View More View Less
 • 1 Achillea Gyógyszertár, Budapest
 • 2 Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Budapest, Köves út 1., 1204
 • 3 Semmelweis Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A nyugtatószer-függőség az egész világban, így Magyarországon is egyre aggasztóbb méreteket ölt. Az egyéb függőségben is szenvedők, valamint a pszichiátriai betegek különösen veszélyeztetettek a gyógyszerfüggőség szempontjából. A probléma valós nagyságáról azonban kevés tudományos adattal rendelkezünk. Célkitűzés: Benzodiazepin hatóanyagú gyógyszerek használatának vizsgálata egy budapesti kórház pszichiátriai rehabilitációs és addiktológiai rehabilitációs osztályán kezelt betegei fogyasztási szokásainak felmérésével és összehasonlításával. Módszer: A vizsgálat alapjául a két osztály 103 betege által anonim módon, önkéntesen, interjú során kitöltött, a nyugtatószer-használati szokásokra, illetve az ezzel kapcsolatos viselkedésekre vonatkozó, 19 kérdésből álló kérdőív szolgált. Statisztikai analízis: A demográfiai adatok leírása az átlaggal és a szórással vagy százalékos arányok megadásával történt. A csoportok összehasonlítására a minta eloszlásának megfelelően t-próbát, Mann–Whitney-féle U-tesztet vagy khi-négyzet-próbát alkalmaztunk. Eredmények: A gyógyszerfüggőségre utaló tünetek, a többféle nyugtató együttes használata, valamint a nyugtatószedés alkoholfogyasztással történő kombinálása is nagyon gyakori volt mindkét osztály betegei között. Az eredmények ugyanakkor számos kérdésnél szignifikáns különbséget mutattak a két mintában. A gyógyszerabúzus szignifikánsan gyakrabban fordult elő az addiktológiai betegek között, valamint az illegális csatornákon történő gyógyszerbeszerzés is ehhez a betegcsoporthoz köthető. A szociális státuszra vonatkozó demográfiai jellemzők, közülük is kiemelkedő módon a lakhatás, jelentősen befolyásolja a nem orvosi rendelésre történő gyógyszerfogyasztást. Következtetések: Az eredmények a gyógyszerfüggőség gyakoriságára hívják fel a figyelmet az addiktológiai és pszichiátriai betegek között, jelezve, hogy sürgős lépések szükségesek a probléma visszaszorítása érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(15): 594–600.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Bayer I. History of drugs. The history of drugs from ancient times till nowadays. [A drogok történelme. A kábítószerek története az ókortól napjainkig.] Aranyhal Könyvkiadó, Budapest, 2000. [Hungarian]

 • 2

  ESPAD. Reports & Documents. Available from: http://www.espad.org/reports-documents [accessed: January 3, 2019].

 • 3

  Paksi B, Arnold P, Kun B, et al. Associations of different drug user behaviours in the Hungarian adult population. [A különböző szerhasználó magatartások kapcsolódása a magyarországi felnőtt népesség körében.] Psychiatr Hung. 2011; 26: 258–266. [Hungarian]

 • 4

  Tasks of the National Health Insurance Fund of Hungary. Drug flow data – 2017. [Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő. Gyógyszerforgalmi adatok – 2017.] Available from: http://neak.gov.hu/felso_menu/szakmai_oldalak/publikus_forgalmi_adatok/gyogyszer_forgalmi_adatok/forg_adat_arch_2007.html [accessed: September 2, 2018]. [Hungarian]

 • 5

  Hungarian National Focal Point. Annual reports. [Nemzeti Drog Fókuszpont. Éves jelentések.] Available from: http://drogfokuszpont.hu/eves-jelentesek [accessed: September 22, 2018]. [Hungarian]

 • 6

  Ashton H. Benzodiazepine withdrawal: outcome in 50 patients. Br J Addict. 1987; 82: 665–671.

 • 7

  Paksi B. Prevalence of sleeping and sedation. In: Drugs and adults. [Altató- és nyugtatófogyasztás elterjedtsége. In: Drogok és felnőttek.] L’Harmattan, Budapest, 2003; pp. 74–75. [Hungarian]

 • 8

  Decree No. 80/2013 (X. 16.) of the Hungarian National Assembly on the anti-drug strategy 2013–2020. [80/2013. (X. 16.) Országgyűlési határozat a Nemzeti Drogellenes Stratégiáról 2013–2020.] Available from: https://mkogy.jogtar.hu/?page=show&docid=a13h0080.OGY [accessed: February 15, 2019]. [Hungarian]

 • 9

  Molnár R, Sági Z, Fejes Zs, et al. Ways, how outpatients acquire medical information. [Egészségügyi információszerzés módjai a szakrendelésen megjelent betegpopuláció körében.] Metszetek 2017; 6: 124–138. [Hungarian]