View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Szigony u. 36., 1083
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest
Open access

Absztrakt:

A gyermek komplex érzékelésének, a hangok felismerésének, a beszédfejlődésnek, a teljes értékű kommunikációnak egyik alapvető feltétele a megfelelő hallás. Az újszülöttkori hallásszűrés biztosíthatja a veleszületett halláscsökkenések felismerését; az objektív szűrés kötelezővé tétele Magyarországon jelentős előrelépés a korai hallásdiagnosztikában. A Semmelweis Egyetem Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikájának audiológiája verifikálócentrumként végzi a kiszűrt gyermekek további részletes vizsgálatát. A 2018-ban végzett vizsgálatok eredményeinek összesítését tűztük ki célul. Anamnézis, fül-orr-gégészeti vizsgálat, agytörzsi elektromos kiváltott válasz regisztrálása, impedanciaaudiometria, otoakusztikus emisszió mérése, szurdopedagógiai vizsgálat, genetikai vizsgálat alapján állítjuk fel a diagnózist, és ennek megfelelően kezdjük meg az ellátást. Összesen 261 csecsemő audiológiai vizsgálata történt 2018-ban klinikánkon, közülük a részletesen elemzésre kerülő 7 hónapban 164 gyermek hallásdiagnosztikáját végeztük el. Az esetek 77%-ában megfelelő hallást igazoltunk mindkét fülön. Halláscsökkenés 37 esetben (az esetek 23%-ában) került verifikálásra. Maradandó halláscsökkenést 19 esetben, az egyik fülön 4, mindkét oldalon 15 esetben diagnosztizáltunk. Közülük 17 gyermeknél sensorineuralis halláscsökkenés, két gyermeknél vezetéses halláscsökkenés igazolódott. Átmeneti halláscsökkenést okozó serosus otitist 18 gyermeknél találtunk, melyek a legtöbb esetben spontán gyógyultak. Az újszülöttkori objektív hallásszűrés rendszere 2015-ben elindult Magyarországon. A verifikálás során a lehető legkorábban diagnosztizáljuk és ellátjuk a hallássérült gyermekeket. A folyamat megfelelően koordinált működését a Nemzeti Újszülöttkori Hallásszűrés Regiszter biztosíthatja. Orv Hetil. 2019; 160(47): 1850–1855.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Wroblewska-Seniuk K, Dabrowski P, Greczka G, et al. Sensorineural and conductive hearing loss in infants diagnosed in the program of universal newborn hearing screening. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2017; 105: 181–186.

 • 2

  Baranyi I. Early hearing screening, rehabilitation with hearing aid, early special education determining the life, development of children with hearing loss. [A hallássérült kisgyermekek életútját meghatározó korai szűrés, hallókészülék-illesztés, és a korai fejlesztés jelentősége.] Gyermeknevelés 2015; 3: 131–142. [Hungarian]

 • 3

  Joint Committee on Infant Hearing. Year 2007 position statement: principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs. Pediatrics 2007; 120: 898–921.

 • 4

  Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Wiggin M, et al. Early hearing detection and vocabulary of children with hearing loss. Pediatrics 2017; 140: e20162964.

 • 5

  Ruben RJ. The ontogeny of human hearing. Acta Otolaryngol. 1992; 112: 192–196.

 • 6

  Clark-Gambelunghe MB, Clark DA. Sensory development. Pediatr Clin North Am. 2015; 62: 367–384.

 • 7

  Gáborján A. Hearing of fetuses and neonates. In: Papp Z. (ed.) Handbook of perinatology. 2nd edn. [A magzat és az újszülött hallása. In: Papp Z. (szerk.) A perinatológia kézikönyve. 2. kiadás.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2018; pp. 439–454. [Hungarian]

 • 8

  Jardri R, Houfflin-Debarge V, Delion P, et al. Assessing fetal response to maternal speech using a noninvasive functional brain imaging technique. Int J Dev Neurosci. 2012; 30: 159–161.

 • 9

  Anderson S, Parbery-Clark A, White-Schwoch T, et al. Development of subcortical speech representation in human infants. J Acoust Soc Am. 2015; 137: 3346–3355.

 • 10

  Ruben RJ. A time frame of critical/sensitive periods of language development. Acta Oto-Laryngol. 1997; 117: 202–205.

 • 11

  Thompson DC, McPhillips H, Davis RL, et al. Universal newborn hearing screening: summary of evidence. JAMA 2001; 286: 2000–2010.

 • 12

  Ricalde RR, Chiong CM, Labra PJ. Current assessment of newborn hearing screening protocols. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2017; 25: 370–377.

 • 13

  Yoshinaga-Itano C. Principles and guidelines for early intervention after confirmation that a child is deaf or hard of hearing. J Deaf Stud Deaf Educ. 2014; 19: 143–175.

 • 14

  Katona G, Büki B, Ribári O. Otoacoustic emission measurement in newborn and premature babies. [Otoakusztikus emisszió vizsgálata újszülötteken és koraszülötteken.] Fül-Orr-Gégegyógyászat 1992; 38: 143–147. [Hungarian]

 • 15

  Pytel J. Universal newborn hearing screening. [Univerzális újszülöttkori hallásszűrés.] Fül-Orr-Gégegyógyászat 1998; 44: 66–76. [Hungarian]

 • 16

  Beke Zs, Deutsch O, Turi K, et al. Universal newborn hearing screening in Baja. [Teljeskörű objektív újszülöttkori hallásszűrés megvalósítása Baján.] Fül-Orr-Gégegyógyászat 1998; 44: 86–91. [Hungarian]

 • 17

  Decree No. 51/1997 (XII. 18.) of the Ministry of Welfare on health services for the prevention and early detection of diseases covered by compulsory health insurance and certification of screening tests. [51/1997. (XII. 18.) NM rendelet a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról.] [Hungarian]

 • 18

  Decree No. 16/2015 (III. 30.) of the Ministry of Human Capacities amending certain ministerial decrees on health. [16/2015. (III. 30.) EMMI rendelet egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.] Egészségügyi Közlöny 2015 (április 21.); LXV(7): 1124. [Hungarian]

 • 19

  Guideline of Decree of Ministry of Human Capacities on comprehensive age-related hearing screening for children 0–18 years of age and for the screening of children in care and rehabilitation. [Az EMMI szakmai irányelve a 0–18 éves korú gyermekek teljes körű, életkorhoz kötött hallásszűréséről és a kiszűrt gyermekek gondozásba, rehabilitációba vételéről.] Egészségügyi Közlöny 2015 (május 27.); LXV(9): 1548. [Hungarian]

 • 20

  Mason JA, Hermann KR. Universal infant hearing screening by automated auditory brainstem response measurement. Pediatrics 1998; 101: 221–228.

 • 21

  Decree No. 49/2018 (XII. 28.) Decree of the Ministry of Human Capacities on the list of diseases with special or otherwise significant burden on public health, the designation of the body responsible for recording the disease, and the detailed rules for reporting and recording these diseases. [49/2018. (XII. 28.) EMMI rendelet a népegészségügyi szempontból kiemelt jelentőségű vagy egyébként jelentős közteherrel járó megbetegedések köréről, a megbetegedéseket nyilvántartó betegségregisztert vezető szerv kijelöléséről, valamint ezen megbetegedések bejelentésére és nyilvántartására vonatkozó részletes szabályokról.] Egészségügyi Közlöny 2019 (január 14.); LXIX(1): 160. [Hungarian]

 • 22

  Gáborján A. Audiological diagnostics. [Audiológiai diagnosztika.] Semmelweis Kiadó, Budapest, 2018. [Hungarian]

 • 23

  Kecskeméti N, Szőnyi M, Gáborján A, et al. Analysis of GJB2 mutations and the clinical manifestation in a large Hungarian cohort. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2018; 275: 2441–2448.

 • 24

  Vos B, Noll D, Pigeon M, et al. Risk factors for hearing loss in children: a systematic literature review and meta-analysis protocol. Syst Rev. 2019; 8: 172.

 • 25

  Hille ET, van Straaten HI, Verkerk PH, et al. Prevalence and independent risk factors for hearing loss in NICU infants. Acta Paediatr. 2007; 96: 1155–1158.

 • 26

  Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, et al. Language of early- and later identified children with hearing loss. Pediatrics 1998; 102: 1161–1171.

 • 27

  Küstel M, Répássy G. Cochlear implantation, a new method in the rehabilitation of deafness. [Cochlearis implantáció, a süketség gyógyításának új módszere.] Háziorv Továbbk Szle. 2006; 11: 789–793. [Hungarian]

 • 28

  Engel J, Anteunis L, Volovocs A, et al. Prevalance rates of otitis media with effusion from 0 to 2 years of age: healthy-born versus high-risk-born infants. Int J Pediatr Otolaryngol. 1999; 47: 243–251.

 • 29

  Kecskeméti N, Gáborján A, Szőnyi M, et al. Etiological factors of sensorineural hearing loss in children after cochlear implantation. [Halláscsökkenést okozó etiológiai tényezők cochlearis implantáción átesett gyermekekben.] Orv Hetil. 2019; 160: 822–828. [Hungarian]