View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szeged, Semmelweis u. 8., 6720
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szeged
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Interdiszciplináris kutatásokkal igazolták, hogy a daganatos betegség diagnózisa és a diagnózist követő hosszú terápiás folyamat olyan negatív és megterhelő érzelmi állapotot hozhat létre, amely hátráltathatja a páciens fizikai és pszichés felépülését. Célkitűzés: Kutatásunk célja egy komplex pszichológiai intervenciós program kidolgozása emlődaganatos nőbetegek számára és az előzetes eredmények bemutatása. Módszer: 6 hetes vizsgálatunkban 50, sebészeti műtétre váró emlődaganatos páciens került a mintába. A páciensek közül 20 fő az intervenciós csoportba került, 30 fő pedig a kontrollcsoportba. Mérőeszközként szolgált a Beck Depresszió Kérdőív (BDI), a Spielberger-féle Állapot- és Vonásszorongás Kérdőív (STAI), a Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív (SFQ), a Vizuális Analóg Skála (VAS), az Emlődaganatos Betegekre Kifejlesztett Életminőség Skála (FACT-B) és az Emlőrákkezelés Hatását Mérő Skála (BITS). Terápiás eszközként két újszerű eljárás, a PRISM-D rajzteszt és a Testképszobor Teszt került alkalmazásra. Eredmények: A kapott eredmények szerint az intervenció ígéretesnek mutatkozik, a programba bevont személyek a műtéttel kapcsolatos alacsonyabb félelmekről és állapotszorongásról számoltak be 6 héttel a műtét után, mint a kontrollcsoport tagjai. A műtét típusa jelentősen befolyásolta a testkép változásával kapcsolatos stressz mértékét. Következtetés: A kutatás a műtét előtti és a műtét utáni pszichológiai intervenció fontosságára hívja fel a figyelmet emlődaganatos nőbetegek körében. Orv Hetil. 2019; 160(18): 700–709.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Rigó A, Zsigmond O. Somatic illness as a trauma. In: Kiss ECs, Makó Sz. (eds.) The psychology of grief, crisis, trauma and coping. [A szomatikus betegség, mint trauma. In: Kiss ECs, Makó Sz. (szerk.) Gyász, krízis, trauma és a megküzdés lélektana.] Pannónia Könyvek, Pécs, 2015; pp. 291–312. [Hungarian]

 • 2

  Andrykowski MA, Manne SL. Are psychological interventions effective and accepted by cancer patients? I. Standards and levels of evidence. Ann Behav Med. 2006; 32: 93–97.

 • 3

  Chida Y, Hamer M, Wardle J, et al. Do stress-related psychosocial factors contribute to cancer incidence and survival? Nat Rev Clin Pract Oncol. 2008; 5: 466–475.

 • 4

  Schwarz R, Krauss O, Hockel M, et al. The course of anxiety and depression in patients with breast cancer and gynecological cancer. Breast Care 2008; 3: 417–422.

 • 5

  Vahdaninia M, Omidvari S, Montazeri A. What do predict anxiety and depression in breast cancer patients? A follow-up study. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol. 2010; 45: 355–361.

 • 6

  Ho SS, So WK, Leung DY, et al. Anxiety, depression and quality of life in Chinese women with breast cancer during and after treatment: a comparative evaluation. Eur J Oncol Nurs. 2013; 17: 877–882.

 • 7

  Rohánszky M, Kegye A, Molnár M, et al. (eds.) Psychosocial oncology. [Pszichoszociális onkológia.] Zafír Press Könyvkiadó, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • 8

  Gerlinger L, Kovács P. (eds.) In the same boat… Honorary handbook for Riskó Ágnes’s birthday. [Gerlinger L, Kovács P. (szerk.) Egy hajóban… Tisztelgő tanulmánykötet Riskó Ágnes születésnapjára.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 9

  Savard J, Simard S, Giguère I, et al. Randomized clinical trial on cognitive therapy for depression in women with metastatic breast cancer: psychological and immunological effects. Palliat Support Care 2003; 4: 219–237.

 • 10

  Spiegel D, Bloom JR, Yalom I. Group support for patients with metastatic cancer: a randomized prospective outcome study. Arch Gen Psychiatry 1981; 38: 527–533.

 • 11

  Waller A, Forshaw K, Bryant J, et al. Preparatory education for cancer patients undergoing surgery: a systematic review of volume and quality of research output over time. Patient Educ Couns. 2015; 98: 1540–1549.

 • 12

  Tsimopoulou I, Pasquali S, Howard R, et al. Psychological prehabilitation before cancer surgery: a systematic review. Ann Surg Oncol. 2015; 22: 4117–4123.

 • 13

  Koivula M, Tarkka MT, Tarkka M, et al. Fear and in-hospital social support for coronary artery bypass grafting patients on the day before surgery. Int J Nurs Stud. 2002; 39: 415–427.

 • 14

  Shafer A, Fish MP, Gregg KM, et al. Preoperative anxiety and fear: a comparison of assessments by patients and anesthesia and surgery residents. Anesth Analg. 1996; 83: 1285–1291.

 • 15

  Manyande A, Berg S, Gettins D, et al. Preoperative rehearsal of active coping imagery influences subjective and hormonal responses to abdominal surgery. Psychosom Med. 1995; 57: 177–182.

 • 16

  Broadbent E, Kahokehr A, Booth RJ, et al. A brief relaxation intervention reduces stress and improves surgical wound healing response: a randomised trial. Brain Behav Immun. 2012; 26: 212–217.

 • 17

  Schwarz LA, Werba BE, Kazak AE. Adult survivors of childhood cancer. In: Holland JC, Breitbart WS, Jakobsen PB, et al. (eds.) Psycho-Oncology. 2nd ed. Oxford University Press, NY, 2010; pp. 562–568.

 • 18

  Bárez M, Blasco T, Fernández-Castro J, et al. Perceived control and psychological distress in women with breast cancer: a longitudinal study. J Behav Med. 2009; 32: 187–196.

 • 19

  Taira N, Shimozuma K, Shiroiwa T, et al. Associations among baseline variables, treatment-related factors and health-related quality of life 2 years after breast cancer surgery. Breast Cancer Res Treat. 2011; 128: 735–747.

 • 20

  Derogatis LR, Morrow GR, Fetting J, et al. The prevalence of psychiatric disorders among cancer patients. JAMA 1983; 249: 751–757.

 • 21

  Charalambous A. The effect of progressive muscle relaxation and guided imagery in improving psychological well-being and quality-of-life for breast and prostate cancer patients: Initial report. Eur J Integr Med. 2011; 3: e125.

 • 22

  Cohen L, Warneke C, Fouladi RT, et al. Psychological adjustment and sleep quality in a randomized trial of the effects of a Tibetan yoga intervention in patients with lymphoma. Cancer 2004; 100: 2253–2260.

 • 23

  Speca M, Carlson LE, Goodey E, et al. A randomized, wait-list controlled clinical trial: the effect of a mindfulness meditation-based stress reduction program on mood and symptoms of stress in cancer outpatients. Psychosom Med. 2000; 62: 613–622.

 • 24

  Lemieux J, Topp A, Chappell H, et al. Economic analysis of psychosocial group therapy in women with metastatic breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2006; 100: 183–190.

 • 25

  Muszbek K, Gaal I. Pitfalls within the cancer-related doctor–patient communication. [Az orvos–beteg kommunikáció csapdái daganatos betegség esetén.] Orv Hetil. 2016; 157: 649–653. [Hungarian]

 • 26

  Öster I, Svensk AC, Magnusson E, et al. Art therapy improves coping resources: a randomized, controlled study among women with breast cancer. Palliat Support Care 2006; 4: 57–64.

 • 27

  Wadepuhl B, Wadepuhl M. Der Körperbildtest – ein dreidimensionaler Nachweis von Körperbildstörungen. In: Hahn P, Werner A. (Hrsg.) Modell und Methode in der Psychosomatik. Deutscher Studien Verlag, Weinheim, 1994.

 • 28

  Fehér PV. The method of the Body-Sculpture Test. In: Csabai M, Pintér JN. (eds.) Psychology in healing: Phenomenological, art psychological and body representation centered approaches. [A testkép-szobor teszt módszere. In: Csabai M, Pintér JN. (szerk.) Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések.] Oriold és Társai Kft., Budapest, 2013; pp. 67–82. [Hungarian]

 • 29

  Látos M, Sándor Z, Kriston P, et al. Associations between a sedentary lifestyle and negative mood state and the risk of breast cancer. In: Benkő Zs, Modi I, Tarkó K. (eds.) Leisure, health and well-being: A holistic approach. Palgrave Macmillan, Cham, 2017; pp. 99–114.

 • 30

  Wittmann V, Látos M, Horváth Z. What contributes to long-term quality of life in breast cancer patients who are undergoing surgery? Results of a multidimensional study. Qual Life Res. 2017; 26: 2189–2199.

 • 31

  Beck AT, Ward CH, Mendelson M, et al. An inventory for measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961; 4: 561–571.

 • 32

  Rózsa S, Szádóczky E, Füredi J. Characteristics of the Beck Depression Scale in Hungarian Sample. [A Beck Depresszió Kérdőív rövidített változatának jellemzői hazai mintán.] Psychiatr Hung. 2001; 16: 384–402. [Hungarian]

 • 33

  Sipos K, Sipos M, Spielberger CD. Hungarian version of the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). In: Mérei F, Szakács F. (eds.) Psychodiagnostic Vademecum I. Explorational and biographical methods, symptom evaluation scales and questionnaires 2. [A State-Trait Anxiety Inventory (STAI) magyar változata. In: Mérei F, Szakács F. (szerk.) Pszichodiagnosztikai Vademecum I. Explorációs és biográfiai módszerek, tünetbecslő skálák, kérdőívek 2.] Tankönyvkiadó, Budapest, 1988; pp. 123–136. [Hungarian]

 • 34

  Spielberger CD, Gorsuch RL, Lushene RE. Manual for the State-Trait Anxiety Inventory. Consulting Psychologists Press, Palo Alto, CA, 1970.

 • 35

  Theunissen M, Peters ML, Schouten EG, et al. Validation of the Surgical Fear Questionnaire in adult patients waiting for elective surgery. PloS ONE 2014; 9: 100225.

 • 36

  Wittmann V, Csabai M, Drótos G, et al. The reliability and validity of the Hungarian version of the Surgical Fear Questionnaire. [A Sebészeti Beavatkozástól Való Félelem Kérdőív magyar nyelvű változatának reliabilitás- és validitásvizsgálata sebészeti beavatkozáson átesett páciensek körében.] Orv Hetil. 2018; 159: 1988–1993. [Hungarian]

 • 37

  Wong DL, Baker CM. Smiling face as anchor for pain intensity scales. Pain 2001; 89: 295–297.

 • 38

  Brady MJ, Cella DF, Mo F, et al. Reliability and validity of the Functional Assessment of Cancer Therapy-Breast quality-of-life instrument. J Clin Oncol. 1997; 15: 974–986.

 • 39

  Frierson GM, Thiel DL, Andersen BL. Body change stress for women with breast cancer: the Breast-Impact of Treatment Scale. Ann Behav Med. 2006; 32: 77–81.

 • 40

  Büchi S, Sensky T. PRISM: Pictorial Representation of Illness and Self Measure: a brief nonverbal measure of illness impact and therapeutic aid in psychosomatic medicine. Psychosomatics 1999; 40: 314–320.

 • 41

  Havancsák R, Pócza-Véger P, Csabai M. The PRISM-D drawing test in the examination and treatment of hospital patients. In: Csabai M, Pintér JN. (eds.) Psychology in healing: Phenomenological, art psychological and body representation centered approaches. [A PRISM-D rajzteszt kórházi betegek vizsgálatában és kezelésében. In: Csabai M, Pintér JN. (szerk.) Pszichológia a gyógyításban. Fenomenológiai, művészetpszichológiai és testkép-központú megközelítések.] Oriold és Társai Kiadó, Budapest, 2013; pp. 83–107. [Hungarian]

 • 42

  Waller D, Sibbett C. (eds.) Art therapy and cancer care. McGraw-Hill Education, Maidenhead, Berkshire, 2005.

 • 43

  Yurek D, Farrar W, Andersen BL. Breast cancer surgery: comparing surgical groups and determining individual differences in postoperative sexuality and body change stress. J Consult Clin Psychol. 2000; 68: 697–709.

 • 44

  Alicikus ZA, Gorken IB, Sen RC. Psychosexual and body image aspects of quality of life in Turkish breast cancer patients: a comparison of breast conserving treatment and mastectomy. Tumori 2009; 95: 212–218.

 • 45

  Kovács Z, Rigó A, Kökönyei G. Complex psycho-social intervention program complementing conventional antitumor therapy – promising results. [A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program – igen biztató eredményekkel.] Magy Onkol. 2012; 56: 247–257. [Hungarian]

 • 46

  Powell R, Scott NW, Manyande A. Psychological preparation and postoperative outcomes for adults undergoing surgery under general anaesthesia (Protocol). Cochrane Database Syst Rev. 2010; (5): CD008646.

 • 47

  Johnston M, Vögele C. Benefits of psychological preparation for surgery: a meta-analysis. Ann Behav Med. 1993; 15: 245–256.