcome of a randomised clinical trial. Lancet Oncol. 2009; 10: 44–52.

 • 11

  Janurova K, Martinek L. Assessment of mortality risk for patients undergoing colorectal surgery using regression modeling. In: Bris R, Majernik J, Pancerz K, et al. (eds.) Applications of computational intelligence in biomedical technology. Springer-Verlag, Berlin, 2016; pp. 47–66.

 • 12

  Sokolovic E, Buchmann P, Schlomowitsch F, et al. Comparison of resource utilization and long-term quality-of-life outcomes between laparoscopic and conventional colorectal surgery. Surg Endosc. 2004; 18: 1663–1667.

 • 13

  Laurent C, Leblanc F, Bretagnol F, et al. Long-term wound advantages of the laparoscopic approach in rectal cancer. Br J Surg. 2008; 95: 903–908.

 • 14

  Delaney CP, Chang E, Senagore AJ, et al. Clinical outcomes and resource utilization associated with laparoscopic and open colectomy using a large national database. Ann Surg. 2008; 247: 819–824.

 • 15

  Veldkamp R, Kuhry E, Hop WC, et al. Laparoscopic surgery versus open surgery for colon cancer: short-term outcomes of a randomized trial. Lancet Oncol. 2005; 6: 477–484.

 • 16

  Papp G, Bánky B, Lakatos M, et al. New perspectives in rectal cancer surgery: transanal total mesorectal excision. Initial experiences. [Új távlatok a végbélrák sebészetében: Transanalis teljes mesorectum excisio. Kezdeti eredményeink.] Orv Hetil. 2018; 159: 16–22. [Hungarian]

 • 17

  Krenyácz É, Benedek Zs. Costs and benefits of the laparoscopic colorectal operations – a micro and mezzo level analysis. [A laparoszkópos colorectalis műtétek haszna és költségei – mikro és mezzo szintű elemzés.] IME 2012; 11: 20–25. [Hungarian]

 • 18

  Benedek Zs, Krenyácz É. Economical aspects of laparoscopic colorectal surgery in inpatient care. [A laparoszkópos colorectalis sebészet gazdasági vonatkozásai a fekvőbeteg-ellátás szintjén.] LAM 2013; 23: 125–133. [Hungarian]

 • 19

  Delaney CP, Kiran RP, Senagore AJ, et al. Case-matched comparison of clinical and financial outcome after laparoscopic or open colorectal surgery. Ann Surg. 2003; 238: 67–72.

 • 20

  Miskovic D, Ni M, Wyles SM, et al. Learning curve and case selection in laparoscopic colorectal surgery: systematic review and international multicenter analysis of 4852 cases. Dis Colon Rectum 2012; 55: 1300–1310.

 • 21

  Prakash K, Kamalesh NP, Pramil K, et al. Does case selection and outcome following laparoscopic colorectal resection change after initial learning curve? Analysis of 235 consecutive elective laparoscopic colorectal resections. J Minim Access Surg. 2013; 9: 99–103.

 • 22

  Waters JA, Chihara R, Moreno J, et al. Laparoscopic colectomy: does the learning curve extend beyond colorectal surgery fellowship? JSLS 2010; 14: 325–331.

 • 23

  Füstös L, Tárnok O. Structural equation modeling: Second generational statistical analysis methods. [Strukturális egyenletek modellje: Másodgenerációs statisztikai módszerek.] TEAM Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye, Módszertani füzetek, 2017. ISSN 2062-2473. [Hungarian]

 • 24

  Jermendy Gy, Kempler P, Abonyi-Tóth Zs, et al. Changes in features of diabetes care in Hungary in the period of years 2001–2014. Aims and methods of the database analysis of the National Health Insurance Fund. [A cukorbeteg-ellátás mutatóinak alakulása Magyarországon 2001–2014 között. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatbázis-elemzésének célja és módszertana.] Orv Hetil. 2016; 157: 1259–1265. [Hungarian]

 • 25

  Lohmöller JB. Latent variable path modeling with partial least squares. Physica-Verlag, Heidelberg, 1989.

 • 26

  Ciorogar G, Bartos A, Bartos D, et al. Rectal cancer: factors predicting short outcomes after radical anterior resection. Ann Ital Chir. 2017; 88: 505–513.

 • 27

  Howard DP, Datta G, Cunnick G, et al. Surgical site infection rate is lower in laparoscopic than open colorectal surgery. Colorectal Dis. 2010; 12: 423–427.

 • 28

  Drosdeck J, Harzman A, Suzo A, et al. Multivariate analysis of risk factors for surgical site infection after laparoscopic colorectal surgery. Surg Endosc. 2013; 27: 4574–4580.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 5 5
Oct 2020 0 12 22
Nov 2020 0 11 13
Dec 2020 0 5 7
Jan 2021 0 3 7
Feb 2021 0 5 7
Mar 2021 0 1 0