View More View Less
 • 1 Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Szombathely
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Kaposvár, Szent Imre u. 14/B, 7400
Open access

Cross Mark

Absztrakt:

Bevezetés: A diagnosztika fejlődése és az elérhető hatékony antimikrobás szerek ellenére a neuroinfekciók továbbra is magas letalitással járó kórképek. Célkitűzés: A retrospektív vizsgálat célja, hogy felmérje a nyugat-dunántúli régióban 2010 és 2016 között otthon szerzett neuroinfekciók epidemiológiai és klinikai jellemzőit. Módszer: Életkor szerinti csoportosításban (<65 év és >65 év) elemeztük 176 beteg adatait. Eredmények: 81 bakteriális, 91 virális, 1 parazitás és 3 kevert neuroinfekció fordult elő. A leggyakrabban izolált baktérium a Streptococcus pneumoniae (20%) és a Borrelia burgdorferi (16%) volt. A virális kórokozók közül a legtöbbször a kullancsencephalitis-vírus (37%), majd a herpes simplex vírus (10%) és az enterovírus (7%) fordult elő. Az összes eset 40%-ában az etiológia ismeretlen maradt. Az incidencia átlagosan 9,8/100 000 fő/év, a letalitás 12% volt. Az idősek körében szignifikánsan gyakrabban fordult elő az immunrendszert negatívan befolyásoló tényező (p = 0,008), alacsony felvételi Glasgow Kóma Skála-érték (p = 0,017) és tudatzavar (p = 0,050). Kedvezőtlen klinikai kimenetelt prognosztizált az idős életkor (OR = 6,5 CI95%: 2,5–17,1; p<0,001), a sérült immunstatus (OR = 3,1 CI95%: 1,2–8,1; p = 0,019) és az alacsony felvételi Glasgow Kóma Skála-érték (OR = 1,6 CI95%: 1,3–1,9; p<0,001). Következtetések: A bakteriális kórképek között továbbra is a S. pneumoniae a vezető kórokozó. Régiónkban a kullancsencephalitis incidenciája jelentősen magasabb az országos átlaghoz képest (2,3 versus 0,35/100 000 fő/év). Vizsgálatunk epidemiológiai és klinikai jellemzést tett lehetővé a régiónkban előforduló neuroinfekciókról. Orv. Hetil. 2019; 160(40): 1574–1583.

 • 1

  Nudelman Y, Tunkel AR. Bacterial meningitis. Drugs 2009; 69: 2577–2596.

 • 2

  Busl KM, Bleck TP. Bacterial infections of the central nervous system. Curr Infect Dis Rep. 2013; 15: 612–630.

 • 3

  van de Beek D, Cabellos C, Dzupova O, et al. ESCMID guideline: diagnosis and treatment of acute bacterial meningitis. Clin Microbiol Infect. 2016; 22(Suppl 3): S37–S62.

 • 4

  Venkatesan A, Tunkel AR, Bloch KC, et al. Case definitions, diagnostic algorithms and priorities in encephalitis: consensus statement of the International Encephalitis Consortium. Clin Infect Dis. 2013; 57: 1114–1128.

 • 5

  Bookstaver PB, Mohorn PL, Shah A, et al. Management of viral central nervous system infections: a primer for clinicians. J Cent Nerv Syst Dis. 2017; 9: 1–12.

 • 6

  Dorsett M, Liang SY. Diagnosis and treatment of central nervous system infections in the emergency department. Emerg Med Clin North Am. 2016; 34: 917–942.

 • 7

  Tyler KL. Acute viral encephalitis. N Engl J Med. 2018; 379: 557–566.

 • 8

  Østergaard AA, Sydenham TV, Nybo M, et al. Cerebrospinal fluid pleocytosis level as a diagnostic predictor? A cross-sectional study. BMC Clin Pathol. 2017; 17: 15.

 • 9

  Jereb M, Muzlovic I, Hojker S, et al. Predictive value of serum and cerebrospinal fluid procalcitonin levels for the diagnosis of bacterial meningitis. Infection 2001; 29: 209–212.

 • 10

  Chalupa P, Beran O, Herwald H, et al. Evaluation of potential biomarkers for discrimination of bacterial and viral infections. Infection 2011; 39: 411–417.

 • 11

  Michael BD, Sidhu M, Stoeter D, et al. Acute central nervous system infections in adults – a retrospective cohort study in the NHS North West region. QJM 2010; 103: 749–758.

 • 12

  Epinfo Special Issues 2011–2017. [Epinfo-különszámok, 2011–2017.] http://www.oek.hu/epinfo [Hungarian]

 • 13

  Lakos A. Lyme borreliosis – lessons learnt from 25years. [Lyme-borreliosis – 25 év hazai tapasztalatai.] Orv Hetil. 2009; 150: 725–732. [Hungarian]

 • 14

  Hungarian Central Statistical Office: Population, demography. [Központi Statisztikai Hivatal. Népesség, népmozgalom.] https://www.ksh.hu/nepesseg_nepmozgalom [Hungarian]

 • 15

  Domingo P, Pomar V, de Benito N, et al. The spectrum of acute bacterial meningitis in elderly patients. BMC Infect Dis. 2013; 13: 108.

 • 16

  Giorgi Rossi P, Mantovani J, Ferroni E, et al. Incidence of bacterial meningitis (2001–2005) in Lazio, Italy: the results of integrated surveillance system. BMC Infect Dis. 2009; 9: 13.

 • 17

  Hofinger D, Davis LE. Bacterial meningitis in older adults. Curr Treat Options Neurol. 2013; 15: 477–491.

 • 18

  Erdem H, Inan A, Guven E, et al. The burden and epidemiology of community-acquired central nervous system infections: a multinational study. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017; 36: 1595–1611.

 • 19

  Calleri G, Libanore V, Corcione S, et al. A retrospective study of viral central nervous system infections: relationship amongst aetiology, clinical course and outcome. Infection 2017; 45: 227–231.

 • 20

  Lakatos B, Prinz G, Sárvári Cs, et al. Central nervous system tuberculosis in adult patients. [Felnőttek központi idegrendszeri tuberkulózisa.] Orv Hetil. 2011; 152: 588–596. [Hungarian]

 • 21

  Ludwig E, Jorgensen L, Gray S, et al. Clinical burden of multi-cause and pneumococcal pneumonia, meningitis, and septicemia in Hungary. Results of a retrospective study (2006–2011). [Pneumococcus, illetve bármely kórokú pneumonia, meningitis és septicaemia miatti hospitalizáció és halálozás Magyarországon. Egy retrospektív értékelés eredménye (2006–2011).] Orv Hetil. 2014; 155: 1426–1436. [Hungarian]

 • 22

  Aronin SI. Bacterial meningitis: principles and practical aspects of therapy. Curr Infect Dis Rep. 2000; 2: 337–344.

 • 23

  Weisfelt M, van de Beek D, de Gans J. Dexamethasone treatment in adult with pneumococcal meningitis: risk factors for death. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2006; 25: 73–78.

 • 24

  Lakos A, Rókusz L. The epidemiology of tick-borne encephalitis in Hungary – the role of the vaccines. [A kullancsencephalitis járványügyi helyzete Magyarországon – a védőoltások szerepe.] Háziorv Továbbk Szle. 2011; 16: 38–40. [Hungarian]

 • 25

  McGill F, Griffiths MJ, Bonnett LJ, et al. Incidence, aetiology, and sequelae of viral meningitis in UK adults: a multicentre prospective observational cohort study. Lancet Infect Dis. 2018; 18: 992–1003.

 • 26

  Bodilsen J, Storgaard M, Larsen L, et al. Infectious meningitis and encephalitis in adults in Denmark: a prospective nationwide observational cohort study (DASGIB). Clin Microbiol Infect. 2018; 24: 1102.e1–1102.e5.

 • 27

  Douglas A, Harris P, Francis F, et al. Herpes zoster meningoencephalitis: not only a disease of the immunocompromised? Infection 2010; 38: 73–75.

 • 28

  Kaewpoowat Q, Salazar L, Aguilera E, et al. Herpes simplex and varicella zoster CNS infections: clinical presentations, treatments and outcomes. Infection 2016; 44: 337–345.

 • 29

  Sili U, Tavsanli ME, Tufan A. Herpes simplex virus encephalitis in geriatric patients. Curr Geriatrics Rep. 2017; 6: 34–41.

 • 30

  Mihály I, Kolozsi T, Liptai Z, et al. Experiences with multiplex nested PCR and fluorescent antibody tests in the diagnosis of herpes simplex virus type 1 and 2 acute central nervous system infections. [Tapasztalatok a heveny központi idegrendszeri fertőzések herpes simplex virus-1/2 diagnosztikájában a multiplex nested PCR- és a fluoreszcens jelzésű antitestválasz-vizsgálat kombinációjával.] Orv Hetil. 2010; 151: 1896–1903. [Hungarian]

 • 31

  Kaiser R. Tick-borne encephalitis: clinical findings and prognosis in adults. Wien Med Wochenschr. 2012; 162: 239–243.

 • 32

  Bogovic P, Strle F. Tick-borne encephalitis: a review of epidemiology, clinical characteristics and management. World J Clin Cases 2015; 3: 430–441.

 • 33

  Lyons J, McArthur J. Emerging infections of the central nervous system. Curr Infect Dis Rep. 2013; 15: 576–582.

 • 34

  Gould E, Pettersson J, Higgs S, et al. Emerging arboviruses: why today? One Health 2017; 4: 1–13.

 • 35

  Moriconi M, Rugna G, Calzolari M, et al. Phlebotomine sand fly-borne pathogens in the Mediterranean Basin: human leishmaniasis and phlebovirus infections. PLoS Negl Trop Dis. 2017; 11: e0005660.

 • 36

  The guideline of National Public Health Center for vaccination in 2019. [A Nemzeti Népegészségügyi Központ módszertani levele a 2019. évi védőoltásokról.] https://www.antsz.hu/data/cms92651/VML2019_NNK_2019_05_08.pdf [Hungarian]

 • 37

  Kulcsár A. Prevention of infections in patients with absent or dysfunctional spleen: adaptation of international guidelines. [Infekciók megelőzése léphiány és a lép működési zavara esetén: a nemzetközi ajánlások hazai adaptációja.] LAM 2013; 23: 406–411. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 175 132 11
PDF Downloads 240 214 28