View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Nagyvárad tér 4., 1089
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A gyógyítók kiégése mind a hazai, mind a nemzetközi kutatásokban kiemelt jelentőséggel bír. Célkitűzés: A 2017-ben folytatott reprezentatív, hazai orvoskutatás (n = 5013) alapján bemutatni a kiégésmutatók alakulását, valamint e mutatók és a munkavégzés körülményei közötti összefüggéseket. Célul tűzzük ki továbbá a 2013. évi orvoskutatás eredményeivel való összevetést, valamint a kiégés és a reziliencia potenciális kapcsolatának vizsgálatát. Módszer: Online, kvantitatív felmérés eredményeinek deskriptív és többváltozós elemzése. Logisztikus regressziós analízis segítségével vizsgáltuk meg a kiégés egyes dimenzióinak, valamint a rezilienciának a kapcsolatát. Eredmények: A 2013. évi adatokkal való összevetésben az emocionális kimerülés és a teljesítményvesztés közepes és magas aránya megközelítőleg hasonlóan alakult (49% versus 49,9%, illetve 65,1% versus 68,9%). A deperszonalizáció esetében a 2013. évi adatokhoz képest (49%) csökkenést tapasztaltunk (40,2%). A fekvőbeteg-ellátásban dolgozók, a több munkahelyen helytállók és a rendszeresen ügyelők körében magasabb a kiégés. Többváltozós elemzésünk megmutatta, hogy a reziliencia hiánya fontos előrejelzője az emocionális kimerülésnek, a deperszonalizációnak és a teljesítménycsökkenésnek. Következtetés: Eredményeink azt mutatják, hogy a kiégés alakulásában és visszaszorításában a belső erőforrásoknak, a rugalmas megküzdésnek és a rezilienciának kulcsszerepe van. Orv Hetil. 2018; 160(3): 112–119.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Győrffy Zs, Girasek E. Burnout among Hungarian physicians. Who are the most jeopardized? [Kiégés a magyarországi orvosok körében. Kik a legveszélyeztetettebbek?] Orv Hetil. 2015; 156: 564–570. [Hungarian]

 • 2

  Győrffy Zs, Ádám Sz. Somatic and mental morbidity of young female physicians. Does emotional exhaustion constitute the missing link? [Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége. Az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?] Orv Hetil. 2013; 154: 20–27. [Hungarian]

 • 3

  Ádám Sz, Torzsa P, Győrffy Zs, et al. Frequent occurance of level burnout among general practitioners and residents. [Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és háziorvosi rezidensek körében.] Orv Hetil. 2009; 150: 317–323. [Hungarian]

 • 4

  Freudenberger HJ. Staff burn-out. J Social Issues 1974; 30: 159–165.

 • 5

  Maslach C. A multidimensional theory of burn-out. In: Cooper CL. (ed.) Theories of organizational stress. Oxford University Press, New York, NY, 1998; pp. 68–85.

 • 6

  Muheim F. Burnout: history of phenomenon. In: Bährer-Kohler S. (ed.) Burnout for Experts. Springer, New York, NY, 2013; pp. 37–46.

 • 7

  Prins JT, van der Heijden FM, Hoekstra-Weebers JE, et al. Burnout, engagement and resident physicians’ self-reported errors. Psychol Health Med. 2009; 14: 654–666.

 • 8

  Cimiotti JP, Aiken LH, Sloane DM, et al. Nurse staffing, burnout, and health care-associated infection. Am J Infect Control. 2012; 40: 486–490.

 • 9

  Rosenstein AH. Disruptive and unprofessional behaviors. In: Brower KJ, Riba MB. (eds.) Physician mental-health and well-being. Springer, New York, NY, 2017; pp. 61–85.

 • 10

  Vukmir RB. Disruptive healthcare provider behavior: an evidence-based guide. Springer, New York, NY, 2016.

 • 11

  Molnár R, Győrffy Zs. Opportunities for further progress of sociological studies about doctors and medical students. [Az orvosokkal, orvostanhallgatókkal kapcsolatos vizsgálatok távlatai.] Orv Hetil. 2012; 153: 1738–1744. [Hungarian]

 • 12

  Bringsén A, Andersson HI, Ejlertsson G, et al. Exploring workplace related health resources from a salutogenic perspective. Results from a focus group study among healthcare workers in Sweden. Work 2012; 42: 403–414.

 • 13

  Skarbski Á, Kopp M, Rózsa S, et al. Sense of coherence as an important determinant of mental and physical health. [A koherencia mint a lelki és testi egészség alapvető meghatározója a mai magyar társadalomban.] Mentálhig Pszichoszom. 2004; 5: 7–25. [Hungarian]

 • 14

  Carver CS. Resilience and thriving: issues, models, and linkages. J Soc Issues 1998; 54: 245–266.

 • 15

  Szabó DF. Possibilities of interpretation of resilience: challenges and difficulties. [A reziliencia értelmezésének lehetőségei: kihívások és nehézségek.] Magy Pszichol Szle. 2017; 72: 247–262. [Hungarian]

 • 16

  Masten AS. Ordinary magic: resilience processes in development. Am Psychol. 2001; 56: 227–238.

 • 17

  Cunningham CT, Quan H, Hemmelgarn B, et al. Exploring physician specialist response rates to web-based surveys. BMC Med Res Methodol. 2015; 15: 32.

 • 18

  Maslach C, Jackson SE, Leiter M, et al. Maslach Burnout Inventory Manual. Consulting Psychologist Press, Palo Alto, CA, 1996.

 • 19

  Ádám Sz, Mészáros V. Psychometric properties and health correlates of the Hungarian Version of the Maslach Burn-out Inventory – Human Services Survey (MBI-HSS) among physicians. [A humán szolgáltató szektorban dolgozók kiégésének mérésére szolgáló Maslach Kiégés Leltár magyar változatának pszichometriai jellemzői és egészségügyi korrelátumai orvosok körében.] Mentálhig Pszichoszom. 2012; 13: 127–143. [Hungarian]

 • 20

  Connor KM, Davidson JR. Development of a new resilience scale: the Connor–Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depress Anxiety 2003; 18: 76–82.

 • 21

  Járai R, Vajda D, Hargitai R, et al. Characteristics of the 10-item Connor–Davidson Resilience Scale. [A Connor–Davidson Reziliencia Kérdőív 10 itemes változatának jellemzői.] Alkalm Pszichol. 2015; 15: 129–136. [Hungarian]

 • 22

  Medscape National Physician Burnout & Depression Report 2018. Available from: https://www.medscape.com/slideshow/2018-lifestyle-burnout-depression-6009235 [accessed: July 20, 2018].

 • 23

  Robertson HD, Elliott AM, Burton C, et al. Resilience of primary healthcare professionals: a systematic review. Br J Gen Pract. 2016; 66: e423–e433.

 • 24

  Choi BS, Kim JS, Lee DW, et al. Factors associated with emotional exhaustion in South Korean nurses: a cross-sectional study. Psychiatry Investig. 2018; 15: 670–676.

 • 25

  Edward KL. The phenomenon of resilience in crisis care mental health clinicians. Int J Ment Health Nurs. 2005; 14: 142–148.

 • 26

  Howard S, Johnson B. Resilient teachers: resisting stress and burnout. Soc Psychol Educ. 2004; 7: 399–420.

 • 27

  Vetter MH, Vetter MK, Fowler J. Resilience, hope and flourishing are inversely associated with burnout among members of the Society for Gynecologic Oncology. Gynecol Oncol Rep. 2018; 25: 52–55.

 • 28

  Thompson G, McBride RB, Hosford CC, et al. Resilience among medical students: the role of coping style and social support. Teach Learn Med. 2016; 28: 174–182.

 • 29

  Werneburg BL, Jenkins SM, Friend JL, et al. Improving resiliency in healthcare employees. Am J Health Behav. 2018; 42: 39–50.

 • 30

  Taku K. Relationships among perceived psychological growth, resilience and burnout in physicians. Pers Indiv Dif. 2014; 59: 120–123.

 • 31

  Epstein RM, Krasner MS. Physician resilience: what it means, why it matters, and how to promote it. Acad Med. 2013; 88: 301–303.

 • 32

  McCann CM, Beddoe E, McCormick K, et al. Resilience in the health professions. A review of recent literature. Int J Wellbeing 2013; 3: 60–81.

 • 33

  Hu YY, Fix ML, Hevelone ND, et al. Physicians’ needs in coping with emotional stressors: the case for peer support. Arch Surg. 2012; 147: 212–217.

 • 34

  Van der Wal RA, Bucx MJ, Hendriks JC, et al. Psychological distress, burnout and personality traits in Dutch anaesthesiologists: a survey. Eur J Anaesthesiol. 2016; 33: 179–186.

 • 35

  Zhou J, Yang Y, Qiu X, et al. Relationship between anxiety and burnout among Chinese physicians: a moderated mediation model. PLoS ONE 2016; 11: e0157013.

 • 36

  Kljajic K, Gaudreau P, Franche V. An investigation of the 2 × 2 model of perfectionism with burnout, engagement, self-regulation, and academic burnout. Learn Individ Differ. 2017; 57: 103–113.

 • 37

  Rutter M. Annual research review: resilience – clinical implications. J Child Psychol Psychiatry 2013; 54: 474–487.

 • 38

  Card AJ. Physician burnout: resilience training is only part of the solution. Ann Fam Med. 2018; 16: 267–270.

 • 39

  Waddimba AC, Scribani M, Hasbrouck MA, et al. Resilience among employed physicians and mid-level practitioners in upstate New York. Health Serv Res. 2016; 51: 1706–1734.

 • 40

  Keeton K, Fenner DE, Johnson TR, et al. Predictors of physician career satisfaction, work-life balance, and burnout. Obstet Gynecol. 2007; 109: 949–955.

 • 41

  Cora-Bramble D, Zhang K, Castillo-Page L. Minority faculty members’ resilience and academic productivity: are they related? Acad Med. 2010; 85: 1492–1498.