Author: Péter Balázs1
View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089
Open access

Absztrakt:

Nincs a világnak olyan fejlett országa, amelynek egészségügyi szolgáltatórendszere zavartalanul működne. Az ok univerzális, ugyanis kivétel nélkül a szolgáltatások köz- és magánfinanszírozásának konfliktusára vezethető vissza. Ennek felszíni jelenségei igen sokoldalúak lehetnek: Magyarországon a hálapénzrendszerben összegződnek, amelynek eredeti mintája három évszázaddal ezelőtt keletkezett. Ha nem a valós okot kezeljük, minden kezdeményezésünk eredménytelenül fog végződni. Németország és az Egyesült Királyság mintaértékű rendszerei azért működnek hálapénz nélkül, mert egyensúlyi megoldást találtak a köz- és a magánfinanszírozás együttélésére. Magyarországon sincs más kiút az egyre értelmetlenebb pótcselekvések helyett, de egy új és hosszú távú társadalmi közmegegyezés csak tudományosan megalapozott bizonyítékokra építhető. Orv Hetil. 2019; 160(2): 50–56.

 • 1

  Torzsa P, Csatlós D, Eőry A, et al. Opinions of Hungarian family physicians and residents on vocation and informal payment. [Hivatással és hálapénzzel kapcsolatos vélekedések a magyarországi családorvosok és családorvos rezidensek körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1438–1444. [Hungarian]

 • 2

  Dávid A. Code of Hammurabi. [Hammurabi törvénykönyve.] Eötvös Loránd Tudományegyetem, sokszorosított egyetemi jegyzet, Budapest, 1963. [Hungarian]

 • 3

  Linzbauer XF. Decrets of pontifex Gregorius IX, book 3, title 50, chapter 9. Collection of Hungary’s Historic Public Health Legislation. [Decretales pontifici Gregorii IX. liber 3, titulus 50, caput 9.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/I: 42. [Latin]

 • 4

  Linzbauer XF. General norm of health affairs. [Gererale normativum in re sanitatis.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 540. [Latin]

 • 5

  Conrad H, von Lieck-Buyken Th, Wagner, W. Constitution of Emperor Friedrich II von Hohenstaufen for his Kingdom of Sicily. [Konstitution Kaiser Friedrich II. von Hohenstaufen für sein Königreich Sizilien.] Böhlau Verlag, Köln, 1973. [German]

 • 6

  General and new sharpened medical edict of Prussian king and prince elector of Brandenburg. [Königliches preussisches und churfürstliches brandenburgisches allgemeines und neugeschärftes Medizinaledict.] Fk. Ober-Collegium Medicum, Berlin, 1725. [German]

 • 7

  Linzbauer XF. Pharmaceutical and surgical fees set by Torkos MD with attached instructions for pharmacists, surgeons, bathers and midwives respectively. [Taxa pharmaceutica et chururgica per M. D. Torkos elaborata; adnexis instructionibus pro: pharmacopoeis, chirurgis et balneatoribus, nec non obstetricibus.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 214–219. [Latin]

 • 8

  Linzbauer XF. Plan of health regulations. [Planum regulationis in re sanitatis.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 303–307. [Latin]

 • 9

  Minutes of sessions of national committee in public political affaires. [Protocollum consessuum deputationis regnicolaris in public politicis.] Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára, Regnicolaris levéltár, Budapest, 1790–1793; N-102, vol. 5: 327–349. [Latin]

 • 10

  Hungarian Parliament, Act 1876, XIV, about the public health affairs. [Magyar Országgyűlés, 1876. évi XIV. törvénycikk a közegészségügyről.] Corpus Juris Hungarici (CD-ROM). KJK KERSZÖV, Budapest, 2000. január 1. [Hungarian]

 • 11

  Hungarian Medical Chamber. Code of Ethics. [A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kódexe.] MOK, Budapest, 1998. [Hungarian]

 • 12

  Hungarian Medical Chamber. Code of Ethics. [Magyar Orvosi Kamara. Orvosetikai statútum.] MOK, Budapest, 2005. Available from: http://www.readbag.com/mok-hu-upload-mok-document-mok-etikai-kodex [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • 13

  Balázs P. General Code of Health 1770 of Maria Theresa. [Mária Terézia 1770-es egészségügyi alaprendelete.] Magyar Tudománytörténeti Intézet, Budapest-Piliscsaba, 2007; p. 109. [Hungarian]

 • 14

  Linzbauer XF. Statute of county physicians and surgeons. [Constitutio physicorum et chirurgorum comitatensium.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/II: 297–280. [Latin]

 • 15

  Linzbauer XF. Comprehensive public health regulations and instructions for health officers on the coasts of Inner-Oesterreich. [General-Gesundheits-Ordnung und Instruktionen für die Sanitäts-Beamte in dem Inner-Oesterreichischen Littorali.] Codex sanitario-medicinalis Hungariae. Budae, 1852–1861; I–VII/I: 715. [German]

 • 16

  Code of Social Care, Part V. – Mandatory social health insurance – section 5. Compulsion of insurance. [Sozialgesetzbuch (SGB) Fünftes Buch (V) – Gesetzliche Krankenversicherung – 5. §. Versicherungspflicht.] Available from: http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_5/__5.html [accessed: July 31, 2018]. [German]

 • 17

  Centre of sickness funds, limit 2018 of mandatory health insurance. [Krankenkassenzentrale, Versicherungspflichtgrenze 2018.] Available from: https://www.krankenkassenzentrale.de/wiki/versicherungspflichtgrenze# [accessed: July 31, 2018]. [German]

 • 18

  West Midlands Strategic Commissioning Group. Defining the boundaries between NHS and private healthcare. April 2010. Available from: https://www.birmingham.ac.uk/Documents/college-mds/haps/projects/WMCSU/CommissioningPolicies/WM13-DefiningtheboundariesbetweenNHSandprivatecare.pdf [accessed: July 31, 2018].

 • 19

  Private health insurance. [Private Krankenversicherung.] Available from: https://www.private-krankenversicherungen.net/ [accessed: July 31, 2018]. [German]

 • 20

  Why ‘self-paying’ for healthcare might not make sense. Available from: https://www.moneysupermarket.com/health-insurance/self-pay-health-care/ [accessed: July 31, 2018].

 • 21

  Hungarian Parliament, Act 1891, XIV, about the social security of industrial and factory employees in case of diseases. [Magyar Országgyűlés, 1891. évi XIV. törvénycikk az ipari és gyári alkalmazottaknak betegség esetén való segélyezéséről.] Corpus Juris Hungarici (CD-ROM). KJK KERSZÖV, Budapest, 2000. január 1. [Hungarian]

 • 22

  Hungarian Parliament, Act 1927, XXI, about the mandatory health and working place accident insurance. [Magyar Országgyűlés, 1927. évi XXI. törvénycikk a betegségi és baleseti kötelező biztosításról.] Corpus Juris Hungarici (CD-ROM). KJK KERSZÖV, Budapest, 2000. január 1. [Hungarian]

 • 23

  Hungarian Parliament, Act 1975, II, about the social security insurance. [Magyar Országgyűlés, 1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról.] Available from: http://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500002.TV&txtreferer=99600125.TV [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • 24

  Ministry of Social Welfare. Plan of action for reforming our health affaires. [Népjóléti Minisztérium. Cselekvési program egészségügyi rendszerünk megújítására.] Lege Artis Med. (Melléklet) 1991. augusztus 28. 1–19. [Hungarian]

 • 25

  Lehner K. Income limit of the mandatory health insurance. [A kötelező betegségbiztosítás censusa. Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a BOSZ megvilágításában 1942-ben.] Fk. Melly József, Budapest, 1942; pp. 48–49. [Hungarian]

 • 26

  Lehner K. Income limit of the mandatory health insurance. [A kötelező betegségbiztosítás censusa.] Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a BOSZ megvilágításában 1942-ben. Fk. Melly József, Budapest, 1942; p. 51. [Hungarian]

 • 27

  Fabinyi, G.: About the physicians’ situation employed in public hospitals. [A közkórházi orvosok helyzetéről.] Közegészségügyi és orvosrendi kérdések a BOSZ megvilágításában 1942-ben. Fk. Melly József, Budapest, 1942; pp. 63–74. [Hungarian]

 • 28

  Hungarian Parliament, Act XX, 1949, Constitution of the Republic of Hungary. [Magyar Országgyűlés, 1949. évi XX. törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=94900020.TV&mahu=1 [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

 • 29

  Hungarian Parliament, Act LXXXIII, 1997, about the services provided by the mandatory health insurance. [Magyar Parlament, 1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700083.TV [accessed: July 31, 2018]. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 0 11 16
Feb 2021 0 9 17
Mar 2021 0 32 26
Apr 2021 0 18 22
May 2021 0 12 15
Jun 2021 0 3 5
Jul 2021 0 0 0