Author: Gábor Kovács1
View More View Less
 • 1 Egészség- és Sporttudományi Kar, Széchenyi István Egyetem, Győr, Szent Imre út 26–28., 9024
Open access

Cross Mark

Absztrakt

Bevezetés: A megváltozott munkaképességű személyek részére kifizetett és jelenleg az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének közel 30%-át kitevő pénzbeli ellátásokra való jogosultság megállapítása, a keret racionális felhasználása régóta komoly problémákat vet fel. Célkitűzés: A tanulmány célja az elmúlt 25 év statisztikai adatainak és a jogszabályi környezet változásának az összehasonlító vizsgálata. Módszerek: Vizsgálatainkat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár, a Központi Statisztikai Hivatal adatsoraira, valamint az Állami Számvevőszék, továbbá a Nemzetgazdasági Minisztérium államháztartási jelentéseire alapoztuk. A vizsgált időszakra vonatkozóan elemeztük a megváltozott munkaképességű személyek számára kifizetett pénzbeli ellátások mértékét, az azok csökkentésére tett intézkedéseket, illetve az alapul fekvő jogszabályi háttér változását. Hosszmetszetben vizsgáltuk a háttérben húzódó komplex társadalmi, szociológiai folyamatainak vonatkozó dimenziót, továbbá a megváltozott munkaképesség orvosszakmai értékelésének rendszerét, illetve a komplex rehabilitációs ellátások megjelenését, hatásait. Eredmények: Az elmúlt 25 évben az eltérő megnevezés alatt (rokkantság, munkaképesség-csökkenés, egészségkárosodás, rehabilitációs ellátás) kifizetett pénzbeli ellátások (járadék, nyugellátás) az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének még ma is meghatározó részét képezik (2016-ban 315 milliárd forint). Komoly erőfeszítések történtek arra, hogy a régebben alapvetően automatikusan folyósított rokkantsági nyugdíj és járadék rendszerét a megmaradt egészségi állapotra építő, azt megtartó, javító komplex orvosi, foglalkozási és szociális rehabilitációval váltsák fel. Az intézkedések célja alapvetően a költségvetés kiadásainak csökkentése, illetve a kifizetett összeg rehabilitációs ellátásokra építő eredményesebb hasznosulása. Következtetés: A vizsgált hosszú időperiódusban lezajló társadalmi, szociológiai változások sajnálatosan elősegítették a rokkantsági ellátást igénybe vevők számának kezdetben gyors emelkedését, majd magas szinten stabilizálódását és a költségvetés jelentős terhelését. Ezt a pénzbeni ellátás rehabilitációs szemléletű átalakítása sem volt képes kellően ellensúlyozni. Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 29–36.

 • 1

  Legislative Decree 40 of 1958 on the social security pension for workers. [1958. évi 40. törvényerejű rendelet a dolgozók társadalombiztosítási nyugdíjáról.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 2

  Andorka R, Tóth IGy. Social spending and social policy in Hungary. In: Andorka R, Kolosi T, Vukovich Gy. (eds.) Social report. [A szociális kiadások és a szociálpolitika Magyarországon. In: Andorka R, Kolosi T, Vukovich Gy. (szerk.) Társadalmi riport.] TÁRKI, Budapest, 1992; pp. 396–507. [Hungarian]

 • 3

  Act II of 1975 on social security. [1975. évi II. törvény a társadalombiztosításról.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 4

  Augusztinovics M, Gál RI, Matits Á, et al. The Hungarian pension system before and after the 1998 reform. [A magyar nyugdíjrendszer az 1998-as reform előtt és után.] Közgazdasági Szle. 2002; 49: 473–517.

 • 5

  Act XL of 1928 on compulsory insurance for old age, disability, widowhood and orphanage. [1928. évi XL. törvénycikk az öregség, rokkantság, özvegység és árvaság esetére szóló kötelező biztosításról.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 6

  Karsai L. (ed.) Statistical report, 1990. [Statisztikai jelentés, 1990.] Országos Társadalombiztosítási Főigazgatóság, Budapest, 1991. [Hungarian]

 • 7

  Ferge Zs. Social legislation since the change of regime. [Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta.] Esély 1998; 3: 3–23. [Hungarian]

 • 8

  Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 9

  Inotai A, Nguyen HT, Hidayat B, et al. Guidance toward the implementation of multicriteria decision analysis framework in developing countries. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res. 2018; 18: 585–592.

 • 10

  Boncz I, Kaló Z, Mohamed Ibrahim MIB, et al. Further steps in the development of pharmacoeconomics, outcomes research, and health technology assessment in Central and Eastern Europe, Western Asia, and Africa. Value Health Reg Issues 2013; 2: 169–170.

 • 11

  Kiss G, Kovácsné VB, Tóth ÁL, et al. Efficiency examination of a 6-month trunk prevention program among recruitment kayak-canoe athletes: A randomized control trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Nov 16. [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 12

  Boncz I, Dózsa C, Kaló Z, et al. Development of health economics in Hungary between 1990–2006. Eur J Health Econ. 2006; 7(Suppl 1): S4–S6.

 • 13

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 14

  Boncz I, Evetovits T, Dózsa Cs, et al. The Hungarian Care Managing Organization Pilot Program. Value Health Reg Issues 2015; 7: 27–33.

 • 15

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 16

  Csanádi M, Löblová O, Ozierański P, et al. When health technology assessment is confidential and experts have no power: the case of Hungary. Health Econ Policy Law 2018 Mar 26. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 17

  Greenberg D, Mohamed Ibrahim MIB, Boncz I. What are the challenges in conducting cost-of-illness studies? Value Health Reg Issues 2014; 4: 115–116.

 • 18

  Boncz I, Nagy J, Kőrösi L, et al. The effect of the introduction of visit fee on the number of patient-visits to outpatient care departments in Hungary. Value Health 2008; 11: A368–A369.

 • 19

  Main characteristics of under-age disability pensioners 2001–2011. [A korhatár alatti rokkantsági nyugdíjasok főbb jellemzői 2001–2011.] Központi Statisztikai Hivatal, Budapest, 2013. július. [Hungarian]

 • 20

  Bancsi ZsJ. Rules of disabled being in Hungary. [A rokkant lét szabályai Magyarországon.] Debreceni Jogi Műhely 2010; 7(1): 47–67. [Hungarian]

 • 21

  Ministry of Human Resources, Department of National Health Insurance Fund Management. Payment of the Health Insurance Fund’s 2016 budget. [Az Egészségbiztosítási Alap 2016. évi költségvetésének pénzforgalmi teljesítése.] Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály, Budapest, 2016. [Hungarian]

 • 22

  Boncz I, Vajda R, Agoston I, et al. Changes in the health status of the population of Central and Eastern European countries between 1990 and 2010. Eur J Health Econ. 2014; 15(S1): 137–141.

 • 23

  Endrei D, Zemplényi A, Molics B, et al. The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy 2014; 115: 152–156.

 • 24

  Boncz I, Sebestyen A, Pinter I, et al. Age group-specific gap between treatment cost of and mortality due to breast and colorectal cancer. J Clin Oncol. 2007; 25: 4501–4502.

 • 25

  Boncz I, Sebestyen A, Dobrossy L, et al. The role of immunochemical testing for colorectal cancer. Lancet Oncol. 2006; 7: 363–364.

 • 26

  Péter I, Jagicza A, Ajtay Z, et al. Balneotherapy in psoriasis rehabilitation. In Vivo 2017; 31: 1163–1168.

 • 27

  7/2012. (II. 14.) NEFMI decree on detailed rules for the certification of the complex classification of disabled persons. [7/2012 (II. 14.) NEFMI rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 28

  Act LXXXIV of 2007 on rehabilitation allowance, § 1. [2007. évi LXXXIV. törvény a rehabilitációs járadékról, 1. §.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 29

  Tóth L, Lápossy A. Report of the Commissioner for Fundamental Rights in the case of AJB-760/2016. Related Matters: AJB-775/2016, AJB-777/2016. [Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-760/2016. számú ügyben. Kapcsolódó ügyek: AJB-775/2016, AJB-777/2016.] Budapest, 2016. március. [Hungarian]

 • 30

  State Audit Office in Hungary: Pulay Gy. (ed.) Support system for people with altered working ability and their socio-economic efficiency. [Az Állami Számvevőszék Kutató Intézete: Pulay Gy. (szerk.) A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere, társadalmi-gazdaságossági hatékonyságának vizsgálata.] Budapest, 2009. október. [Hungarian]

 • 31

  Sallai JR, Hunka A, Héjj G, et al. Helping reintegration of patients suffering from chronic musculoskeletal diseases with decreased working ability in the National Institute of Rheumatology and Physiotherapy, Budapest, Hungary. [Csökkent munkaképességű krónikus mozgásszervi betegek reintegrációjának elősegítése.] Orv Hetil. 2017; 158: 662–667. [Hungarian]

 • 32

  Illés ST. Low back pain: when and what to do? [A derékfájás: mit és mikor tegyünk?] Orv Hetil. 2015; 156: 1315–1320. [Hungarian]

 • 33

  Horváth J. The role of the Medical Scientific Council’s Forensic Committee in the consent judgments regarding private insurance companies. [Az Egészségügyi Tudományos Tanács Igazságügyi Bizottságának szerepe a magánbiztosító társaságokat érintő jogerős ítéletekben.] Orv Hetil. 2008; 149: 1457–1462. [Hungarian]

 • 34

  Hegedűs B, Varga J, Somfay A. Interdisciplinary rehabilitation in patients with ankylosing spondylitis. [Az interdiszciplináris rehabilitáció hatása spondylitis ankylopoeticában szenvedő betegekben.] Orv Hetil. 2016; 157: 1126–1132. [Hungarian]

 • 35

  Müller A, Balatoni I, Csernoch L, et al. Quality of life of asthmatic patients after complex rehabilitation treatment. [Asztmás betegek életminőségének változása komplex rehabilitációs kezelés után.] Orv Hetil. 2018; 159: 1103–1112. [Hungarian]

 • 36

  Apor P. Cardiac rehabilitation and its sporty face. [A szívbetegek rehabilitációjának sportos arca.] Orv Hetil. 2018; 159: 1346–1352. [Hungarian]

 • 37

  Poór AK, Sárdy M, Cserni T, et al. Assessment of health-related quality of life in psoriasis patients in Hungary. [Psoriasisban szenvedő betegek életminőségének vizsgálata Magyarországon.] Orv Hetil. 2018; 159: 837–846. [Hungarian]

 • 38

  Boncz I, Flamis L, Győrvári S. ICD based data collection of sick-pay data in County Vas. [BNO alapú keresőképtelenségi adatgyűjtés tapasztalatai Vas megyében.] Lege Artis Med. 2002; 12: 315–320. [Hungarian]

 • 39

  Juhász K, Boncz I, Patczai B, et al. Risk factors for contralateral hip fractures following femoral neck fractures in elderly: analysis of the Hungarian nationwide health insurance database. Eklem Hastalik Cerrahisi 2016; 27: 146–52.

 • 40

  Molics B, Hanzel A, Nyárády J, et al. Utilization indicators of physiotherapy in musculoskeletal and connective tissue disorders for outpatient care. [Fizioterápiás járóbetegellátás igénybevételi mutatói a mozgásszervi kórképek kezelésében.] Magyar Traumatológia Ortopédia Kézsebészet Plasztikai Sebészet 2013; 56: 305–315. [Hungarian]

 • 41

  Juhász K, Boncz I, Kanizsai P, et al. Analysis of the prognostic factors influencing the time elapsing until the contralateral hip fracture. [Az ellenoldali csípőtáji törésig eltelt időt befolyásoló prognosztikai tényezők vizsgálata.] Orv Hetil. 2018; 159: 1543–1547. [Hungarian]

 • 42

  Járomi M, Kukla A, Szilágyi B, et al. Back School programme for nurses has reduced low back pain levels: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2018; 27: e895–e902.

 • 43

  Molics B, Kránicz J, Schmidt B, et al. Utilization of physiotherapy services for traumatic disorders of the lower extremity in ambulatory care. [A fizioterápiás jellegű tevékenységek igénybevételi mutatói a járóbeteg-szakellátásban az alsó végtag traumatológiai kórképei esetében.] Orv Hetil. 2013; 154: 985–992. [Hungarian]

 • 44

  Bergier B, Bergier J, Niźnikowska E, et al. Differences in physical activity and nutrition- and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries. Ann Agric Environ Med. 2018; 25: 176–181.

 • 45

  Molics B, Boncz I, Leidecker E, et al. Health insurance aspects of physiotherapeutic care of neurology disorders in outpatient care. [A neurológiai kórképek fizioterápiás ellátásának egészségbiztosítási vonatkozásai a járóbeteg szakellátásban.] Ideggyogy Sz. 2015; 68: 399–408. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 258 224 21
PDF Downloads 496 460 51