View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Mária u. 52., 1085
 • | 2 Semmelweis Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A szellemi fogyatékosok fogászati ellátása egyre nagyobb kihívások elé állítja az egészségügyet. Magyarországon mintegy 100 000 olyan értelmi fogyatékos van, akik speciális ellátásra szorulnak. Célkitűzés: Retrospektív vizsgálatunk célja, hogy nemzetközi összehasonlításban összefoglaljuk a Semmelweis Egyetem (SE) Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikájának Rehabilitációs Osztályán az utóbbi 5 évben ellátott szellemi fogyatékos betegek demográfiai adatait, a beteganyag összetételét és a terápiás eredményeket. Módszer: A súlyos értelmi fogyatékosok fogászati ellátása csak altatásban lehetséges. A SE Arc-, Állcsont-, Szájsebészeti és Fogászati Klinikáján az utóbbi 5 évben 1717 felnőtt értelmi fogyatékos beteget kezeltek altatásban. (Enyhe, közepes, súlyos értelmi fogyatékosokat, Down-kórosakat, autistákat, epilepsziás és pánikbetegeket.) Eredmények: A legfontosabb eredmény, hogy úgy tűnik, az akut fogászati, szájsebészeti ellátás csaknem megoldott. Az ezeket a betegeket segítő alapítványokkal, szervezetekkel jó kapcsolatrendszer alakult ki. Megmutatkozott viszont az az óriási szükséglet, amely az értelmi fogyatékos betegek prevenciójával, gondozásával kapcsolatos. Következtetés: Magyarországon még nem született olyan felmérés, amely ezeknek a betegeknek a fogászati ellátási szükségleteit objektíve felmérte volna. Nemzetközi viszonylatban viszont több ilyen közlemény ismert. Ezek alapján megállapítható, hogy mind a cariesfrekvencia, mind a parodontalis betegségek előfordulása növekszik a korral és a retardáltság mértékével. A szájhigiéné nem kielégítő, a betegek, illetve gondozóik nem kapnak kielégítő információt, csak nagyon kevesen vesznek részt megfelelő képzésben, nem motiváltak a szájüregi egészség megőrzésében. A fogászati ellátás – az akut esetek kivételével – nem kielégítő. A kezelésben a prevenció érdekében szorosan együtt kell működni az erre szakosodott civil szervezetekkel, alapítványokkal, gyógypedagógusokkal, pszichiáterekkel. Orv Hetil. 2019; 160(35): 1380–1386.

 • 1

  Gruiz K. Complex dental program for mentally handicapped and crammed people. [Komplex fogorvosi program értelmileg fogyatékos és halmozottan sérült emberek számára.] Személyes közlés, 1996. [Hungarian]

 • 2

  Persons with disabilities. [Fogyatékosságal élő személyek.] Képviselői Információs Szolgálat, Infojegyzet 2013/13. Available from: http://www.parlament.hu/documents/10181/59569/Infojegyzet_2013_13_fogyatekossaggal_elok.pdf/f5e90323-1f76-455f-83ca-4ae87239349f [accessed: April 11, 2019]. [Hungarian]

 • 3

  Hungary in the context of oral epidemiological studies, 2009. [Magyarország az orális epidemiológiai vizsgálatok tükrében, 2009.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2009. Available from: http://semmelweis.hu/propedeutika/files/2012/12/Magyarorsz%C3%A1g-az-or%C3%A1lis-epidemiol%C3%B3giai-vizsg%C3%A1latok-t%C3%BCkr%C3%A9ben-2009pdf.pdf [accessed: April 11, 2019]. [Hungarian]

 • 4

  Ajami BA, Shabzendedar M, Rezay YA, et al. Dental treatment needs of children with disabilities. J Dent Res Dent Clin Dent Prospects 2007; 1: 93–98.

 • 5

  Binkley CJ, Johnson KW, Abadi M, et al. Improving the oral health of residents with intellectual and developmental disabilities: an oral health strategy and pilot study. Eval Program Plann. 2014; 47: 54–63.

 • 6

  McKelvey VA, Morgaine KC, Thomson WM. Adults with intellectual disability: a mixed-methods investigation of their experiences of dental treatment under general anaesthetic. N Z Dent J. 2014; 110: 58–64.

 • 7

  Wang YC, Huang GF, Cheng YJ, et al. Analysis of clinical characteristics, dental treatment performed, and postoperative complications of 200 patients treated under general anesthesia in a special needs dental clinic in northern Taiwan. J Dent Sci. 2015; 10: 172–175.

 • 8

  Dolce Filho R. Homeopathic approach in the treatment of patients with mental disability. Homeopathy 2006; 95: 31–44.

 • 9

  Solanki N, Kumar A, Awasthi N, et al. Assessment of oral status in pediatric patients with special health care needs receiving dental rehabilitation procedures under general anesthesia: a retrospective analysis. J Contemp Dent Pract. 2016; 17: 476–479.

 • 10

  Edwards DM, Merry AJ, Pealing R. Disability part 3: improving access to dental practices in Merseyside. Br Dent J. 2002; 193: 317–319.

 • 11

  Montiel-Company JM, Almerich-Silla JM. Efficacy of two antiplaque and antigingivitis treatments in a group of young mentally retarded patients. Med Oral. 2002; 7: 136–143.

 • 12

  Reuland-Bosma W. Dissertations 25 years after date 35. Periodontal disease in Down syndrome: an immunological disorder. Ned Tijdschr Tandheelkd. 2013; 120: 541–545. [Article in Dutch]

 • 13

  Solanki J, Khetan J, Gupta S, et al. Oral rehabilitation and management of mentally retarded. J Clin Diagn Res. 2015; 9: ZE01–ZE06.

 • 14

  Chhajed S, Bhambhani G, Agarwal R, et al. Impact of various extra-oral factors on caries experience among mentally disabled children residing in Bhopal city, central India: a cross-sectional study. J Indian Soc Pedod Prev Dent. 2016; 34: 285–290.

 • 15

  Ismailov AI. Prophylaxis of oral diseases in patients with disabilities. [Исмаилов АИ. Профилактика стоматологических заболеваний у лиц с умственной отсталостью.] Moscow, 2008. Available from: http://medical-diss.com/docreader/553130/a?#?page=6 [accessed: April 11, 2019]. [Russian]

 • 16

  Chang J, Lee JH, Son HH, et al. Caries risk profile of Korean dental patients with severe intellectual disabilities. Spec Care Dentist. 2014; 34: 201–207.

 • 17

  Wang YC, Lin IH, Huang CH, et al. Dental anesthesia for patients with special needs. Acta Anaesthesiol Taiwan. 2012; 50: 122–125.

 • 18

  Corcuera-Flores JR, Delgado-Muñoz JM, Ruiz-Villandiego JC, et al. Dental treatment for handicapped patients; sedation vs general anesthesia and update of dental treatment in patients with different diseases. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2014; 19: e170–e176.

 • 19

  Maeda S, Tomoyasu Y, Higuchi H, et al. Midazolam is associated with delay in recovery and agitation after ambulatory general anesthesia for dental treatment in patients with disabilities: a retrospective cohort study. J Oral Maxillofac Surg. 2012; 70: 1315–1320.

 • 20

  Sitkin SI, Gasparian AL, Ivanova TI, et al. Long-term dental interventions in mentally retarded children under general anesthesia with sevoflurane. Stomatologiia (Mosk). 2015; 94: 59–60. [Russian]

 • 21

  Károlyházy K, Schmidt P, Bogdán S, et al. Prosthodontic treatment of an edentulous epileptic patient with an implant-retained overdenture. A case report. [Fogatlan epilepsziás betegek kezelése implantátumrögzítésű fogpótlással.] Ideggyógy Szle. 2014; 67: 342–346. [Hungarian]

 • 22

  Szántó I, Sándor B. Preventive health care of patients with special needs. [Speciális ellátási körülményeket igénylő páciensek preventív kezelése.] Magy Fog. 2014; 23: 256–258. [Hungarian]

 • 23

  Bücher K, Kühnisch J, Hickel R, et al. Focal points for treating patients with disabilities and chronic illness. [Fogyatékos és krónikus betegségben szenvedő páciensek kezelésének súlypontjai.] Quintessenz Int. 2018; 3: 51–61. [Hungarian]

 • 24

  Tanboga I, Durhan MA, Durmus B, et al. Temporomandibular disorders in young people with an intellectual disability: prevalence of signs and symptoms. Eur J Paediatr Dent. 2014; 15: 349–354.

 • 25

  Abeleira MT, Outumuro M, Ramos I, et al. Dimensions of central incisors, canines, and first molars in subjects with Down syndrome measured on cone-beam computed tomographs. Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2014; 146: 765–775.

 • 26

  McKinney CM, Nelson T, Scott JM, et al. Predictors of unmet dental need in children with autism spectrum disorder: results from a national sample. Acad Pediatr. 2014; 14: 624–631.

 • 27

  Naouri D, Bussiere C, Pelletier-Fleury N. What are the determinants of dental care expenditures in institutions for adults with disabilities? Findings from a national survey. Arch Phys Med Rehabil. 2018; 99: 1471–1478.

 • 28

  Mac Giolla Phadraig C, Nunn J, Dougall A, et al. What should dental services for people with disabilities be like? Results of an Irish Delphi panel survey. PLoS ONE 2014; 9: e113393.

 • 29

  Waldman HB, Perlman SP, Swerdloff M. Children with mental retardation/developmental disabilities: do physicians ever consider needed dental care? Ment Retard. 2001; 39: 53–56.

 • 30

  Viana GR, Teiltelbaum AP, dos Santos FA, et al. Chlorhexidine spray as an adjunct in the control of dental biofilm in children with special needs. Spec Care Dentist. 2014; 34: 286–290.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 276 211 14
PDF Downloads 493 425 36