Authors:
Nóra Danku Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs

Search for other papers by Nóra Danku in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Rita Fekete Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság, Pécs

Search for other papers by Rita Fekete in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Sándor Fekete Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Pécs

Search for other papers by Sándor Fekete in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Imre Boncz Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs

Search for other papers by Imre Boncz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A drogok fogyasztása a fiatalok körében nem ritka jelenség. Bizonyítottan hatékony iskolai drogprevenciós programokra van szükség. Célkitűzés: Kutatásunk célja a rendőrségi DADA drogprevenciós program hatékonyságának feltárása volt. Módszer: A kutatás a pécsi székhelyű Apáczai Csere János Általános Iskola és a pécsváradi Kodolányi János Általános Iskola diákjai körében végzett standard kérdőíves vizsgálaton alapult. Eredmények: A részt vevő diákok válaszait elemezve kiderült, hogy programot követően 27%-ról 37,3%-ra nőtt azok aránya, akik „mindent tudnak”, és 5,6%-ról 1,6%-ra csökkent azoké, akik „semmit sem tudnak” a drogokról (p<0,001). A DADA-program hatására nem mutatkozott szignifikáns változás az énhatékonyság tekintetében (p = 0,364). Azzal az állítással azonban, hogy „Nagyon sokat tanultam a foglalkozásból”, illetve „Sok olyan kérdésre kaptam választ, ami már régóta foglalkoztatott”, mindössze a diákok kevesebb mint 60%-a értett egyet. Következtetés: A DADA-program összességében eredményesnek bizonyult. A program hatékonyságának értékelésekor figyelembe kell vennünk a részt vevő diákok társadalmi és kulturális hátterét is. Orv Hetil. 2019; 160(23): 914–920.

 • 1

  United Nations Office on Drugs and Crime. World Drug Report 2017. United Nations Publication. Vienna, 2017; pp. 9–11.

 • 2

  Azzopardi PS, Sawyer SM, Carlin JB, et al. Health and wellbeing of Indigenous adolescents in Australia: a systematic synthesis of population data. Lancet 2018; 391: 766–782.

 • 3

  Cheung YW, Cheung NW. Socio-demographic and psychosocial correlates of drug use. Psychoactive drug abuse in Hong Kong. Life satisfaction and drug use. Springer, Singapore, 2018; pp. 33–55.

 • 4

  Elekes Zs. The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs – 2015. Results in Hungary. [Európai iskolavizsgálat az alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásokról – 2015. Magyarországi eredmények.] Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 5

  Füzesi Zs, Busa Cs. New psychoactive implements, designer drugs and their public health challenges. [Új pszichoaktív szerek, dizájner drogok és népegészségügyi kihívásai.] Népegészségügy 2011; 89: 262. [Hungarian]

 • 6

  Pap Á, Hegedűs K. A herointúladagolások üzenete. [The message of the heroin overdoses.] Orv Hetil. 2015; 156: 352–357. [Hungarian]

 • 7

  Gyaramthy VA, Rácz J. Epidemiology of hepatitis C and human immunodeficiency virus infections among injecting drug users in Hungary – what’ s next? [A hepatitis C-vírus és az emberi immunhiányt okozó vírus járványtana magyarországi injektáló kábítószer-használók körében – hogyan tovább?] Orv Hetil. 2010; 151: 365–371. [Hungarian]

 • 8

  Fodor M, Sófi Gy. Az ifjúsági drogkarrier veszélyei. [The dangers of drug career in young people.] Orv Hetil. 2015; 156: 1843–1846. [Hungarian]

 • 9

  Paksi B, Demetrovics Zs. Drug prevention and health promotion in the school. [Drogprevenció és egészségfejlesztés az iskolában.] L’Harmattan, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 10

  Gorman DM, Conde E, Huber JC. The creation of evidence in “evidence-based” drug prevention: a critique of the strengthening families program plus life skills training evaluation. Drug Alcohol Rev. 2007; 26: 585–593.

 • 11

  Coggans N. Drug education and prevention: has progress been made? Drug-Educ Prev Polic. 2006; 13: 417–422.

 • 12

  Rácz J. Efficiency of school drug prevention programs. [Iskolai drogprevenciós programok eredményessége.] Kapocs 2005; 4: 1–21. [Hungarian]

 • 13

  Gabrhelik R, Duncan A, Miovsky M. ‘Unplugged’: a school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic. Drug Alcohol Depend. 2012; 124: 79–87.

 • 14

  Ariza C, Pérez A, Sánchez-Martínez F. Evaluation of the effectiveness of a school-based cannabis prevention program. Drug Alcohol Depend. 2013; 132: 257–264.

 • 15

  Teesson M, Newton NC, Slade T, et al. Combined universal and selective prevention for adolescent alcohol use: a cluster randomized controlled trial. Psychol Med. 2017; 47: 1761–1770.

 • 16

  Shetgiri R, Kataoka S, Lin H. A randomized, controlled trial of a school-based intervention to reduce violence and substance use in predominantly Latino high school students. J Natl Med Assoc. 2011; 103: 932–940.

 • 17

  Hallgren M, Andréasson S. The Swedish six-community alcohol and drug prevention trial: effects on youth drinking. Drug Alcohol Rev. 2013; 32: 504–511.

 • 18

  Faggiano F, Vigna-Taglianti F, Burkhart G. The effectiveness of a school-based substance abuse prevention program: 18-month follow-up of the EU-Dap cluster randomized controlled trial. Drug Alcohol Depend. 2010; 108: 56–64.

 • 19

  Sloboda Z, Stephens RC, Stephens PC. The Adolescent Substance Abuse Prevention Study: a randomized field trial of a universal substance abuse prevention program. Drug Alcohol Depend. 2009; 102: 1–10.

 • 20

  Brotherhood A, Sumnall HR. European drug prevention quality standards. EMCDDA, Lisbon, 2011.

 • 21

  Brotherhood A, Sumnall HR. European drug prevention quality standards: Final project report. Centre for Public Health, Liverpool, 2011.

 • 22

  Paksi B, Magi A. Drug prevention status(report) – Qualitative research among the vocational service providers. [Drogprevenciós helyzet(jelentés) – kvalitatív kutatás a területen dolgozó szakmai szolgáltatók körében.] Socio.hu 2013; 3: 1–30. [Hungarian]

 • 23

  Faggiano F, Vigna-Taglianti F, Versino E. et al. School-based prevention for illicit drugs’ use. Cochrane Database Syst Rev. 2005; (2): CD003020.

 • 24

  Velleman R. Alcohol prevention programmes: a review of the literature for the Joseph Rowntree Foundation (part two) in Children, young people and alcohol: how they learn and how to prevent excessive use. Robert Rowntree Foundation, York, 2009.

 • 25

  Carson-Chahhoud KV, Ameer F, Sayehmiri K, et al. Mass media interventions for preventing smoking in young people. Cochrane Database Syst Rev. 2017; (6): CD001006.

 • 26

  Boncz I, Sebestyen A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 27

  Endrei D, Molics B, Agoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 28

  Kriszbacher I, Olah A, Bodis J, et al. Health sciences research in Hungary. CMAJ 2007; 176: 809–812.

 • 29

  Boncz I, Vajda R, Agoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): 137–141.

 • 30

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

 • 31

  Tistyán L, Füzesi Zs. Drug consuption among high school students. The result of a sociological examination. [Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében. Egy szociológiai vizsgálat eredményei.] Fact Intézet, Pécs, 2000. [Hungarian]

 • 32

  Brotherhood A, Sumnall HR. Prevention Profiles 2011. Online Publication. EMCDDA, Lisbon, 2011.

 • 33

  Albert F, Tóth O. The young persons’ offender and violent behavior: research results and preventive approaches. [A fiatalok bűnelkövetői és erőszakos viselkedése: Kutatási eredmények és prevenciós megközelítések.] MTA TK SZI, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 34

  Csesztregi T, Horváth G, Nyírády A, et al. 2015 National Report to the EMCDDA. “HUNGARY.” [2015-ös éves jelentés az EMCDDA számára. „MAGYARORSZÁG.”] Nemzeti Drog Fókuszpont, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 35

  Danku N, Hegedűs A, Boncz I. Attitude change among 18–19 years old boys after “FÜGE” school-drug prevention program. [Attitűdváltozások 18–19 éves fiúk körében a „FÜGE” drogprevenciós program hatására.] Egészség-Akadémia 2013; 4: 214–223. [Hungarian]

 • 36

  Paksi B, Demetrovics Zs. The cognition of the drug prevention practice. Evaluation and survey of school drug prevention programs in Budapest. [A drogprevenciós gyakorlat megismerése. Budapesti iskolai drogprevenciós programok felmérése és értékelése.] L’Harmattan, Budapest, 2003. [Hungarian]

 • 37

  Rácz J. Evaluation of the prevention programs. [A prevenciós programok értékelése.] Az Ifjúsági és Sportminisztérium szakmai kiadványa, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • 38

  Choi HJ, Krieger JL, Hecht ML. Reconceptualizing efficacy in substance use prevention research: refusal response efficacy and drug resistance self-efficacy in adolescent substance use. Health Commun. 2013; 28: 40–52.

 • 39

  Newton NC, Barrett EL, Swaffield L. Risky cognitions associated with adolescent alcohol misuse: moral disengagement, alcohol expectancies and perceived self-regulatory efficacy. Addict Behav. 2014; 39: 165–172.

 • 40

  Kállai J, Barabás K, Túry F, et al. The medical psychology in Hungary: way of thinking, frame of references and applications. [Az orvosi pszichológia fejlődése hazánkban: szemléleti keretek, határterületek és alkalmazások.] Orv Hetil. 2018; 159: 1455–1464. [Hungarian]

 • 41

  Bukovski WJ. Meta-Analysis of Drug Abuse Prevention Programs. NIDA Research Monograph 1997; 170: 1–252.

 • 42

  Pénzes M, Czeglédi E, Balázs P, et al. Smoking trajectories among Hungarian adolescents. [Dohányzói életutak magyar serdülők körében.] Orv Hetil. 2017; 158: 67–76. [Hungarian]

 • 43

  Hale DR, Fitzgerald-Yau N, Viner RM. A systematic review of effective interventions for reducing multiple health risk behaviors in adolescence. Am J Public Health 2014; 104: e19–e41.

 • 44

  Harris SK, Louis-Jacques J, Knight JR. Screening and brief intervention for alcohol and other abuse. Adolesc Med State Art Rev. 2014; 25: 126–156.

 • 45

  Government of Hungary. The number of H/11798. parliamentary resolution ont he National Drugs Strategy 2013-2020. Pure consciousness, sanity, fight against drug crime. [Magyarország Kormánya. H/11798. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020. Tiszta tudat, józanság, küzdelem a kábítószer-bűnözés ellen.] Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 46

  Orsini MM, Wyrick DL, Milroy JJ. Collaborative evaluation of a high school prevention curriculum: how methods of collaborative evaluation enhanced a randomized control trial to inform program improvement. Eval Program Plann. 2012; 35: 529–534.

 • 47

  Roona MR, Streke A, Marshall D. Substances, adolescence (meta-analysis). In: Gullotta TP, Bloom M. (eds.) Encyclopedia of primary prevention and health promotion. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York, NY, 2003; pp. 1073–1078.

 • 48

  Porath-Waller A, Beasley E, Beimess DJ. A meta-analytic review of school based prevention for cannabis use. Health Educ Behav. 2010; 37: 709–723.

 • 49

  Gorman DM, Conde E. The making of evidence-based practice: the case of project ALERT. Child Youth Serv Rev. 2010; 32: 214–222.

 • 50

  Ringwalt C, Paschall MJ, Gorman D. The use of one- versus two-tailed tests to evaluate prevention programs. Eval Health Prof. 2011; 34: 135–150.

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2023 0 13 15
Oct 2023 0 25 20
Nov 2023 0 14 9
Dec 2023 0 56 18
Jan 2024 0 24 7
Feb 2024 0 11 12
Mar 2024 0 0 0