Author: Imre Rurik1
View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Debrecen, Móricz Zs. krt. 22., 4032
Open access

Absztrakt:

A kézirat a háziorvosi rendszer hazai bevezetése (1992) óta eltelt időszak főbb trendjeit és problémáit tekinti át. Részletezi és elemzi a humánerőforrás gondjait, a szakmai munka és a kompetencia problémáit, az alapellátási protokollok és a minőségbiztosítás hiányosságait, az adminisztratív terhelést, a finanszírozás helyzetét, a jogalkotást és a szakmapolitika formálását. Az alapellátásban jelenleg dolgozó orvosok szakképzettsége megfelelő. Munkaterhelésük a betegforgalom, a sok adminisztratív feladat és a lakosság alacsony egészségkultúrája miatt nagy. Bár az utóbbi években nőtt a finanszírozás, ennek összege még továbbra sem vonzó. A problémák megoldását az alapellátás prioritásként való kezelésében, már az orvosképzésben is megjelenő, vonzó életpályamodell kialakításában, a szakmai műhelymunkára épülő jogalkotásban, a koncepcionális tervezésben, a hatásvizsgálaton alapuló döntés-előkészítésben, a megfelelő minőségbiztosítási rendszer kiépítésében, a racionális szintre csökkentett adminisztrációban, a helyi igényeken alapuló új ellátási struktúrákban látja, igényelve az egyértelmű szakmapolitikai állásfoglalást és kommunikációt. A magasabb színvonalú alapellátás egyértelműen előnyösebb lenne az ország lakosságának. Orv Hetil. 2019; 160(24): 926–935.

 • 1

  Rurik I. Problems and seeking for solutions in family medicine. [Gondok és útkeresés a háziorvoslásban.] Orv Hetil. 2009; 150: 1615–1622. [Hungarian]

 • 2

  Rurik I. Family medicine-diagnoses in 2010. [Háziorvoslás-diagnózis, 2010.] Med Anonym. 2010; 18(9–10): 4–5. [Hungarian]

 • 3

  Rurik I. Primary care at basic level 1. [Alapellátás: alapfokon 1.] Med Anonym. 2013; 21(1): 4–5. [Hungarian]

 • 4

  Starfield B. Is primary care essential? Lancet 1994; 344: 1129–1133.

 • 5

  Macinko J, Starfield B, Erinosho T. The impact of primary healthcare on population health in low- and middle-income countries. Review. J Ambul Care Manage. 2009; 32: 150–171.

 • 6

  World Health Organization: Declaration of Alma-Ata: International conference on primary health care, Alma-Ata, USSR, Sept 6–12, 1978. WHO, Geneva. Available from: https://www.who.int/publications/almaata_declaration_en.pdf [accessed: August 2008].

 • 7

  World Health Organization: World health report 2008 – primary health care: now more than ever. WHO, Geneva, 2008. http://www-who.int/wht/2008/en [accessed: November 2016].

 • 8

  World Health Organization: Primary Health Care. Available from: https://www.who.int/primary-health/en/ [accessed: February 11, 2019].

 • 9

  World Organization of Family Doctors (WONCA). Available from: https://www.wonca.net/ [accessed: February 11, 2019]

 • 10

  Windak A, von Hasselt P. Primary care and general practice in Europe: Central and East. In: Rogers J, Britten N, Culpepper L, et al. (eds.) Oxford textbook of Primary Medical Care. Oxford University Press, Oxford, 2005; pp. 70–73.

 • 11

  Rurik I, Ilyés I, Rinfel J, et al. Past and present challenges in education and certification of family physicians in Hungary. In: Ortiz M, Rubio C. (eds.) Educational research. Nova Science Publisher Inc, New York, NY, 2008; pp. 407–416.

 • 12

  Balogh S. Where and how, primary care? Workflow optimalization? Subjective opinion about the past 25 years. [Merre, hogyan tovább alapellátás? Működés optimalizálás? Az elmúlt 25 évről szubjektíven.] Med Universal. 2016; 49: 151–156. [Hungarian]

 • 13

  Health statistics yearbook. [Egészségügyi statisztikai évkönyv.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2016. Available from: http://www.ksh.hu [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 14

  National Healthcare Service Center – request for data provision. [Állami Egészségügyi Ellátó Központ – eseti adatkérések.] Budapest. [Hungarian]

 • 15

  National Institute of Health Insurance Fund Management – request for data provision. [Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő – eseti adatkérések.] Budapest. [Hungarian]

 • 16

  Statistics of Health Registration and Training Center – statistics. [Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ statisztikái.] Budapest. Available from: https://www.enkk.hu/hmr/index.php/migracios-statisztikak/eves-statisztikak [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 17

  Governmental Decision No. 1700/2012 (XII. 29.) about retirement policy in the public sector. [1700/2012. (XII. 29.) kormányhatározat a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről.] Budapest. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A12H1700.KOR&getdoc=1 [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 18

  Starfield B, Mangin D. An international perspective on the basis for payment for performance. Qual Prim Care 2010; 18: 399–404.

 • 19

  Rurik I, Kalabay L. Administrative and reporting tasks of family physicians in Europe. Comparison with the Hungarian system. [A háziorvosok adminisztratív és adatszolgáltatási kötelezettségei Európában. Összehasonlító elemzés a magyarországi kötelezettségekkel.] Orv Hetil. 2008; 149: 867–872. [Hungarian]

 • 20

  Kolozsvári LR, Rurik I. Quality improvement in primary care. Financial incentives related to quality indicators in Europe. [A minőség javításának lehetséges eszközei az alapellátásban. Minőségi indikátorokhoz kapcsolt anyagi ösztönzők Európában.] Orv Hetil. 2013; 154: 1096–1101. [Hungarian]

 • 21

  Order of the Minister of National Resources 11/2011 (III. 30.) on indicator based payment for family physicians. [11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól.] Budapest. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1100011.NEM [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 22

  Kolozsvári LR, Orozco-Beltran D, Rurik I. Do family physicians need more payment for working better? Financial incentives in primary care. Aten Primaria 2014; 46: 261–266.

 • 23

  Kolozsvári LR, Rurik I. Quality evaluation of primary care service performance. What are the problems with the recent Hungarian primary care indicators? [A háziorvosok teljesítményének minőségi értékelése. Mi a probléma a háziorvosi indikátorokkal?] Orv Hetil. 2016; 157: 328–335. [Hungarian]

 • 24

  Report No. 1126 of the State Audit Office of Hungary on function and financial conditions of primary care, November 2011. [Állami Számvevőszék: 1126 sz. jelentés a háziorvosi ellátás működésének és pénzügyi feltételrendszerének ellenőrzéséről. 2011. november.] Budapest. Available from: https://www.asz.hu/storage/files/files/Összes%20jelentés/2011/1126j000.pdf?ctid=730 [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 25

  Governmental Order 43/1999 (III. 3.) on regulation of health services financing from Health Fund. [43/1999. (III. 3.) kormányrendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.] Budapest. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99900043.KOR [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 26

  Alexin Z. Problems of data protection by the Electronic Health Cooperation Service Space (EESZT) in view of the legal framefork. [Az EESZT adatvédelmi problémái a jogszabályok tükrében.] Interdiszciplináris Magyar Egészségügy 2016; 15(5): 56–60. [Hungarian]

 • 27

  Ádány R, Bugán A, Bíró K, et al. Contextual structural and financial reforms of primary health care as a tool for improving public health. [Az alapellátás tartalmi, strukturális és finanszírozási átalakítása, mint a hazai népegészségügyi helyzet javításának eszköze.] Népegészségügy 2009; 87(2): 117–122. [Hungarian]

 • 28

  Bíró K, Zsuga J, Rurik I, et al. Opportunities of indicator-based financing of primary health care, with special focus to prevention. [Az indikátorhoz kötött tevékenység alapú finanszírozás lehetőségei az alapellátásban, különös tekintettel a prevenciós tevékenység erősítésére.] Népegészségügy 2008; 86(2): 53–59. [Hungarian]

 • 29

  Orozco-Beltran D, Cos-Claramunt FX. Primary care diabetes in Spain. Prim Care Diabetes 2008; 2:101–103.

 • 30

  Rurik I, Cseh K. Market oriented occupational medicine. [Piaci viszonyok a foglalkozás-egészségügyben.] Orv Hetil. 2012; 153: 1433–1439. [Hungarian]

 • 31

  The primary health care guideline of the Ministry of National Resources. [A Nemzeti Erőforrás Minisztérium szakmai protokollja a Háziorvosi Hatásköri Listáról.] Egészségügyi Közlöny 2011; 61(7): 1317–1378. [Hungarian]

 • 32

  Law No. 113/2015 on primary health care. [2015. évi CXXIII. törvény az egészségügyi alapellátásról.] Budapest. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1500123.TV [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 33

  Order No. 4/2000 (II. 25.) of the Minister of Health on the practice in family medicine, pediatrics and dentistry. [4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről.] Budapest. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0000004.eum [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 34

  Kalabay L. Primary care research in Hungary. Results and experiences in comparison with Europe. [Tudományos munka az alapellátásban. Hazai eredmények és tapasztalatok európai szemmel.] Orv Hetil. 2010; 151: 707–713. [Hungarian]

 • 35

  Balogh S, Hajnal F. A model, by making common task force out of scientific organisation, the academic sector and governmental institute, was realised in Hungary to support the specific family physician training and to implement research and development projects in the primary healthcare. Part I. [Tudományos szakmai szervezet, az akadémiai szektor és országos intézet összefogásának modellje a családorvos-szakképzés, az alapellátás kutatás-fejlesztési színterein. I. rész.] Orv Hetil. 2018; 159: 1310–1316. [Hungarian]

 • 36

  Hungarian Research Association of Family Physicians (CSAKOSZ). [CSAládorvos Kutatók Országos SZervezete (CSAKOSZ).] Available from: http://www.csakosz.hu [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 37

  International Monetary Fund. World economic and financial surveys. World Economic Outlook Database. Washington, DC, 2018. Available from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata [accessed: February 11, 2019].

 • 38

  Organisation for Economic Co-operation and Development. Health Statistics 2017. Available from: https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/data/oecd-health-statistics/system-of-health-accounts-health-expenditure-by-function_data-00349en?parentId=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fthematicgrouping%2Fhealth_e_f-data-en [accessed: February 11, 2019].

 • 39

  Law No II/2000 on the individual medical practice. [2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről.] Budapest. Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000002.TV [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 40

  Governmental Decision No. 1208/2011. (VI. 28.) about tasks related to the health care restructuring and actions described in the Semmelweis Plan. [1208/2011. (VI. 28.) kormányhatározat a Semmelweis-tervben meghatározott egészségügyi struktúra-átalakítással járó feladatokról, a kiemelt feladatok végrehajtásához szükséges intézkedésekről.] Egészségügyi Közlöny 2011; 61: 2245–2247. [Hungarian]

 • 41

  Declaration of the Conference on Primary Care. Pécs, May 2010. [Az alapellátási konszenzuskonferencia nyilatkozata. Pécs, 2010 május.] Pécsi Tudományegyetem, Orvoskari Hírmondó, 2010. szeptember 28–29. [Hungarian]

 • 42

  Common professional statement of the Boards of Family and Occupational medicine. [A Háziorvostan és Foglalkozás-orvostan Tagozatok közös szakmai állásfoglalása.] Országos Alapellátási Intézet, Budapest, 2012. 02. 21. Available from: http://www.fam.med.unideb.hu [accessed March 3, 2016]. [Hungarian]

 • 43

  HÁOSZ. Online Organization of Family Physicians. [Háziorvosok Online Szervezete.] Available from: https://www.haosz.hu [accessed: February 11, 2019]. [Hungarian]

 • 44

  Rurik I. How can the Swiss contribution improve Hungarian primary care? Primary Care 2014; 14: 155–156.

 • 45

  Sándor J, Kósa K, Fürjes G, et al. Public health services provided in the framework of general practitioners’ clusters. Eur J Public Health 2013; 23: 530–532.

 • 46

  Sándor J, Nagy A, Jenei T, et al. Influence of patient characteristics on preventive service delivery and general practitioners’ preventive performance indicators: a study in patients with hypertension or diabetes mellitus from Hungary. Eur J Gen Pract. 2018; 24: 183–191.

 • 47

  Meads G. Primary care in the twenty-first century. Radcliffe Publishing, Oxford, 2009; pp. 1–8.

 • 48

  De Maesener J, Williem S, Vyncke V, et al. Dealing with social determinants and diversity. In: De Maesener J. (ed.) Family medicine and primary care. Lannoo Publisher, Tielt, 2017; pp. 39–54.

 • 49

  Westert GP, Jabaaij L, Schellevis, FG. (eds.) Morbidity, performance and quality in primary care. Radcliffe Publishing, Oxford, 2006.

 • 50

  Klazinga N, Fischer C, ten Asbroek A. Health services research related to performance indicators and benchmarking in Europe. J Health Serv Res Policy 2011; 16 (Suppl 2): 38–47.

 • 51

  Ettelt S, Mays N. Health service research in Europe and its use for informing policy. J Health Serv Res Policy, 2011; 16(S2): 48–60.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Péter BENCSIK (volt folyóirat-kiadás vezető, Akadémiai Kiadó, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • János FAZAKAS (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • László GULÁCSI (egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Egészségügyi Közgazdaságtan Tanszék, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • László KÓBORI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzplantációs és Sebészeti Klinika, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • József MOLNÁR (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Mikrobiológiai és Immunológiai Intézet, Szeged)
 • Péter MOLNÁR (professor emeritus, Debreceni Egyetem, Magatartástudományi Intézet, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Balázs NEMES (egyetemi docens, Debreceni Egyetem, Transzplantációs Tanszék, Debrecen)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Zsuzsa SCHAFF (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Kornél SIMON (ny. osztályvezető főorvos, Siófoki Kórház, Belgyógyászat, Siófok)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • Meinhard CLASSEN (München)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Neil MCINTYRE (London)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
sumbission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription Information Online subsscription: 844 EUR / 1124 USD
Print + online subscription: 956 EUR / 1326 USD
Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Publication
Programme
2021 Volume 162
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Feb 2021 0 12 25
Mar 2021 0 25 26
Apr 2021 0 19 24
May 2021 0 9 18
Jun 2021 0 7 11
Jul 2021 0 5 11
Aug 2021 0 0 0