View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Mária u. 39., 1085
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az idiopathiás strabismus sursoadductorius jellemzője, hogy adductiós helyzetben a szemgolyó túlzottan felfelé áll, az alsó ferde külső szemizom túlműködése miatt. Ennek következménye lehet krónikus fejfájás, szemfájdalom, kettős képlátás és ferde fejtartás. Célkitűzés: Strabismus sursoadductorius esetén a musculus obliquus inferior dozírozott transzpozícióját követő klinikai eredmények bemutatása. Módszer: Retrospektív szemikvantitatív módszerrel vizsgáltuk azokat a betegeket (53 beteg), akiknél 6 éves periódusban (2012–2017) az alsó ferde szemizom dozírozott transzpozícióját végeztük a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján. A betegek átlagéletkora 12,8 év (min.–max.: 2–51 év) volt. A szemizom transzpozícióját (8 mm/10 mm/maximális) az említett izom túlműködése miatt a maximális adductióban mért vertikális deviáció (VD) függvényében végeztük. Maximális transzpozíció esetén az alsó ferde szemizom tapadását az alsó egyenes szemizom laterális széle elé helyeztük át. A kancsalsági szöget 5 tekintési irányban mértük meg a műtét előtt, valamint a műtét után 1 héttel, 1 hónappal és 3–6 hónappal. Meghatároztuk a betegek legjobb korrigált látóélességét, vizsgáltuk a betegek binokularitását és a műtét utáni szövődményeket. Eredmények: A műtét után 25 betegnél volt elfogadható binokularitás (Titmus 5). A látóélesség minden esetben stabil maradt a posztoperatív időszakban. A maximális adductióban mért vertikális deviáció 8 mm-es transzpozíció esetén 7,5º-kal, míg maximális transzpozíció esetén 12º-kal csökkent. Az első posztoperatív hét végén átlagosan 17,8 prizmadioptriával (PD) (p<0,01), az első hónap után 20,5 PD-val csökkent a VD, ami a műtét utáni 3–6 hónapos követési idő alatt tartósan stabil maradt. Következtetés: Strabismus sursoadductorius esetén ajánlott műtéti eljárás az alsó ferde szemizom dozírozott transzpozíciója. A funkcionális alul- és túlkorrekció előfordulása alacsony. Orv Hetil. 2019; 160(27): 1064–1069.

 • 1

  Choi DG, Chang BL. Electron microscopic study on overacting inferior oblique muscles. Korean J Ophthalmol. 1992; 6: 69–75.

 • 2

  Caldeira JA. Some clinical characteristics of V‑pattern exotropia and surgical outcome after bilateral recession of the inferior oblique muscle: a retrospective study of 22 consecutive patients and a comparison with V‑pattern esotropia. Binocul Vis Strabismus Q. 2004; 19: 139–150.

 • 3

  Caldeira JA. V‑pattern esotropia: a review; and a study of the outcome after bilateral recession of the inferior oblique muscle: a retrospective study of 78 consecutive patients. Binocul Vis Strabismus Q. 2003; 18: 35–48.

 • 4

  von Noorden GK, Murray E, Wong SY. Superior oblique paralysis. A review of 270 cases. Arch Ophthalmol. 1986; 104: 1771–1776.

 • 5

  Ehrt O, Boergen KP. A concept for the surgical treatment of trochlear palsy. Strabismus 2004; 12: 75–83.

 • 6

  Lee DC, Lee SY. Effect of modified graded recession and anteriorization on unilateral superior oblique palsy: a retrospective study. BMC Ophthalmol. 2017; 17: 27.

 • 7

  Parks MM. The overacting inferior oblique muscle. The XXXVI Deschweinitz Lecture. Am J Ophthalmol. 1974; 77: 787–797.

 • 8

  Basic and Clinical Science Course. Section 6: Pediatric Ophthalmology and Strabismus. American Academy of Ophthalmology, San Francisco, CA, 2010.

 • 9

  Ehrt O, Bekl Y, Boergen KP. Effect of inferior oblique recession in strabismus sursoadductorius. Strabismus 2002; 10: 63–68.

 • 10

  Duane A. Tenotomy of inferior oblique and consideration of the conditions that may call for the operation. Br Med J. 1906; 2: 1867–1870.

 • 11

  Costenbader FD, Kertesz E. Relaxing procedures of the inferior oblique; a comparative study. Am J Ophthalmol. 1964; 57: 276–280.

 • 12

  Apt L, Call NB. Inferior oblique muscle recession. Am J Ophthalmol. 1978; 85: 95–100.

 • 13

  Elliott RL, Nankin SJ. Anterior transposition of the inferior oblique. J Pediatr Ophthalmol Strabismus 1981; 18: 35–38.

 • 14

  Parks MM. Inferior oblique weakening procedures. Int Ophthalmol Clin. 1985; 25: 107–117.

 • 15

  Cho YA. Treatment of marked overaction of inferior oblique: denervation and extirpation of inferior oblique. J Korean Ophthalmol Soc. 1987; 28: 381–386.

 • 16

  Guemes A, Wright KW. Effect of graded anterior transposition of the inferior oblique muscle on versions and vertical deviation in primary position. J AAPOS 1998; 2: 201–206.

 • 17

  Minguini N, de Carvalho KM, de Araújo L, et al. Anterior transposition compared to graded recession of the inferior oblique muscle for V-pattern strabismus. Strabismus 2004; 12: 221–225.

 • 18

  Gonzalez C. Denervation of the inferior oblique: current status and long-term results. Trans Sect Ophthalmol Am Acad Ophthalmol Otolaryngol. 1976; 81: 899–906.

 • 19

  Helveston EM, Haldi BA. Surgical weakening of the inferior oblique. Int Ophthalmol Clin. 1976; 16: 113–126.

 • 20

  Burke JP, Scott WE, Kutshke PJ. Anterior transposition of the inferior oblique muscle for dissociated vertical deviation. Ophthalmology 1993; 100: 245–250.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 108 93 3
PDF Downloads 136 131 19