View More View Less
 • 1 Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Rét u. 4., 7623
 • | 2 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
 • | 3 Pécsi Tudományegyetem, Pécs
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A nemzetközi szakirodalomban számos, betegségspecifikus tudást mérő kérdőív ismert, mely a betegek életminőségét, állapotuk progresszióját, funkcionális statusukat vizsgálja. Magyar nyelven kevés, a betegségspecifikus tudás mérésével kapcsolatos kérdőívet validáltak. Célkitűzés: Célunk volt a Low Back Pain Knowledge Questionnaire (LKQ) magyar nyelvre fordítása, megbízhatóságának és validitásának vizsgálata. Módszer: A felmérésben 218 fő vett részt (krónikus low back pain [derékfájdalom-] szindrómás betegek, egészségügyi dolgozók, egészségügyi ismeretekkel nem rendelkezők). Átlagéletkor: 34 (18–64) év. A Maciel és mtsai által 2009-ben megalkotott LKQ fordítását és validálását Beaton és mtsai 2000-ben megfogalmazott hatlépcsős elve szerint végeztük. A kérdőív belső konzisztenciáját Cronbach-alfa-érték-számítással mértük fel. A kérdőív külső validálását Roland–Morris-index segítségével végeztük. A megismételhetőségi vizsgálatot teszt-reteszt módszerrel Spearman-féle korrelációs koefficienssel vizsgáltuk. Eredmények: A kérdőív megbízhatóságát vizsgáló Cronbach-alfa-érték 0,894 volt. A Roland–Morris-indexszel összehasonlítva az LKQ-val jól korreláló kérdőívet kaptunk (R = –0,393). A kérdőív teszt-reteszt vizsgálati eredménye (R = 0,541–0,795, p<0,050) mérsékelt és megfelelő összefüggést mutatott. Következtetés: Az LKQ magyar nyelvre fordított verzióját, a Derékfájdalommal kapcsolatos betegségspecifikus tudást felmérő kérdőívet (DTK) megbízható és valid tudásmérő eszköznek találtuk. Orv Hetil. 2019; 160(42): 1663–1672.

 • 1

  Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, et al. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine 2000; 24: 3186–3191.

 • 2

  Kálcza-Jánosi K, Lukács A, Barkai L, et al. The validation of the Diabetic Knowledge Questionnaire on Transylvanian Hungarian population. [A Diabetic Knowledge Questionnaire (DKQ-24) validálása erdélyi magyar populáción.] Egészségtud Közl. 2013; 3: 91–98. [Hungarian]

 • 3

  Tóth K, Tóthné Steinhausz V. The theoretics of back school. In: Tóthné Steinhausz V, Tóth K. (eds.) The back school program of the conscious sitting posture among primary school children. Additional back school programe to the schoolastic physical education. Gerinciskola elméleti tananyaga. In: Tóthné Steinhausz V, Tóth K. (szerk.) Tudatos ülés gerinciskolája általános iskolásoknak. Az iskolai testnevelésben végzendő tartáskorrekciót kiegészítő gerinciskola.] Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs, 2015; pp. 91–122. [Hungarian]

 • 4

  Weckbach S, Kocak T, Reichel H, et al. A survey on patients’ knowledge and expectations during informed consent for spinal surgery: can we improve the shared decision-making process? Patient Saf Surg. 2016; 10: 15.

 • 5

  Sharafkhani N, Khorsandi M, Shamsi M, et al. The effect of an educational intervention program on the adoption of Low Back Pain Preventive Behaviors in nurses: an application of the Health Belief Model. Global Spine J. 2016; 6: 29–34.

 • 6

  Maciel SC, Jennings F, Jones A, et al. The development and validation of a Low Back Pain Knowledge Questionnaire – LKQ. Clinics 2009; 64: 1167–1175.

 • 7

  Awwad WM, Alfayez SM, Bin Dous AN, et al. Knowledge around back pain and spinal disorders among Saudi patients: a cross-sectional study. J Pak Med Assoc. 2017; 67: 1228–1231.

 • 8

  Philadelphia Panel. Philadelphia Panel evidence-based clinical practice guidelines on selected rehabilitation interventions for low back pain. Phys Ther. 2001; 81: 1641–1674.

 • 9

  van Tulder MW, Assendelft WJ, Koes BW, et al. Spinal radiographic findings and nonspecific low back pain: a systematic review of observational studies. Spine 1997; 22: 427–434.

 • 10

  van Tulder MW, Scholten RJ, Koes BW, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs for low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2000; 2: CD000396.

 • 11

  van Tulder MW, Malmivaara A, Esmail R, et al. Exercise therapy for low back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2009; 2: CD000335.

 • 12

  Airaksinen O, Hildebrandt J, Mannion AF, et al. European guidelines for the management of chronic non-specific low back pain, 2004. http://www.backpaineurope.org

 • 13

  Heymans MW, van Tulder MW, Esmail R, et al. Back schools for non-specific low-back pain. Cochrane Database Syst Rev. 2004; 4: CD000261.

 • 14

  Roland M, Morris R. A study of the natural history of back pain. Part 1: Development of a reliable and sensitive measure of disability in low back pain. Spine 1983; 8: 141–144.

 • 15

  Ormos G, Czimbalmos Á, Csiki J, et al. The validation of two low back pain indexes in Hungary. [Két „derékfájás”-specifikus állapotfelmérő index hazai validálása.] Rehabilitáció 2014; 24: 65–68. [Hungarian]

 • 16

  Orlandi A, Braumi C, Jones A, et al. Translation to Brazilian Portuguese, cultural adaptation and reproducibility of the questionnaire “Ankylosing Spondylitis: What do you know?” Sao Paulo Med J. 2016; 134: 407–416.

 • 17

  Morimoto HC, Jones A, Natour J. Assessment of gesture behavior and knowledge on low back pain among nurses. Adv Rheumatol. 2018; 58: 27.

 • 18

  Betlehem J, Boncz I, Oláh, A. Tudományos közlések az egészségtudományban. Nővér. 2010; 6: 4–11.

 • 19

  Ács P, Stocker M, Oláh A. The determination of economic and public health benefits achievable by increasing regular physical exercise. Apstract. 2013; 1: 5–14.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 460 385 30
PDF Downloads 579 505 45