View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Tisza Lajos krt. 64–66., 6720
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 3 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
 • | 4 Szegedi Tudományegyetem, Szeged
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A kompromisszumos választás („compromise effect”) a marketing világában jól ismert, ám egészségügyi vonatkozásban ritkán vizsgált jelenség. Fogászati szempontból a betegeknek sok esetben az egyetlen könnyen értelmezhető információ az ár, ezért kizárólag erre alapozzák döntésüket. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja annak meghatározása, hogy a kompromisszumos választás szerepet játszik-e a fogászati kezeléssel kapcsolatos döntések meghozatalában, és ha igen, hogyan befolyásolják az olyan tényezők, mint az észlelt minőség, a tájékoztatás során használt szakzsargon vagy a saját fog megőrzésének igénye. Módszer: A kérdőívalapú vizsgálatot 676 önkéntes részvételével végeztük. A kérdőívek kitöltése anonim módon történt. Ugyanannak a kérdőívnek összesen 8 változatát készítettük el, melyek a következő információkat tartalmazták változó kombinációban: öt különböző fogászati kezelés neve az olcsótól a drágáig, a lehetséges költségek, valamint a kezeléssel kapcsolatos kiegészítő információk. A betegeket megkértük, hogy a kérdőíven jelezzék preferenciáikat. Statisztikai analízis: A válaszok relatív gyakorisága és a rendelkezésre álló kiegészítő információk közötti összefüggés szignifikanciáját khi-négyzet-próbával és Fisher-féle egzakt próbával határoztuk meg. Eredmények: A válaszadók alapvetően nem heurisztikus alapon hozták meg kezelésükkel kapcsolatos döntéseiket, aminek oka valószínűleg a fogászati kezeléssel kapcsolatos előítéleteikben és korábbi tapasztalataikban keresendő. A legfontosabb tényezőnek az esztétikum bizonyult, és a várható tartósság is jelentősen befolyásolta a betegek választását. Következtetés: A kiegészítő információk befolyásolhatják és befolyásolják a betegek fogászati kezeléssel kapcsolatos tájékozott döntéseit, feltéve, hogy az információk átadása világos, megfelelő és érthető formában történik. Mindez a professzionális kommunikáció fontosságát mutatja. Orv Hetil. 2019; 160(38): 1503–1509.

 • 1

  Juhászné Klér A, Budavári-Takács I. Decision theory considerations and their practical consequences regarding psychological aspects. In: Problem solving processes. [Döntéselméleti megfontolások és ezek gyakorlati következményei a pszichológia tükrében. In: Problémamegoldó folyamatok.] Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Gödöllő, 2011; pp. 52–56. Available from: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Problemamegoldo_folyamatok/adatok.html [accessed: May 13, 2019]. [Hungarian]

 • 2

  Juhászné Klér A, Budavári-Takács I. Decision theory tendencies and models – in a nutshell. In: Problem solving processes. [Döntéselméleti irányzatok és modellek – dióhéjban. In: Problémamegoldó folyamatok.] Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Pályatervezési és Tanárképző Intézet, Gödöllő, 2011; pp. 47–51. Available from: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2010-0019_Problemamegoldo_folyamatok/adatok.html [accessed: May 13, 2019]. [Hungarian]

 • 3

  Simonson I. Choice based on reasons: The case of attraction and compromise effects. J Consumer Res. 1989; 16: 158–174.

 • 4

  Raghubir P, Valenzuela A. Center of inattention: position biases in decision making. Org Behav Human Dec Proc. 2006; 99: 66–80.

 • 5

  Valenzuela A, Raghubir P. Position-based beliefs: The center-stage effect. J Cons Psych. 2009; 19: 185–196.

 • 6

  Rodway P, Schepman A, Lambert J. Preferring the one in the middle: further evidence for the centre-stage effect. Appl Cognit Psychol. 2012; 26: 215–222.

 • 7

  Chuang SC, Kao DT, Cheng YH, et al. The effect of incomplete information on the compromise effect. Judgment Decis Making 2012; 7: 196–206.

 • 8

  Ikebe K, Hazeyama T, Kagawa R, et al. Subjective values of different treatments for missing molars in older Japanese. J Oral Rehab. 2010; 37: 892–899.

 • 9

  Ikebe K, Hazeyama T, Ogawa T, et al. Subjective values of different age groups in Japan regarding treatment for missing molars. Gerodontology 2011; 28: 192–196.

 • 10

  Fiske J, Davis DM, Leung KC, et al. The emotional effects of tooth loss in partially dentate people attending prosthodontic clinics in dental schools in England, Scotland and Hong Kong: a preliminary investigation. Int Dent J. 2001; 51: 457–462.

 • 11

  Romano J. Patients’ attitudes and behavior in ward round teaching. JAMA 1941; 117: 664–667.

 • 12

  Gale EN, Carlsson SG, Eriksson A, et al. Effects of dentists’ behavior on patients’ attitudes. J Am Dent Assoc. 1984; 109: 444–446.

 • 13

  Holt VP, McHugh K. Factors influencing patient loyalty to dentist and dental practice. Br Dent J. 1997; 183: 365–370.

 • 14

  Ordóñez L. The effect of correlation between price and quality on consumer choice. Organ Behav Human Decis Process. 1998; 75: 258–273.

 • 15

  Blasszauer B. In Hungary, the old medical ethics meets the new. Hastings Cent Rep. 1986; 16: 25–27.

 • 16

  Nelson P. Information and consumer behavior. J Polit Econ. 1970; 78: 311–329.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2020 0 4 5
Jan 2021 0 3 5
Feb 2021 0 9 12
Mar 2021 0 6 6
Apr 2021 0 0 1
May 2021 0 6 10
Jun 2021 0 2 2