View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
 • | 3 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár, Szent Imre u. 14/B, 7400
 • | 4 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kaposvár
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A segítő szakmákban dolgozó szakembereket veszélyeztető kiégésnek széles körű negatív hatásai lehetnek, ami a betegellátás minőségét és az egészségügyi rendszer hatékonyságát is befolyásolhatja. Célkitűzés: A kutatás célja volt feltárni, hogy a magyarországi radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozókat milyen mértékben veszélyezteti a kiégés. Módszer: Kvantitatív, keresztmetszeti, leíró kutatás keretében az adatgyűjtésre 2018. június–szeptember intervallumban online felületen megosztott kérdőív segítségével, radiológiai osztályon dolgozó szakdolgozók körében került sor egyszerű, nem véletlenszerű mintavétel alkalmazásával, anonim módon. A saját szerkesztésű kérdőív a szociodemográfiai és a munkavégzés jellegével kapcsolatos jellemzők mellett a Maslach Burnout Inventory (MBI) nemzetközileg validált kérdőívet is tartalmazta. Eredmények: Az adatok tisztítását követően összesen 404 fő válaszait vontuk be a statisztikai elemzésbe. A többségében megyei kórházakban alkalmazott szakdolgozók átlagosan 18,3 éve (SD 13,7) dolgoznak az egészségügyi ellátórendszerben. A kiégésnek a deperszonalizáció és emocionális kimerülés dimenziójában a minta enyhén emelkedett értékű kiégést mutat. Az iskolai végzettség, az életkor és az egészségügyben eltöltött évek száma szignifikánsan befolyásolta mindhárom, kiégéssel kapcsolatos dimenziót (p≤0,05). A 31–35 éves korcsoport és a 16–20 éve a pályán lévő válaszadók tekinthetők a legveszélyeztetettebb csoportnak a kiégés mindhárom dimenziójában. Az MSc-végzettséggel rendelkezők emocionális kimerülési értéke szignifikánsan alacsonyabbnak bizonyult társaikéhoz viszonyítva. Következtetés: A deperszonalizáció és az emocionális kimerülés emelkedett értéke jelző értékkel bírhat a munkáltatók számára. A kapott eredmények a nemzetközi szakirodalomban leírtakkal jól korrelálnak. Orv Hetil. 2019; 160(27): 1070–1077.

 • 1

  Akroyd D, Caison A, Adams RD. Burnout in radiation therapists: the predictive value of selected stressors. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2002; 52: 816–821.

 • 2

  Maslach C, Schaufeli W, Leiter M. Job burnout. Annu Rev Psychol. 2001; 52: 397–422.

 • 3

  Probst H, Griffiths S, Adams R, et al. Burnout in therapy radiographers in the UK. Br J Radiol. 2012; 85: e760–e765.

 • 4

  Chiesa A, Serretti A. Mindfulness-based stress reduction for stress management in healthy people: a review and meta-analysis. J Altern Complement Med. 2009; 15: 593–600.

 • 5

  Ugwu AC, Egwu OA, Ochie K, et al. Incidence of occupational stress among medical radiographers: a population based zonal survey. Niger J Physiol Sci. 2007; 22: 123–127.

 • 6

  Shanafel TD, Sloan JA, Habermann TM. The well-being of physicians. Am J Med. 2003; 114: 513–519.

 • 7

  Querios C, Carlotto MS, Kaiseler M, et al. Predictors of burnout among nurses: an interactionist approach. Psicothema 2013; 25: 330–335.

 • 8

  Fusz K, Pakai A, Kívés Zs, et al. Work schedules in the Hungarian health care system and the sleep quality of nurses. [Munkarendek a hazai egészségügyi rendszerben, és az ápolók alvásminősége.] Orv Hetil. 2016; 157: 379–384. [Hungarian]

 • 9

  Maslach C, Jackson SE, Leiter M, et al. Maslach Burnout Inventory Manual. Consulting Psychologist Press, Palo Alto, CA, 1996.

 • 10

  West CP, Dyrbye LN, Satele DV, et al. Concurrent validity of single-item measures of emotional exhaustion and depersonalization in burnout assessment. J Gen Intern Med. 2012; 27: 1445–1452.

 • 11

  Palfi I, Nemeth K, Kerekes Zs, et al. The role of burnout among Hungarian nurses. Int J Nurs Pract. 2008; 14: 19–25.

 • 12

  Bencés I. Nurses and burnout. [Az ápolók és a kiégés.] Nővér 2006, 19(3): 10–16. [Hungarian]

 • 13

  Hall-Kenyon KM, Bullough RV, MacKay LK, et al. Preschool teacher well-being: a review of the literature. Early Childhood Educ J. 2014; 42: 153–162.

 • 14

  Győrffy Z, Girasek E. Burnout among Hungarian physicians. Who are the most jeopardized? [Kiégés a magyarországi orvosok körében. Kik a legveszélyeztetettebbek?] Orv Hetil. 2015; 156: 564–570. [Hungarian]

 • 15

  Mackay SJ, Baker R, Collier D, et al. A comparative analysis of emotional intelligence in the UK and Australian radiographer workforce. Radiography 2013; 19: 151–155.

 • 16

  Hutton D, Probst H, Patel I, et al. OC-0560: Job satisfaction of the UK radiotherapy workforce: physics and radiography, a strategy to improve satisfaction. Radiother Oncol. 2013; 106(Suppl 2): S214–S215.

 • 17

  Singh N, Wright C, Knight K, et al. Occupational burnout among radiation therapists in Australia: findings from a mixed methods study. Radiography 2017; 23: 216–221.

 • 18

  Girgis A, Hansen V, Goldstein D. Are Australian oncology health professionals burning out? A view from the trenches. Eur J Cancer 2009; 45: 393–399.

 • 19

  Sipos D, Vandulek Cs, Petone Csima M, et al. The attrition and migration behaviour among Hungarian radiographers. Glob J Health Sci. 2017; 10: 1.

 • 20

  Buskov L, Abild A, Christensen A, et al. Radiographers and trainee radiologists reporting accident radiographs: a comparative plain film-reading performance study. Clin Radiol. 2013; 68: 55–58.

 • 21

  Kelly BS, Rainford LA, Gray J, et al. Collaboration between radiological technologists (radiographers) and junior doctors during image interpretation improves the accuracy of diagnostic decisions. Radiography (Lond). 2012; 2: 90–95.

 • 22

  Lockwood P, Piper K, Pittock L. CT head reporting by radiographers: results of an accredited postgraduate programme. Radiography (Lond). 2015; 21: e85–e89.

 • 23

  Lockwood P. CT sinus and facial bones reporting by radiographers: findings of an accredited postgraduate programme. Dentomaxillofac Radiol. 2017; 46: 20160440.

 • 24

  Piper K, Pittock L, Woznitza N. Radiographer reporting of neurological magnetic resonance imaging examinations of the head and cervical spine: findings of an accredited postgraduate programme. Radiography 2018; 24: 366–369.

 • 25

  Stenman C, Jamil S, Thorelius L, et al. Do radiologists agree on findings in radiographer-acquired sonographic examinations? J Ultrasound Med. 2013; 32: 513–518.

 • 26

  West CP, Shanafelt TD, Kolars JC. Quality of life, burnout, educational debt, and medical knowledge among internal medicine residents. JAMA 2011; 306: 952–960.

 • 27

  Oláh A, Máté O, Betlehem J, et al. The international practice and acceptation concept on Hungary of the Advanced Practice Nurse (APN) training on the MSc level. [Advanced Practice Nurse (APN) MSc képzés bevezetése Magyarországon.] Nővér 2015; 28(2): 3–10. [Hungarian]

 • 28

  Syed AB, Zoga AC. Artificial intelligence in radiology: current technology and future directions. Semin Musculoskelet Radiol. 2018; 22: 540–545.

 • 29

  Dyrbye LN, Varkey P, Boone SL, et al. Physician satisfaction and burnout at different career stages. Mayo Clin Proc. 2013; 88: 1358–1367.

 • 30

  Aminazadeh N, Farrokhyar F, Naeeni A. Is Canadian surgical residency training stressful? Can J Surg. 2012; 55: S145–S151.

 • 31

  Tyssen R, Vaglum P. Mental health problems among young doctors: an updated review of prospective studies. Harv Rev Psychiatry 2002; 10: 154–165.

 • 32

  Ádám Sz, Torzsa P, Győrffy Zs, et al. Frequent occurance of level burnout among general practitioners and residents. [Gyakori és magas fokú kiégés a háziorvosok és a háziorvosi rezidensek körében.] Orv Hetil. 2009; 150: 317–323. [Hungarian]

 • 33

  Regehr C, Glancy D, Pitts A, et al. Interventions to reduce the consequences of stress in physicians: a review and meta-analysis. J Nerv Ment Dis. 2014; 202: 353–359.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 318 253 7
PDF Downloads 408 321 11