View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest, Szentkirályi utca 46., 1088
 • 2 Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Budapest

Absztrakt:

Bevezetés: Számos daganatban igazolták, hogy mind a thrombocytosis, mind a 2-es típusú cukorbetegség negatívan befolyásolja a tumoros betegek túlélését. A két tényező szerepét együttesen emlőtumorokban eddig még nem vizsgálták. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinika, illetve az I. sz. Sebészeti Klinika szakambulanciáin 2014−2017 között emlőtumor miatt kezelt betegpopulációban a thrombocytosis és a 2-es típusú diabetes gyakoriságának és a daganatos betegség kimenetelére gyakorolt önálló és együttes hatásának felmérése volt. Vizsgáltuk az emlőtumor diagnózisakor a laboratóriumi és anamnesztikus adatokat a cukorbeteg és nem cukorbeteg csoportokban, túléléselemzéssel a thrombocytosis és/vagy a 2-es típusú cukorbetegség túlélést befolyásoló hatását. Módszer: Retrospektív vizsgálatunkban 274, emlőtumoros beteg adatait elemeztük. A betegeket legkésőbb 2018. 12. 31-ig, az utolsó egyetemi megjelenésükig vagy haláluk bekövetkeztéig követtük. Eredmények: Emelkedett thrombocytaszámokat (400 G/l feletti) a betegek ~5%-ában figyeltünk meg. A betegek közel ötöde 2-es típusú cukorbeteg volt (52 fő). A cukorbetegek szignifikánsan idősebbek voltak a tumor felismerésekor (nem cukorbeteg: 56,8 ± 13,8 év, cukorbeteg: 67,8 ± 11,0 év, p<0,0001). A nem cukorbetegeknél gyakoribb a tripla negatív (p = 0,0366), illetve a T1-es stádiumú tumor (50%), míg cukorbetegekben a T2-es stádium a leggyakoribb (51,9%). A túlélési modell alapján az emlőtumoros betegek rövidebb túlélési idejét prognosztizálja, ha 2-es típusú cukorbetegségben is szenvednek (p = 0,0032). Vizsgálatunkban a betegek túlélését a thrombocytosis nem befolyásolta. Következtetés: A 2-es típusú cukorbetegekben az emlőtumor diagnosztizálásakor súlyosabb klinikai stádium valószínűsíthető, és rövidebb túlélés prognosztizálható. Javasoljuk, hogy a cukorbeteg nők kontrollvizsgálata alkalmával a nők figyelmét fel kell hívni a mammográfiai szűrővizsgálatok fontosságára, illetve 30 éves kor felett a diabetest rizikótényezőnek kell tekinteni, és a betegek szűrővizsgálata legalább kétévente javasolt. Orv Hetil. 2019; 160(51): 2012–2020.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Taherian-Fard A, Srihari S, Ragan MA. Breast cancer classification: linking molecular mechanisms to disease prognosis. Brief Bioinform. 2015; 16: 461–474.

 • 2

  Badó K, Boros J, Feldmann K, et al. (eds.) Yearbook of health statistics, 2017. [Egészségügyi statisztikai évkönyv, 2017.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2019. [Hungarian]

 • 3

  Joung KH, Jeong JW, Ku BJ. The association between type 2 diabetes mellitus and women cancer: the epidemiological evidences and putative mechanisms. Biomed Res Int. 2015; 2015: 920618.

 • 4

  Tang Y, Wang Y, Kiani MF, et al. Classification, treatment strategy, and associated drug resistance in breast cancer. Clin Breast Cancer 2016; 16: 335–343.

 • 5

  Akram M, Iqbal M, Daniyal M, et al. Awareness and current knowledge of breast cancer. Biol Res. 2017; 50: 33–55.

 • 6

  Hortobágyi GN, Connolly JL, D’Orsi CJ, et al. Breast. In: Amin MB, Edge S, Greene F, et al. (eds.) AJCC Cancer staging manual (8th edition). Springer International Publishing, Chicago, IL, 2017; pp. 589–636.

 • 7

  Bailey SE, Ukoumunne OC, Shephard E, et al. How useful is thrombocytosis in predicting an underlying cancer in primary care? A systematic review. Fam Pract. 2017; 34: 4–10.

 • 8

  Rajkumar A, Szállási A. Paraneoplastic thrombocytosis in breast cancer. Anticancer Res. 2013; 33: 4545–4546.

 • 9

  Harano K, Kogawa T, Wu J, et al. Thrombocytosis as a prognostic factor in inflammatory breast cancer. Breast Cancer Res Treat. 2017; 166: 819–832.

 • 10

  Ogurtsova K, da Rocha Fernandes JD, Huang Y, et al. IDF Diabetes Atlas: Global estimates for the prevalence of diabetes for 2015 and 2040. Diabetes Res Clin Pract. 2017; 128: 40–50.

 • 11

  International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 8th edition. IDF, Brussels, 2017. Available from: http://diabetesatlas.org/en/ [accessed: November 14, 2017].

 • 12

  Harding JL, Shaw JE, Peeters A, et al. Cancer risk among people with type 1 and type 2 diabetes: disentangling true associations, detection bias, and reverse causation. Diabetes Care 2015; 38: 264–270.

 • 13

  Shlomai G, Neel B, LeRoith D, et al. Type 2 diabetes mellitus and cancer: the role of pharmacotherapy. J Clin Oncol. 2016; 34: 4261–4269.

 • 14

  Giovannucci E, Harlan DM, Archer MC, et al. Diabetes and cancer: a consensus report. CA-Cancer J Clin. 2010; 60: 207–221.

 • 15

  Halmos T, Suba I. The metabolic syndrome and type-2 diabetes mellitus as conditions predisposing for malignant tumors. [A metabolikus szindróma és a 2-es típusú diabetes mellitus mint rosszindulatú daganatra hajlamosító állapotok.] Orv Hetil. 2008; 149: 2403–2411. [Hungarian]

 • 16

  Rosta A. Diabetes and cancer risk: oncologic considerations. [Diabetes és rákkockázat az onkológus szemszögéből.] Orv Hetil. 2011; 152: 1144–1155. [Hungarian]

 • 17

  Tsilidis KK, Kasimis JC, Lopez DS, et al. Type 2 diabetes and cancer: umbrella review of meta-analyses of observational studies. BMJ 2015; 350: g7607.

 • 18

  Herold Z, Ambrus V, Herold M, et al. The occurrence and impact on survival of type 2 diabetes mellitus and thrombocytosis in colorectal cancer, before and after the surgical resection of the primary tumor. [Colorectalis daganatokban a 2-es típusú cukorbetegség és a thrombocytosis előfordulása, a túlélésre gyakorolt hatásuk, a primer tumor műtéti eltávolítása előtt és után.] Orv Hetil. 2018; 159: 756–767. [Hungarian]

 • 19

  Chang YL, Sheu WH, Lin SY, et al. Good glycaemic control is associated with a better prognosis in breast cancer patients with type 2 diabetes mellitus. Clin Exp Med. 2018; 18: 383–390.

 • 20

  Mu L, Zhu N, Zhang J, et al. Type 2 diabetes, insulin treatment and prognosis of breast cancer. Diabetes Metab Res Rev. 2017; 33: e2823.

 • 21

  Oláh A, Kappelmayer J, Nagy J, et al. Recommendation for the testing of estimated GFR, albuminuria and proteinuria for laboratory professionals. [Ajánlás a számított GFR és az albuminuria, proteinuria vizsgálatára laboratóriumi szakemberek számára.] Available from: https://www.doki.net/tarsasag/nephrologia/upload/nephrologia/document/EPI_GFR_PU_labor_utm_2011_12_16_jav.pdf?web_id= [accessed: July 2, 2017]. [Hungarian]

 • 22

  Delacre M, Lakens D, Leys C. Why psychologists should by default use Welch’s t-test instead of Student’s t-test. Int Rev Soc Psychol. 2017; 30: 91–101.

 • 23

  Johnson DH. Statistical sirens: the allure of nonparametrics. Ecology 1995; 76: 1998–2000.

 • 24

  Benjamini Y, Hochberg Y. Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple testing. J R Stat Soc Ser B-Stat Methodol. 1995; 57: 289–300.

 • 25

  de Wreede LC, Fiocco M, Putter H. mstate: An R package for the analysis of competing risks and multi-state models. J Stat Softw. 2011; 38: 1–30.

 • 26

  Putter H, Fiocco M, Geskus RB. Tutorial in biostatistics: competing risks and multi-state models. Stat Med. 2007; 26: 2389–2430.

 • 27

  Therneau TM, Grambsch PM. Modeling survival data: extending the Cox model. Springer-Verlag, New York, NY, 2000.

 • 28

  Baranyai Z, Jósa V, Tóth A, et al. Paraneoplastic thrombocytosis in gastrointestinal cancer. Platelets 2016; 27: 269–275.

 • 29

  Bates I. 2 – Reference ranges and normal values. In: Bain BJ, Bates I, Laffan MA. (eds.) Dacie and Lewis practical haematology (12th edition). Elsevier, Amsterdam, printed in China, 2017; pp. 8–17.

 • 30

  Heng S, Benjapibal M. Preoperative thrombocytosis and poor prognostic factors in endometrial cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2014; 15: 10231–10236.

 • 31

  Stone RL, Nick AM, McNeish IA, et al. Paraneoplastic thrombocytosis in ovarian cancer. N Engl J Med. 2012; 366: 610–618.

 • 32

  Wille K, Sadjadian P, Griesshammer M. Thrombocytosis and thrombocytopenia – background and clinical relevance. Dtsch Med Wochenschr. 2017; 142: 1732–1743.

 • 33

  Stravodimou A, Voutsadakis IA. Pretreatment thrombocytosis as a prognostic factor in metastatic breast cancer. Int J Breast Cancer 2013; 2013: 289563.

 • 34

  Crispo A, Augustin LS, Grimaldi M, et al. Risk differences between prediabetes and diabetes according to breast cancer molecular subtypes. J Cell Physiol. 2017; 232: 1144–1150.

 • 35

  Salinas-Martinez AM, Flores-Cortes LI, Cardona-Chavarria JM, et al. Prediabetes, diabetes, and risk of breast cancer: a case-control study. Arch Med Res. 2014; 45: 432–438.

 • 36

  Wang CY, Shih SR, Huang KC. Increasing risk of diabetes mellitus in postmenopausal women with newly diagnosed primary breast cancer. J Diabetes Investig. 2019 Jul 4. [Epub ahead of print]

 • 37

  Bronsveld HK, Jensen V, Vahl P, et al. Diabetes and breast cancer subtypes. PLoS ONE 2017; 12: e0170084.

 • 38

  Hou G, Zhang S, Zhang X, et al. Clinical pathological characteristics and prognostic analysis of 1,013 breast cancer patients with diabetes. Breast Cancer Res Treat. 2013; 137: 807–816.

 • 39

  Dent R, Trudeau M, Pritchard KI, et al. Triple-negative breast cancer: clinical features and patterns of recurrence. Clin Cancer Res. 2007; 13: 4429–4434.

 • 40

  Kiss Z, Rokszin G, Abonyi-Tóth Zs, et al. Dissimilar impact of type 2 diabetes on cardiovascular outcomes according to age categories: a nationwide population study from Hungary. Cardiovasc Diabetol. 2018; 17: 107–114.

 • 41

  Jones LW, Habel LA, Weltzien E, et al. Exercise and risk of cardiovascular events in women with nonmetastatic breast cancer. J Clin Oncol. 2016; 34: 2743–2749.

 • 42

  Santilli F, Pignatelli P, Violi F, et al. Aspirin for primary prevention in diabetes mellitus: from the calculation of cardiovascular risk and risk/benefit profile to personalised treatment. Thromb Haemost. 2015; 114: 876–882.

 • 43

  American Diabetes Association. 10. Cardiovascular disease and risk management: standards of medical care in diabetes – 2019. Diabetes Care 2019; 42(Suppl 1): S103-S123.

 • 44

  Radiológiai Szakmai Kollégium. Guideline of the Ministry of Health for mammographic screening and early breast cancer detection. [Az Egészségügyi Minisztérium szakmai protokollja Mammográfiás emlőszűrésről és a korai emlőrák diagnosztikájáról.]. Available from: https://www.doki.net/tarsasag/radiologia/upload/radiologia/document/RAD_mammografias_emloszures_2008.pdf [accessed: July 17, 2019]. [Hungarian]

 • 45

  Gresz M. Correlations between malignant breast cancer and breast screening in Hungary, based on the National Health Insurance Fund database. [Az emlő rosszindulatú daganata és az emlőszűrés viszonya Magyarországon az Országos Egészségbiztosítási Pénztár adatainak tükrében.] Orv Hetil. 2012; 153: 1745–1751. [Hungarian]