View More View Less
 • 1 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely, Markusovszky L. u. 5., 9700
 • 2 Szent László Kórház, Sárvár
 • 3 MÁV Rendelőintézet, Szombathely
 • 4 Dr, Batthyány-Strattmann László Kórház-Rendelőintézet. Körmend
 • 5 Vitalitas Egészségközpont, Szombathely
 • 6 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
 • 7 Állatorvostudományi Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: Mivel a hagyományos, első vonalbeli Helicobacter pylori (H. p.)-eradicatiós kezelés hatékonysága hazánkban 75% alá csökkent, új protokoll kidolgozása szükséges. Módszer: Föltételezve, hogy a hagyományos kezelés (14 napos kettős standard dózisú protonpumpagátló [PPI], 2 × 1000 mg/die amoxicillin, 2 × 500 mg klaritromicin [PAC]) sikerességi aránya 75%, és az új protokoll (10 napos 4 × 120 mg bizmut-dicitrát, kétszeres standard dózisú PPI, 4 × 500 mg tetraciklin, 2 × 500 mg/die tinidazol [BQT]) eredményessége 95%, karonként 109 beteg bevonásával számoltunk. A páciensek beválasztására 5 Vas megyei endoszkópos laboratóriumban elvégzett felső tápcsatornai endoszkópia után került sor. A csoportok heterogenitását, a kezelés sikerességét és a mellékhatásokat Fisher-féle egzakt próbával értékeltük; a p<0,05 értéket szignifikánsnak tekintettük. Eredmények: A BQT-kezelésű csoportba 110 beteget vontunk be, míg a PAC-kezelésűbe 109 beteget. A két csoport között a kor, a nem és a kiirtás javallata alapján nem volt különbség. A H. p.-fertőzés felszámolásának sikeressége a BQT esetén 103/110 (93,6%), a PAC esetén pedig 81/109 (74,3%) volt (p<0,001). Az esélyhányados a BQT esetén a PAC-kezeléssel összehasonlítva 5,05 volt (95%-os megbízhatósági tartomány 2,02–14,42; p<0,001). A BQT esetén mellékhatás a betegek 34,5%-ában jelentkezett. Következtetés: A H. p. kiirtására javasolt a 10 napos bizmuttartalmú, kétszeres standard dózisú PPI-t, 4 × 500 mg/die tetraciklint és 2 × 500 mg/die tinidazolt tartalmazó kezelés, mivel ez hatékony, és elfogadható mellékhatásprofillal jár. Orv Hetil. 2019; 160(34): 1340–1345.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Marshall BJ, Warren JR. Unidentified curved bacilli in the stomach of patients with gastritis and peptic ulceration. Lancet 1984; 323: 1311–1315.

 • 2

  Sugano K, Tack J, Kuipers EJ, et al. Kyoto global consensus report on Helicobacter pylori gastritis. Gut 2015; 64: 1353–1367.

 • 3

  Hunt RH, Camilleri M, Crowe SE, et al. The stomach in health and disease. Gut 2015; 64: 1650–1668.

 • 4

  Fallone CA, Chiba N, van Zanten SV, et al. The Toronto consensus for the treatment of Helicobacter pylori infection in adults. Gastroenterology 2016; 151: 51–69.e14.

 • 5

  Chey WD, Leontiadis GI, Howden CW, et al. ACG Clinical Guideline: Treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2017; 112: 212–239.

 • 6

  Malfertheiner P, Megraud F, O’Morain CA, et al. Management of Helicobacter pylori infection – the Maastricht V/Florence Consensus Report. Gut 2017; 66: 6–30.

 • 7

  Forbes GM, Glaser ME, Cullen DJ, et al. Duodenal ulcer treated with Helicobacter pylori eradication: seven-year follow-up. Lancet 1994; 343: 258–260.

 • 8

  Malfertheiner P, Chan FK, McColl KE. Peptic ulcer disease. Lancet 2009; 374: 1449–1461.

 • 9

  Patai Á. Pathomechanism and diagnosis of Helicobacter pylori infection. [A Helicobacter pylori infekció patomechanizmusa, kimutatása.] Orvosképzés 1997; 72: 370–374. [Hungarian]

 • 10

  Witkowska M, Smolewski P. Helicobacter pylori infection, chronic inflammation, and genomic transformations in gastric MALT lymphoma. Mediators Inflamm. 2013; 2013: 523170.

 • 11

  Patai Á, Jakab Zs, Rácz I, et al. The frequency of gastroesophageal reflux disease in patients with Helicobacter pylori positive duodenal ulcer in West Hungary. Z Gastroenterol. 2000; 38: A420.

 • 12

  Malfertheiner P, Mossner J, Fischbach W, et al. Helicobacter pylori eradication is beneficial in the treatment of functional dyspepsia. Aliment Pharmacol Ther. 2003; 18: 615–625.

 • 13

  Suzuki H, Nishizawa T, Hibi T. Can Helicobacter pylori-associated dyspepsia be categorized as functional dyspepsia? J Gastroenterol Hepatol. 2011; 26(Suppl 3): 42–45.

 • 14

  Moayyedi P, Lacy BE, Andrews CN, et al. ACG and CAG Clinical Guideline: Management of dyspepsia. Am J Gastroenterol. 2017; 112: 988–1013.

 • 15

  Patai Á, Jakab Zs, Varga F, et al. Epidemiology of non-variceal upper gastrointestinal bleeding in Vas county. [A nem varix eredetű felső gastrointestinalis vérzés epidemiológiája Vas megyében.] Orv Hetil. 1998; 139: 2705–2712. [Hungarian]

 • 16

  Pimentel-Nunes P, Libânio D, Marcos-Pinto R, et al. Management of epithelial precancerous conditions and lesions in the stomach (MAPS II): European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE), European Helicobacter and Microbiota Study Group (EHMSG), European Society of Pathology (ESP), and Sociedade Portuguesa de Endoscopia Digestiva (SPED) guideline update 2019. Endoscopy 2019; 51: 365–388.

 • 17

  Megraud F, Coenen S, Versporten A, et al. Helicobacter pylori resistance to antibiotics in Europe and its relationship to antibiotic consumption. Gut 2013; 62: 34–42.

 • 18

  Shao Y, Lu R, Yang Y, et al. Antibiotic resistance of Helicobacter pylori to 16 antibiotics in clinical patients. J Clin Lab Anal. 2018; 32: e22339.

 • 19

  Thung I, Aramin H, Vavinskaya V, et al. Review article: The global emergence of Helicobacter pylori antibiotic resistance. Aliment Pharmacol Ther. 2016; 43: 514–5133.

 • 20

  Prónai L, Tulassay Zs. Failure of Helicobacter pylori eradication – suggestions for further therapy. [A Helicobacter pylori eradikációjának sikertelensége: szempontok a további kezelés megítéléséhez.] Orv Hetil. 2003; 144: 1299–1302. [Hungarian]

 • 21

  Hagymási K, Tulassay Zs. The new aspects of the eradication of Helicobacter pylori and the importance of bacterial resistance. [A Helicobacter pylori eradikációjának legújabb szempontjai és a bakteriális rezisztencia jelentősége.] Orv Hetil. 2008; 149: 2029–2035. [Hungarian]

 • 22

  Buzás GM, Lotz G, Kiss A. The Hungarian epidemiology of clarithromycin resistance in Helicobacter pylori infection. [A clarithromycinrezisztencia magyarországi epidemiológiája Helicobacter pylori-fertőzésben.] Orv Hetil. 2007; 148: 1461–1467. [Hungarian]

 • 23

  Tiszai A, Sükösd F, Lénárt Z, et al. Primary resistance of Helicobacter pylori to clarithromycin in different regions of Hungary. Z Gastroenterol. 2010; 48: A619.

 • 24

  Moodley Y, Linz B, Bond RP, et al. Age of the association between Helicobacter pylori and man. PLoS Pathog. 2012; 8: e1002693.

 • 25

  European Helicobacter Pylori Study Group. Current European concepts in the management of Helicobacter pylori infection. The Maastricht Consensus Report. Gut 1997; 41: 8–13.

 • 26

  Patai Á. Diet and probiotics in treatment of inflammatory bowel disease. [Az étrend és a probiotikumok szerepe gyulladásos bélbetegség kezelésében.] Magy Belorv Arch. 2018; 71: 173–177. [Hungarian]

 • 27

  Herszényi L, Barna Z, Varga ZsM, et al. High clarithromycin and levofloxacin resistance in Helicobacter Pylori strains isolated from patients in our high-volume academic endoscopic centre. Z Gastroenterol. 2012; 50: A30.

 • 28

  Dore MP, Farina V, Cuccu M, et al. Twice-a-day bismuth-containing quadruple therapy for Helicobacter pylori eradication: a randomized trial of 10 and 14 days. Helicobacter 2011; 16: 295–300.

 • 29

  Lind T, Mégraud F, Unge P, et al. The MACH2 study: role of omeprazole in eradication of Helicobacter pylori with 1-week triple therapies. Gastroenterology 1999; 116: 248–253.

 • 30

  Sjöstedt S, Sagar M, Lindberg G, et al. Prolonged and profound acid inhibition is crucial in Helicobacter pylori treatment with a proton pump inhibitor combined with amoxicillin. Scand J Gastroenterol. 1998; 33: 39–43.

 • 31

  Sahara S, Sugimoto M, Uotani T, et al. Twice-daily dosing of esomeprazole effectively inhibits acid secretion in CYP2C19 rapid metabolisers compared with twice-daily omeprazole, rabeprazole or lansoprazole. Aliment Pharmacol Ther. 2013; 38: 1129–1137.

 • 32

  Mori H, Suzuki H. Role of acid suppression in acid-related diseases: proton pump inhibitor and potassium-competitive acid blocker. J Neurogastroenterol Motil. 2019; 25: 6–14.

 • 33

  Kusunoki M, Yuki M, Ishitobi H, et al. Effect of age on effectiveness of vonoprazan in triple therapy for Helicobacter pylori eradication. Intern Med. 2019; 58: 1549–1555.

 • 34

  Sugimoto M, Yamaoka Y. Role of vonoprazan in Helicobacter pylori eradication therapy in Japan. Front Pharmacol. 2019; 9: 1560.

 • 35

  Thomas F, Bialek B, Hensel R. Medical use of bismuth: the two sides of the coin. J Clinic Toxicol. 2012; S3: 004.

 • 36

  Li W, Jin L, Zhu N, et al. Structure of colloidal bismuth subcitrate (CBS) in dilute HCl: unique assembly of bismuth citrate dinuclear units ([Bi(cit)2Bi]2–). J Am Chem Soc. 2003; 125: 12408–12409.

 • 37

  Lu B, Wang J, Li J, et al. Half-dose clarithromycin-containing bismuth quadruple therapy is effective and economical in treating Helicobacter pylori infection: a single-center, open-label, randomized trial. Helicobacter 2019; 24: e12566.

 • 38

  Márkus B, Matyasovszky M, Vörös K, et al. Diagnosis and treatment of Helicobacter pylori infection in Hungary. [A Helicobacter pylori fertőzés diagnosztikája és kezelése a hazai gyakorlatban.] Magy Belorv Arch. 2018; 71: 201–207. [Hungarian]

 • 39

  Asadipour A, Edraki N, Nakhjiri M, et al. Anti-Helicobacter pylori activity and structure-activity relationship study of 2-alkylthio-5-(nitroaryl)-1,3,4-thiadiazole derivatives. Iran J Pharm Res. 2013; 12: 281–287.

 • 40

  Sobel JD, Nyirjesy P, Brown W. Tinidazole therapy for metronidazole-resistant vaginal trichomoniasis. Clin Infect Dis. 2001; 33: 1341–1346.

 • 41

  Raja IM, Basavareddy A, Mukherjee D, et al. Randomized, double-blind, comparative study of oral metronidazole and tinidazole in treatment of bacterial vaginosis. Indian J Pharmacol. 2016; 48: 654–658.

 • 42

  Svensson M, Ström M, Nilsson M, al. Pharmacodynamic effects of nitroimidazoles alone and in combination with clarithromycin on Helicobacter pylori. Antimicrob Agents Chemother. 2002; 46: 2244–2248.

 • 43

  Hu Y, Wan JH, Li XY, et al. Systematic review with meta-analysis: the global recurrence rate of Helicobacter pylori. Aliment Pharmacol Ther. 2017; 46: 773–779.

 • 44

  Malfertheiner P, Bazzoli F, Delchier JC. Helicobacter pylori eradication with a capsule containing bismuth subcitrate potassium, metronidazole, and tetracycline given with omeprazole versus clarithromycin-based triole therapy: a randomised, open-label, non-inferiority, phase 3 trial. Lancet 2011; 377: 905–913.

 • 45

  Liang X, Xu X, Zheng Q. Efficacy of bismuth-containing quadruple therapies for clarithromycin-, metronidazole-, and fluoroquinolone-resistant Helicobacter pylori infections in a prospective study. Clin Gastroenterol Hepatol. 2013; 11: 802–807.e1.

 • 46

  Hsu PI, Chen WC, Tsay FW. et al. Ten-day quadruple therapy comprising proton-pump inhibitor, bismuth, tetracycline, and levofloxacin achieves a high eradication rate for Helicobacter pylori infection after failure of sequential therapy. Helicobacter 2014; 19: 74–79.

 • 47

  Nyssen OP, McNicholl AG, Gisbert JP. Meta-analysis of three-in-one single capsule bismuth-containing quadruple therapy for the eradication of Helicobacter pylori. Helicobacter 2019; 24: e12570.

 • 48

  Savoldi A, Carrara E, Graham Dy, et al. prevalence of antibiotic resistance in Helicobacter pylori: a systematic review and meta-analysis in World Health Organization regions. Gastroenterology 2018; 155: 1372–1382.e17.

 • 49

  McNicholl AG, Tepes B, Gasbarrini A, et al. Tu1328 Pan-European registry on H. pylori management (Hp EuReg): interim analysis of first- and second line-treatments. Gastroenterology 2016; 150(Suppl 1): S875–S876.

 • 50

  Chen MJ, Chen CC, Chen YN, et al. Systematic review with meta-analysis: concomitant therapy vs. triple therapy for the first-line treatment of Helicobacter pylori infection. Am J Gastroenterol. 2018; 113: 1444–1457.