Author: Mónika Nogel1
View More View Less
 • 1 Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar, Széchenyi István Egyetem, Győr, Áldozat u. 12., 9026
Open access

Absztrakt

Bevezetés: A táppénz szerepe, hogy keresőképtelenség esetén az elveszített keresetet pótolja, biztosítsa, hogy a keresőképtelen személy egzisztenciális állapotában ne legyen törés. Célkitűzés: Kutatásunk célja a táppénz igénybevételére és a táppénzkifizetésekre vonatkozó adatok feldolgozása volt az 1997 és 2017 közötti időszakra. Adatok és módszerek: Kutatásunk a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK), a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), és a Magyar Államkincstár (MÁK) adatsoraira, az Európai Bizottság Szociális Védelmi Bizottsága (SPC) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) jelentéseire, továbbá a táppénzre vonatkozó jogszabályi környezet elemzésére épül. Eredmények: 1997-ben 3,558 millió jogosultból 119 ezer, 1998-ban 3,530 millió jogosultból 114 ezer, 1999-ben 3,433 millió jogosultból 115 ezer, 2000-ben 3,465 millió jogosultból 112 ezer, 2006-ban a 3,523 millió jogosultból már csak 100 ezer, 2012-ben a 3,769 millió jogosultból 55 ezer fő volt táppénzen átlagosan naponta. 2017-re a jogosultak száma 4,018 millióra nőtt, ezzel párhuzamosan az egy napra jutó táppénzesek átlagos száma 70 ezer volt. A nem és kor szerinti elemzés adatai alapján a legtöbb esetben gyermekes nők voltak táppénzen, a férfiak aránya csak az üzemi balesetekkel összefüggésben volt magasabb. 2014 és 2016 között a naponta átlagosan táppénzen lévő nők aránya már 59–60% volt; a férfiak körében továbbra is az egyéb baleset volt a táppénz igénybevételének fő oka. A korcsoportok szerinti megoszlás nem változott lényegesen. 2014-ben és 2015-ben a 30–34, 2016-ban a 35–39 évesek vették igénybe a leggyakrabban a táppénzellátást. Következtetés: Megállapítható, hogy a táppénz igénybevételére a foglalkoztatottsági ráta, a táppénz összegére vonatkozó jogszabályi változások és olyan társadalmi tendenciák is hatással vannak, mint a munkaerőhiány okozta helyettesítési nehézségek, a munkahely elveszítésétől való félelem. Orv Hetil. 2019; 160(Suppl 1): 37–42.

 • 1

  Ocskai G. Main social and economic context of sick-pay. Doctoral thesis. [A táppénz főbb szociális és gazdasági összefüggései. Doktori értekezés.] Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Számvitel és Statisztikai Tanszék, Kaposvár, 2008. [Hungarian]

 • 2

  Kóródi M. Development and functioning of the social security. Entitlement. In: Care and provisions. [A társadalombiztosítás funkcionálása és fejlesztése. Jogosultság. In: Gondoskodás, ellátás.] Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Budapest, 1989; pp. 115–155. [Hungarian]

 • 3

  Sárdi Gy. Sickness and health insurance in Hungary. [A betegségi és egészségbiztosítás Magyarországon.] Országos Egészségbiztosítási Pénztár, Budapest, 2003. [Hungarian]

 • 4

  Boncz I, Sebestyén A. Financial deficits in the health services of the UK and Hungary. Lancet 2006; 368: 917–918.

 • 5

  Boncz I, Nagy J, Sebestyén A, et al. Financing of health care services in Hungary. Eur J Health Econ. 2004; 5: 252–258.

 • 6

  Boncz I, Kaló Z, Mohamed Ibrahim MIB, et al. Further steps in the development of pharmacoeconomics, outcomes research, and health technology assessment in Central and Eastern Europe, Western Asia, and Africa. Value Health Reg Issues 2013; 2: 169–170.

 • 7

  Boncz I, Dózsa C, Kaló Z, et al. Development of health economics in Hungary between 1990–2006. Eur J Health Econ. 2006; 7(Suppl 1): S4–S6.

 • 8

  Boncz I, Nagy J, Kőrösi L, et al. The effect of the introduction of visit fee on the number of patient-visits to outpatient care departments in Hungary. Value Health 2008; 11: A368–A369.

 • 9

  Gulácsi L, Májer I, Boncz I, et al. Hospital costs of acute myocardial infarction in Hungary, 2003–2005. [Az akut myocardialis infarctus kórházi költségei Magyarországon, 2003–2005.] Orv Hetil. 2007; 148: 1259–1266. [Hungarian]

 • 10

  Gresz M, Nagy J, Freyler P. Health related costs of smoking from the viewpoint of the Health Insurance Fund in Hungary. [A dohányzás egészségügyi hatásainak költségei az Országos Egészségbiztosítási Pénztár szemével.] Orv Hetil. 2012; 153: 344–350. [Hungarian]

 • 11

  Iski G, Rurik I. The estimated economic burden of overweight and obesity in Hungary. [Becslések a túlsúly és az elhízás hazai gazdasági terheiről.] Orv Hetil. 2014; 155: 1406–1412. [Hungarian]

 • 12

  Act LXXXIII of 1997 on the services of compulsory health insurance. [1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 13

  Boncz I, Sebestyén A. Economy and mortality in Eastern and Western Europe between 1945–1990: the largest medical trial of history. Int J Epidemiol. 2006; 35: 796–797.

 • 14

  Baji P, Brodszky V, Rencz F, et al. Health status of the Hungarian population between 2000–2010. [A magyar lakosság egészségi állapota 2000 és 2010 között.] Orv Hetil. 2015; 156: 2035–2044. [Hungarian]

 • 15

  Boncz I, Sebestyén A, Döbrőssy L, et al. The organisation and results of first screening round of the Hungarian nationwide organised breast cancer screening programme. Ann Oncol. 2007; 18: 795–799.

 • 16

  Gulácsi L, Brodszky V, Péntek M, et al. History of health technology assessment in Hungary. Int J Technol Assess Health Care 2009; 25(Suppl 1): 120–126.

 • 17

  Boncz I, Sebestyén A, Ember I. Organized, nationwide cervical cancer screening programme in Hungary. Gynecol Oncol. 2007; 106: 272–273.

 • 18

  Boncz I, Brodszky V, Péntek M, et al. The disease burden of colorectal cancer in Hungary. Eur J Health Econ. 2010; 10(Suppl 1): S35–S40.

 • 19

  Egyed J. Changing trends in obstetrics in the last decade. [Az elmúlt évtized változóban lévő szülészeti trendjei.] Orv Hetil. 2012; 153: 1087–1091. [Hungarian]

 • 20

  Endrei D, Molics B, Ágoston I. Multicriteria decision analysis in the reimbursement of new medical technologies: real-world experiences from Hungary. Value Health 2014; 17: 487–489.

 • 21

  Endrei D, Zemplényi A, Molics B, et al. The effect of performance-volume limit on the DRG based acute care hospital financing in Hungary. Health Policy 2014; 115: 152–156.

 • 22

  Boncz I, Nagy J. 10 years of experience with the Hungarian Diagnosis Related Groups (DRG) system. [A Homogén Betegségcsoportok (HBCS) rendszerének 10 éves tapasztalatai finanszírozói oldalról.] Egészségügyi Menedzsment 2003; 5: 21–27. [Hungarian]

 • 23

  Endrei D, Kollár L, Bódis J, et al. Effects of performance-volume limit on the institutional financing of the Clinical Centre of the University of Pécs, Hungary. [A teljesítményvolumen-korlát hatása a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ intézményi finanszírozására.] Orv Hetil. 2010; 151: 1270–1274. [Hungarian]

 • 24

  Boncz I, Flamis L, Győrvári S. ICD based data collection of sick-pay data in County Vas. [BNO alapú keresőképtelenségi adatgyűjtés tapasztalatai Vas megyében.] Lege Artis Med. 2002; 12: 315–320. [Hungarian]

 • 25

  Péter I, Jagicza A, Ajtay Z, et al. Balneotherapy in psoriasis rehabilitation. In Vivo 2017; 31: 1163–1168.

 • 26

  Kiss G, Kovácsné VB, Tóth ÁL, et al. Efficiency examination of a 6-month trunk prevention program among recruitment kayak-canoe athletes: a randomized control trial. J Back Musculoskelet Rehabil. 2018 Nov 16. . [Epub ahead of print]

  • Crossref
  • Export Citation
 • 27

  Molics B, Kránicz J, Schmidt B, et al. Utilization of physiotherapy services in case of trauma disorders of the lower extremity in the outpatient care. [A fizioterápiás jellegű tevékenységek igénybevételi mutatói a járóbeteg-szakellátásban az alsó végtag traumatológiai kórképei esetében.] Orv Hetil. 2013; 154: 985–992. [Hungarian]

 • 28

  Sebestyén A, Mester S, Vokó Z, et al. Wintertime surgery increases the risk of conversion to hip arthroplasty after internal fixation of femoral neck fracture. Osteoporos Int. 2015; 26: 1109–1117.

 • 29

  Bergier B, Bergier J, Niźnikowska E, et al. Differences in physical activity and nutrition- and silhouette-related behaviours in male and female students in selected European countries. Ann Agric Environ Med. 2018; 25: 176–181.

 • 30

  Molics B, Boncz I, Leidecker E, et al. Health insurance aspects of physiotherapeutic care of neurology disorders in outpatient care. [A neurológiai kórképek fizioterápiás ellátásának egészségbiztosítási vonatkozásai a járóbeteg-szakellátásban.] Ideggyogy Szle. 2015; 68: 399–408. [Hungarian]

 • 31

  Elmer D, Boncz I, Sebestyén A, et al. Changes in the income of health care professional in Hungary. Value Health 2016; 19: A284.

 • 32

  Kovács G, Endrei D, Elmer D, et al. Trends of sick-pay benefits in Hungary between 2005–2013. Value Health 2015; 18: A531.

 • 33

  Kovács G, Endrei D, Elmer D, et al. Sick-pay expenditures in Hungary according to major disease groups. Value Health 2015; 18: A530.

 • 34

  Pónusz R, Kovács D, Raposa LB, et al. Motivations for foreign employment and carrier change among Hungarian physiotherapists. [Külföldi munkavállalás és pályaelhagyási indítékok a magyar gyógytornászok körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 342–349. [Hungarian]

 • 35

  Kovács G, Endrei D, Elmer D, et al. Changes of sick-pay expenditures in Hungary between 2005–2013. Value Health 2015; 18: A534.

 • 36

  Act CXXI of 2006 on amending certain laws that underpin the 2007 budget of the Republic of Hungary. [2006. évi CXXI. törvény a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról. 15. § (4).] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 37

  Act XXXV of 2009 on amending some tax laws and related laws. [2009. évi XXXV. törvény egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról. 29. §.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 38

  Act LXXXI of 2011 on the amendment of certain health care related acts. [2011. évi LXXXI. törvény az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról.] Hatályos jogszabályok gyűjteménye, Wolters Kluwer, Budapest. [Hungarian]

 • 39

  Sebestyén A, Boncz I, Tóth F, et al. Evaluation of the correlation between risk factors and mortality in elderly patients with femoral neck fracture with 5-year follow-up. [Időskori combnyaktöréseket követő halálozás és kockázati tényezőik kapcsolatának értékelése 5 éves utánkövetéssel.] Orv Hetil. 2008; 149: 493–503. [Hungarian]

 • 40

  Apor P. Cardiac rehabilitation and its sporty face. [A szívbetegek rehabilitációjának sportos arca.] Orv Hetil. 2018; 159: 1346–1352. [Hungarian]

 • 41

  Járomi M, Kukla A, Szilágyi B, et al. Back school programme for nurses has reduced low back pain levels: a randomised controlled trial. J Clin Nurs. 2018; 27: e895–e902.

 • 42

  Németh N, Elmer D, Pónusz R, et al. Burden of disease of acute myocardial infarction in Hungary. Value Health 2018; 21(Suppl 1): S59.

 • 43

  Melczer C, Melczer L, Goják I, et al. Telemetry data based on comparative study of physical activity in patients with resynchronization device. [Reszinkronizációs készülékkel élő betegek fizikai aktivitásának összehasonlító vizsgálata telemetriás adatok alapján.] Orv Hetil. 2017; 158: 748–753. [Hungarian]

 • 44

  Endrei D, Sebestyén A, Gazsó T, et al. Financial issues of obstetrics and gynecology. [A szülészeti-nőgyógyászati ellátás finanszírozási kérdései.] Magy Nőorv L. 2016; 79: 78–81. [Hungarian]

 • 45

  Boncz I, Sebestyén A, Pintér I, et al. Age group-specific gap between treatment cost of and mortality due to breast and colorectal cancer. J Clin Oncol. 2007; 25: 4501–4502.

 • 46

  Boncz I. Prevention of cervical cancer in low-resource settings. JAMA 2006; 295: 1248.

 • 47

  Boncz I, Sebestyén A, Döbrőssy L, et al. The role of immunochemical testing for colorectal cancer. Lancet Oncol. 2006; 7: 363–364.

 • 48

  Horváth CZ, Sebestyén A, Österle A, et al. Economic burden of long-term care of rheumatoid arthritis patients in Hungary. Eur J Health Econ. 2014; 15(Suppl 1): S131–S135.

 • 49

  Boncz I, Endrei D, Ágoston I, et al. Annual health insurance cost of breast cancer treatment in Hungary. Value Health 2014; 17: A735.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 129 110 16
PDF Downloads 223 195 28