Author: György Csaba1
View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest
Open access

Absztrakt:

A „developmental origin of health and disease” (DOHaD-) teória 1986-ban jelent meg, összehasonlító epidemiológiai vizsgálatokkal bizonyítva a korai fejlődésben megmutatkozó kóros eltérések (például alul- vagy túltápláltság, csecsemőkori halálozás) statisztikai összefüggését felnőttkori nem kommunikábilis betegségek (például ischaemiás szívbetegségek, hypertonia) megjelenésével – és azóta széleskörűen elterjedt. A teória nagyon hasonló a hormonális imprinting koncepciójához, mely 6 évvel korábban jelent meg, és állatkísérletek alapján bizonyította a hormonszerű molekulákkal való perinatalis találkozás szerepét a felnőttkori endokrin és endokrin szabályozás alatt álló kóros jelenségek fellépésében. Ami mindkét teóriában azonos, az a perinatalis expozíció és a felnőttkori jelenség (betegség) összefüggése – ez az epigenetikai programozás zavarára utal. Barker a rendkívül fontos DOHaD-elmélet megalkotásakor már ismerte a hormonális imprintinget, amelyet a DOHaD lehetséges okának minősített, s ez bátoríthatta az elmélet kidolgozásakor. Barker szerint a DOHaD a nem fertőző betegségekre vonatkozik, de figyelembe véve, hogy a hibás hormonális imprinting az immunrendszer felnőttkori működését is alapvetően és életreszólóan befolyásolja, lehetséges a fertőző betegségek, sőt az élettartam érintettsége is. A perinatalis időszakon kívüli kritikus periódus még a pubertás, amikor hibás átprogramozódás fordulhat elő, de bizonyos, folyamatosan differenciálódó sejtrendszerekben (például az immunrendszerben) a hibás imprinting felnőttkorban is létrejöhet. A két teória nem versenyez egymással, de eltérő módszereket alkalmazva és azonos következtetésre jutva kiegészíti és támogatja egymást, számos betegség epigenetikai magyarázatát (hibás átprogramozás) adva meg. A DOHaD és előzménye, a hormonális imprinting tehát nemcsak teóriák, de realitások, melyeket a diagnosztikában éppúgy, mint a terápiában ajánlatos figyelembe venni. Végiggondolva az emberi alkotótevékenység tendenciáit, a DOHaD (és a hibás imprinting) jelentősége a közeli és távoli jövőben várhatólag növekedni fog. Orv Hetil. 2020; 161(16): 603–609.

 • 1

  Barker DJ, Osmond C. Infant mortality, childhood nutrition, and ischaemic heart disease in England and Wales. Lancet 1986; 137: 1077–1081.

 • 2

  Barker DJ. In utero programming of cardiovascular disease. Theriogenology 2000; 53: 555–574.

 • 3

  Barker DJ, Godfrey KM, Gluckman PD, et al. Fetal nutrition and cardiovascular disease in adult life. Lancet 1993; 341: 938–941.

 • 4

  Barker DJ, Winter PD, Osmond C, et al. Weight in infancy and death from ischemic heart disease. Lancet 1989; 2(8663): 577–580.

 • 5

  Barker DJ, Winter PD, Osmond C, et al. Weight gain in infancy and cancer of the ovary. Lancet 1995; 345: 1087–1088.

 • 6

  Phillips DI, Barker DJ, Osmond C. Infant feeding, fetal growth and adult thyroid function. Acta Endocrinol (Copenh). 1993; 129: 134–138.

 • 7

  Csaba G. Phylogeny and ontogeny of hormone receptors: the selection theory of receptor formation and hormonal imprinting. Biol Rev Camb Philos Soc. 1980; 55: 47–63.

 • 8

  Csaba G. The present state in the phylogeny and ontogeny of hormone receptors. Horm Metab Res. 1984; 16: 329–335.

 • 9

  Dickinson H, Moss TJ, Gatford KL, et al. A review of fundamental principles for animal models of DOHaD research: an Australian perspective. J Dev Orig Health Dis. 2016; 7: 449–472.

 • 10

  Csaba G. Does receptor memory exist and is it inherited? [Létezik-e és öröklődik-e a receptor-memória?] Orv Hetil. 1982; 123: 451–455. [Hungarian]

 • 11

  Csaba G, Németh G, Vargha P. Receptor “memory” in Tetrahymena: does it satisfy the general criteria of memory? An experimental study on induction and extinction by retroactive interference in a unicellular organism. Exp Cell Res. 1984; 52: 320–325.

 • 12

  Csaba G. Revaluation of the concept of developmental abnormality. The importance of faulty perinatal imprinting. [A fejlődési rendellenesség fogalmának átértelmezése, a hibás perinatalis imprinting jelentősége.] Orv Hetil 2015; 156: 1120–1127. [Hungarian]

 • 13

  Csaba G. The faulty perinatal hormonal imprinting as functional teratogen. Curr Pediatr Rev. 2016; 12: 222–229.

 • 14

  Csaba G, Inczefi-Gonda Á, Dobozy O. Hormonal imprinting in adults: insulin exposure during regeneration alters later binding capacity of hepatic insulin receptors. Acta Physiol Hung. 1989; 73: 461–464.

 • 15

  Csaba G. Immunoendocrinology: faulty hormonal imprinting in the immune system. Acta Microbiol Immunol Hung. 2014; 61: 89–106.

 • 16

  Csaba G. Effect of endocrine disruptor phytoestrogens on the immune system: present and future. Acta Microbiol Immunol Hung. 2018; 65: 1–14.

 • 17

  Csaba G. The biological basis and clinical significance of hormonal imprinting, an epigenetic process. Clin Epigenetics 2011; 2: 187–196.

 • 18

  Csaba G. Late manifested sequelae of medications in the critical periods of development. The widening of the faulty hormonal imprinting conception. [Az egyedfejlődés kritikus fázisaiban történő gyógyszeres kezelések késői következményei. A hibás hormonális imprinting koncepciójának kiterjesztése.] Orv Hetil. 2020; 161: 43–49. [Hungarian]

 • 19

  Csaba G. Dangerous faulty perinatal imprinting by medication: review and hypotheses. Clin Obstet Gynecol Reprod Med. 2019; 5: 1–4. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 20

  Tchernitchin AN, Tchernitchin NN, Mena MA, et al. Imprinting: perinatal exposures cause the development of diseases during the adult age. Acta Biol Hung. 1999; 50: 425–440.

 • 21

  Goudochnikov VI. The role of glucocorticoids in aging and age-related pharmacotherapy. Adv Gerontol. 2011; 24: 48–53.

 • 22

  Tchernitchin AN, Gaete L. Influence of environmental pollutants on human gestation: cause of adult pathologies. [Influencia de contaminantes ambientales en la gestación humana: causante de patologías en el adulto.] Rev Chil Pediatr. 2018; 89: 761–765. [Spanish]

 • 23

  Goudochnikov VI. Role of hormones in perinatal and early postnatal development: Possible contribution to programming/imprinting phenomena. [Роль гормонов щитовидной железы и потребления иода в онтопатогенезе различных заболеваний: акцент на взаимодействиях с глюкокортикоидами и веществами, нарушающими эндокринную регуляцию.] Ontogenez 2015; 46: 285–294. [Russian]

 • 24

  Ho S-M, Cheong A, Adgent MA, et al. Environmental factors, epigenetics, and developmental origin of reptoductive disorders. Reprod Toxicol. 2017; 68: 85–104.

 • 25

  Dall GV, Britt KL. Estrogen effects on the mammary gland in early and late life and breast cancer risk. Front Oncol. 2017; 7: 110.

 • 26

  De Assis S, Hilakivi-Clarke L. Timing of dietary estrogenic exposures and breast cancer risk. Ann N Y Acad Sci. 2006; 1089: 14–35.

 • 27

  Delisle H. Foetal programming of nutrition – related chronic diseases. Sante 2002; 12: 56–63. [La programmation fœtale des maladies chroniques liées à la nutrition.] [French]

 • 28

  Barker DJ. The origins of the developmental origins theory. J Intern Med. 2007; 261: 412–417.

 • 29

  Hanson M. The inheritance of cardiovascular disease risk. Acta Paediatr. 2019; 108: 1747–1756.

 • 30

  Faa G, Manchia M, Pintus R, et al. Fetal programming of neuropsychiatric disorders. Birth Defects Res C Embryo Today 2016; 108: 207–223.

 • 31

  Barella LF, de Oliveira JC, de Freitas Mathias PZ, et al. Pancreatic islets and their roles in metabolic programming. Nutrition 2014; 30: 373–379.

 • 32

  Grigorenko EL. Brain development: the effect of interventions on children and adolescents. In: Bundy DA, de Silva N, Horton S, et al. (eds.) Child and adolescent health and development. 3rd edition. Chapter 10. The World Bank, Washington, DC, 2018.

 • 33

  Csaba G, Inczefi-Gonda Á. Direct and transgenerational effect of benzpyrene treatment at adolescent age on the uterine estrogen receptor and thymic glucocorticoid receptor of the adult rat. Acta Physiol Hung. 1999; 86: 29–36.

 • 34

  Barker JP, Sultan HY. Fetal programming of human diseases. In: Hansen MA, Spencer JA, Rodeck CH. (eds.) Fetus and neonate: physiology and clinical application. Vol. 3. Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1995.

 • 35

  Csaba G., Török O. Influence of insulin and biogenic amines on the division of Chang liver cells after primary exposure (imprinting) and repeated treatments. Cytobios 1991; 66: 153–156.

 • 36

  Nagy SU, Csaba G. Dose dependence of the thyrotropin (TSH) receptor damaging effect of gonadotropin in the newborn rats. Acta Physiol Hung. 1980; 56: 417–420.

 • 37

  Suzuki K. The developing world of DOHaD. J Dev Orig Health Dis. 2018; 9: 266–269

 • 38

  Prusinski L, Al-Hendy A, Yang Q. Developmental exposure to endocrine disrupting chemicals alters the epigenome: identification of reprogrammad targets. Gynecol Obstet Res. 2016; 3: 1–6.

 • 39

  Csaba G. Thoughts on the cultural evolution of man. Developmental imprinting and transgenerational effect. Riv Biol. 2007; 100: 461–474.

 • 40

  Csaba G. The role of endocrine disruptors in the present and future human endocrine evolution: the ed-exohormone-system. J Transl Sci. 2019; 5: 1–3. .

  • Crossref
  • Export Citation
 • 41

  Haugen AC, Schug TT, Collman G, et al. Evolution of DOHaD: the impact of environmental health sciences. J Dev Orig Health Dis. 2015; 6: 55–64.

 • 42

  Philips EM, Jaddoe VW, Trasande L. Effects of early exposure to phthalates and bisphenols on cardiometabolic outcomes in pregnancy and childhood. Reprod Toxicol. 2017; 68: 105–118.

 • 43

  DiVall SA. The influence of endocrine disruptors on growth and development of children. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2013; 20: 50–55.

 • 44

  Barouki R, Melén E, Herceg Z, et al. Epigenetics as a mechanism linking developmental exposures to long-term toxicity. Environ Int. 2018; 114: 77–86.

 • 45

  Gutiérrez-Torres DS, Barraza-Villarreal A, Hernandez-Cadena L, et al. Prenatal exposure to endocrine disruptors and cardiometabolic risk in preschoolers: a systematic review based on cohort studies. Ann Glob Health 2018; 84: 239–249.

 • 46

  Csaba G. Hormonal imprinting – the unforeseeable future. [Hormonális imprinting, a kiszámíthatatlan jövő.] Orv Hetil. 2010; 151: 1323–1330. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 0 0 0
Full Text Views 420 273 16
PDF Downloads 447 286 22