View More View Less
 • 1 Debreceni Egyetem, Debrecen, Pf. 400, 4002
 • 2 Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest

Absztrakt:

Bevezetés: Magyarországon 2009-ben került kialakításra az alapellátási tevékenység értékelését célzó, országosan egységes indikátorrendszer, amely jól kiépített informatikai és jogszabályi háttérrel, illetve finanszírozási vonzattal működik. A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer csak részben (a praxisok földrajzi elhelyezkedése tekintetében) veszi figyelembe azt, hogy a betegek ellátásának hatékonyságát háziorvostól független tényezők is befolyásolják, ugyanakkor az egészségbiztosító csak a háziorvost tudja hatékonyabb munkára ösztönözni többletfinanszírozási eszközével. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a praxisok teljesítményértékelési rendszerének módszertani továbbfejlesztése révén olyan indikátorok kialakítása volt, amelyek alkalmasak a teljesítménynek a háziorvos által nem befolyásolható praxisjellemzőktől független értékelésére. Módszer: A felnőtteket ellátó háziorvosi praxisok hatékonyságának jellemzésére kidolgozott 12 NEAK-indikátor 2016. júniusi adatait elemeztük. A praxisjellemzők (az ellátottak kora, neme, a praxisokhoz tartozók relatív iskolázottsága, a praxis megyéje, településtípusa) hatásaitól megtisztított indikátorokat alakítottunk ki. A háziorvosok teljesítményének az országos referenciaszinttől való eltéréseit statisztikai teszttel értékeltük. A jelenlegi és a korrigált indikátorokon alapuló értékelés alapján történő teljesítmények összevetésével elemeztük a monitoringnak és a kapcsolódó többletfinanszírozás felhasználásának megfelelőségét és átalakításának lehetőségeit. Eredmények: A jelenlegi teljesítményértékelési rendszer a többletfinanszírozás 34,46%-át hasznosítja a háziorvosi munka hatékonyságának elismerésére, a finanszírozás nagy része a teljesítmények konzerválását szolgálja. Emellett nem képes minden olyan teljesítmény azonosítására, amely lényegesen hatékonyabb az átlagnál, aminek következtében a jelenlegi többletfinanszírozás 8,83%-ának megfelelő összeg kifizetése marad el. Ha többletfinanszírozásban csak a praxisjellemzők alapján várhatónál szignifikánsan jobb teljesítményt nyújtó praxisok részesülnének, akkor az egy praxisban elérhető havi többletfinanszírozás 176 042 Ft-ról 406 604 Ft-ra növekedne. Következtetés: A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által jelenleg működtetett értékelési rendszer kiegészítése a praxisjellemzőkre korrigált indikátorok alkalmazásával a jelenlegi monitoringnak és rendelkezésre álló finanszírozás felhasználásának hatékonyságát javítaná. Orv Hetil. 2019; 160(39): 1542–1553.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Braithwaite J, Hibbert P, Blakely B, et al. Health system frameworks and performance indicators in eight countries: a comparative international analysis. SAGE Open Med. 2017; 5: 2050312116686516.

 • 2

  Arah OA, Klazinga NS, Delnoij DM, et al. Conceptual frameworks for health systems performance: a quest for effectiveness, quality, and improvement. Int J Qual Health Care 2003; 15: 377–398.

 • 3

  National Health Service (NHS). Quality and Outcomes Framework (QOF). Available from: http://www.nhsemployers.org/sitecore/content/nhs confederation/home/confed18 [accessed: July 18, 2018].

 • 4

  National Health Service (NHS) Digital. Quality and Outcomes Framework 2016/17. Available from: https://qof.digital.nhs.uk/index.asp [accessed: July 18, 2018].

 • 5

  National Committee on Quality Assurance (NCQA). HEDIS & Quality Measurement. Available from: http://www.ncqa.org/hedis-quality-measurement [accessed: July 16, 2018].

 • 6

  Canadian Institute for Health Information (CIHI). Primary Health Care. Available from: https://www.cihi.ca/en/primary-health-care [accessed: July 16, 2018].

 • 7

  Canadian Institute for Health Information (CIHI). Pan-Canadian Primary Health Care Indicator Update Report 2012. Available from: https://secure.cihi.ca/free_products/Pan-Canadian_PHC_Indicator_Update_Report_en_web.pdf [accessed: July 16, 2018].

 • 8

  Cashin C. Major Developments in Results-Based Financing (RBF) in OECD Countries: Country Summaries and Mapping of RBF Programs. New Zealand: Primary Health Organization (PHO) Performance Program 2011. Available from: https://www.rbfhealth.org/sites/rbf/files/Case%20study%20New%20Zealand%20PHO.pdf [accessed: July 18, 2018].

 • 9

  Primary Health Organization (PHO) Performance Programme Stack – Health Quality Measures New Zealand. Available from: https://www.hqmnz.org.nz/library/PHO_Performance_Programme_Stack [accessed: October 18, 2018].

 • 10

  Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. Practice-level indicators of safety and quality for primary health care. Available from: https://www.safetyandquality.gov.au/our-work/indicators/practice-level-indicators-of-safety-and-quality-for-primary-health-care/ [accessed: October 18, 2018].

 • 11

  Australian Commission on Safety and Quality in Health Care. Practice-level indicators of safety and quality for primary health care specification 2012. Available from: https://www.safetyandquality.gov.au/wp-content/uploads/2012/02/Practice-level-indicators-for-primary-health-care-specification-V1.0-October-2012.pdf [accessed: October 18, 2018].

 • 12

  Campbell SM, Braspenning J, Hutchinson A, et al. Research methods used in developing and applying quality indicators in primary care. BMJ 2003; 326: 816–819.

 • 13

  NHS Employers. Quality and Outcomes Framework. The full set of indicators in 2017/2018 – England 2017. Available from: http://www.nhsemployers.org/-/media/Employers/Documents/Primary-care-contracts/QOF/2017-18/201718-Quality-and-outcomes-framework-summary-of-changes.pdf?la=en&hash=D08AB4F7CE88F5D76E836E2F57FB6DCF241C8BC6 [accessed: July 18, 2018].

 • 14

  Canadian Institute for Health Information. Primary Health Care in Canada: A Chartbook of Selected Indicator Results, 2016 – Methodology Notes 2016. Available from: https://www.cihi.ca/sites/default/files/methodology_notes_for_phc_chartbook_indicators_en_web.pdf [accessed: August 3, 2018].

 • 15

  Healthcare Effectiveness Data and Information Set (HEDIS). The State of Health Care Quality – Persistence of Beta-Blocker Treatment After a Heart Attack. Available from: http://www.ncqa.org/report-cards/health-plans/state-of-health-care-quality/2017-table-of-contents/beta-blockers [accessed: July 16, 2018].

 • 16

  National Institute for Quality- and Organizational Development in Healthcare and Medicines. Hungarian Health System Scan 2012. Available from: https://era.aeek.hu/zip_doc/hirlevel_en/2012/HHSS-2012%20February.pdf [accessed: July 16, 2018].

 • 17

  National Institute for Quality- and Organizational Development in Healthcare and Medicines. Hungarian Health System Scan 2014. Available from: https://era.aeek.hu/zip_doc/hirlevel_en/2014/HHSC-2014-1-k.pdf [accessed: July 16, 2018].

 • 18

  Indicator-based performance evaluation of family doctors. [A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelése.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms983769/HAZIORVOSI_INDIKATOROK.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 19

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from 1st of April 2011. [A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelése 2011. április 1-től.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms983767/HAZIORVOSI_INDIKATOROK_20110401.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 20

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from 1st of April 2012. [A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelése 2012. április 1-től.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms983759/HAZIORVOSOK_INDIKATOR_ALAPU_TELJESITMENY_20120401.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 21

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from 1st of November 2012. [A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelése 2012. november 1-től.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms1000843/Haziorvosi_indikatorok_2012._november_1_tol.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 22

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from April 2014. [A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelése 2014. áprilistól.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms1002602/HAZIORVOSOK_INDIKATOR_ALAPU_TELJESITMENY_201404.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 23

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from September 2017. [A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelése – 2017. szeptember.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms1018677/Haziorvosok_indikator_alapu_teljesitmeny_NEAK_201709.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 24

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from December 2017. [A háziorvosi szolgálatok indikátor alapú teljesítményértékelése – 2017. december.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms1018678/Haziorvosok_indikator_alapu_teljesitmeny_NEAK_201712_2.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 25

  Indicator-based performance evaluation of family doctors from February 2018. [A háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékelése – 2018. február.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms1018679/Haziorvosok_indikator_alapu_teljesitmeny_NEAK_201802.pdf [accessed: July 16, 2018]. [Hungarian]

 • 26

  Government Decree No. 43/1999. (III. 3) on the detailed rules for financing health services from the Health Insurance Fund. [43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=40568.354064 [accessed: May 25, 2018]. [Hungarian]

 • 27

  Decree No. 11/2011 (III. 30.) of the Ministry of National Resources on the indicator-based performance evaluation of general practitioners and certain rules for assessing doctors’ orders. [11/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet a háziorvosok indikátor alapú teljesítményértékeléséről és az orvosok gyógyszerrendelése értékelésének egyes szabályairól.] Available from: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=137366.333472 [accessed: May 25, 2018]. [Hungarian]

 • 28

  Kolozsvári LR, Rurik I. Quality evaluation of primary care service performance. What are the problems with the recent Hungarian primary care indicators? [A háziorvosok teljesítményének minőségi értékelése. Mi a probléma a háziorvosi indikátorokkal?] Orv Hetil. 2016; 157: 328–335. [Hungarian]

 • 29

  Campbell SM, Braspenning J, Hutchinson A, et al. Research methods used in developing and applying quality indicators in primary care. BMJ 2003; 326: 816–819.

 • 30

  Sándor J, Pálinkás A, Vincze F, et al. Association between the general practitioner workforce crisis and premature mortality in Hungary: cross-sectional evaluation of health insurance data from 2006 to 2014. Int J Environ Res Public Health 2018; 15: 1388.

 • 31

  Samuels SJ, Beaumont JJ, Breslow NE. Power and detectable risk of seven tests for standardized mortality ratios. Am J Epidemiol. 1991; 133: 1191–1197.

 • 32

  NHS Employers. Changes to QOF 2018/19. Available from: https://www.nhsemployers.org/QOF201819 [accessed: October 16, 2018].

 • 33

  Doran T, Roland M. Lessons from major initiatives to improve primary care in the United Kingdom. Health Aff. 2010; 29: 1023–1029.

 • 34

  Cashin C, Chi YL, Smith PC, et al. (eds.) Paying for performance in health care: Implications for health system performance and accountability. Open University Press, McGraw-Hill Education, London, 2014.

 • 35

  Kolozsvári LR, Orozco-Beltran D, Rurik I. Do family physicians need more payment for working better? Financial incentives in primary care. Aten Primaria 2014; 46: 261–266.

 • 36

  Appropriation and payment data of curative and preventive care in Hungary 2017–2018. [Gyógyító-megelőző ellátások 2017–2018. évi előirányzata és kifizetési adatai.] Available from: http://www.neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/gyogyito_megelozo_forgalmi_adat?pagenum=1 [accessed: March 21, 2019]. [Hungarian]

 • 37

  Basic fees and nationally aggregated performance data broken down by month. [Alapdíjak és országosan összesített teljesítményadatok havi bontásban.] Available from: http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/gyogyito_megeleozo_ellatas/adatbazisok/statisztikai_adatok [accessed: March 21, 2019]. [Hungarian]

 • 38

  Frequently asked question (FAQ) for genereal practitioners. [Gyakran ismételt kérdések (GYIK) leendő és gyakorló háziorvosok részére.] Available from: http://www.neak.gov.hu/data/cms1003074/GYIK_HSZ_201708.pdf [accessed: March 21, 2019]. [Hungarian]

 • 39

  Sándor J, Nagy A, Földvári A, et al. Delivery of cardio-metabolic preventive services to Hungarian Roma of different socio-economic strata. Fam Pract. 2017; 34: 83–89.

 • 40

  Sándor J, Nagy A, Jenei T, et al. Influence of patient characteristics on preventive service delivery and general practitioners’ preventive performance indicators: a study in patients with hypertension or diabetes mellitus from Hungary. Eur J Gen Pract. 2018; 24: 183–191.

 • 41

  Act CXXX of 2010 on Legislation. [2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról.] Available from: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1000130.TV [accessed: May 25, 2018]. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Sep 2020 0 7 6
Oct 2020 0 17 16
Nov 2020 0 18 10
Dec 2020 0 5 4
Jan 2021 0 3 2
Feb 2021 0 10 16
Mar 2021 0 1 1