View More View Less
 • 1 Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Szentháromság u. 5., 6722
 • 2 Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Absztrakt:

A modern orvosképzés elengedhetetlen része, hogy a hallgatók ismereteket szerezzenek az ember kettős – biológiai és kulturális – természetéről, hiszen viselkedésünket mindkettő befolyásolja. Az orvosi antropológia kurzus segít megérteni a betegek döntései mögött álló mechanizmusokat, laikus koncepciókat, ami globalizálódó világunkban különösen fontos. Célja, hogy az orvostanhallgatók az elméleti alapok elsajátításával gyakorlati példákon keresztül szerezzenek olyan kulturális kompetenciát, amely később segítheti őket az eltérő kulturális háttérrel rendelkező betegek ellátásában. Jelen tanulmányunkban bemutatjuk a Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Karán folyó orvosképzés részét képező orvosi antropológia kurzus ún. szegedi modelljét, főbb célkitűzéseit, tematikáját, erősségeit, lehetőségeit és esetleges nehézségeit. A tantárgy fejlesztése során különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a tematika kapcsolódjon a többi magatartástudományi, illetve orvosi tantárgyhoz, és kiemelten gyakorlatcentrikus legyen. A részben előadások, részben szemináriumok keretében megvalósuló kurzus a biológiai valósághoz kapcsolódó kulturális sokszínűséget a gyakorlati példákon keresztül vázolja fel. Az orvosi antropológia tantárgy témakörei úgy készítik fel a leendő orvosokat, hogy az itt kapott ismereteket – a szükséges készségekkel és attitűdökkel kiegészítve – hasznosítani tudják az orvosi gyakorlatban. Orv Hetil. 2019; 160(39): 1527–1532.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Piko BF, Kopp MS. Behavioral medicine in Hungary: past, present and future. Behav Med. 2002; 28: 72–78.

 • 2

  Kleinman A, Benson P. Anthropology in the clinic: the problem of cultural competency and how to fix it. PLoS Med. 2006; 3: e294.

 • 3

  Horne R, Graupner L, Frost S, et al. Medicine in a multi-cultural society: the effect of cultural backround on beliefs about medications. Soc Sci Med. 2004; 59: 1307–1313.

 • 4

  Kunneman M, Gionfriddo MR, Toloza FJ, et al. Humanistic communication in the evaluation of shared decision making: a systematic review. Patient Educ Couns. 2019; 102: 452–466.

 • 5

  Oberfrank F. Medicine at cross-roads. [Orvoslás válaszút előtt.] LAM 2019; 29: 106–109. [Hungarian]

 • 6

  Haque OS, Waytz A. Dehumanization in medicine: causes, solutions, and functions. Perspect Psychol Sci. 2012; 7: 176–186.

 • 7

  Lázár I. The BPSS paradigm – ecology of spirit, soul and body. In: Kapócs I, Maár M, Szabadka P. (eds.) How many steps are there in life? Youth 4. [A biopszichoszocio-spirituális modell – a szellem, a lélek és a test ökológiája. In: Kapócs I, Maár M, Szabadka P. (szerk.) Hány lépés az élet? Ifjú-kór 4.] OKKER Kiadó, Budapest, 2006; pp. 365–378. [Hungarian]

 • 8

  Kállai J, Barabás K, Túry F, et al. The medical psychology in Hungary: way of thinking, frame of references and applications. [Az orvosi pszichológia fejlődése hazánkban: szemléleti keretek, határterületek és alkalmazások.] Orv Hetil. 2018; 159: 1455–1464. [Hungarian ]

 • 9

  Dufour DL. Biocultural approaches in human biology. Am J Hum Biol. 2006; 18: 1–9.

 • 10

  Kreuter MW, McClure SM. The role of culture in health communication. Annu Rev Public Health 2004; 25: 439–455.

 • 11

  Pikó B. From medical anthropology to cultural medicine. [Az orvosi antropológiától a kulturális orvoslásig.] LAM 2013; 23: 156–160. [Hungarian ]

 • 12

  Rocque R, Leanza Y. A systematic review of patients’ experiences in communicating with primary care physicians: intercultural encounters and a balance between vulnerability and integrity. PLoS ONE 2015; 10: e0139577.

 • 13

  Tracy JL, Hart J, Martens JP. Death and science: the existential underpinnings of belief in intelligent design and discomfort with evolution. PLoS ONE 2011; 6: e17349.

 • 14

  Rózsa E. Autonomy and paternalism. Ethical issues of doctor-patient relationship in modern medicine. [Autonómia és paternalizmus. Az orvos–beteg kapcsolat etikai kérdései a modern medicinában.] Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2017; p. 161. [Hungarian]

 • 15

  Taylor JS. Introduction: autonomy in healthcare. HEC Forum 2018; 30: 187–189.

 • 16

  Bootzin RD, Bailey ET. Understanding placebo, nocebo, and iatrogenic treatment effects. J Clin Psychol. 2005; 61: 871–880.

 • 17

  Evers AW, Colloca L, Blease C, et al. Implications of placebo and nocebo effects for clinical practice: Expert consensus. Psychother Psychosom. 2018; 87: 204–210.

 • 18

  Lázár I, Pikó B. (eds.) Medical anthropology. [Orvosi antropológia.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2012. [Hungarian ]

 • 19

  Helman CG. Culture, health and illness. [Kultúra, egészség és betegség.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2003. [Hungarian ]

 • 20

  Győrfi A. The relation of healthcare system with magical thinking. [Az egészségügy és a mágikus gondolkodás viszonya.] Orv Hetil. 2016; 157: 2088–2092. [Hungarian]

 • 21

  Hawala-Druy S, Hill MH. Interdisciplinary: cultural competency and culturally congruent education for millennials in health professions. Nurse Educ Today 2012; 32: 772–778.

 • 22

  Constantinou CS, Papageorgiou A, Samoutis G, et al. Acquire, apply, and activate knowledge: a pyramid model for teaching and integrating cultural competence in medical curricula. Patient Educ Couns. 2018; 101: 1147–1151.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Oct 2020 0 7 4
Nov 2020 0 9 4
Dec 2020 0 7 7
Jan 2021 0 6 15
Feb 2021 0 11 18
Mar 2021 0 23 18
Apr 2021 0 10 11